ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 มิ.ย. 2553 - 09:22 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 มิ.ย. 2553 - 09:10 น.] #31236 (19/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530625-001 hackker (48721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530625-002 catbkk (48722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530625-003 โพธิ์ไทร (48710) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
4 # 2อจ530625-004 โพธิ์ไทร (48715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
5 # 2อจ530625-005 โพธิ์ไทร (48718) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ530625-006 narintron (48725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ530625-007 maimei20 (48726) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 2อจ530625-008 ithnong (48751) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530625-009 a-buddha (48730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530625-010 WIRAT999 (48731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
11 # 2อจ530625-011 tararutach (48732) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ530625-012 Nat_Bangrak (48736) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530625-013 pump992 (48747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ530625-014 teniyo (48741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530625-015 ธัชธรรม (48742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ530625-016 สุวรรณเมืองตาก (48743) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
1 # 2อจ530625-017 toy_clong8 (48745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530625-018 bunpot (48744) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
19 # 2อจ530625-019 สุวรรณเมืองตาก (48748) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ530625-020 ekkung (48749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530625-021 sompongdo (48724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 2อจ530625-022 lekdee (48727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ530625-023 patbangbon (48729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ530625-024 kow_arsenal (48733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530625-025 joebangrak (48770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 มิ.ย. 2553 - 10:09 น.] #31229 (18/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำ วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530617-002 EG970963249TH som3693 (47906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530617-015 EH757856545TH pr1972 (47926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530617-027 EH307725515TH sur_suk (47922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ530617-032 EG163431910TH pusit (47952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ530618-002 EH504325505TH mnus_yui (48039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530618-007 EX00873505TH ink97naprado (48032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530618-009 EH354254576TH tumtam (48034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 1อจ530618-012 EH349965542TH pramuol (48038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530618-013 EH626074214TH yasticker (48041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
10 # 1อจ530618-027 EH342326531TH chchai (48060) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
11 # 1อจ530619-005 EG975333854TH ouyerayong (48091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530619-009 EG490187280TH ท่าใหญ่ (48108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 1อจ530619-013 EH240979705TH ยันต์ครู (48146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530619-018 EG657601410TH มหาเวส (48143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
15 # 1อจ530619-020 EH733560090TH เชียงคาน2 (48145) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ530621-001 EG698507728TH topuBangsan (48193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530621-002 EG171582085TH den 242 (48194) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 1อจ530621-003 EH106092515TH พรชมพู (48192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ530622-019 EH411385121TH อิคคิว (48288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530623-003 EH009103308TH chok999 (48465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ530623-009 EH249266945TH probation (48489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ530623-017 RE265303995TH vuthinuntha (48503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ530624-001 EH186435265TH onizuka2518 (48604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530624-002 EH462775191TH yacool (48605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ530624-003 EH307733220TH takan (48606) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ530624-004 EH536255920TH ภูวนัย (48607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ530624-005 EH647424193TH first 19 (48608) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ530624-006 EH143944671TH มัสชา (48609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530624-007 EH683066817TH ณัฐบ้านกล้วย (48610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ530624-009 EH668808525TH นันทวัฒน์ (48612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530624-010 EX007915839TH yaliver (48613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ530624-011 EH482748924TH shogun (48614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ530624-012 EH530699752TH anek48 (48616) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
34 # 1อจ530624-013 EG893810518TH เด็กนอก (48615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
35 # 1อจ530624-014 EH342394338TH saniper (48617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530624-015 EG882371991TH direk1627 (48618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ530624-016 EH173488105TH Ken2505 (48619) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 1อจ530624-017 EX007914983TH dman2551 (48620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
39 # 1อจ530624-018 EH527794625TH Songton (48654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530624-019 EH665022165TH simiran (48655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ530624-020 RE825581348TH tanaphong (48656) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
42 # 1อจ530624-021 EH535539166TH wanglang (48657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530624-022 EG257557542TH pongananisn (48658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
44 # 1อจ530624-023 EH134803494TH putabucha (48659) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ530624-025 EG560673935TH babala (48661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ530624-026 EH585298325TH backdagon (48662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530617-003 tepakornsu (47869) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530617-011 leke9719 (47888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530617-013 คำทะเนตร (47890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ530618-006 Pravit_l (48025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530618-009 montree_m (48022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530618-013 น้อยท่าข้าม (48031) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 2อจ530618-015 Antique (48061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ530619-004 แม็คหลักสี่ (48077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ530619-005 ณดอนเมือง (48068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ530619-029 pramual (48148) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ530619-029 pramual (48148) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ530619-032 jojo5 (48151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530621-004 raimon (48199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
14 # 2อจ530621-006 raimon (48205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
15 # 2อจ530621-009 น้อยท่าข้าม (48213) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ530621-017 TANAWAT2520 (48220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 2อจ530621-024 mickmail009 (48201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530621-027 vadcharapol (48206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530621-029 benz09 (48208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ530621-033 PORNCHAISRISUK (48621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ530621-034 กิมยัง (48232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530621-036 sjitrakorn (48229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530623-002 somjitgass (48444) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ530623-003 tum2510 (48446) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ530623-014 shookiat (48478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ530624-001 nattasak (48591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530624-002 sumsawang (48592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530624-003 domon (48593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530624-004 paoman (48594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ530624-005 lekphoto (48595) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530624-007 tockjung (48596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ530624-008 marchtu23 (48597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ530624-009 patihan (48598) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ530624-010 wanayut (48600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ530624-011 แฮปรามคำแหง (48601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 2อจ530624-012 DiamondiaN (48602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ530624-013 TAE-THANK (48603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
38 # 2อจ530624-014 yang1969 (48641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ530624-015 yang1969 (48642) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
40 # 2อจ530624-016 tontatto (48643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
41 # 2อจ530624-017 tontatto (48644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
42 # 2อจ530624-018 tontatto (48645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
43 # 2อจ530624-019 tontatto (48646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
44 # 2อจ530624-020 tontatto (48647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
45 # 2อจ530624-021 เทพอินทรา (48649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530624-022 artirvana (48650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
47 # 2อจ530624-023 rt3ab5 (48651) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 2อจ530624-024 Bบัวทอง (48652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ530624-025 ตั้มซอยตัน (48653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 2อจ530624-026 (48648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530619-011 EH647691375TH smile730 + เงาะป่า (48084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์เข่ายก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ530619-023 EH544657721TH singha_pk + ponpon (48127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530619-027 EG658417882TH iamodd + เชือกกล้วย (48131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุโขทัย (สภาพทำความสะอาดผิว)***
4 # 3อจ530619-031 EG662245526TH บางระจัน + นรเชฏฐ์ (48135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หน้าแก่ จ.นครราชสีมา (ตะกั่วหลังมีจาร)***
5 # 3อจ530621-002 EH355372279TH maanart + ไม้มงคล (48155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ530621-012 EH589400725TH tvchok + หนุ่มนั่งเกล้า (48165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
7 # 3อจ530622-077 EH737636307TH อาราธนา + k9cob (48350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530622-091 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
9 # 3อจ530623-017 EH391213638TH New_chain + nooing (48414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปางประทานพรหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
10 # 3อจ530623-048 EX008774655TH pr1972 + ink97naprado (48456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ชุมพร ***
11 # 3อจ530623-051 520344220 chiraphat + ลิงทอง (48461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
12 # 3อจ530623-063 EH373247312TH boytoplay + parn99 (48513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (กะไหล่ทองใหม่)***
13 # 3อจ530624-001 EG257554815TH sanmita + iamarnon (48545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดปรก พิมพ์กรรมการหลังแบบ เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา***
14 # 3อจ530624-002 EH186435265TH supol + onizuka2518 (48546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวพรุนและรมผิวใหม่)***
15 # 3อจ530624-003 EG816277703TH carabao + nana_civil (48547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530624-004 EF269189805TH นิกส์เพชรเกษม + ริชชี่ (48548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปีวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพ (โค๊ดศาลาไม่แท้)***
17 # 3อจ530624-005 EH556135325TH engwattana + thelord (48549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530624-006 EH758943886TH meebaipho + bankrotor (48550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ530624-007 EH758943886TH บวรรังษี + bankrotor (48551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ530624-008 EH150613785TH cspopo + rungroar (48552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
21 # 3อจ530624-009 EC056195342TH anakey21 + ชานนทร์ (48553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530624-010 โพธิ์ไทร + sak_chai01 (48554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 707)***
23 # 3อจ530624-011 EH737623025TH โป่งข่าม + k9cob (48555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ระลึกพิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
24 # 3อจ530624-012 EH294427201TH wat171 + cnatcl (48556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530624-013 EH528492312TH dman2551 + bancho (48557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ530624-014 toomtaamm + lekphoto (48558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
27 # 3อจ530624-015 jessepre + Jumanji (48559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 204)***
28 # 3อจ530624-015 jessepre + Jumanji (48559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 204)***
29 # 3อจ530624-016 EG816276005TH อุ้ย19 + nitis (48560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น(อมหมาก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ530624-017 EX011453639TH น้ำพุบางบัวทอง + shirew (48561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ530624-018 EH224634555TH pongldc + (48562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530624-019 EH798920565TH เทพอินทรา + newzip (48563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้องผง จ.ชัยนาท ***
33 # 3อจ530624-020 EH798920565TH noomjj + newzip (48564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)***
34 # 3อจ530624-021 EH582736800TH p-cha + Golf_bangbon (48565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพกะเทาะเข่าซ้ายเล็กน้อย)***
35 # 3อจ530624-022 EH508903209TH dech-c25 + terasak99 (48566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองผสม จ.สงขลา ***
36 # 3อจ530624-023 EH638094383TH dan_sena + chokchai (48567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
37 # 3อจ530624-024 EH587163272TH bosssojae444 + เฉลิมบุรี (48568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ530624-025 EH587163272TH joomch + เฉลิมบุรี (48569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ530624-026 EH215334822TH ปอวีร์ + hangdong (48570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ530624-027 EB113664956TH ปิงเปียง + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (48571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองผสม ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
41 # 3อจ530624-028 EH762794667TH Bophantom + long_g (48572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วง กรุวัดเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
42 # 3อจ530624-029 EH144203910TH somnuk09 + nonarsenal (48573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ530624-030 EH143749709TH ใบเตย + sak15 (48574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ530624-031 EH687701632TH ใบเตย + adisornb (48575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ530624-032 EH106089675TH ar_kom + chaibuddhist (48584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้
*** ลูกอม เนื้อเทียนผสมผงพราย ***
46 # 3อจ530624-033 EH482748924TH wicha433 + shogun (48576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาจัมโบ้ 2 หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ530624-034 EH342391708TH murbur + ตลาดพระตลิ่งชัน (48577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ เนื้อนวโลหะ ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ530624-035 EH342391708TH murbur + ตลาดพระตลิ่งชัน (48578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นพระชัยเฉลิมพล พิมพ์ยืด ปี 2484 จ.กรุงเทพ ***
49 # 3อจ530624-036 EH528488437TH sutheptheep + bancho (48579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ530624-037 โตอ่าง + แก้วสามวา (48583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
51 # 3อจ530624-038 sk117 + แฮปรามคำแหง (48580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ530624-039 EH470130365TH pjanon + คุณตาวิธาน (48581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์จั๊กจั่น เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
53 # 3อจ530624-040 EG698521999TH บางระจัน + pongchon (48582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ530624-041 EH599616602TH สันป่าตอง + RAK_PT (48585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 1 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ530624-042 EH342381966TH vitamin + namo0123 (48586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดศาลา)***
56 # 3อจ530624-043 EG698533100TH BigBenz + memories (48587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพสวย)***
57 # 3อจ530624-044 EH504357763TH ขวัญใจ + ไข่มุข (48588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ530624-045 EH504357763TH pjanon + ไข่มุข (48589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์จั๊กจั่น เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
59 # 3อจ530624-046 EH522616447TH ชัยฤทธิ์ + amata_tong (48590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
60 # 3อจ530624-047 EH691502385TH พระอาทิตย์15 + gowin11 (48623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** หมูพลิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ จ.สระแก้ว (หมายเลข 778)***
61 # 3อจ530624-048 EH691502385TH แป้ง67 + gowin11 (48624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ530624-049 EH434481727TH ROYNANTA + nanacake (48625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
63 # 3อจ530624-050 EF268662705TH กายธรรมวิทย์ + raimon (48626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530616-175)***
64 # 3อจ530624-051 EH036945413TH ลูกกวนอู + poona63 (48627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
65 # 3อจ530624-052 EH425015758TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + maxjvc (48628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ530624-053 EH621151002TH เอิงเอย + p_karn (48629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
67 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)***
68 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ530624-054 EH535539165TH PORNLY + wanglang (48630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ530624-055 jiantsuphan + oldshop (48631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพสวย)***
71 # 3อจ530624-056 anakey21 + oldshop (48632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
72 # 3อจ530624-057 chatchai16 + oldshop (48633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ530624-058 EH368259746TH Wichitmeema + โก้ตัดเก้า (48636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
74 # 3อจ530624-059 EF467330645TH น้ำพุบางบัวทอง + พะงัน (48634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (521114-276)***
75 # 3อจ530624-060 EH406501385TH ป๋องอ่อนนุช + poohpp (48635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
76 # 3อจ530624-061 EF531143467TH niruch + ท๊อปTURBO (48637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์หลังทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
77 # 3อจ530624-062 EH569088385TH totomontree + kokopp (48638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง จ.พิจิตร ***
78 # 3อจ530624-063 EH641225659TH jedai12 + punpun (48639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต) วัดใหญ่บางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
79 # 3อจ530624-064 EH469590016TH Earthquake + ม้านำ (48640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี ***
80 # 3อจ530625-001 EH739580512TH คอสิงห์ + วีมั่งมีทรัพย์ (48663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดบ่อวิน)***
81 # 3อจ530625-002 EH342376008TH sutheptheep + โมทนา (48664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ530625-003 EH342376008TH tpce(2002) + โมทนา (48665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
83 # 3อจ530625-004 EH693902752TH tvchok + digitalpicture (48666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางกำแพง กรุป่ามืด พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
84 # 3อจ530625-005 EF543462511TH ทรัพย์ยังมา + tigerone (48680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
85 # 3อจ530625-005 EF543462511TH ทรัพย์ยังมา + tigerone (48680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
86 # 3อจ530625-006 ปิงเปียง + masivmasiv (48667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลางหลังยันต์สุกิตติมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพ ***
87 # 3อจ530625-007 EH503327442TH loopiank + mitmitee (48668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
88 # 3อจ530625-008 EH469591303TH lulytoon + yanpawach (48669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
89 # 3อจ530625-009 Sayanpf2 + เด็กตาคลี (48670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
90 # 3อจ530625-010 EH152463956TH apexshop + uthai211 (48671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อโลหะผสม ปี 2530 จ.อยุธยา ***
91 # 3อจ530625-011 EX007916281TH lekphotharam + (48672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
dman2551
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2079)***
92 # 3อจ530625-012 EH532004135TH sapansoong + ถาวรวัฒนะ (48673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง(ลงกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ530625-013 acoman + sotorn (48674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุน 1 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ530625-014 EH049873715TH kolasit + เด็กบัวทอง (48675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช รุ่น 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
95 # 3อจ530625-015 EH394614927TH อุ้ย19 + maytus (48676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
96 # 3อจ530625-016 EH799476667TH เด็กตลาดใต้ + หนุ่มนพลักษณ์ (48681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงยืน กรุทับคล้อ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
97 # 3อจ530625-017 EH168374349TH Xabi17 + บีเคเพชรบุรี (48677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ530625-018 แป้ง67 + แก้วสามวา (48682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
99 # 3อจ530625-019 พิณเปี๊ยะ + แก้วสามวา (48683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้สึก)***
100 # 3อจ530625-020 EH739112642TH lancer + หมูแผ่น (48678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ530625-021 EH528489035TH rock10 + matin22 (48679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 194)***
102 # 3อจ530625-022 EH175702305TH meebaipho + nampoo (48684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ530625-023 EH175702305TH pandp + nampoo (48685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
104 # 3อจ530625-024 EH354231076TH เล้งตราด + tumtam (48686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
105 # 3อจ530625-025 RE843376878TH yahee13 + bagio (48687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
106 # 3อจ530625-026 EH470130768TH เล็กซอย 5 + พรสิริพงษ์ (48688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ530625-027 EG606311807TH Saelim999 + korn88 (48689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกริ่งศิริราช รุ่น 84 ปีโรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
108 # 3อจ530625-027 EG606311807TH Saelim999 + korn88 (48689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ศิริราช รุ่น 84 ปีโรงพยาบาลศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
109 # 3อจ530625-028 thaivip + lekdee (48690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี (โค๊ด ๘๙)***
110 # 3อจ530625-029 EH215636200TH nuisriracha + nuthapol (48691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคล 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
111 # 3อจ530625-030 EH184054241TH pjanon + หน้าหวาน (48692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
112 # 3อจ530625-031 EH339980960TH pwongphu + เจ๋งจริง (48693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
113 # 3อจ530625-032 9panupong9 + mdkm11 (48694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระบูชา สมัยรัตนโกสินทร์ จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
114 # 3อจ530625-033 EH373411725TH Dekdoy + NuNEeD (48703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
115 # 3อจ530625-034 EH134805107TH thong88 + putabucha (48704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม ***
116 # 3อจ530625-035 EH045177232TH johnn + OTTOJ (48695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ***
117 # 3อจ530625-036 EG663817436TH aunop50 + พระธุดงค์ (48696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2517 จ.ระยอง ***
118 # 3อจ530625-037 EG176339794TH jasuk + supatada (48702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงส์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อขาว ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)***
119 # 3อจ530625-038 EH369532214TH doodeejang + จุ๋มจิ๋ม (48705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
120 # 3อจ530625-039 EH568168232TH tontha + chakamulet (48697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
121 # 3อจ530625-040 EH665028239TH piyorose + simiran (48698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
122 # 3อจ530625-041 EH406506272TH Todmuangchon + HS6JMS (48752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วันจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
123 # 3อจ530625-042 EH527916620TH ป๋องอ่อนนุช + namani (48756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
124 # 3อจ530625-043 EH648047480TH อุทัย + ชานนทร์ (48753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
125 # 3อจ530625-044 EG816596145TH sanmita + mod_e (48754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีด(หน้าอาปาเช่แข้งขีด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งหน้าใหม่)***
126 # 3อจ530625-045 EH528773560TH b_air51 + csuwatchai (48755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 217)***
127 # 3อจ530625-046 sweetbee + sjitrakorn (48757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
128 # 3อจ530625-047 EH176280095TH santichai777 + (48758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
datyutthaya
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
129 # 3อจ530625-048 EH152157899TH poolpool + cocoh (48769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
130 # 3อจ530625-049 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1959)***
131 # 3อจ530625-049 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1959)***
132 # 3อจ530625-050 EG663607734TH เทพเจ้าซีอุส + พระธุดงค์ (48760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6210)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 มิ.ย. 2553 - 09:47 น.] #31223 (17/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำ วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530616-025 EG698501305TH memories (47903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ530617-001 EH648044695TH ฟลุ๊ก (47905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530617-014 ED406227145TH nuadpaknam (47925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ530617-022 EH345161709TH THAWONGKLANG (47930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ530617-025 EH687207648TH arun2515 (47919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530617-026 EH548445413TH aksomsak (47920) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 1อจ530622-001 EG975344429TH takan (48298) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ530622-002 EH339543023TH suksai (48260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ530622-003 ED265309542TH jminter (48261) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
