ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : "รวมภาพพระราชพิธีศักด์สิทธิ์ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน"(D)
พระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมณฑล ( จังหวัด ) พิษณุโลก เพื่อทรงหล่อพระพุทธชินราชจำลอง เมือ พ.ศ. ๒๔๔๔ หรือเมื่อ ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:50 น.]โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:51 น.] #293137 (1/17)


(D)
พระราชพิธีเททองหล่อและเคลื่อนย้ายพระพุทธชินราช ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:53 น.] #293138 (2/17)


(D)
พิธีเคลื่อนย้ายพระพุทธชินราชจำลอง จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ไปประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:55 น.] #293139 (3/17)


(D)
พระราชพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองลงแพ(แม่น้ำน่าน)ไปประดิษฐาน ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:55 น.] #293141 (4/17)


(D)
พระพุทธชินราชขณะลงรักก่อนปิดทองครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:58 น.] #293144 (5/17)


(D)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมานมัสการพระพุทธชินราช ถวายเครื่องราชสักการะตามพระราชประเพณี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 15:59 น.] #293146 (6/17)


(D)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงปิดทองที่พระพักตร์พระพุทธชินราช เป็นปฐมฤกษ์ ในวโรกาส ทำการบูรณะอนุรักษ์ปิดทองพระพุทธชินราชใหม่ทั้งองค์ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 16:01 น.] #293147 (7/17)


(D)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราช ในวโรกาสทำการบูรณะอนุรักษ์ปิดทอง พระพุทธชินราช ครั้งที่ ๓ เสร็จเรียบร้อย เมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ งานสมโภช ๙ วัน ๙ คืน

โดยคุณ brain (160)(2)   [พ. 28 พ.ค. 2551 - 16:50 น.] #293178 (8/17)
นับว่าเป็นวาสนาที่ได้เห็นภาพสำคัญ ๆ ขอบคุณมากครับ
พระพุทธชินราชเป็นพระในดวงใจของผมเลยครับ ทุกครั้ิงที่มีโอกาสไปกราบไหว้ท่าน แค่ได้เข้าไปนั่งในพระวิหารก็เกิดความสงบสุขขึ้นในใจจริง ๆ กราบมนัสการองค์หลวงพ่อด้วยใจครับ

โดยคุณ สมประสงค์ (94)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 16:53 น.] #293181 (9/17)
เป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วครับ

โดยคุณ nui21 (3452)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 16:58 น.] #293183 (10/17)
ยอดเยี่ยมครับ...ขอบคุณครับสำหรับภาพที่หาดูยากครับท่าน

โดยคุณ jimmyja (438)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 17:59 น.] #293195 (11/17)
ยอดเยี่ยมครับ
ขอบคุณครับที่นำมาให้ชม

โดยคุณ ชมดาวโคราช (4710)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 20:29 น.] #293320 (12/17)
ยอดเยี่ยมครับ

โดยคุณ หาญชัย (576)  [พ. 28 พ.ค. 2551 - 21:36 น.] #293364 (13/17)
...ขอบพระคุณอย่างยี่งครับ...

โดยคุณ somrit (70)  [พฤ. 29 พ.ค. 2551 - 08:44 น.] #293536 (14/17)
เยี่ยมครับ

โดยคุณ viwat (2907)  [พฤ. 29 พ.ค. 2551 - 14:29 น.] #293707 (15/17)
ขอบคุณที่นำเสนอสิ่งดีๆ

โดยคุณ แควน้อย (3)  [พฤ. 29 พ.ค. 2551 - 17:12 น.] #293785 (16/17)
ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านครับ ที่เข้ามาเยี่ยมชม โอกาสหน้าผมจะได้นำสิ่งดีๆมาให้ติชมใหม่ครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ hernfah (117)  [ศ. 30 พ.ค. 2551 - 10:49 น.] #294101 (17/17)
ขอบคุณมากครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM