ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 มิ.ย. 2553 - 09:22 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 มิ.ย. 2553 - 09:10 น.] #31236 (19/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530625-001 hackker (48721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530625-002 catbkk (48722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530625-003 โพธิ์ไทร (48710) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
4 # 2อจ530625-004 โพธิ์ไทร (48715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
5 # 2อจ530625-005 โพธิ์ไทร (48718) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ530625-006 narintron (48725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ530625-007 maimei20 (48726) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 2อจ530625-008 ithnong (48751) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530625-009 a-buddha (48730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530625-010 WIRAT999 (48731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
11 # 2อจ530625-011 tararutach (48732) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ530625-012 Nat_Bangrak (48736) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530625-013 pump992 (48747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ530625-014 teniyo (48741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530625-015 ธัชธรรม (48742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ530625-016 สุวรรณเมืองตาก (48743) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
1 # 2อจ530625-017 toy_clong8 (48745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530625-018 bunpot (48744) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
19 # 2อจ530625-019 สุวรรณเมืองตาก (48748) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ530625-020 ekkung (48749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530625-021 sompongdo (48724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 2อจ530625-022 lekdee (48727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ530625-023 patbangbon (48729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ530625-024 kow_arsenal (48733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530625-025 joebangrak (48770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 มิ.ย. 2553 - 10:09 น.] #31229 (18/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำ วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530617-002 EG970963249TH som3693 (47906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530617-015 EH757856545TH pr1972 (47926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530617-027 EH307725515TH sur_suk (47922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ530617-032 EG163431910TH pusit (47952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ530618-002 EH504325505TH mnus_yui (48039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530618-007 EX00873505TH ink97naprado (48032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530618-009 EH354254576TH tumtam (48034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 1อจ530618-012 EH349965542TH pramuol (48038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530618-013 EH626074214TH yasticker (48041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
10 # 1อจ530618-027 EH342326531TH chchai (48060) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
11 # 1อจ530619-005 EG975333854TH ouyerayong (48091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530619-009 EG490187280TH ท่าใหญ่ (48108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 1อจ530619-013 EH240979705TH ยันต์ครู (48146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530619-018 EG657601410TH มหาเวส (48143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
15 # 1อจ530619-020 EH733560090TH เชียงคาน2 (48145) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ530621-001 EG698507728TH topuBangsan (48193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530621-002 EG171582085TH den 242 (48194) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 1อจ530621-003 EH106092515TH พรชมพู (48192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ530622-019 EH411385121TH อิคคิว (48288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530623-003 EH009103308TH chok999 (48465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ530623-009 EH249266945TH probation (48489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ530623-017 RE265303995TH vuthinuntha (48503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ530624-001 EH186435265TH onizuka2518 (48604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530624-002 EH462775191TH yacool (48605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ530624-003 EH307733220TH takan (48606) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ530624-004 EH536255920TH ภูวนัย (48607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ530624-005 EH647424193TH first 19 (48608) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ530624-006 EH143944671TH มัสชา (48609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530624-007 EH683066817TH ณัฐบ้านกล้วย (48610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ530624-009 EH668808525TH นันทวัฒน์ (48612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530624-010 EX007915839TH yaliver (48613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ530624-011 EH482748924TH shogun (48614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ530624-012 EH530699752TH anek48 (48616) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
34 # 1อจ530624-013 EG893810518TH เด็กนอก (48615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
35 # 1อจ530624-014 EH342394338TH saniper (48617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530624-015 EG882371991TH direk1627 (48618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ530624-016 EH173488105TH Ken2505 (48619) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 1อจ530624-017 EX007914983TH dman2551 (48620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
39 # 1อจ530624-018 EH527794625TH Songton (48654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530624-019 EH665022165TH simiran (48655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ530624-020 RE825581348TH tanaphong (48656) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
42 # 1อจ530624-021 EH535539166TH wanglang (48657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530624-022 EG257557542TH pongananisn (48658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
44 # 1อจ530624-023 EH134803494TH putabucha (48659) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ530624-025 EG560673935TH babala (48661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ530624-026 EH585298325TH backdagon (48662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530617-003 tepakornsu (47869) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530617-011 leke9719 (47888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530617-013 คำทะเนตร (47890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ530618-006 Pravit_l (48025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530618-009 montree_m (48022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530618-013 น้อยท่าข้าม (48031) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 2อจ530618-015 Antique (48061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ530619-004 แม็คหลักสี่ (48077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ530619-005 ณดอนเมือง (48068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ530619-029 pramual (48148) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ530619-029 pramual (48148) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ530619-032 jojo5 (48151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530621-004 raimon (48199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
14 # 2อจ530621-006 raimon (48205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
15 # 2อจ530621-009 น้อยท่าข้าม (48213) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ530621-017 TANAWAT2520 (48220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 2อจ530621-024 mickmail009 (48201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530621-027 vadcharapol (48206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530621-029 benz09 (48208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ530621-033 PORNCHAISRISUK (48621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ530621-034 กิมยัง (48232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530621-036 sjitrakorn (48229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530623-002 somjitgass (48444) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ530623-003 tum2510 (48446) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ530623-014 shookiat (48478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ530624-001 nattasak (48591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530624-002 sumsawang (48592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530624-003 domon (48593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530624-004 paoman (48594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ530624-005 lekphoto (48595) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530624-007 tockjung (48596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ530624-008 marchtu23 (48597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ530624-009 patihan (48598) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ530624-010 wanayut (48600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ530624-011 แฮปรามคำแหง (48601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 2อจ530624-012 DiamondiaN (48602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ530624-013 TAE-THANK (48603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
38 # 2อจ530624-014 yang1969 (48641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ530624-015 yang1969 (48642) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
40 # 2อจ530624-016 tontatto (48643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
41 # 2อจ530624-017 tontatto (48644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
42 # 2อจ530624-018 tontatto (48645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
43 # 2อจ530624-019 tontatto (48646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
44 # 2อจ530624-020 tontatto (48647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
45 # 2อจ530624-021 เทพอินทรา (48649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530624-022 artirvana (48650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
47 # 2อจ530624-023 rt3ab5 (48651) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 2อจ530624-024 Bบัวทอง (48652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ530624-025 ตั้มซอยตัน (48653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 2อจ530624-026 (48648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530619-011 EH647691375TH smile730 + เงาะป่า (48084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์เข่ายก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ530619-023 EH544657721TH singha_pk + ponpon (48127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530619-027 EG658417882TH iamodd + เชือกกล้วย (48131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุโขทัย (สภาพทำความสะอาดผิว)***
4 # 3อจ530619-031 EG662245526TH บางระจัน + นรเชฏฐ์ (48135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หน้าแก่ จ.นครราชสีมา (ตะกั่วหลังมีจาร)***
5 # 3อจ530621-002 EH355372279TH maanart + ไม้มงคล (48155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ530621-012 EH589400725TH tvchok + หนุ่มนั่งเกล้า (48165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
7 # 3อจ530622-077 EH737636307TH อาราธนา + k9cob (48350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530622-091 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
9 # 3อจ530623-017 EH391213638TH New_chain + nooing (48414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปางประทานพรหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
10 # 3อจ530623-048 EX008774655TH pr1972 + ink97naprado (48456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ชุมพร ***
11 # 3อจ530623-051 520344220 chiraphat + ลิงทอง (48461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
12 # 3อจ530623-063 EH373247312TH boytoplay + parn99 (48513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (กะไหล่ทองใหม่)***
13 # 3อจ530624-001 EG257554815TH sanmita + iamarnon (48545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดปรก พิมพ์กรรมการหลังแบบ เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา***
14 # 3อจ530624-002 EH186435265TH supol + onizuka2518 (48546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวพรุนและรมผิวใหม่)***
15 # 3อจ530624-003 EG816277703TH carabao + nana_civil (48547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530624-004 EF269189805TH นิกส์เพชรเกษม + ริชชี่ (48548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปีวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพ (โค๊ดศาลาไม่แท้)***
17 # 3อจ530624-005 EH556135325TH engwattana + thelord (48549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530624-006 EH758943886TH meebaipho + bankrotor (48550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ530624-007 EH758943886TH บวรรังษี + bankrotor (48551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ530624-008 EH150613785TH cspopo + rungroar (48552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
21 # 3อจ530624-009 EC056195342TH anakey21 + ชานนทร์ (48553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530624-010 โพธิ์ไทร + sak_chai01 (48554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 707)***
23 # 3อจ530624-011 EH737623025TH โป่งข่าม + k9cob (48555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ระลึกพิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
24 # 3อจ530624-012 EH294427201TH wat171 + cnatcl (48556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530624-013 EH528492312TH dman2551 + bancho (48557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ530624-014 toomtaamm + lekphoto (48558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
27 # 3อจ530624-015 jessepre + Jumanji (48559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 204)***
28 # 3อจ530624-015 jessepre + Jumanji (48559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 204)***
29 # 3อจ530624-016 EG816276005TH อุ้ย19 + nitis (48560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น(อมหมาก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ530624-017 EX011453639TH น้ำพุบางบัวทอง + shirew (48561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ530624-018 EH224634555TH pongldc + (48562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530624-019 EH798920565TH เทพอินทรา + newzip (48563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้องผง จ.ชัยนาท ***
33 # 3อจ530624-020 EH798920565TH noomjj + newzip (48564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)***
34 # 3อจ530624-021 EH582736800TH p-cha + Golf_bangbon (48565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพกะเทาะเข่าซ้ายเล็กน้อย)***
35 # 3อจ530624-022 EH508903209TH dech-c25 + terasak99 (48566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองผสม จ.สงขลา ***
36 # 3อจ530624-023 EH638094383TH dan_sena + chokchai (48567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
37 # 3อจ530624-024 EH587163272TH bosssojae444 + เฉลิมบุรี (48568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ530624-025 EH587163272TH joomch + เฉลิมบุรี (48569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ530624-026 EH215334822TH ปอวีร์ + hangdong (48570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ530624-027 EB113664956TH ปิงเปียง + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (48571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองผสม ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
41 # 3อจ530624-028 EH762794667TH Bophantom + long_g (48572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วง กรุวัดเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
42 # 3อจ530624-029 EH144203910TH somnuk09 + nonarsenal (48573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ530624-030 EH143749709TH ใบเตย + sak15 (48574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ530624-031 EH687701632TH ใบเตย + adisornb (48575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ530624-032 EH106089675TH ar_kom + chaibuddhist (48584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้
*** ลูกอม เนื้อเทียนผสมผงพราย ***
46 # 3อจ530624-033 EH482748924TH wicha433 + shogun (48576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาจัมโบ้ 2 หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ530624-034 EH342391708TH murbur + ตลาดพระตลิ่งชัน (48577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ เนื้อนวโลหะ ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ530624-035 EH342391708TH murbur + ตลาดพระตลิ่งชัน (48578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นพระชัยเฉลิมพล พิมพ์ยืด ปี 2484 จ.กรุงเทพ ***
49 # 3อจ530624-036 EH528488437TH sutheptheep + bancho (48579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ530624-037 โตอ่าง + แก้วสามวา (48583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
51 # 3อจ530624-038 sk117 + แฮปรามคำแหง (48580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ530624-039 EH470130365TH pjanon + คุณตาวิธาน (48581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์จั๊กจั่น เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
53 # 3อจ530624-040 EG698521999TH บางระจัน + pongchon (48582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ530624-041 EH599616602TH สันป่าตอง + RAK_PT (48585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 1 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ530624-042 EH342381966TH vitamin + namo0123 (48586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดศาลา)***
56 # 3อจ530624-043 EG698533100TH BigBenz + memories (48587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพสวย)***
57 # 3อจ530624-044 EH504357763TH ขวัญใจ + ไข่มุข (48588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ530624-045 EH504357763TH pjanon + ไข่มุข (48589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์จั๊กจั่น เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
59 # 3อจ530624-046 EH522616447TH ชัยฤทธิ์ + amata_tong (48590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
60 # 3อจ530624-047 EH691502385TH พระอาทิตย์15 + gowin11 (48623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** หมูพลิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ จ.สระแก้ว (หมายเลข 778)***
61 # 3อจ530624-048 EH691502385TH แป้ง67 + gowin11 (48624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ530624-049 EH434481727TH ROYNANTA + nanacake (48625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
63 # 3อจ530624-050 EF268662705TH กายธรรมวิทย์ + raimon (48626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530616-175)***
64 # 3อจ530624-051 EH036945413TH ลูกกวนอู + poona63 (48627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
65 # 3อจ530624-052 EH425015758TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + maxjvc (48628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ530624-053 EH621151002TH เอิงเอย + p_karn (48629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
67 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)***
68 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ530624-055 jiantsuphan + oldshop (48631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพสวย)***
71 # 3อจ530624-056 anakey21 + oldshop (48632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
72 # 3อจ530624-057 chatchai16 + oldshop (48633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ530624-058 EH368259746TH Wichitmeema + โก้ตัดเก้า (48636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
74 # 3อจ530624-059 EF467330645TH น้ำพุบางบัวทอง + พะงัน (48634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (521114-276)***
75 # 3อจ530624-060 EH406501385TH ป๋องอ่อนนุช + poohpp (48635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
76 # 3อจ530624-061 EF531143467TH niruch + ท๊อปTURBO (48637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์หลังทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
77 # 3อจ530624-062 EH569088385TH totomontree + kokopp (48638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง จ.พิจิตร ***
78 # 3อจ530624-063 EH641225659TH jedai12 + punpun (48639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต) วัดใหญ่บางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
79 # 3อจ530624-064 EH469590016TH Earthquake + ม้านำ (48640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี ***
80 # 3อจ530625-001 EH739580512TH คอสิงห์ + วีมั่งมีทรัพย์ (48663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดบ่อวิน)***
81 # 3อจ530625-002 EH342376008TH sutheptheep + โมทนา (48664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ530625-003 EH342376008TH tpce(2002) + โมทนา (48665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
83 # 3อจ530625-004 EH693902752TH tvchok + digitalpicture (48666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางกำแพง กรุป่ามืด พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
84 # 3อจ530625-005 EF543462511TH ทรัพย์ยังมา + tigerone (48680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
85 # 3อจ530625-005 EF543462511TH ทรัพย์ยังมา + tigerone (48680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
86 # 3อจ530625-006 ปิงเปียง + masivmasiv (48667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลางหลังยันต์สุกิตติมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพ ***
87 # 3อจ530625-007 EH503327442TH loopiank + mitmitee (48668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
88 # 3อจ530625-008 EH469591303TH lulytoon + yanpawach (48669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
89 # 3อจ530625-009 Sayanpf2 + เด็กตาคลี (48670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
90 # 3อจ530625-010 EH152463956TH apexshop + uthai211 (48671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อโลหะผสม ปี 2530 จ.อยุธยา ***
91 # 3อจ530625-011 EX007916281TH lekphotharam + (48672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
dman2551
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2079)***
92 # 3อจ530625-012 EH532004135TH sapansoong + ถาวรวัฒนะ (48673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง(ลงกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ530625-013 acoman + sotorn (48674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุน 1 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ530625-014 EH049873715TH kolasit + เด็กบัวทอง (48675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช รุ่น 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
95 # 3อจ530625-015 EH394614927TH อุ้ย19 + maytus (48676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
96 # 3อจ530625-016 EH799476667TH เด็กตลาดใต้ + หนุ่มนพลักษณ์ (48681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงยืน กรุทับคล้อ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
97 # 3อจ530625-017 EH168374349TH Xabi17 + บีเคเพชรบุรี (48677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ530625-018 แป้ง67 + แก้วสามวา (48682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
99 # 3อจ530625-019 พิณเปี๊ยะ + แก้วสามวา (48683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้สึก)***
100 # 3อจ530625-020 EH739112642TH lancer + หมูแผ่น (48678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ530625-021 EH528489035TH rock10 + matin22 (48679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 194)***
102 # 3อจ530625-022 EH175702305TH meebaipho + nampoo (48684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ530625-023 EH175702305TH pandp + nampoo (48685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
104 # 3อจ530625-024 EH354231076TH เล้งตราด + tumtam (48686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
105 # 3อจ530625-025 RE843376878TH yahee13 + bagio (48687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
106 # 3อจ530625-026 EH470130768TH เล็กซอย 5 + พรสิริพงษ์ (48688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ530625-027 EG606311807TH Saelim999 + korn88 (48689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกริ่งศิริราช รุ่น 84 ปีโรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
108 # 3อจ530625-027 EG606311807TH Saelim999 + korn88 (48689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ศิริราช รุ่น 84 ปีโรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
109 # 3อจ530625-028 thaivip + lekdee (48690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี (โค๊ด ๘๙)***
110 # 3อจ530625-029 EH215636200TH nuisriracha + nuthapol (48691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคล 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
111 # 3อจ530625-030 EH184054241TH pjanon + หน้าหวาน (48692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
112 # 3อจ530625-031 EH339980960TH pwongphu + เจ๋งจริง (48693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
113 # 3อจ530625-032 9panupong9 + mdkm11 (48694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระบูชา สมัยรัตนโกสินทร์ จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
114 # 3อจ530625-033 EH373411725TH Dekdoy + NuNEeD (48703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
115 # 3อจ530625-034 EH134805107TH thong88 + putabucha (48704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม ***
116 # 3อจ530625-035 EH045177232TH johnn + OTTOJ (48695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ***
117 # 3อจ530625-036 EG663817436TH aunop50 + พระธุดงค์ (48696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2517 จ.ระยอง ***
118 # 3อจ530625-037 EG176339794TH jasuk + supatada (48702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงส์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อขาว ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)***
119 # 3อจ530625-038 EH369532214TH doodeejang + จุ๋มจิ๋ม (48705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
120 # 3อจ530625-039 EH568168232TH tontha + chakamulet (48697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
121 # 3อจ530625-040 EH665028239TH piyorose + simiran (48698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
122 # 3อจ530625-041 EH406506272TH Todmuangchon + HS6JMS (48752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วันจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
123 # 3อจ530625-042 EH527916620TH ป๋องอ่อนนุช + namani (48756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
124 # 3อจ530625-043 EH648047480TH อุทัย + ชานนทร์ (48753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
125 # 3อจ530625-044 EG816596145TH sanmita + mod_e (48754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีด(หน้าอาปาเช่แข้งขีด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งหน้าใหม่)***
126 # 3อจ530625-045 EH528773560TH b_air51 + csuwatchai (48755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 217)***
127 # 3อจ530625-046 sweetbee + sjitrakorn (48757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
128 # 3อจ530625-047 EH176280095TH santichai777 + (48758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
datyutthaya
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
129 # 3อจ530625-048 EH152157899TH poolpool + cocoh (48769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
130 # 3อจ530625-049 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1959)***
131 # 3อจ530625-049 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1959)***
132 # 3อจ530625-050 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6210)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 มิ.ย. 2553 - 09:47 น.] #31223 (17/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำ วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530616-025 EG698501305TH memories (47903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ530617-001 EH648044695TH ฟลุ๊ก (47905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530617-014 ED406227145TH nuadpaknam (47925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ530617-022 EH345161709TH THAWONGKLANG (47930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ530617-025 EH687207648TH arun2515 (47919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530617-026 EH548445413TH aksomsak (47920) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 1อจ530622-001 EG975344429TH takan (48298) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ530622-002 EH339543023TH suksai (48260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ530622-003 ED265309542TH jminter (48261) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
10 # 1อจ530622-004 EH433864708TH onizuka2518 (48262) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530622-005 EX011451068TH shirew (48265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ530622-006 EF569358140TH KANJANAUDOM (48267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530622-007 EG959442025TH ต่ำป๊ง (48269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530622-008 EH450812351TH boyburapa (48270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ530622-009 EH799473056TH BUSOH-SENSEN (48272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ530622-010 EH512839161TH นึกอ่อนนุช (48274) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530622-011 EH12056925TH maitree (48276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ530622-012 EH542219422TH thongpaiwan (48278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ530622-013 EH343606802TH plating (48280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ530622-014 EH144321315TH zerberus (48297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ530622-015 EG884911717TH รักษ์นครหลวง (48282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ530622-016 EH532272967TH kittipongbee (48284) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530622-017 EH227986962TH bristop (48286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530622-018 EH339611275TH somyot (48295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530622-020 EH366531651TH sakkamon (48293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530622-021 EG96198506TH EXODUS (48315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ530622-022 6101006189943 nockout (48301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ530622-023 EH146745706TH ใจเย็น (48303) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ530622-024 EH638103261TH tirescue (48313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530622-025 EH361232077TH นิยมพระแท้ (48316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530622-026 EF544139245TH พระเครื่องวิทยา (48384) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
32 # 1อจ530622-027 EH444464238TH toy2k (48385) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530622-028 EH577725013TH non31 (48386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ530622-029 EH365063705TH แพรวพรรณ (48387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
35 # 1อจ530622-030 EH577725013TH non31 (48388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
36 # 1อจ530622-031 EH368258618TH udonteva (48389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ530622-032 EG244386402TH translek (48390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
38 # 1อจ530622-033 EH619772816TH heng9999 (48391) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530622-034 EG258718229TH kkk707 (48392) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
40 # 1อจ530622-035 EH425014151TH maxjvc (48393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ530622-037 EH132991083TH sura_dom (48395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ530623-001 EH181512053TH น้ำปาย (48458) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
43 # 1อจ530623-002 EH339542650TH abbasaki (48462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ530623-004 EH452084775TH alcan655 (48469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530623-005 EH409971043TH eaknaengnoy (48472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ530623-006 EG797977484TH อิศประแสร์ (48475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
47 # 1อจ530623-007 EG797975466TH กระแสร์2 (48480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
48 # 1อจ530623-008 EB576563331TH พระเครื่องวิทยา (48483) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
49 # 1อจ530623-010 EG796770887TH ชอบจัง (48496) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 1อจ530623-011 EG893477361TH เด็กนอก (48499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ530623-012 EH670705096TH ก้องภพ99 (48502) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
52 # 1อจ530623-013 EG698521340TH apisit_ch (48506) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
53 # 1อจ530623-014 EH240982231TH กบอตก (48504) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ530623-015 EH506328331TH Hengdee8 (48497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
55 # 1อจ530623-016 EH524555269TH บ้านแสนสุข (48500) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 1อจ530623-018 EG971054341TH MAXIMA (48505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ530623-019 EH174104969TH ลุ่มน้ำแม่กลอง (48507) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
58 # 1อจ530623-020 EH638087475TH สุดขอบฟ้า (48508) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
59 # 1อจ530623-021 EH493296845TH phuwadet (48485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
60 # 1อจ530623-022 EH531203347TH HONGSING (48487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
61 # 1อจ530623-023 EH486137242TH ผู้พัน (48488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
62 # 1อจ530623-024 ED487361479TH wichiantst (48491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ530623-025 EG163596627TH (48534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
64 # 1อจ530623-026 EH619486373TH sef_ann (48535) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ530623-027 EG255652775TH Vorajak (48536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 1อจ530623-028 EG260253016TH theera (48537) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
67 # 1อจ530623-029 EG515655825TH nuidinee (48538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
68 # 1อจ530623-030 EG657528153TH A-Korat (48539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
69 # 1อจ530623-031 EH733572583TH ร้านอินทิรา (48541) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
70 # 1อจ530623-032 EH391213567TH nooing (48542) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
71 # 1อจ530623-033 EG871552644TH ภัทร์ (48543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
72 # 1อจ530623-034 EH146174062TH rattasah (48544) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530616-017 sakchidlom (47815) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530616-021 sittistr (47866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ530617-012 กาละแม (47889) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
4 # 2อจ530618-004 kmutnb (48018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ530618-018 yahee13 (48064) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ530622-001 kjack (48317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
7 # 2อจ530622-002 vichol2551 (48319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
8 # 2อจ530622-003 ประศาสน์ (48321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
9 # 2อจ530622-004 วุฒิพระเครื่อง (48322) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
10 # 2อจ530622-005 อธิปัญญา (48324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ530622-006 chusak (48326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ530622-007 namrin (48328) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ530622-008 namrin (48331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
14 # 2อจ530622-009 namrin (48333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ530622-010 INDY48 (48334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ530622-011 puthangkrul (48336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ530622-012 ศิรภัสสร99 (48338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530622-013 เจตน์ (48339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ530622-014 บุญบิดา (48340) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
20 # 2อจ530622-015 Siriyod (48342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ530622-016 tuk08 (48344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ530622-017 nakornc (48346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530622-018 โรนิน (48347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 2อจ530622-019 b_wor (48396) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ530622-020 Apraram (48397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ530622-021 ฤทธิ์รัตนา (48401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ530622-022 ไผ่เหลือง (48398) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 2อจ530622-024 sjitrakorn (48400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ530622-025 เอิ๊บ (48622) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
30 # 2อจ530623-001 panyasuparat (48442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ530623-004 วิลล่าพระเครื่อง (48449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ530623-005 สำเภาทอง (48452) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ530623-006 subarusti (48454) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ530623-007 piccachoo (48460) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
35 # 2อจ530623-008 น้องข้าวสวย (48463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ530623-009 อรรถพล (48466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530623-010 mac13 (48468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530623-011 เต้ยอิตาเลียน (48471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ530623-012 เด็กตาคลี (48473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
40 # 2อจ530623-013 thongkum (48477) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ530623-015 วินัย15 (48481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
42 # 2อจ530623-016 พิชย์ภัสสร (48482) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
43 # 2อจ530623-017 DR_CHET (48486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
44 # 2อจ530623-018 กาละแม (48490) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
45 # 2อจ530623-019 numpraram2 (48493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530623-020 oodsandee (48494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 2อจ530623-021 lomlopburi (48492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
48 # 2อจ530623-022 ตองเมืองตาก (48495) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ530623-023 shardow (48498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ530623-024 Sololo (48501) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ530623-025 samsun (48531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530623-026 (48530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
53 # 2อจ530623-027 artirvana (48532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
54 # 2อจ530623-028 deery (48533) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 2อจ530623-029 chiu2002 (48701) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์
56 # 2อจ530623-030 ศตกมล (48714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530617-010 EG975331195TH cchan + tewkeet (47849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกันหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
2 # 3อจ530617-022 EH603446924TH krittanan + เอิงเอย (47875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อขันลงหิน ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530623-024 EG893477361TH tweesak227 + เด็กนอก (48425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้าเล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ530623-075 EH342380395TH sanuchit + altis39 (48522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ วัดไร่วารี ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 มิ.ย. 2553 - 09:19 น.] #31213 (16/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530618-001 EG879452063TH chaiyasit (48024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530618-003 EG181387965TH satit413 (48026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ530618-004 EH342360365TH เดชาชัย (48028) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
4 # 1อจ530618-005 EG269021337TH ananhuso9 (48029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ530618-006 EH177673496TH giftisak (48030) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ530618-008 EF050626755TH jeabpra (48033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ530618-010 ED583886200TH tookatun (48035) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ530618-011 EH589400725TH หนุ่มนั่งเกล้า (48037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
9 # 1อจ530618-014 ED406208234TH santiaod (48044) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530618-015 EH604212381TH หนูมิเตอร์ (48046) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
11 # 1อจ530618-016 EH493304569TH phuwadet (48043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530618-017 EG257497804TH peepop (48040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530618-018 EH063624679TH santi_prywt (48042) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530618-019 EH168350033TH อ๊อดเพชรบุรี (48045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530618-020 EH518111907TH ชินวงศ์ (48047) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ530618-021 EH619485130TH sef_ann (48012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530618-022 EH375468872TH ทวารวดี (48013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ530618-023 EH307070185TH พรชมพู (48014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
19 # 1อจ530618-024 EG046414445TH cnatcl (48057) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