10 # 1อจ530622-004 EH433864708TH onizuka2518 (48262) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530622-005 EX011451068TH shirew (48265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ530622-006 EF569358140TH KANJANAUDOM (48267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530622-007 EG959442025TH ต่ำป๊ง (48269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530622-008 EH450812351TH boyburapa (48270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ530622-009 EH799473056TH BUSOH-SENSEN (48272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ530622-010 EH512839161TH นึกอ่อนนุช (48274) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530622-011 EH12056925TH maitree (48276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ530622-012 EH542219422TH thongpaiwan (48278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ530622-013 EH343606802TH plating (48280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ530622-014 EH144321315TH zerberus (48297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ530622-015 EG884911717TH รักษ์นครหลวง (48282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ530622-016 EH532272967TH kittipongbee (48284) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530622-017 EH227986962TH bristop (48286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530622-018 EH339611275TH somyot (48295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530622-020 EH366531651TH sakkamon (48293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530622-021 EG96198506TH EXODUS (48315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ530622-022 6101006189943 nockout (48301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ530622-023 EH146745706TH ใจเย็น (48303) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ530622-024 EH638103261TH tirescue (48313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530622-025 EH361232077TH นิยมพระแท้ (48316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530622-026 EF544139245TH พระเครื่องวิทยา (48384) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
32 # 1อจ530622-027 EH444464238TH toy2k (48385) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530622-028 EH577725013TH non31 (48386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ530622-029 EH365063705TH แพรวพรรณ (48387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
35 # 1อจ530622-030 EH577725013TH non31 (48388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
36 # 1อจ530622-031 EH368258618TH udonteva (48389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ530622-032 EG244386402TH translek (48390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
38 # 1อจ530622-033 EH619772816TH heng9999 (48391) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530622-034 EG258718229TH kkk707 (48392) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
40 # 1อจ530622-035 EH425014151TH maxjvc (48393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ530622-037 EH132991083TH sura_dom (48395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ530623-001 EH181512053TH น้ำปาย (48458) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
43 # 1อจ530623-002 EH339542650TH abbasaki (48462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ530623-004 EH452084775TH alcan655 (48469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530623-005 EH409971043TH eaknaengnoy (48472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ530623-006 EG797977484TH อิศประแสร์ (48475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
47 # 1อจ530623-007 EG797975466TH กระแสร์2 (48480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
48 # 1อจ530623-008 EB576563331TH พระเครื่องวิทยา (48483) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
49 # 1อจ530623-010 EG796770887TH ชอบจัง (48496) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 1อจ530623-011 EG893477361TH เด็กนอก (48499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ530623-012 EH670705096TH ก้องภพ99 (48502) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
52 # 1อจ530623-013 EG698521340TH apisit_ch (48506) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
53 # 1อจ530623-014 EH240982231TH กบอตก (48504) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ530623-015 EH506328331TH Hengdee8 (48497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
55 # 1อจ530623-016 EH524555269TH บ้านแสนสุข (48500) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 1อจ530623-018 EG971054341TH MAXIMA (48505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ530623-019 EH174104969TH ลุ่มน้ำแม่กลอง (48507) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
58 # 1อจ530623-020 EH638087475TH สุดขอบฟ้า (48508) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
59 # 1อจ530623-021 EH493296845TH phuwadet (48485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
60 # 1อจ530623-022 EH531203347TH HONGSING (48487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
61 # 1อจ530623-023 EH486137242TH ผู้พัน (48488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
62 # 1อจ530623-024 ED487361479TH wichiantst (48491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ530623-025 EG163596627TH (48534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
64 # 1อจ530623-026 EH619486373TH sef_ann (48535) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ530623-027 EG255652775TH Vorajak (48536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 1อจ530623-028 EG260253016TH theera (48537) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
67 # 1อจ530623-029 EG515655825TH nuidinee (48538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
68 # 1อจ530623-030 EG657528153TH A-Korat (48539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
69 # 1อจ530623-031 EH733572583TH ร้านอินทิรา (48541) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
70 # 1อจ530623-032 EH391213567TH nooing (48542) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
71 # 1อจ530623-033 EG871552644TH ภัทร์ (48543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
72 # 1อจ530623-034 EH146174062TH rattasah (48544) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530616-017 sakchidlom (47815) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530616-021 sittistr (47866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ530617-012 กาละแม (47889) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
4 # 2อจ530618-004 kmutnb (48018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ530618-018 yahee13 (48064) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ530622-001 kjack (48317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
7 # 2อจ530622-002 vichol2551 (48319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
8 # 2อจ530622-003 ประศาสน์ (48321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
9 # 2อจ530622-004 วุฒิพระเครื่อง (48322) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
10 # 2อจ530622-005 อธิปัญญา (48324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ530622-006 chusak (48326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ530622-007 namrin (48328) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ530622-008 namrin (48331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
14 # 2อจ530622-009 namrin (48333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ530622-010 INDY48 (48334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ530622-011 puthangkrul (48336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ530622-012 ศิรภัสสร99 (48338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530622-013 เจตน์ (48339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ530622-014 บุญบิดา (48340) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
20 # 2อจ530622-015 Siriyod (48342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ530622-016 tuk08 (48344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ530622-017 nakornc (48346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530622-018 โรนิน (48347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 2อจ530622-019 b_wor (48396) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ530622-020 Apraram (48397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ530622-021 ฤทธิ์รัตนา (48401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ530622-022 ไผ่เหลือง (48398) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 2อจ530622-024 sjitrakorn (48400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ530622-025 เอิ๊บ (48622) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
30 # 2อจ530623-001 panyasuparat (48442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ530623-004 วิลล่าพระเครื่อง (48449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ530623-005 สำเภาทอง (48452) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ530623-006 subarusti (48454) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ530623-007 piccachoo (48460) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
35 # 2อจ530623-008 น้องข้าวสวย (48463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ530623-009 อรรถพล (48466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530623-010 mac13 (48468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530623-011 เต้ยอิตาเลียน (48471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ530623-012 เด็กตาคลี (48473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
40 # 2อจ530623-013 thongkum (48477) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ530623-015 วินัย15 (48481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
42 # 2อจ530623-016 พิชย์ภัสสร (48482) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
43 # 2อจ530623-017 DR_CHET (48486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
44 # 2อจ530623-018 กาละแม (48490) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
45 # 2อจ530623-019 numpraram2 (48493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530623-020 oodsandee (48494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 2อจ530623-021 lomlopburi (48492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
48 # 2อจ530623-022 ตองเมืองตาก (48495) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ530623-023 shardow (48498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ530623-024 Sololo (48501) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ530623-025 samsun (48531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530623-026 (48530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
53 # 2อจ530623-027 artirvana (48532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
54 # 2อจ530623-028 deery (48533) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 2อจ530623-029 chiu2002 (48701) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์
56 # 2อจ530623-030 ศตกมล (48714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530617-010 EG975331195TH cchan + tewkeet (47849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกันหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
2 # 3อจ530617-022 EH603446924TH krittanan + เอิงเอย (47875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อขันลงหิน ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530623-024 EG893477361TH tweesak227 + เด็กนอก (48425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้าเล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ530623-075 EH342380395TH sanuchit + altis39 (48522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ วัดไร่วารี ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 มิ.ย. 2553 - 09:19 น.] #31213 (16/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530618-001 EG879452063TH chaiyasit (48024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530618-003 EG181387965TH satit413 (48026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ530618-004 EH342360365TH เดชาชัย (48028) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
4 # 1อจ530618-005 EG269021337TH ananhuso9 (48029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ530618-006 EH177673496TH giftisak (48030) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ530618-008 EF050626755TH jeabpra (48033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ530618-010 ED583886200TH tookatun (48035) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ530618-011 EH589400725TH หนุ่มนั่งเกล้า (48037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
9 # 1อจ530618-014 ED406208234TH santiaod (48044) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530618-015 EH604212381TH หนูมิเตอร์ (48046) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
11 # 1อจ530618-016 EH493304569TH phuwadet (48043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530618-017 EG257497804TH peepop (48040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530618-018 EH063624679TH santi_prywt (48042) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530618-019 EH168350033TH อ๊อดเพชรบุรี (48045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530618-020 EH518111907TH ชินวงศ์ (48047) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ530618-021 EH619485130TH sef_ann (48012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530618-022 EH375468872TH ทวารวดี (48013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ530618-023 EH307070185TH พรชมพู (48014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
19 # 1อจ530618-024 EG046414445TH cnatcl (48057) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
20 # 1อจ530618-025 EH668615304TH radar41 (48058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530618-026 EG276357305TH tangmo164 (48059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530619-001 EH441308097TH tockjung (48087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ530619-002 RE853284677TH akgang (48088) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530619-003 EH150611453TH 52331 (48089) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ530619-004 EH638071113TH aotaung (48090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530619-006 EG821011884TH armarging (48092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ530619-007 EF050636877TH อภิชาติบุญ (48093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ530619-008 EG875393719TH natthawat (48094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ530619-010 EH527692825TH สุวิทตะวันออก (48109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ530619-011 EG964503022TH กฤชนณแปดริ้ว (48110) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530619-012 EH515117313TH อนุรักษ์ (48147) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ530619-014 EG518348850TH cspopo (48139) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ530619-015 EG650305372TH ศรีวิชัยไชโย (48140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
34 # 1อจ530619-016 6101006170330 nockout (48141) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 1อจ530619-017 EG006956236TH ริดนคร (48142) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
