ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 มิ.ย. 2553 - 09:22 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 มิ.ย. 2553 - 09:10 น.] #31236 (19/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530625-001 hackker (48721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530625-002 catbkk (48722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530625-003 โพธิ์ไทร (48710) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
4 # 2อจ530625-004 โพธิ์ไทร (48715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
5 # 2อจ530625-005 โพธิ์ไทร (48718) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ530625-006 narintron (48725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ530625-007 maimei20 (48726) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 2อจ530625-008 ithnong (48751) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530625-009 a-buddha (48730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530625-010 WIRAT999 (48731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
11 # 2อจ530625-011 tararutach (48732) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ530625-012 Nat_Bangrak (48736) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530625-013 pump992 (48747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ530625-014 teniyo (48741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530625-015 ธัชธรรม (48742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ530625-016 สุวรรณเมืองตาก (48743) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
1 # 2อจ530625-017 toy_clong8 (48745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530625-018 bunpot (48744) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
19 # 2อจ530625-019 สุวรรณเมืองตาก (48748) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ530625-020 ekkung (48749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530625-021 sompongdo (48724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 2อจ530625-022 lekdee (48727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ530625-023 patbangbon (48729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ530625-024 kow_arsenal (48733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530625-025 joebangrak (48770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 มิ.ย. 2553 - 10:09 น.] #31229 (18/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำ วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530617-002 EG970963249TH som3693 (47906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530617-015 EH757856545TH pr1972 (47926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530617-027 EH307725515TH sur_suk (47922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ530617-032 EG163431910TH pusit (47952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ530618-002 EH504325505TH mnus_yui (48039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530618-007 EX00873505TH ink97naprado (48032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530618-009 EH354254576TH tumtam (48034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 1อจ530618-012 EH349965542TH pramuol (48038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530618-013 EH626074214TH yasticker (48041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
10 # 1อจ530618-027 EH342326531TH chchai (48060) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
11 # 1อจ530619-005 EG975333854TH ouyerayong (48091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530619-009 EG490187280TH ท่าใหญ่ (48108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 1อจ530619-013 EH240979705TH ยันต์ครู (48146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530619-018 EG657601410TH มหาเวส (48143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
15 # 1อจ530619-020 EH733560090TH เชียงคาน2 (48145) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ530621-001 EG698507728TH topuBangsan (48193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530621-002 EG171582085TH den 242 (48194) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 1อจ530621-003 EH106092515TH พรชมพู (48192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ530622-019 EH411385121TH อิคคิว (48288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530623-003 EH009103308TH chok999 (48465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ530623-009 EH249266945TH probation (48489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ530623-017 RE265303995TH vuthinuntha (48503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ530624-001 EH186435265TH onizuka2518 (48604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530624-002 EH462775191TH yacool (48605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ530624-003 EH307733220TH takan (48606) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ530624-004 EH536255920TH ภูวนัย (48607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ530624-005 EH647424193TH first 19 (48608) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ530624-006 EH143944671TH มัสชา (48609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530624-007 EH683066817TH ณัฐบ้านกล้วย (48610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ530624-009 EH668808525TH นันทวัฒน์ (48612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530624-010 EX007915839TH yaliver (48613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ530624-011 EH482748924TH shogun (48614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ530624-012 EH530699752TH anek48 (48616) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
34 # 1อจ530624-013 EG893810518TH เด็กนอก (48615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
35 # 1อจ530624-014 EH342394338TH saniper (48617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530624-015 EG882371991TH direk1627 (48618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ530624-016 EH173488105TH Ken2505 (48619) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 1อจ530624-017 EX007914983TH dman2551 (48620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
39 # 1อจ530624-018 EH527794625TH Songton (48654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530624-019 EH665022165TH simiran (48655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ530624-020 RE825581348TH tanaphong (48656) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
42 # 1อจ530624-021 EH535539166TH wanglang (48657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530624-022 EG257557542TH pongananisn (48658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