20 # 1อจ530618-025 EH668615304TH radar41 (48058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530618-026 EG276357305TH tangmo164 (48059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530619-001 EH441308097TH tockjung (48087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ530619-002 RE853284677TH akgang (48088) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530619-003 EH150611453TH 52331 (48089) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ530619-004 EH638071113TH aotaung (48090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530619-006 EG821011884TH armarging (48092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ530619-007 EF050636877TH อภิชาติบุญ (48093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ530619-008 EG875393719TH natthawat (48094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ530619-010 EH527692825TH สุวิทตะวันออก (48109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ530619-011 EG964503022TH กฤชนณแปดริ้ว (48110) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530619-012 EH515117313TH อนุรักษ์ (48147) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ530619-014 EG518348850TH cspopo (48139) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ530619-015 EG650305372TH ศรีวิชัยไชโย (48140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
34 # 1อจ530619-016 6101006170330 nockout (48141) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 1อจ530619-017 EG006956236TH ริดนคร (48142) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
36 # 1อจ530619-019 EH436785981TH nutintape (48144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
37 # 1อจ530621-004 EH564337845TH putabucha (48191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530618-001 พุทธรักษ์ษา (48015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530618-002 thongkum (48016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530618-003 blackvazabi (48017) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ530618-005 พรสิบประการ (48019) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ530618-007 (48020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530618-008 ติวคลองสาม (48021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530618-010 โจ้ณอโยธยา (48023) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530618-011 season (48027) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530618-014 Cdanusorn (48036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530618-016 jopus (48062) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ530618-017 พุทธรักษ์ษา (48063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ530619-001 manliar (48065) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530619-002 THANOMCHAI2512 (48066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ530619-003 AnanBhangananda (48067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
15 # 2อจ530619-006 noparak (48069) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ530619-007 rawee (48070) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ530619-008 phanom (48076) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530619-009 surasak2504 (48071) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530619-010 ปอทิพย์ (48072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530619-011 srimontara (48073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530619-012 pravitoo (48074) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ530619-013 kueyunon (48075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ530619-014 พระพิรุณ (48111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
24 # 2อจ530619-016 PORNLY (48112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530619-017 miata (48113) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ530619-018 วิมลดอดคอม (48114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ530619-019 oodsandee (48115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530619-020 ท๊อปTURBO (48116) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 2อจ530619-021 engineer27 (48117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ530619-022 มือใหม่หัดดู (48118) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ530619-023 คุณบุพการี (48119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ530619-024 kuttankkul (48120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ530619-025 กาละแม (48121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
34 # 2อจ530619-026 sakchidlom (48122) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ530619-027 sakchidlom (48124) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530619-028 frist (48125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530619-030 lexrain (48149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ530619-031 sattha10120 (48150) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ530619-033 (48152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 2อจ530619-034 t_local (48153) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ530621-001 อ้น62 (48197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ530621-002 sanyadeecharoen (48198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ530621-003 artty9 (48226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
44 # 2อจ530621-005 raimon (48203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
45 # 2อจ530621-007 sajjabun (48210) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 2อจ530621-008 singha_eak (48212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
47 # 2อจ530621-010 wallkhamm (48215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ530621-011 niruch (48216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 2อจ530621-012 nikron (48217) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 2อจ530621-013 noomjj (48218) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ530621-014 looknam1 (48219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 2อจ530621-015 service (48225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530621-016 service (48224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
54 # 2อจ530621-018 หิมพานต์มุ่งงาม (48221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
55 # 2อจ530621-019 กล้วยไข่ (48222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 2อจ530621-020 tum2510 (48223) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
57 # 2อจ530621-021 tum2510 (48195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 2อจ530621-022 ouwpon (48196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ530621-023 tumbk (48200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ530621-025 rung15 (48202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 2อจ530621-026 vadcharapol (48204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
62 # 2อจ530621-028 เทวาพิทักษ์ (48207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
63 # 2อจ530621-030 แก้วสามวา (48209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
64 # 2อจ530621-031 ดูไม่เป็น (48211) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
65 # 2อจ530621-032 UltraMan50 (48214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
66 # 2อจ530621-035 wus_pitloke (48228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
67 # 2อจ530621-037 tanac (48230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530623-001 EH168335570TH krabphom + อ๊อดเพชรบุรี (48402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
2 # 3อจ530623-002 ช่างไทย + panyasuparat (48403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคมหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5623)***
3 # 3อจ530623-003 RF217407213TH 52331 + มหาภูติพรายกุมาร (48419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาบัวผุดหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ530623-004 RF217407213TH เตี้ยหลักร้อย + มหาภูติพรายกุมาร (48418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
5 # 3อจ530623-005 น้องเฟิร์น + mos11 (48404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
6 # 3อจ530623-006 EG975335736TH wakka + boonlert1665 (48405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้ทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ530623-007 อุ้ย19 + piccachoo (48420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญลหวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
8 # 3อจ530623-008 EH691510121TH Thana9 + nauts (48406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระลีลาอัฎฐารส พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
9 # 3อจ530623-009 EB576563328TH ธารานุสรณ์ + พระเครื่องวิทยา (48421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
10 # 3อจ530623-010 EB576563328TH thaivip + พระเครื่องวิทยา (48407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
11 # 3อจ530623-011 EG922966735TH cirkit + korn88 (48408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ530623-012 EH687687326TH vara14 + ชาญยุทธ (48409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ530623-013 EH227982152TH pongldc + นักสะสม (48410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ530623-014 EH687687309TH santiman + ชาญยุทธ (48411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจาย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
15 # 3อจ530623-015 EH462229885TH CHAIWAT99 + เอ็มซีเค (48412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช ***
16 # 3อจ530623-016 EH391213638TH PORNLY + nooing (48413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ530623-018 วรวรรธน์ + บัวอรุณ (48415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530623-019 sapansoong + บัวอรุณ (48416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
19 # 3อจ530623-020 EH532244997TH arampo + tony42 (48417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญลหวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ530623-021 แป้ง67 + นิดนิด (48422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพกะเทาะแผ่นหลัง)***
21 # 3อจ530623-022 EH145887623TH Newcomer + sai-9ton (48443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
22 # 3อจ530623-023 EG976770887TH rock10 + ชอบจัง (48423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1668)***
23 # 3อจ530623-025 EG893477361TH อาราธนา + เด็กนอก (48426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
24 # 3อจ530623-026 EG893477361TH nco29-48 + เด็กนอก (48427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
25 # 3อจ530623-027 EG893477361TH pas11 + เด็กนอก (48428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญลหวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ530623-028 EG976770887TH poltep + ชอบจัง (48424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