36 # 1อจ530619-019 EH436785981TH nutintape (48144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
37 # 1อจ530621-004 EH564337845TH putabucha (48191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530618-001 พุทธรักษ์ษา (48015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530618-002 thongkum (48016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530618-003 blackvazabi (48017) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ530618-005 พรสิบประการ (48019) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ530618-007 (48020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530618-008 ติวคลองสาม (48021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530618-010 โจ้ณอโยธยา (48023) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530618-011 season (48027) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530618-014 Cdanusorn (48036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530618-016 jopus (48062) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ530618-017 พุทธรักษ์ษา (48063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ530619-001 manliar (48065) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530619-002 THANOMCHAI2512 (48066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ530619-003 AnanBhangananda (48067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
15 # 2อจ530619-006 noparak (48069) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ530619-007 rawee (48070) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ530619-008 phanom (48076) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530619-009 surasak2504 (48071) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530619-010 ปอทิพย์ (48072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530619-011 srimontara (48073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530619-012 pravitoo (48074) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ530619-013 kueyunon (48075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ530619-014 พระพิรุณ (48111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
24 # 2อจ530619-016 PORNLY (48112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530619-017 miata (48113) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ530619-018 วิมลดอดคอม (48114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ530619-019 oodsandee (48115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530619-020 ท๊อปTURBO (48116) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 2อจ530619-021 engineer27 (48117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ530619-022 มือใหม่หัดดู (48118) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ530619-023 คุณบุพการี (48119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ530619-024 kuttankkul (48120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ530619-025 กาละแม (48121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
34 # 2อจ530619-026 sakchidlom (48122) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ530619-027 sakchidlom (48124) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530619-028 frist (48125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530619-030 lexrain (48149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ530619-031 sattha10120 (48150) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ530619-033 (48152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 2อจ530619-034 t_local (48153) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ530621-001 อ้น62 (48197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ530621-002 sanyadeecharoen (48198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ530621-003 artty9 (48226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
44 # 2อจ530621-005 raimon (48203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
45 # 2อจ530621-007 sajjabun (48210) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 2อจ530621-008 singha_eak (48212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
47 # 2อจ530621-010 wallkhamm (48215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ530621-011 niruch (48216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 2อจ530621-012 nikron (48217) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 2อจ530621-013 noomjj (48218) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ530621-014 looknam1 (48219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 2อจ530621-015 service (48225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530621-016 service (48224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
54 # 2อจ530621-018 หิมพานต์มุ่งงาม (48221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
55 # 2อจ530621-019 กล้วยไข่ (48222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 2อจ530621-020 tum2510 (48223) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
57 # 2อจ530621-021 tum2510 (48195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 2อจ530621-022 ouwpon (48196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ530621-023 tumbk (48200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ530621-025 rung15 (48202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 2อจ530621-026 vadcharapol (48204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
62 # 2อจ530621-028 เทวาพิทักษ์ (48207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
63 # 2อจ530621-030 แก้วสามวา (48209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
64 # 2อจ530621-031 ดูไม่เป็น (48211) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
65 # 2อจ530621-032 UltraMan50 (48214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
66 # 2อจ530621-035 wus_pitloke (48228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
67 # 2อจ530621-037 tanac (48230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530623-001 EH168335570TH krabphom + อ๊อดเพชรบุรี (48402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
2 # 3อจ530623-002 ช่างไทย + panyasuparat (48403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคมหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5623)***
3 # 3อจ530623-003 RF217407213TH 52331 + มหาภูติพรายกุมาร (48419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาบัวผุดหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ530623-004 RF217407213TH เตี้ยหลักร้อย + มหาภูติพรายกุมาร (48418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
5 # 3อจ530623-005 น้องเฟิร์น + mos11 (48404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
6 # 3อจ530623-006 EG975335736TH wakka + boonlert1665 (48405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้ทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ530623-007 อุ้ย19 + piccachoo (48420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญลหวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
8 # 3อจ530623-008 EH691510121TH Thana9 + nauts (48406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระลีลาอัฎฐารส พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
9 # 3อจ530623-009 EB576563328TH ธารานุสรณ์ + พระเครื่องวิทยา (48421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
10 # 3อจ530623-010 EB576563328TH thaivip + พระเครื่องวิทยา (48407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
11 # 3อจ530623-011 EG922966735TH cirkit + korn88 (48408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ530623-012 EH687687326TH vara14 + ชาญยุทธ (48409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ530623-013 EH227982152TH pongldc + นักสะสม (48410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ530623-014 EH687687309TH santiman + ชาญยุทธ (48411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจาย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
15 # 3อจ530623-015 EH462229885TH CHAIWAT99 + เอ็มซีเค (48412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช ***
16 # 3อจ530623-016 EH391213638TH PORNLY + nooing (48413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ530623-018 วรวรรธน์ + บัวอรุณ (48415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530623-019 sapansoong + บัวอรุณ (48416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
19 # 3อจ530623-020 EH532244997TH arampo + tony42 (48417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญลหวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ530623-021 แป้ง67 + นิดนิด (48422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพกะเทาะแผ่นหลัง)***
21 # 3อจ530623-022 EH145887623TH Newcomer + sai-9ton (48443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
22 # 3อจ530623-023 EG976770887TH rock10 + ชอบจัง (48423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1668)***
23 # 3อจ530623-025 EG893477361TH อาราธนา + เด็กนอก (48426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
24 # 3อจ530623-026 EG893477361TH nco29-48 + เด็กนอก (48427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
25 # 3อจ530623-027 EG893477361TH pas11 + เด็กนอก (48428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญลหวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ530623-028 EG976770887TH poltep + ชอบจัง (48424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
27 # 3อจ530623-029 EH149240211TH ดินสอน้อย + moo_tah (48429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (ออกวัดพลับพลา/หมายเลข 1030)***
28 # 3อจ530623-030 เหน่งเมืองนนท์ + zenzen (48430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผงขาว ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
29 # 3อจ530623-031 tumtum + zenzen (48432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ530623-032 EH339966906TH nuthapol + เจ๋งจริง (48433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ จ.กรุงเทพ ***
31 # 3อจ530623-033 EH339966906TH mntpt + เจ๋งจริง (48434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
32 # 3อจ530623-034 EX007914351TH adventure + phon265 (48435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
33 # 3อจ530623-035 EH670705096TH พุทธธรรม + ก้องภพ99 (48436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
34 # 3อจ530623-036 EH550500949TH อุ้ย19 + marisanamwong (48437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
35 # 3อจ530623-037 EH739558806TH pas11 + ตี๋เล็กวิศวะ (48438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
36 # 3อจ530623-038 EG791577188TH jampa1 + charin515 (48439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง จ.สิงห์บุรี ***
37 # 3อจ530623-039 EH339968601TH jikkoh + ณิชนันทน์ (48440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
38 # 3อจ530623-040 EH339968601TH loopiank + ณิชนันทน์ (48441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
39 # 3อจ530623-041 EH339968601TH ohphun + ณิชนันทน์ (48445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
40 # 3อจ530623-042 EH339968601TH เด็กนอก + ณิชนันทน์ (48447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ530623-043 EH492195139TH พ่อไอ้โก๊ะ + Buncha (48448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโป้ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
42 # 3อจ530623-044 RE762801875TH หิมพานต์มุ่งงาม + m1i0m1i0 (48450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง ***
43 # 3อจ530623-045 shang + systema (48451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระประจำวันอังคาร พิมพ์ปางไสยาศน์ เนื้อทองผสม ***
44 # 3อจ530623-046 RE646981544TH tongsound + NissMo (48453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ530623-047 RE646981544TH chamulet + NissMo (48455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
46 # 3อจ530623-049 EH687687374TH phamorsee + ชาญยุทธ (48457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นวัฒนมงคล เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.ลพบุรี (หมายเลข 494)***
47 # 3อจ530623-050 EH530235771TH rukphon + samers (48459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร/หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
48 # 3อจ530623-052 EH736659448TH ชอบจัง + อุดรธานี (48464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวกร่อนจากการใช้)***
49 # 3อจ530623-053 EF176379590TH preecha + NuNEeD (48467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ530623-054 EH202106129TH chang24 + wunchaicoth (48470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
51 # 3อจ530623-055 EH377103129TH call13 + realpor (48484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)***
52 # 3อจ530623-056 EH373261040TH anakey21 + ต่อแต้ม (48474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ530623-057 EG662248479TH วายุบุตร + โคราช01 (48476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ530623-058 EG258720253TH หน่องโค๊ก + Ronado (48479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ530623-059 EG650418913TH yootha + vara14 (48509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ530623-060 EH110852796TH onizuka2518 + pornsiwa (48510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ530623-061 EF124219195TH มือใหม่หัดดู + โฟล์คซอง (48511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
58 # 3อจ530623-062 ผู้พัน + seksitk (48512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นหมื่นยันต์ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพ***
59 # 3อจ530623-064 EG260253016TH juak43 + theera (48514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
60 # 3อจ530623-065 EG260253016TH ปิงเปียง + theera (48515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
61 # 3อจ530623-066 EG662248195TH dan_sena + เชือกกล้วย (48516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม ***
62 # 3อจ530623-067 EH709491535TH sweetbee + เจริญพรรุ่งเรือง (48517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ530623-068 EG428084885TH montree_m + yuri25212521 (48527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ530623-069 annanny + น้าหมี (48529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 6 รอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 467)***
65 # 3อจ530623-070 EH733572583TH tontha + ร้านอินทิรา (48518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ530623-071 EH767167307TH dan_sena + probation (48519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
67 # 3อจ530623-072 EG878244268TH poolpool + punaiem (48520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
68 # 3อจ530623-073 EH798901133TH transport + กุ้งหวาน (48528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ530623-074 EH452117133TH kolasit + บางพระบางพระ (48521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ530623-076 EH168338491TH niruch + บีเคเพชรบุรี (48523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
71 # 3อจ530623-077 EG046418425TH northty + cnatcl (48524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ล็อกเก็ตในหลวงทรงผนวช ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