44 # 1อจ530624-023 EH134803494TH putabucha (48659) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ530624-025 EG560673935TH babala (48661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ530624-026 EH585298325TH backdagon (48662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530617-003 tepakornsu (47869) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530617-011 leke9719 (47888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530617-013 คำทะเนตร (47890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ530618-006 Pravit_l (48025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530618-009 montree_m (48022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530618-013 น้อยท่าข้าม (48031) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 2อจ530618-015 Antique (48061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ530619-004 แม็คหลักสี่ (48077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ530619-005 ณดอนเมือง (48068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ530619-029 pramual (48148) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ530619-029 pramual (48148) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ530619-032 jojo5 (48151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530621-004 raimon (48199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
14 # 2อจ530621-006 raimon (48205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
15 # 2อจ530621-009 น้อยท่าข้าม (48213) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ530621-017 TANAWAT2520 (48220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 2อจ530621-024 mickmail009 (48201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530621-027 vadcharapol (48206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530621-029 benz09 (48208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ530621-033 PORNCHAISRISUK (48621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ530621-034 กิมยัง (48232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530621-036 sjitrakorn (48229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530623-002 somjitgass (48444) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ530623-003 tum2510 (48446) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ530623-014 shookiat (48478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ530624-001 nattasak (48591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530624-002 sumsawang (48592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530624-003 domon (48593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530624-004 paoman (48594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ530624-005 lekphoto (48595) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530624-007 tockjung (48596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ530624-008 marchtu23 (48597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ530624-009 patihan (48598) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ530624-010 wanayut (48600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ530624-011 แฮปรามคำแหง (48601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 2อจ530624-012 DiamondiaN (48602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ530624-013 TAE-THANK (48603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
38 # 2อจ530624-014 yang1969 (48641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ530624-015 yang1969 (48642) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
40 # 2อจ530624-016 tontatto (48643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
41 # 2อจ530624-017 tontatto (48644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
42 # 2อจ530624-018 tontatto (48645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
43 # 2อจ530624-019 tontatto (48646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
44 # 2อจ530624-020 tontatto (48647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
45 # 2อจ530624-021 เทพอินทรา (48649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530624-022 artirvana (48650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
47 # 2อจ530624-023 rt3ab5 (48651) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 2อจ530624-024 Bบัวทอง (48652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ530624-025 ตั้มซอยตัน (48653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 2อจ530624-026 (48648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530619-011 EH647691375TH smile730 + เงาะป่า (48084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์เข่ายก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ530619-023 EH544657721TH singha_pk + ponpon (48127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530619-027 EG658417882TH iamodd + เชือกกล้วย (48131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุโขทัย (สภาพทำความสะอาดผิว)***
4 # 3อจ530619-031 EG662245526TH บางระจัน + นรเชฏฐ์ (48135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หน้าแก่ จ.นครราชสีมา (ตะกั่วหลังมีจาร)***
5 # 3อจ530621-002 EH355372279TH maanart + ไม้มงคล (48155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ530621-012 EH589400725TH tvchok + หนุ่มนั่งเกล้า (48165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
7 # 3อจ530622-077 EH737636307TH อาราธนา + k9cob (48350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530622-091 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
9 # 3อจ530623-017 EH391213638TH New_chain + nooing (48414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปางประทานพรหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
10 # 3อจ530623-048 EX008774655TH pr1972 + ink97naprado (48456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ชุมพร ***
11 # 3อจ530623-051 520344220 chiraphat + ลิงทอง (48461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
12 # 3อจ530623-063 EH373247312TH boytoplay + parn99 (48513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (กะไหล่ทองใหม่)***
13 # 3อจ530624-001 EG257554815TH sanmita + iamarnon (48545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดปรก พิมพ์กรรมการหลังแบบ เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา***
14 # 3อจ530624-002 EH186435265TH supol + onizuka2518 (48546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวพรุนและรมผิวใหม่)***
15 # 3อจ530624-003 EG816277703TH carabao + nana_civil (48547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530624-004 EF269189805TH นิกส์เพชรเกษม + ริชชี่ (48548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปีวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพ (โค๊ดศาลาไม่แท้)***
17 # 3อจ530624-005 EH556135325TH engwattana + thelord (48549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530624-006 EH758943886TH meebaipho + bankrotor (48550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ530624-007 EH758943886TH บวรรังษี + bankrotor (48551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ530624-008 EH150613785TH cspopo + rungroar (48552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
21 # 3อจ530624-009 EC056195342TH anakey21 + ชานนทร์ (48553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530624-010 โพธิ์ไทร + sak_chai01 (48554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 707)***
23 # 3อจ530624-011 EH737623025TH โป่งข่าม + k9cob (48555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ระลึกพิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