27 # 3อจ530623-029 EH149240211TH ดินสอน้อย + moo_tah (48429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (ออกวัดพลับพลา/หมายเลข 1030)***
28 # 3อจ530623-030 เหน่งเมืองนนท์ + zenzen (48430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผงขาว ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
29 # 3อจ530623-031 tumtum + zenzen (48432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ530623-032 EH339966906TH nuthapol + เจ๋งจริง (48433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ จ.กรุงเทพ ***
31 # 3อจ530623-033 EH339966906TH mntpt + เจ๋งจริง (48434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
32 # 3อจ530623-034 EX007914351TH adventure + phon265 (48435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
33 # 3อจ530623-035 EH670705096TH พุทธธรรม + ก้องภพ99 (48436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
34 # 3อจ530623-036 EH550500949TH อุ้ย19 + marisanamwong (48437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
35 # 3อจ530623-037 EH739558806TH pas11 + ตี๋เล็กวิศวะ (48438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
36 # 3อจ530623-038 EG791577188TH jampa1 + charin515 (48439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง จ.สิงห์บุรี ***
37 # 3อจ530623-039 EH339968601TH jikkoh + ณิชนันทน์ (48440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
38 # 3อจ530623-040 EH339968601TH loopiank + ณิชนันทน์ (48441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
39 # 3อจ530623-041 EH339968601TH ohphun + ณิชนันทน์ (48445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
40 # 3อจ530623-042 EH339968601TH เด็กนอก + ณิชนันทน์ (48447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ530623-043 EH492195139TH พ่อไอ้โก๊ะ + Buncha (48448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโป้ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
42 # 3อจ530623-044 RE762801875TH หิมพานต์มุ่งงาม + m1i0m1i0 (48450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง ***
43 # 3อจ530623-045 shang + systema (48451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระประจำวันอังคาร พิมพ์ปางไสยาศน์ เนื้อทองผสม ***
44 # 3อจ530623-046 RE646981544TH tongsound + NissMo (48453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ530623-047 RE646981544TH chamulet + NissMo (48455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
46 # 3อจ530623-049 EH687687374TH phamorsee + ชาญยุทธ (48457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นวัฒนมงคล เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.ลพบุรี (หมายเลข 494)***
47 # 3อจ530623-050 EH530235771TH rukphon + samers (48459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร/หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
48 # 3อจ530623-052 EH736659448TH ชอบจัง + อุดรธานี (48464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวกร่อนจากการใช้)***
49 # 3อจ530623-053 EF176379590TH preecha + NuNEeD (48467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ530623-054 EH202106129TH chang24 + wunchaicoth (48470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
51 # 3อจ530623-055 EH377103129TH call13 + realpor (48484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)***
52 # 3อจ530623-056 EH373261040TH anakey21 + ต่อแต้ม (48474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ530623-057 EG662248479TH วายุบุตร + โคราช01 (48476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ530623-058 EG258720253TH หน่องโค๊ก + Ronado (48479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ530623-059 EG650418913TH yootha + vara14 (48509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ530623-060 EH110852796TH onizuka2518 + pornsiwa (48510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ530623-061 EF124219195TH มือใหม่หัดดู + โฟล์คซอง (48511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
58 # 3อจ530623-062 ผู้พัน + seksitk (48512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นหมื่นยันต์ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพ***
59 # 3อจ530623-064 EG260253016TH juak43 + theera (48514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
60 # 3อจ530623-065 EG260253016TH ปิงเปียง + theera (48515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
61 # 3อจ530623-066 EG662248195TH dan_sena + เชือกกล้วย (48516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม ***
62 # 3อจ530623-067 EH709491535TH sweetbee + เจริญพรรุ่งเรือง (48517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ530623-068 EG428084885TH montree_m + yuri25212521 (48527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ530623-069 annanny + น้าหมี (48529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 6 รอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 467)***
65 # 3อจ530623-070 EH733572583TH tontha + ร้านอินทิรา (48518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ530623-071 EH767167307TH dan_sena + probation (48519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
67 # 3อจ530623-072 EG878244268TH poolpool + punaiem (48520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
68 # 3อจ530623-073 EH798901133TH transport + กุ้งหวาน (48528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ530623-074 EH452117133TH kolasit + บางพระบางพระ (48521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ530623-076 EH168338491TH niruch + บีเคเพชรบุรี (48523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
71 # 3อจ530623-077 EG046418425TH northty + cnatcl (48524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ล็อกเก็ตในหลวงทรงผนวช ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
72 # 3อจ530623-078 EH535531144TH tomyum + คุณประเสริฐ (48525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ530623-079 RF160656281TH New_chain + วรรณนภา (48526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโพธิจักรตัดห้าเหลี่ยมหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 มิ.ย. 2553 - 09:23 น.] #31209 (15/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530617-003 EG970963235TH som3693 (47907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530617-004 EH174503025TH barame9 (47908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ530617-005 EG892920980TH เด็กนอก (47909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530617-006 EH523209524TH oceanstar (47910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ530617-007 EH747210575TH ano8547 (47911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530617-008 E1700010220TH kopuree (47912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530617-009 EH001935296TH โต๋พระเครื่อง (47913) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ530617-010 EG788097181TH moobin89 (47914) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530617-011 EG974934225TH sanko (47916) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ530617-012 ED406227012TH rambo93 (47921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530617-013 EG964025733TH ชัยชาญ (47923) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530617-016 EF5563430401TH soft-soft (47927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ530617-017 EG723998439TH HopeMan (47928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
14 # 1อจ530617-018 EH339608890TH พ่อไอ้โก๊ะ (47929) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530617-019 EH668366213TH thongchai46 (47931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530617-020 EH470074672TH อำนวยพร (47932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530617-021 EH401030971TH o-larn (47915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
18 # 1อจ530617-023 EH409931384TH New_chain (47917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ530617-024 EH5285098928TH aunop50 (47918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
20 # 1อจ530617-028 EG257539433TH ศรีวิชัยไชโย (47924) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์
21 # 1อจ530617-029 EH369516494TH เอกบุรุษ (47949) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530617-030 EH610231597TH เพชรศรีวิชัย (47950) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
23 # 1อจ530617-031 EH619484752TH sef_ann (47951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ530617-033 EH619968175TH สิบสองปันนา25 (47953) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 1อจ530617-034 EH668368510TH อามพระเก่า (47954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530617-001 coolpra (47867) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ530617-002 tontha (47868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530617-004 นิมนต์ครับ (47870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ530617-005 rumruay (47871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
5 # 2อจ530617-006 hackker (47872) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ530617-007 penrat (47873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ530617-008 marisanamwong (47885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ530617-009 ธัชธรรม (47886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ530617-010 DAIMONLIGHT (47887) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 2อจ530617-014 vadcharapol (47955) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ530617-015 vadcharapol (47956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ530617-016 sotorn (47957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ530617-020 chiu2002 (48431) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์
14 # 2อจ530618-019 ศตกมล (48353) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ530619-001 EH172243557TH pjanon + pigcity (48078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุน้ำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
2 # 3อจ530619-002 EH361214820TH suraj + vespa2 (48079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ530619-003 pondpra + วายุบุตร (48096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อกะไหล่ทองใหม่ ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
4 # 3อจ530619-004 EG788098292TH bosssojae444 + กบน้องใหม่ (48080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
5 # 3อจ530619-005 EG788098292TH suphalak + กบน้องใหม่ (48081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง ปี 2512 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ530619-006 EH739568114TH pop02 + chowkul (48082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ530619-007 yahee13 + oodsandee (48098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530619-008 EG975333854TH sombia + ouyerayong (48083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
9 # 3อจ530619-009 teniyo + ท๊อปTURBO (48095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