72 # 3อจ530623-078 EH535531144TH tomyum + คุณประเสริฐ (48525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ530623-079 RF160656281TH New_chain + วรรณนภา (48526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโพธิจักรตัดห้าเหลี่ยมหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 มิ.ย. 2553 - 09:23 น.] #31209 (15/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530617-003 EG970963235TH som3693 (47907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530617-004 EH174503025TH barame9 (47908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ530617-005 EG892920980TH เด็กนอก (47909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530617-006 EH523209524TH oceanstar (47910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ530617-007 EH747210575TH ano8547 (47911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530617-008 E1700010220TH kopuree (47912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530617-009 EH001935296TH โต๋พระเครื่อง (47913) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ530617-010 EG788097181TH moobin89 (47914) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530617-011 EG974934225TH sanko (47916) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ530617-012 ED406227012TH rambo93 (47921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530617-013 EG964025733TH ชัยชาญ (47923) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530617-016 EF5563430401TH soft-soft (47927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ530617-017 EG723998439TH HopeMan (47928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
14 # 1อจ530617-018 EH339608890TH พ่อไอ้โก๊ะ (47929) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530617-019 EH668366213TH thongchai46 (47931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530617-020 EH470074672TH อำนวยพร (47932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530617-021 EH401030971TH o-larn (47915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
18 # 1อจ530617-023 EH409931384TH New_chain (47917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ530617-024 EH5285098928TH aunop50 (47918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
20 # 1อจ530617-028 EG257539433TH ศรีวิชัยไชโย (47924) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์
21 # 1อจ530617-029 EH369516494TH เอกบุรุษ (47949) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530617-030 EH610231597TH เพชรศรีวิชัย (47950) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
23 # 1อจ530617-031 EH619484752TH sef_ann (47951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ530617-033 EH619968175TH สิบสองปันนา25 (47953) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 1อจ530617-034 EH668368510TH อามพระเก่า (47954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530617-001 coolpra (47867) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ530617-002 tontha (47868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530617-004 นิมนต์ครับ (47870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ530617-005 rumruay (47871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
5 # 2อจ530617-006 hackker (47872) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ530617-007 penrat (47873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ530617-008 marisanamwong (47885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ530617-009 ธัชธรรม (47886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ530617-010 DAIMONLIGHT (47887) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 2อจ530617-014 vadcharapol (47955) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ530617-015 vadcharapol (47956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ530617-016 sotorn (47957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ530617-020 chiu2002 (48431) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์
14 # 2อจ530618-019 ศตกมล (48353) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ530619-001 EH172243557TH pjanon + pigcity (48078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุน้ำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
2 # 3อจ530619-002 EH361214820TH suraj + vespa2 (48079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ530619-003 pondpra + วายุบุตร (48096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อกะไหล่ทองใหม่ ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
4 # 3อจ530619-004 EG788098292TH bosssojae444 + กบน้องใหม่ (48080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
5 # 3อจ530619-005 EG788098292TH suphalak + กบน้องใหม่ (48081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง ปี 2512 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ530619-006 EH739568114TH pop02 + chowkul (48082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ530619-007 yahee13 + oodsandee (48098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530619-008 EG975333854TH sombia + ouyerayong (48083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
9 # 3อจ530619-009 teniyo + ท๊อปTURBO (48095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
10 # 3อจ530619-010 kon2004_9 + engineer27 (48097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (ตัว ท) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพพระผิวมีคราบจากการเก็บ)***
11 # 3อจ530619-012 EH144201012TH pry13 + nonarsenal (48085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2288)***
12 # 3อจ530619-013 EH176129835TH ครูเทศบาล + tkonlayut (48086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นอำเภอสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ530619-014 EH350486186TH meebaipho + bankrotor (48099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ530619-015 EH350486186TH sapansoong + bankrotor (48100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
15 # 3อจ530619-016 EH745745140TH ลำกระดาน + chaina (48102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพสามพัน เนื้อผง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี ***
16 # 3อจ530619-017 EH168008359TH คนบางระจัน + คนรักษ์ศิลป์ (48103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์หลังอิสวาสุ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.ชุมพร ***
17 # 3อจ530619-018 EH174753592TH paonai + ปออ้นนครปฐม (48104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมสยเลข 4725)***
18 # 3อจ530619-019 EH307071398TH aomaam + ศิวานันท์ (48105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม/หมายเลข 3682)***
19 # 3อจ530619-020 EH548456331TH เลี่ยมทอง + maytus (48106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
20 # 3อจ530619-021 EH152461941TH pranung + uthai211 (48107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนือง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
21 # 3อจ530619-022 EH469185115TH พระอาทิตย์15 + thriphop09 (48126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว (ขนาด 9 นิ้ว)***
22 # 3อจ530619-024 EG723999638TH ปอทิพย์ + HopeMan (48128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
23 # 3อจ530619-025 6101006170330 subarusti + nockout (48129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
24 # 3อจ530619-026 EG176326019TH nongm + supatada (48130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อเคลือบเขียว ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
25 # 3อจ530619-028 EH369519646TH Wendy + จุ๋มจิ๋ม (48132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
26 # 3อจ530619-029 EG657806824TH jaruth + ดาบนายด่านขุนทด (48133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ (ไม่ตัดปีก) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ530619-030 EH489218118TH ต้อมกรุเตา + ศรนารายณ์ (48134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุฯ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
28 # 3อจ530619-032 EG657601383TH sombat_2523 + โคราช01 (48136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530619-033 EG269921287TH ตั้งไข่ + 9light (48137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
30 # 3อจ530619-034 EH675898036TH transport + juipeter (48138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ530621-001 EH036939418TH พระประแดง 26 + poona63 (48154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง รุ่นแรก ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
32 # 3อจ530621-003 shang + tongis (48156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพ ***
33 # 3อจ530621-004 EG723025194TH บวรมงคล + tongis (48157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระคันธารราษฏร์สมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพ (สูง 15 นิ้ว) ***
34 # 3อจ530621-005 EG723025194TH ลูกแม่จัน + tao_fone (48158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
35 # 3อจ530621-006 EH342363106TH pattana + altis39 (48159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ลพบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
36 # 3อจ530621-007 sutheptheep + nongnhun (48160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
37 # 3อจ530621-008 future + nongnhun (48161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ530621-009 EH146745198TH chakamulet + ใจเย็น (48162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ออกวัดช้างเผือก)***
39 # 3อจ530621-010 EG698519045TH mai2008 + กอล์ฟเมืองชล (48163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
40 # 3อจ530621-011 EH175690085TH PORNLY + nampoo (48164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ530621-013 EH470075664TH panitgang + คุณตาวิธาน (48181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
42 # 3อจ530621-014 EG650416617TH polla + สุพจน์ (48182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2540)***
43 # 3อจ530621-015 EG878352660TH smile730 + เซียนหัดส่อง (48166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ530621-016 EG635752126TH ยุทธแหลมทอง + เนรันชลา (48167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ)***
45 # 3อจ530621-017 EG788097408TH ปอทิพย์ + charin515 (48168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ530621-018 EH375294964TH saranya + cattle (48183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
47 # 3อจ530621-019 EG975345115TH นักสะสม + boonlert1665 (48169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
48 # 3อจ530621-020 wuttikon + songp1 (48184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
49 # 3อจ530621-021 wuttikon + songp1 (48185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2539 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
50 # 3อจ530621-022 EH351690753TH พรวีชอ + ประกาศิต (48189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ530621-023 thummah + komkai (48170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
52 # 3อจ530621-024 นราทัศน์ + kueyunon (48188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ (ปั๊มเครื่อง) เนื้อว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ530621-025 EH801918887TH ผู้พัน + pinkky (48171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหนเทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
55 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
56 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าทองเหลืองลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
57 # 3อจ530621-026 rock10 + mickmail009 (48187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าหน้านวโลหะลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 461/กรรมการ)***
58 # 3อจ530621-027 EH433859155TH PHUPHA + phenix (48172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแปดรอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2552 จ.อยุธยา (หมายเลข 932)***
59 # 3อจ530621-028 mr108 + ฟ้าตะวัน (48173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรปราการ ***
60 # 3อจ530621-029 EG650308060TH toyotachi + สุพจน์ (48186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 910)***
61 # 3อจ530621-030 EH137309366TH pun027 + Monthon (48174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
62 # 3อจ530621-031 EG490187293TH bthanont + ท่าใหญ่ (48175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
63 # 3อจ530621-032 EH525099733TH wuttichairat + ศิริรัตน์ (48190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นบรมครู 32 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.ระยอง (หมายเลข 2202)***
64 # 3อจ530621-033 EG964503022TH parn99 + กฤชนณแปดริ้ว (48176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
65 # 3อจ530621-034 nco29-48 + อาโจ_____ (48177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
66 # 3อจ530621-035 doby1 + systema (48178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาสมัยรัชกาล พิมพ์ปางห้ามญาติ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ (สูง 9.5 นิ้ว)***
67 # 3อจ530621-036 t_inkeaw + systema (48179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก ***
68 # 3อจ530621-037 ต่ำป๊ง + Adisorn_p2519 (48180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 (แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.เพชรบุรี ***
69 # 3อจ530621-038 ittipolb + สัมปัญโณ (48227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (ตะกรุดทอง)***
70 # 3อจ530622-001 EG974799295TH sutheptheep + พรสิริพงษ์ (48233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
71 # 3อจ530622-002 EH470094368TH TAE-THANK + ว๋ง_บูรพา (48231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ530622-003 pr1972 + sirisuwan (48234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหลังตัวหนังสือ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ530622-004 EH768054567TH yanpawach + mynok (48235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา ***
74 # 3อจ530622-005 jessepre + rawee (48236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ530622-006 ชยันโต + rawee (48237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
76 # 3อจ530622-007 bosssojae444 + ประศาสน์ (48238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
77 # 3อจ530622-008 bucha + poppamak (48240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
78 # 3อจ530622-009 EH176041780TH murbur + สิทธิชัย (48239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)***
79 # 3อจ530622-010 ICT500 + INDY48 (48241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ530622-011 window + INDY48 (48242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ530622-012 kttk2006 + INDY48 (48243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นบรมครู 32 เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2549 จ.ระยอง (หมายเลข 2548)***
82 # 3อจ530622-013 EH535318277TH meebaipho + unjaroen (48244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ530622-014 EH638091890TH khuntui + พรหมมุนี (48245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพ ***