24 # 3อจ530624-012 EH294427201TH wat171 + cnatcl (48556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530624-013 EH528492312TH dman2551 + bancho (48557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ530624-014 toomtaamm + lekphoto (48558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
27 # 3อจ530624-015 jessepre + Jumanji (48559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 204)***
28 # 3อจ530624-015 jessepre + Jumanji (48559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 204)***
29 # 3อจ530624-016 EG816276005TH อุ้ย19 + nitis (48560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น(อมหมาก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ530624-017 EX011453639TH น้ำพุบางบัวทอง + shirew (48561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ530624-018 EH224634555TH pongldc + (48562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530624-019 EH798920565TH เทพอินทรา + newzip (48563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้องผง จ.ชัยนาท ***
33 # 3อจ530624-020 EH798920565TH noomjj + newzip (48564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)***
34 # 3อจ530624-021 EH582736800TH p-cha + Golf_bangbon (48565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพกะเทาะเข่าซ้ายเล็กน้อย)***
35 # 3อจ530624-022 EH508903209TH dech-c25 + terasak99 (48566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองผสม จ.สงขลา ***
36 # 3อจ530624-023 EH638094383TH dan_sena + chokchai (48567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
37 # 3อจ530624-024 EH587163272TH bosssojae444 + เฉลิมบุรี (48568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ530624-025 EH587163272TH joomch + เฉลิมบุรี (48569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ530624-026 EH215334822TH ปอวีร์ + hangdong (48570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ530624-027 EB113664956TH ปิงเปียง + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (48571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองผสม ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
41 # 3อจ530624-028 EH762794667TH Bophantom + long_g (48572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วง กรุวัดเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
42 # 3อจ530624-029 EH144203910TH somnuk09 + nonarsenal (48573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ530624-030 EH143749709TH ใบเตย + sak15 (48574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ530624-031 EH687701632TH ใบเตย + adisornb (48575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ530624-032 EH106089675TH ar_kom + chaibuddhist (48584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้
*** ลูกอม เนื้อเทียนผสมผงพราย ***
46 # 3อจ530624-033 EH482748924TH wicha433 + shogun (48576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาจัมโบ้ 2 หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ530624-034 EH342391708TH murbur + ตลาดพระตลิ่งชัน (48577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ เนื้อนวโลหะ ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ530624-035 EH342391708TH murbur + ตลาดพระตลิ่งชัน (48578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นพระชัยเฉลิมพล พิมพ์ยืด ปี 2484 จ.กรุงเทพ ***
49 # 3อจ530624-036 EH528488437TH sutheptheep + bancho (48579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ530624-037 โตอ่าง + แก้วสามวา (48583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
51 # 3อจ530624-038 sk117 + แฮปรามคำแหง (48580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ530624-039 EH470130365TH pjanon + คุณตาวิธาน (48581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์จั๊กจั่น เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
53 # 3อจ530624-040 EG698521999TH บางระจัน + pongchon (48582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ530624-041 EH599616602TH สันป่าตอง + RAK_PT (48585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 1 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ530624-042 EH342381966TH vitamin + namo0123 (48586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดศาลา)***
56 # 3อจ530624-043 EG698533100TH BigBenz + memories (48587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพสวย)***
57 # 3อจ530624-044 EH504357763TH ขวัญใจ + ไข่มุข (48588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ530624-045 EH504357763TH pjanon + ไข่มุข (48589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์จั๊กจั่น เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
59 # 3อจ530624-046 EH522616447TH ชัยฤทธิ์ + amata_tong (48590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
60 # 3อจ530624-047 EH691502385TH พระอาทิตย์15 + gowin11 (48623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** หมูพลิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ จ.สระแก้ว (หมายเลข 778)***
61 # 3อจ530624-048 EH691502385TH แป้ง67 + gowin11 (48624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ530624-049 EH434481727TH ROYNANTA + nanacake (48625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
63 # 3อจ530624-050 EF268662705TH กายธรรมวิทย์ + raimon (48626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530616-175)***
64 # 3อจ530624-051 EH036945413TH ลูกกวนอู + poona63 (48627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
65 # 3อจ530624-052 EH425015758TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + maxjvc (48628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ530624-053 EH621151002TH เอิงเอย + p_karn (48629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
67 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)***
68 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ530624-055 jiantsuphan + oldshop (48631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพสวย)***
71 # 3อจ530624-056 anakey21 + oldshop (48632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
72 # 3อจ530624-057 chatchai16 + oldshop (48633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ530624-058 EH368259746TH Wichitmeema + โก้ตัดเก้า (48636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
74 # 3อจ530624-059 EF467330645TH น้ำพุบางบัวทอง + พะงัน (48634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (521114-276)***
75 # 3อจ530624-060 EH406501385TH ป๋องอ่อนนุช + poohpp (48635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
76 # 3อจ530624-061 EF531143467TH niruch + ท๊อปTURBO (48637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์หลังทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
77 # 3อจ530624-062 EH569088385TH totomontree + kokopp (48638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง จ.พิจิตร ***
78 # 3อจ530624-063 EH641225659TH jedai12 + punpun (48639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต) วัดใหญ่บางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
79 # 3อจ530624-064 EH469590016TH Earthquake + ม้านำ (48640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี ***
80 # 3อจ530625-001 EH739580512TH คอสิงห์ + วีมั่งมีทรัพย์ (48663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดบ่อวิน)***