10 # 3อจ530619-010 kon2004_9 + engineer27 (48097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (ตัว ท) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพพระผิวมีคราบจากการเก็บ)***
11 # 3อจ530619-012 EH144201012TH pry13 + nonarsenal (48085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2288)***
12 # 3อจ530619-013 EH176129835TH ครูเทศบาล + tkonlayut (48086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นอำเภอสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ530619-014 EH350486186TH meebaipho + bankrotor (48099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ530619-015 EH350486186TH sapansoong + bankrotor (48100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
15 # 3อจ530619-016 EH745745140TH ลำกระดาน + chaina (48102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพสามพัน เนื้อผง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี ***
16 # 3อจ530619-017 EH168008359TH คนบางระจัน + คนรักษ์ศิลป์ (48103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์หลังอิสวาสุ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.ชุมพร ***
17 # 3อจ530619-018 EH174753592TH paonai + ปออ้นนครปฐม (48104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมสยเลข 4725)***
18 # 3อจ530619-019 EH307071398TH aomaam + ศิวานันท์ (48105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม/หมายเลข 3682)***
19 # 3อจ530619-020 EH548456331TH เลี่ยมทอง + maytus (48106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
20 # 3อจ530619-021 EH152461941TH pranung + uthai211 (48107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนือง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
21 # 3อจ530619-022 EH469185115TH พระอาทิตย์15 + thriphop09 (48126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว (ขนาด 9 นิ้ว)***
22 # 3อจ530619-024 EG723999638TH ปอทิพย์ + HopeMan (48128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
23 # 3อจ530619-025 6101006170330 subarusti + nockout (48129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
24 # 3อจ530619-026 EG176326019TH nongm + supatada (48130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อเคลือบเขียว ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
25 # 3อจ530619-028 EH369519646TH Wendy + จุ๋มจิ๋ม (48132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
26 # 3อจ530619-029 EG657806824TH jaruth + ดาบนายด่านขุนทด (48133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ (ไม่ตัดปีก) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ530619-030 EH489218118TH ต้อมกรุเตา + ศรนารายณ์ (48134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุฯ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
28 # 3อจ530619-032 EG657601383TH sombat_2523 + โคราช01 (48136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530619-033 EG269921287TH ตั้งไข่ + 9light (48137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
30 # 3อจ530619-034 EH675898036TH transport + juipeter (48138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ530621-001 EH036939418TH พระประแดง 26 + poona63 (48154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง รุ่นแรก ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
32 # 3อจ530621-003 shang + tongis (48156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพ ***
33 # 3อจ530621-004 EG723025194TH บวรมงคล + tongis (48157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระคันธารราษฏร์สมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพ (สูง 15 นิ้ว) ***
34 # 3อจ530621-005 EG723025194TH ลูกแม่จัน + tao_fone (48158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
35 # 3อจ530621-006 EH342363106TH pattana + altis39 (48159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ลพบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
36 # 3อจ530621-007 sutheptheep + nongnhun (48160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
37 # 3อจ530621-008 future + nongnhun (48161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ530621-009 EH146745198TH chakamulet + ใจเย็น (48162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ออกวัดช้างเผือก)***
39 # 3อจ530621-010 EG698519045TH mai2008 + กอล์ฟเมืองชล (48163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
40 # 3อจ530621-011 EH175690085TH PORNLY + nampoo (48164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ530621-013 EH470075664TH panitgang + คุณตาวิธาน (48181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
42 # 3อจ530621-014 EG650416617TH polla + สุพจน์ (48182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2540)***
43 # 3อจ530621-015 EG878352660TH smile730 + เซียนหัดส่อง (48166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ530621-016 EG635752126TH ยุทธแหลมทอง + เนรันชลา (48167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ)***
45 # 3อจ530621-017 EG788097408TH ปอทิพย์ + charin515 (48168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ530621-018 EH375294964TH saranya + cattle (48183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
47 # 3อจ530621-019 EG975345115TH นักสะสม + boonlert1665 (48169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
48 # 3อจ530621-020 wuttikon + songp1 (48184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
49 # 3อจ530621-021 wuttikon + songp1 (48185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2539 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
50 # 3อจ530621-022 EH351690753TH พรวีชอ + ประกาศิต (48189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ530621-023 thummah + komkai (48170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
52 # 3อจ530621-024 นราทัศน์ + kueyunon (48188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ (ปั๊มเครื่อง) เนื้อว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ530621-025 EH801918887TH ผู้พัน + pinkky (48171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหนเทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
55 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
56 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าทองเหลืองลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
57 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าหน้านวโลหะลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
58 # 3อจ530621-027 EH433859155TH PHUPHA + phenix (48172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแปดรอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2552 จ.อยุธยา (หมายเลข 932)***
59 # 3อจ530621-028 mr108 + ฟ้าตะวัน (48173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรปราการ ***
60 # 3อจ530621-029 EG650308060TH toyotachi + สุพจน์ (48186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 910)***
61 # 3อจ530621-030 EH137309366TH pun027 + Monthon (48174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
62 # 3อจ530621-031 EG490187293TH bthanont + ท่าใหญ่ (48175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
63 # 3อจ530621-032 EH525099733TH wuttichairat + ศิริรัตน์ (48190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นบรมครู 32 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.ระยอง (หมายเลข 2202)***
64 # 3อจ530621-033 EG964503022TH parn99 + กฤชนณแปดริ้ว (48176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
65 # 3อจ530621-034 nco29-48 + อาโจ_____ (48177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
66 # 3อจ530621-035 doby1 + systema (48178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาสมัยรัชกาล พิมพ์ปางห้ามญาติ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ (สูง 9.5 นิ้ว)***
67 # 3อจ530621-036 t_inkeaw + systema (48179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก ***
68 # 3อจ530621-037 ต่ำป๊ง + Adisorn_p2519 (48180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 (แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.เพชรบุรี ***
69 # 3อจ530621-038 ittipolb + สัมปัญโณ (48227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (ตะกรุดทอง)***
70 # 3อจ530622-001 EG974799295TH sutheptheep + พรสิริพงษ์ (48233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
71 # 3อจ530622-002 EH470094368TH TAE-THANK + ว๋ง_บูรพา (48231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ530622-003 pr1972 + sirisuwan (48234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหลังตัวหนังสือ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ530622-004 EH768054567TH yanpawach + mynok (48235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา ***
74 # 3อจ530622-005 jessepre + rawee (48236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ530622-006 ชยันโต + rawee (48237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
76 # 3อจ530622-007 bosssojae444 + ประศาสน์ (48238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
77 # 3อจ530622-008 bucha + poppamak (48240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
78 # 3อจ530622-009 EH176041780TH murbur + สิทธิชัย (48239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)***
79 # 3อจ530622-010 ICT500 + INDY48 (48241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ530622-011 window + INDY48 (48242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ530622-012 kttk2006 + INDY48 (48243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นบรมครู 32 เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2549 จ.ระยอง (หมายเลข 2548)***
82 # 3อจ530622-013 EH535318277TH meebaipho + unjaroen (48244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ530622-014 EH638091890TH khuntui + พรหมมุนี (48245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพ ***
84 # 3อจ530622-015 EG877738531TH Schwal + jedai12 (48247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ530622-016 EH433864708TH korbuakaew + (48246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
onizuka2518
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ530622-017 EH471396926TH BigBenz + amata_tong (48248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
87 # 3อจ530622-018 EG959441926TH punsa44 + rakdee (48249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ530622-019 anakey21 + เจตน์ (48250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
89 # 3อจ530622-020 EH737636182TH สิงหราช + มอร์เมืองทอง (48263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ530622-021 EH452116835TH SUPER1 + หนองกรับ (48251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
91 # 3อจ530622-022 EH345163130TH tumkajohn + degdee (48264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ530622-023 EG819856131TH lekmgeups + sumat (48266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ530622-024 EH342363738TH ปืนใหญ่ + unity (48252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ530622-025 แป้ง67 + Chang2103 (48253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(ธรรมดา) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