84 # 3อจ530622-015 EG877738531TH Schwal + jedai12 (48247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ530622-016 EH433864708TH korbuakaew + (48246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
onizuka2518
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ530622-017 EH471396926TH BigBenz + amata_tong (48248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
87 # 3อจ530622-018 EG959441926TH punsa44 + rakdee (48249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ530622-019 anakey21 + เจตน์ (48250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
89 # 3อจ530622-020 EH737636182TH สิงหราช + มอร์เมืองทอง (48263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ530622-021 EH452116835TH SUPER1 + หนองกรับ (48251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
91 # 3อจ530622-022 EH345163130TH tumkajohn + degdee (48264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ530622-023 EG819856131TH lekmgeups + sumat (48266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ530622-024 EH342363738TH ปืนใหญ่ + unity (48252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ530622-025 แป้ง67 + Chang2103 (48253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(ธรรมดา) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
95 # 3อจ530622-026 แป้ง67 + Chang2103 (48254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(ธรรมดา) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
96 # 3อจ530622-027 หนึ่งนรา + Chang2103 (48268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ530622-028 pr1972 + Chang2103 (48255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
98 # 3อจ530622-029 EH548453732TH ณิฐิกรณ์ + maytus (48256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
99 # 3อจ530622-030 EH548453732TH พรวีชอ + maytus (48257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฎิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ530622-031 EG698528904TH kookkai + memories (48271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
101 # 3อจ530622-032 EX011451672TH joeymorn + peerapath (48258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
102 # 3อจ530622-033 EX011451672TH loopiank + peerapath (48259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพลงรักดำ)***
103 # 3อจ530622-034 EX011451672TH ผู้พัน + peerapath (48273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
104 # 3อจ530622-035 EH532003792TH Big_M + ถาวรวัฒนะ (48275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
105 # 3อจ530622-036 EH224640732TH บิ๊กกระทุ่มแบน + (48285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 80 ปี พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ530622-037 EH686202145TH sumo999 + วาณิช (48277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
107 # 3อจ530622-038 EH143942485TH yuirayong + แม่พรมมา (48279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว)***
108 # 3อจ530622-039 EH176965348TH akara + master_t (48281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 907)***
109 # 3อจ530622-040 EH520331067TH tweesak227 + บ้านทองอยู่ (48283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังพลอย จ.ระยอง ***
110 # 3อจ530622-041 RE006039804TH ขุนกิม + sittistr (48287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
111 # 3อจ530622-042 RF006039804TH adisornb + sittistr (48289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
112 # 3อจ530622-043 EH123962438TH pry13 + navigator (48290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
113 # 3อจ530622-044 santichai777 + Siriyod (48291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค๊ด)***
114 # 3อจ530622-044 santichai777 + Siriyod (48291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
115 # 3อจ530622-045 EH146174062TH future + rattasah (48292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
116 # 3อจ530622-046 EF543463066TH nockout + keattisak (48294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)***
117 # 3อจ530622-047 EG816547520TH sinchai + toneparsak (48296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้า 108 พระองค์ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
118 # 3อจ530622-048 EX007913170TH bucha + dman2551 (48299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 171)***
119 # 3อจ530622-049 EH337138487TH พระประแดง 26 + BMW52 (48300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง ***
120 # 3อจ530622-050 แมนพระเครื่อง + nakornc (48307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
121 # 3อจ530622-051 EH47016854TH อาชาเหล็ก + kom_ku (48302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตัวตัดพระเครื่องบล็อกนี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
122 # 3อจ530622-052 EH470116854TH sutheptheep + kom_ku (48304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
123 # 3อจ530622-053 nco29-48 + nakornc (48305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
124 # 3อจ530622-054 EH240979365TH andy4659 + tan100 (48308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อไม้เทพธาโรหน้ากากทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซ.ม)***
125 # 3อจ530622-055 EH452117685TH แป้ง67 + alcan655 (48306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
126 # 3อจ530622-056 EG657806308TH thanongsak + (48311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ดาบนายด่านขุนทด
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
127 # 3อจ530622-057 EH181547684TH ป๋องอ่อนนุช + tum 1423 (48312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
128 # 3อจ530622-058 EH638101566TH khonnakorn + aotaung (48309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
129 # 3อจ530622-059 EH342361604TH jintonic + altis39 (48314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธอังคีรส พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมดำใหม่)***
130 # 3อจ530622-060 EF269189805TH p-cha + ริชชี่ (48352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกประชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
131 # 3อจ530622-061 EF056038541TH แคล้วคลาด + Aut_shop (48318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 94/ตะกรุดสามกษัตริย์) (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม)***
132 # 3อจ530622-062 EH436786085TH bthanont + anna_scott (48320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร (นิยม) เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
133 # 3อจ530622-063 EH436786085TH bthanont + anna_scott (48323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร (นิยม) เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
134 # 3อจ530622-064 EH528481907TH เก่งคลองถม + bancho (48351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
135 # 3อจ530622-065 sanmita + GonG_YindeE (48325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1776)***
136 # 3อจ530622-066 EH471361462TH chai479 + ktct22 (48327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตา วัดกุฏโง้ง เนื้อผงแดง ปี 2519 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
137 # 3อจ530622-067 EH532267255TH goragod + pongchon (48329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1818)***
138 # 3อจ530622-068 EH645609420TH yodchai1515 + อรรถพล (48330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
139 # 3อจ530622-069 EH638103261TH เมฆินทร์ + tirescue (48332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
140 # 3อจ530622-070 EH638103261TH singha_pk + tirescue (48335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
141 # 3อจ530622-071 EG635752608TH พระดี24 + เนรันชลา (48337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกันหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
142 # 3อจ530622-072 EH641225659TH yahee13 + punpun (48341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
143 # 3อจ530622-073 EH737636307TH เหมา_อุทัย + k9cob (48343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
144 # 3อจ530622-074 EH737636307TH ณุศิริน + k9cob (48345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
145 # 3อจ530622-075 EH737636307TH singha_pk + k9cob (48348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
146 # 3อจ530622-076 EH737636307TH wichean15 + k9cob (48349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
147 # 3อจ530622-078 EH444464238TH somnuk09 + toy2k (48354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
148 # 3อจ530622-079 EH444464238TH somnuk09 + toy2k (48355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
149 # 3อจ530622-080 EH379626636TH ยุทธ2 + tintin (48356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
150 # 3อจ530622-081 EH436903312TH toyotachi + man77 (48357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
151 # 3อจ530622-082 EG657524721TH goragod + หน่องโค๊ก (48358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระเศรษฐีนวโกฎิมหาลาภ วัดแจ้งนอก เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา (หมายเลข 51)***
152 # 3อจ530622-083 EH379626622TH sumat + tintin (48359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพ ***
153 # 3อจ530622-084 EG252983676TH Aeroflex + Apidet (48360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
154 # 3อจ530622-085 รักษ์สีลม + artirvana (48361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
155 # 3อจ530622-086 EG943088980TH underworld + poohpp (48362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
156 # 3อจ530622-087 EG943088980TH pui_l + poohpp (48363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ***
157 # 3อจ530622-088 EG943088980TH underworld + poohpp (48364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ***
158 # 3อจ530622-089 EH436787801TH kampanat + putabucha (48365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)***
159 # 3อจ530622-090 EH373245501TH jessepre + anan999 (48366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
160 # 3อจ530622-092 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2533 จ.ระยอง ***
161 # 3อจ530622-093 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง ***
162 # 3อจ530622-094 EH624566975TH เวียงกุมกาม + สินนคร (48370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง ***
163 # 3อจ530622-095 EH137386280TH ธุดงค์ + โพธิ์ทอง (48371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล สร้างเสริม ปี 2511 จ.พิษณุโลก ***
164 # 3อจ530622-096 EH626075585TH สัสดี57 + jamesunk (48372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง***
165 # 3อจ530622-097 EG662246892TH unjaroen + มหาเวส (48373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 774)***
166 # 3อจ530622-098 EH525927528TH sompongdo + หน้าหวาน (48374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
167 # 3อจ530622-099 EF176356231TH potra + yongf2506 (48375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
168 # 3อจ530622-100 EH564337845TH ไร้เดียงสา + putabucha (48376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อแร่ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
169 # 3อจ530622-101 EH709489404TH นุหลัก4 + anonwansanit (48377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
170 # 3อจ530622-102 EH391360260TH miata + Kurama (48378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
171 # 3อจ530622-103 EG662246892TH kokkranarnk + มหาเวส (48379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
172 # 3อจ530622-104 EH462294994TH จิวจิว + เอ็มซีเค (48380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
173 # 3อจ530622-105 EH462294994TH จิวจิว + เอ็มซีเค (48381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 15 ( ๘ รอบ) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.นครปฐม (กะไหล่ทองใหม่)***
174 # 3อจ530622-106 EH462294994TH จิวจิว + เอ็มซีเค (48382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 17 (พุ่มข้าวบิณฑ์) เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม ***
175 # 3อจ530622-107 EH339541950TH จำนรรจา + suksai (48383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 22 มิ.ย. 2553 - 09:26 น.] #31199 (14/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530616-001 EG806047144TH หนึ่งบางแขม (47730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530616-003 EH169163641TH อำนาจยาขันทิพย์ (47738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ530616-004 EH410198391TH Sayanpf2 (47740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ530616-005 EG975311686TH boonlert1665 (47745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530616-006 EG979666781TH Zsunai (47793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530616-007 EH605121863TH Golf_bangbon (47794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ530616-008 EX008772589TH บอยราม2 (47796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530616-009 ED583859734TH tookatun (47798) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
9 # 1อจ530616-010 EH345089363TH kaitai07 (47800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530616-011 EH532209482TH kasemchonburi (47801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
11 # 1อจ530616-012 EH143704336TH chatchai039_su (47802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530616-013 ED265308048TH เล็กซอย 5 (47804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ530616-014 RE836465507TH nauts (47805) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ530616-015 RE823015481TH tanusak (47806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ530616-016 EG697895535TH chonburi5 (47807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530616-017 RE762284730TH thongpaiwan (47808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530616-018 EH175690085TH nampoo (47810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ530616-019 EH699146892TH jiantsuphan (47811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ530616-020 EH622240640TH addoo (47812) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ530616-021 EG892920049TH เด็กนอก (47789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ530616-022 EH488658762TH parinya_utra (47791) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
22 # 1อจ530616-023 EH576027262TH เสือโฮก (47901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 1อจ530616-024 RF129102865TH LIMLIM (47902) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530616-026 EH394653761TH ไม้มงคล (47904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ530609-032 EH559110557TH suriyan04 (47129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
26 # 1อจ530610-005 EG718156223TH ต้นbonny (47142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ530611-023 EH638017205TH apexshop (47294) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 1อจ530611-034 EX007561019TH สิงต์บูล (47378) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ530612-006 EH173497775TH Ken2505 (47404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ530612-024 EH391213139TH nooing (47391) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