81 # 3อจ530625-002 EH342376008TH sutheptheep + โมทนา (48664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ530625-003 EH342376008TH tpce(2002) + โมทนา (48665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
83 # 3อจ530625-004 EH693902752TH tvchok + digitalpicture (48666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางกำแพง กรุป่ามืด พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
84 # 3อจ530625-005 EF543462511TH ทรัพย์ยังมา + tigerone (48680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
85 # 3อจ530625-005 EF543462511TH ทรัพย์ยังมา + tigerone (48680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
86 # 3อจ530625-006 ปิงเปียง + masivmasiv (48667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลางหลังยันต์สุกิตติมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพ ***
87 # 3อจ530625-007 EH503327442TH loopiank + mitmitee (48668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
88 # 3อจ530625-008 EH469591303TH lulytoon + yanpawach (48669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
89 # 3อจ530625-009 Sayanpf2 + เด็กตาคลี (48670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
90 # 3อจ530625-010 EH152463956TH apexshop + uthai211 (48671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อโลหะผสม ปี 2530 จ.อยุธยา ***
91 # 3อจ530625-011 EX007916281TH lekphotharam + (48672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
dman2551
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2079)***
92 # 3อจ530625-012 EH532004135TH sapansoong + ถาวรวัฒนะ (48673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง(ลงกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ530625-013 acoman + sotorn (48674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุน 1 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ530625-014 EH049873715TH kolasit + เด็กบัวทอง (48675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช รุ่น 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
95 # 3อจ530625-015 EH394614927TH อุ้ย19 + maytus (48676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
96 # 3อจ530625-016 EH799476667TH เด็กตลาดใต้ + หนุ่มนพลักษณ์ (48681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงยืน กรุทับคล้อ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
97 # 3อจ530625-017 EH168374349TH Xabi17 + บีเคเพชรบุรี (48677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ530625-018 แป้ง67 + แก้วสามวา (48682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
99 # 3อจ530625-019 พิณเปี๊ยะ + แก้วสามวา (48683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้สึก)***
100 # 3อจ530625-020 EH739112642TH lancer + หมูแผ่น (48678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ530625-021 EH528489035TH rock10 + matin22 (48679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 194)***
102 # 3อจ530625-022 EH175702305TH meebaipho + nampoo (48684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ530625-023 EH175702305TH pandp + nampoo (48685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
104 # 3อจ530625-024 EH354231076TH เล้งตราด + tumtam (48686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
105 # 3อจ530625-025 RE843376878TH yahee13 + bagio (48687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
106 # 3อจ530625-026 EH470130768TH เล็กซอย 5 + พรสิริพงษ์ (48688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ530625-027 EG606311807TH Saelim999 + korn88 (48689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกริ่งศิริราช รุ่น 84 ปีโรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
108 # 3อจ530625-027 EG606311807TH Saelim999 + korn88 (48689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ศิริราช รุ่น 84 ปีโรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
109 # 3อจ530625-028 thaivip + lekdee (48690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี (โค๊ด ๘๙)***
110 # 3อจ530625-029 EH215636200TH nuisriracha + nuthapol (48691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคล 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
111 # 3อจ530625-030 EH184054241TH pjanon + หน้าหวาน (48692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
112 # 3อจ530625-031 EH339980960TH pwongphu + เจ๋งจริง (48693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
113 # 3อจ530625-032 9panupong9 + mdkm11 (48694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระบูชา สมัยรัตนโกสินทร์ จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
114 # 3อจ530625-033 EH373411725TH Dekdoy + NuNEeD (48703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
115 # 3อจ530625-034 EH134805107TH thong88 + putabucha (48704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม ***
116 # 3อจ530625-035 EH045177232TH johnn + OTTOJ (48695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ***
117 # 3อจ530625-036 EG663817436TH aunop50 + พระธุดงค์ (48696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2517 จ.ระยอง ***
118 # 3อจ530625-037 EG176339794TH jasuk + supatada (48702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงส์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อขาว ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)***
119 # 3อจ530625-038 EH369532214TH doodeejang + จุ๋มจิ๋ม (48705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
120 # 3อจ530625-039 EH568168232TH tontha + chakamulet (48697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
121 # 3อจ530625-040 EH665028239TH piyorose + simiran (48698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
122 # 3อจ530625-041 EH406506272TH Todmuangchon + HS6JMS (48752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วันจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
123 # 3อจ530625-042 EH527916620TH ป๋องอ่อนนุช + namani (48756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
124 # 3อจ530625-043 EH648047480TH อุทัย + ชานนทร์ (48753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
125 # 3อจ530625-044 EG816596145TH sanmita + mod_e (48754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีด(หน้าอาปาเช่แข้งขีด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งหน้าใหม่)***
126 # 3อจ530625-045 EH528773560TH b_air51 + csuwatchai (48755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 217)***
127 # 3อจ530625-046 sweetbee + sjitrakorn (48757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
128 # 3อจ530625-047 EH176280095TH santichai777 + (48758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
datyutthaya
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
129 # 3อจ530625-048 EH152157899TH poolpool + cocoh (48769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
130 # 3อจ530625-049 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1959)***
131 # 3อจ530625-049 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1959)***
132 # 3อจ530625-050 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6210)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2