95 # 3อจ530622-026 แป้ง67 + Chang2103 (48254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(ธรรมดา) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
96 # 3อจ530622-027 หนึ่งนรา + Chang2103 (48268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ530622-028 pr1972 + Chang2103 (48255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
98 # 3อจ530622-029 EH548453732TH ณิฐิกรณ์ + maytus (48256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
99 # 3อจ530622-030 EH548453732TH พรวีชอ + maytus (48257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฎิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ530622-031 EG698528904TH kookkai + memories (48271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
101 # 3อจ530622-032 EX011451672TH joeymorn + peerapath (48258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
102 # 3อจ530622-033 EX011451672TH loopiank + peerapath (48259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพลงรักดำ)***
103 # 3อจ530622-034 EX011451672TH ผู้พัน + peerapath (48273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
104 # 3อจ530622-035 EH532003792TH Big_M + ถาวรวัฒนะ (48275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
105 # 3อจ530622-036 EH224640732TH บิ๊กกระทุ่มแบน + (48285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 80 ปี พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ530622-037 EH686202145TH sumo999 + วาณิช (48277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
107 # 3อจ530622-038 EH143942485TH yuirayong + แม่พรมมา (48279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว)***
108 # 3อจ530622-039 EH176965348TH akara + master_t (48281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 907)***
109 # 3อจ530622-040 EH520331067TH tweesak227 + บ้านทองอยู่ (48283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังพลอย จ.ระยอง ***
110 # 3อจ530622-041 RE006039804TH ขุนกิม + sittistr (48287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
111 # 3อจ530622-042 RF006039804TH adisornb + sittistr (48289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
112 # 3อจ530622-043 EH123962438TH pry13 + navigator (48290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
113 # 3อจ530622-044 santichai777 + Siriyod (48291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค๊ด)***
114 # 3อจ530622-044 santichai777 + Siriyod (48291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
115 # 3อจ530622-045 EH146174062TH future + rattasah (48292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
116 # 3อจ530622-046 EF543463066TH nockout + keattisak (48294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)***
117 # 3อจ530622-047 EG816547520TH sinchai + toneparsak (48296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้า 108 พระองค์ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
118 # 3อจ530622-048 EX007913170TH bucha + dman2551 (48299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 171)***
119 # 3อจ530622-049 EH337138487TH พระประแดง 26 + BMW52 (48300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง ***
120 # 3อจ530622-050 แมนพระเครื่อง + nakornc (48307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
121 # 3อจ530622-051 EH47016854TH อาชาเหล็ก + kom_ku (48302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตัวตัดพระเครื่องบล็อกนี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
122 # 3อจ530622-052 EH470116854TH sutheptheep + kom_ku (48304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
123 # 3อจ530622-053 nco29-48 + nakornc (48305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
124 # 3อจ530622-054 EH240979365TH andy4659 + tan100 (48308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อไม้เทพธาโรหน้ากากทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซ.ม)***
125 # 3อจ530622-055 EH452117685TH แป้ง67 + alcan655 (48306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
126 # 3อจ530622-056 EG657806308TH thanongsak + (48311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ดาบนายด่านขุนทด
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
127 # 3อจ530622-057 EH181547684TH ป๋องอ่อนนุช + tum 1423 (48312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
128 # 3อจ530622-058 EH638101566TH khonnakorn + aotaung (48309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
129 # 3อจ530622-059 EH342361604TH jintonic + altis39 (48314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธอังคีรส พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมดำใหม่)***
130 # 3อจ530622-060 EF269189805TH p-cha + ริชชี่ (48352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกประชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
131 # 3อจ530622-061 EF056038541TH แคล้วคลาด + Aut_shop (48318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 94/ตะกรุดสามกษัตริย์) (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม)***
132 # 3อจ530622-062 EH436786085TH bthanont + anna_scott (48320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร (นิยม) เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
133 # 3อจ530622-063 EH436786085TH bthanont + anna_scott (48323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร (นิยม) เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
134 # 3อจ530622-064 EH528481907TH เก่งคลองถม + bancho (48351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
135 # 3อจ530622-065 sanmita + GonG_YindeE (48325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1776)***
136 # 3อจ530622-066 EH471361462TH chai479 + ktct22 (48327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตา วัดกุฏโง้ง เนื้อผงแดง ปี 2519 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
137 # 3อจ530622-067 EH532267255TH goragod + pongchon (48329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1818)***
138 # 3อจ530622-068 EH645609420TH yodchai1515 + อรรถพล (48330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
139 # 3อจ530622-069 EH638103261TH เมฆินทร์ + tirescue (48332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
140 # 3อจ530622-070 EH638103261TH singha_pk + tirescue (48335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
141 # 3อจ530622-071 EG635752608TH พระดี24 + เนรันชลา (48337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกันหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
142 # 3อจ530622-072 EH641225659TH yahee13 + punpun (48341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
143 # 3อจ530622-073 EH737636307TH เหมา_อุทัย + k9cob (48343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
144 # 3อจ530622-074 EH737636307TH ณุศิริน + k9cob (48345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
145 # 3อจ530622-075 EH737636307TH singha_pk + k9cob (48348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
146 # 3อจ530622-076 EH737636307TH wichean15 + k9cob (48349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
147 # 3อจ530622-078 EH444464238TH somnuk09 + toy2k (48354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
148 # 3อจ530622-079 EH444464238TH somnuk09 + toy2k (48355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
149 # 3อจ530622-080 EH379626636TH ยุทธ2 + tintin (48356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
150 # 3อจ530622-081 EH436903312TH toyotachi + man77 (48357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
151 # 3อจ530622-082 EG657524721TH goragod + หน่องโค๊ก (48358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระเศรษฐีนวโกฎิมหาลาภ วัดแจ้งนอก เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา (หมายเลข 51)***
152 # 3อจ530622-083 EH379626622TH sumat + tintin (48359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพ ***
153 # 3อจ530622-084 EG252983676TH Aeroflex + Apidet (48360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
154 # 3อจ530622-085 รักษ์สีลม + artirvana (48361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
155 # 3อจ530622-086 EG943088980TH underworld + poohpp (48362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
156 # 3อจ530622-087 EG943088980TH pui_l + poohpp (48363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ***
157 # 3อจ530622-088 EG943088980TH underworld + poohpp (48364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ***
158 # 3อจ530622-089 EH436787801TH kampanat + putabucha (48365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)***
159 # 3อจ530622-090 EH373245501TH jessepre + anan999 (48366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
160 # 3อจ530622-092 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2533 จ.ระยอง ***
161 # 3อจ530622-093 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง ***
162 # 3อจ530622-094 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง ***
163 # 3อจ530622-095 EH137386280TH ธุดงค์ + โพธิ์ทอง (48371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล สร้างเสริม ปี 2511 จ.พิษณุโลก ***
164 # 3อจ530622-096 EH626075585TH สัสดี57 + jamesunk (48372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง***
165 # 3อจ530622-097 EG662246892TH unjaroen + มหาเวส (48373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 774)***
166 # 3อจ530622-098 EH525927528TH sompongdo + หน้าหวาน (48374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
167 # 3อจ530622-099 EF176356231TH potra + yongf2506 (48375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
168 # 3อจ530622-100 EH564337845TH ไร้เดียงสา + putabucha (48376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อแร่ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
169 # 3อจ530622-101 EH709489404TH นุหลัก4 + anonwansanit (48377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
170 # 3อจ530622-102 EH391360260TH miata + Kurama (48378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
171 # 3อจ530622-103 EG662246892TH kokkranarnk + มหาเวส (48379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
172 # 3อจ530622-104 EH462294994TH จิวจิว + เอ็มซีเค (48380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
173 # 3อจ530622-105 EH462294994TH จิวจิว + เอ็มซีเค (48381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 15 ( ๘ รอบ) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.นครปฐม (กะไหล่ทองใหม่)***
174 # 3อจ530622-106 EH462294994TH จิวจิว + เอ็มซีเค (48382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 17 (พุ่มข้าวบิณฑ์) เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม ***
175 # 3อจ530622-107 EH339541950TH จำนรรจา + suksai (48383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2