31 # 1อจ530615-003 EH685522806TH artedu (47620) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530616-002 EH493286940TH jarmon (47734) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530616-001 เอ_วัดเสด็จ (47701) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530616-002 sak_chai01 (47704) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ530616-003 เอกอาคาร (47707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ530616-004 tum2510 (47715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ530616-005 tum2510 (47718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ530616-006 tum2510 (47722) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ530616-007 เด็กตาคลี (47724) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
8 # 2อจ530616-008 suksai (47728) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ530616-009 pump992 (47754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ530616-010 อรรถพล (47755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ530616-011 อรรถพล (47757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ530616-012 catbkk (47758) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ530616-013 lomlopburi (47809) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530616-014 TU-ATOM (47813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ530616-015 วินัย15 (47816) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ530616-016 patbangbon (47814) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
17 # 2อจ530616-018 กุ้งมังกร (47863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530616-019 mayamjaa (47864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530616-020 anonnat (47865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ530611-022 นพแสนสุข (47270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ530612-002 วิลล่าพระเครื่อง (47360) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530612-022 maithong (47432) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ530614-004 กล้วยไข่ (47508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ530614-010 oodsandee (47517) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ530614-029 k-e-n (47576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 มิ.ย. 2553 - 10:53 น.] #31194 (13/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530610-006 EH343692911TH statong (47144) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530611-001 EH163466193TH วรเศรษฐ์ (47269) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
3 # 1อจ530611-004 EH180283986TH พญานาค (47272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530611-007 EF556306775TH snowman555 (47275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530611-010 EH757251813TH katae (47279) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
6 # 1อจ530611-012 EG974933415TH พระดี24 (47281) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ530611-020 EH173947708TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (47289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530611-022 EH530672692TH anek48 (47292) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ530611-026 EG255645567TH Vorajak (47300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530611-030 EF38065447TH tor-thekop (47374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530611-032 EH404981769TH kon-88 (47376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530611-033 EH599754586TH tiptida (47386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530614-001 RE552816623TH เพชรชมพู (47482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530614-002 EG263902466TH ตี๋แยกปัก (47484) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ530614-003 EH621352959TH ningwatgrang (47491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530614-004 EH374080653TH ตุ้ยขอนแก่น (47492) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 1อจ530614-005 EG257479765TH ศรีวิชัยไชโย (47496) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ530614-006 EH642960331TH workat (47500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ530614-007 EG257444231TH เบนจี้ (47501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 1อจ530614-008 EH489206199TH คลับจับลิง (47504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530614-010 EH486132829TH ผู้พัน (47507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ530614-011 EH620031944TH bungbung (47532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ530614-012 EH405088230TH poohpp (47513) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
24 # 1อจ530614-013 EH202532532TH น้องออย (47519) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ530614-014 EH638040266TH ราชาพระย่อย (47523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
26 # 1อจ530614-015 EH647391875TH ไข่มุข (47525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ530614-016 EH647391875TH ไข่มุข (47527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ530615-001 EH401029956TH o-larn (47618) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ530615-002 EH293379120TH koboonapi (47619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ530615-004 EH687678050TH sing32 (47621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ530615-005 EG788094931TH bunyat (47622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
32 # 1อจ530615-006 EG875723225TH TAE-THANK (47623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 1อจ530615-007 EH186697399TH onizuka2518 (47625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ530615-008 EG893473237TH เด็กนอก (47624) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ530615-009 ED265307379TH เชฟโคโรลาโด (47627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
36 # 1อจ530615-010 EH450807555TH boyburapa (47626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ530615-011 EH452074755TH jorangsan (47628) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ530615-012 ED583858654TH mdol68 (47629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
39 # 1อจ530615-013 EH154718954TH chang24 (47630) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 1อจ530615-014 EH459346436TH anakey21 (47633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ530615-015 EH582727900TH Golf_bangbon (47634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
42 # 1อจ530615-016 EF205956589TH tongis (47641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530615-017 EH144153515TH สิริอัมพร (47644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ530615-018 EH513599003TH pinkky (47647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
45 # 1อจ530615-019 EH548419974TH aksomsak (47649) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ530615-020 EG882367039TH direk1627 (47652) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ530615-021 EH638771291TH ข้าวไทย (47645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ530615-022 EH339942391TH dojinnn (47646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
49 # 1อจ530615-023 EG975328412TH pjanon (47648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
50 # 1อจ530615-024 EX007907877TH tonpai7486 (47659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ530615-025 EG916623135TH ตระกูล (47660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ530615-026 EH530214745TH thongchai46 (47650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ530615-027 EG635700588TH toyotachi (47651) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
54 # 1อจ530615-028 EH345160080TH ครอบครัวพระ (47653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
55 # 1อจ530615-029 EH246797241TH ลุ่มน้ำแม่กลอง (47654) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ530615-030 EH144310595TH นุชนาถ (47655) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
57 # 1อจ530615-031 EB576560865TH พระเครื่องวิทยา (47656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
58 # 1อจ530615-032 EH554580899TH ฅนเมืองฅน (47657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
59 # 1อจ530615-033 EH337332874TH ก้องภพ99 (47769) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
60 # 1อจ530615-034 EG870351938TH อาวุธ521 (47772) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 1อจ530615-035 EH049410139TH พันธิตรา (47775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ530615-036 EG182474630TH เก้านวะ (47777) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ530615-037 EH306643457TH king_always (47781) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
64 # 1อจ530615-038 EG659143527TH bwoody17 (47783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
65 # 1อจ530615-039 EH310687785TH superblue (47803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
66 # 1อจ530615-040 EG250572593TH สาตะมนต์ (47784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
67 # 1อจ530615-041 EG163590085TH (47785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ530615-042 EH141690373TH Toy51 (47788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 1อจ530615-043 EG258732129TH Ronado (47790) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
70 # 1อจ530615-044 EH487190451TH Amulet_k (47792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
71 # 1อจ530615-045 EH352263354TH namo08 (47795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
72 # 1อจ530615-046 EX008772473TH ink97naprado (47797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
73 # 1อจ530615-047 EH310805315TH pusook66 (47799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530611-011 mac13 (47309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ530611-014 tuk08 (47318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ530611-015 worarit (47307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ530611-017 resin2007 (47308) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ530611-018 catbkk (47311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ530611-019 jub_phairoj (47313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530612-015 พุทธบูชา (47373) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
8 # 2อจ530612-016 พุทธบูชา (47377) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ530612-017 eak_421 (47379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ530612-026 puthangkrul (47438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530612-027 TANAWAT2520 (47440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ530612-041 engineer27 (47456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530612-044 jojo5 (47459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ530612-047 Siriyod (47462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
15 # 2อจ530615-001 กาละแม (47631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
16 # 2อจ530615-002 sutheptheep (47632) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
17 # 2อจ530615-003 watpoom (47635) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ530615-004 บุญบิดา (47636) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
19 # 2อจ530615-005 ประศาสน์ (47637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ530615-006 pakornkeit (47638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ530615-007 ชินจัง (47639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ530615-008 numpraram2 (47640) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
23 # 2อจ530615-009 b_wor (47642) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ530615-010 nameless (47643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
25 # 2อจ530615-011 (47692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ530615-012 moo_bpk (47693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ530615-013 pattaras (47694) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ530615-014 shookiat (47695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530615-015 thawath (47696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ530615-016 (47697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530615-017 KONDEE446 (47698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ530615-018 aumphorn (48123) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์*

1 # 3อจ530611-044 EH738953297TH puiuru + jobangkade (47330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530617-001 บาราย + coolpra (47853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
3 # 3อจ530617-002 kasemchonburi + coolpra (47855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
4 # 3อจ530617-003 kasemchonburi + coolpra (47854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระร่วงนั่ง กรุน้ำ(มหาธาตุ) เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
5 # 3อจ530617-004 EH462293415TH ปออ้นนครปฐม + เอ็มซีเค (47843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม***
6 # 3อจ530617-005 EH530687312TH jintonic + nirun1975 (47844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
7 # 3อจ530617-006 EH177642105TH ประสิทธิ์ + ศิษย์หลวงปู่อั้น (47845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
8 # 3อจ530617-007 EG103987957TH prachara + kritsi (47846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนุ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
9 # 3อจ530617-008 EG892920980TH cspopo + เด็กนอก (47847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ530617-009 EG892920980TH toey108 + เด็กนอก (47848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ530617-011 EH355368699TH jaguar + ไม้มงคล (47850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
12 # 3อจ530617-012 EG891282963TH ต่ำป๊ง + angryted (47851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพสิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
13 # 3อจ530617-013 EH598750530TH' uthuth + stampjj (47852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
14 # 3อจ530617-014 EH075422798TH pairoat + tree12 (47856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
15 # 3อจ530617-015 EH739524524TH yahee13 + หมูแผ่น (47857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ (ตะกรุดคู่)***
16 # 3อจ530617-016 EH457947781TH gnopkur + pong_m16 (47858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ***
17 # 3อจ530617-017 EG979674482TH กายธรรมวิทย์ + konthorm (47859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
18 # 3อจ530617-018 EH337153440TH ศรนารายณ์ + สุวรรณเมืองตาก (47860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ530617-019 EH337153440TH jin-1 + สุวรรณเมืองตาก (47861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเสมาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (ออกวัดสวนส้ม)***
20 # 3อจ530617-020 EH462293424TH somsak-poy + เอ็มซีเค (47862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม***
21 # 3อจ530617-021 EH603446924TH ชัยชาญ + เอิงเอย (47874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด)***
22 # 3อจ530617-023 jarr1 + marisanamwong (47880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนัก 15.2 กรัม / หมายเลข P 17340)***
23 # 3อจ530617-024 adisorn04 + mit_ml (47881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
24 # 3อจ530617-025 เหมา_อุทัย + mit_ml (47882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530617-026 มือใหม่หัดดู + dnagangster (47883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ530617-027 TAE-THANK + (47884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
dnagangster
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ530617-028 EH964025733TH May_t + ชัยชาญ (47876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อสีนี้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อดิน จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ530617-029 EH530211611TH mandala + อนันต์ (47877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
29 # 3อจ530617-030 EH530211611TH mandala + อนันต์ (47878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
30 # 3อจ530617-031 EH641162049TH jazzimo + punpun (47879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
31 # 3อจ530617-032 RE644281093TH tuy_301 + lovelove (47891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นทำบุญอายุ 106 ปี จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
32 # 3อจ530617-033 RE646939158TH wanglang + NissMo (47892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่สุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
33 # 3อจ530617-034 RE646939158TH ounoi + NissMo (47893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ530617-035 ED585638497TH poyin_yoyo + อมฤตพระเครื่อง (47894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
35 # 3อจ530617-036 RE815389495TH pomunji + ktct22 (47895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้สึกและซ่อมขอบพระ)***
36 # 3อจ530617-037 lermsak + catmoo (47896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
37 # 3อจ530617-038 EH686088365TH jedai12 + ตี๋เล็กวิศวะ (47897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดใหม่บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่(5 จุด) เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ530617-039 RF073219843TH ทศกันณ์ + kingcrow (47898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์ท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
39 # 3อจ530617-040 EH623105527TH วันทามิ + รักษ์ต้มเลือดหมู (47899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ530617-041 EH658273962TH mr108 + psk-989 (47900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพ ***
41 # 3อจ530617-042 EH623105535TH nboeke + รักษ์ต้มเลือดหมู (47933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่หลังตัวหนังสือ(ตัว ท) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
42 # 3อจ530617-043 EG258726145TH ข้าวตอก + Ronado (47934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)***
43 # 3อจ530617-044 RE015819454TH ไร้เดียงสา + noiwatsing (47935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นขอเพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ530617-045 EG258726300TH weets + bank1966 (47938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช ***
45 # 3อจ530617-046 EH339948292TH toomtaamm + ปืนปราจีน (47936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ530617-047 EH214236214TH หงษ์แดง + am_pond (47939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
47 # 3อจ530617-048 EG659143527TH เฮียติง + bwoody17 (47940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
48 # 3อจ530617-049 EH424991014TH Moyam + แบทแมน (47941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญ.ส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
49 # 3อจ530617-050 EH466497388TH จี้จุด55 + marshal (47942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวดหมาน วัดทรายขาว พิมพ์รับปริญญา เนื้อดิน ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ530617-051 EH424987363TH อ้น62 + ตุ้ยร้องตอง (47943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ530617-052 EG975311385TH ไร้เดียงสา + ไร้เดียงสา (47944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครราชสีมา (ออกวัดกุดตาลาด/สภาพใช้)***
52 # 3อจ530617-053 EH343706315TH samsun + vichaiii (47945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ530617-054 EH137372949TH thongkum + man77 (47946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ530617-055 EH137372949TH dit4488 + man77 (47947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดปีก)***
55 # 3อจ530617-056 EH137372949TH พระประแดง 26 + man77 (47948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ530618-001 EG797930819TH patty + yanpawach (47958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
57 # 3อจ530618-002 EG975332814TH ชัยชาญ + หน้าหวาน (47959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
58 # 3อจ530618-003 บอยราม2 + พรหลวงพ่อ (47960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 477)***
59 # 3อจ530618-004 มือใหม่หัดดู + SNOWKID (47961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์ซุ้มระฆังหลังยันต์อิติ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ530618-005 EH452714110TH ob-om + ถาวรวัฒนะ (47962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพ (ไม่ตอกโค๊ด)***
61 # 3อจ530618-006 EH637102636TH tonn2010 + chowkul (47963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเพชรกลับหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบูรณ์ ***
62 # 3อจ530618-007 EH637102636TH ริชชี่ + chowkul (47964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ530618-008 chiraphat + thongkum (47965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (อุดผง/หมายเลข 63 )***
64 # 3อจ530618-009 EG753979190TH dod18 + วิศวะ_พระเครื่อง (47966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง(มีทราย) เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)***
65 # 3อจ530618-010 EH739503100TH Chaiyoyo + chokchai (47967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงดำ ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530618-011 EH143707482TH jojojung + เหน่ง53 (47968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
67 # 3อจ530618-012 EH411379333TH wongdown + tanavan (47969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
68 # 3อจ530618-013 EH394977453TH lekdee + เป็กสัมพุทธโธ (47970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ530618-014 EG875151023TH วิเศษชัยชาญ + ayw035 (47971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนบัวเม็ด กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
70 # 3อจ530618-015 EH739541125TH วายุบุตร + กีตาร์ (47972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (ตอกโค๊ดเขยื้อน)***
71 # 3อจ530618-016 EH493290462TH บ้านหมอแมว + นิกส์เพชรเกษม (47973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป พิมพ์กลาก เนื้อเงิน รศ.126 จ.กรุงเทพ ***
72 # 3อจ530618-017 EH181547225TH jeabpra + น้ำปาย (47974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิมปลุกเสก)***
73 # 3อจ530618-018 EH504325553TH kon-88 + kumairoo (47975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ530618-019 EH337019309TH chaiDMC + midnightjojo (47976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสืบ วัดสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.นครปฐม (หมายเลข 78)***
75 # 3อจ530618-020 EG943087193TH kabeshow + poohpp (47988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
76 # 3อจ530618-021 EH648038267TH เด็กเมืองราช + ชานนทร์ (47977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและหูตัด)***
77 # 3อจ530618-022 EH648038267TH โก้ตัดเก้า + ชานนทร์ (47978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ530618-023 EH531197377TH boon1 + amata482 (47979) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** ลูกอม วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
79 # 3อจ530618-023 EH531197377TH boon1 + amata482 (47979) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** ลูกอม วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
80 # 3อจ530618-024 maitree + oldshop (47984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ530618-025 nokklang + oldshop (47985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
82 # 3อจ530618-026 EH641672135TH sanmita + สุพัฒน์กิจ (47980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)***
83 # 3อจ530618-027 EH482747464TH singha_pk + ต้องนครนายก (47981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ530618-028 septat-gems + ณดอนเมือง (47986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
85 # 3อจ530618-029 EH006866460TH ton_bangplee + nongpan (47982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
86 # 3อจ530618-030 EH006866460TH suwit + nongpan (47983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
87 # 3อจ530618-031 EH626080152TH boyz3001 + สินนคร (47987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
88 # 3อจ530618-032 EH294196635TH chaiwuts2 + prompt (47989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
89 # 3อจ530618-033 EH737362925TH toyotachi + k9cob (48002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
90 # 3อจ530618-034 EH737362925TH pas11 + k9cob (47991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
91 # 3อจ530618-035 EH737362925TH chatchai16 + k9cob (47992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อชินตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพ ***
92 # 3อจ530618-036 EH530638373TH jintonic + เดี่ยวไร่ส้ม (47993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มกอ วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
93 # 3อจ530618-037 EH530638373TH toey108 + เดี่ยวไร่ส้ม (47994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
94 # 3อจ530618-038 EH174608768TH teniyo + Chang2103 (47995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
95 # 3อจ530618-039 EH174608768TH backdagon + Chang2103 (47996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ530618-040 ศิวาพัชร์ + endzone (47997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ530618-041 EH425235714TH เหมียวบางใหญ่ + ม่อนดอยน้อย (47998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลือหน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
98 # 3อจ530618-042 EH471953964TH sanko + ooyooy (47999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญบารมี เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ระยอง (หมายเลข 451)***
99 # 3อจ530618-043 EH827966522TH tanavan + jitn99 (48000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2546 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ530618-044 EH482752800TH chatchai16 + prakhumklong (48001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
101 # 3อจ530618-044 EH482752800TH chatchai16 + prakhumklong (48001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ530618-044 EH482752800TH chatchai16 + prakhumklong (48001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนัก 2.1 กรัม)***
103 # 3อจ530618-045 EG266961769TH pui_l + nattasak (48003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.อุบลราชธานี ***
104 # 3อจ530618-046 พระประแดง 26 + dan_sena (48004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
105 # 3อจ530618-047 chonburi5 + dan_sena (48005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
106 # 3อจ530618-048 EH623977612TH parn99 + fannoi (48006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
107 # 3อจ530618-049 EH405085644TH supaket808 + HS6JMS (48007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
108 # 3อจ530618-050 EH405085644TH pongldc + HS6JMS (48008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก พิมพ์สระอิ 2 ตัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
109 # 3อจ530618-051 EH405085644TH pongldc + HS6JMS (48009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ดอกจิกใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
110 # 3อจ530618-052 EH405085644TH pongldc + HS6JMS (48010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ดอกจิกเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
111 # 3อจ530618-053 EH619791815TH peaka + heng9999 (48011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่มีโค๊ด)***
112 # 3อจ530618-054 EH801907425TH teniyo + pinkky (48048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
113 # 3อจ530618-055 EF402843380TH skith + เล้งตราด (48049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นนายร้อย จปร.72 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
114 # 3อจ530618-056 EH683060615TH pumcha + ณัฐบ้านกล้วย (48050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.จันทบุรี ***
115 # 3อจ530618-057 EH668615304TH kkk707 + radar41 (48051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
116 # 3อจ530618-058 EG976768910TH vichol2551 + sapansoong (48052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
117 # 3อจ530618-059 EH185058205TH TONG_NK + sombia (48053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
118 # 3อจ530618-060 EH733530141TH ADMINNUM + loeiisan (48054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
119 # 3อจ530618-061 EH480777494TH bthanont + bthanont (48055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
120 # 3อจ530618-062 RE935891792TH chaiwuts2 + Lonely (48056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช กรุวัดบันได เนื้อดิน จ.อยุธยา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 มิ.ย. 2553 - 09:20 น.] #31178 (12/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวัน เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530609-016 EH550446505TH artman7007 (47064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
2 # 1อจ530610-002 EH215611415TH แสนเก่ง (47177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ530610-004 EH471491065TH taywadanamor (47141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ530610-026 EH177921618TH SAHAKORN (47176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ530612-001 EH683939205TH ก้อนกรวด (47396) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ530612-002 EH761116797TH หมอกอินทนนท์ (47399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ530612-003 EH531156647TH chanonk (47400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530612-004 EH149236089TH วิหารกรอ (47401) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
9 # 1อจ530612-005 EH42742586TH ร่มฟ้าภูพิงค์ (47403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530612-007 EH493198485TH พะโล้ (47408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ530612-008 EG788093803TH phuwadet (47407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530612-009 EH757858095TH pr1972 (47411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530612-010 EH530634368TH supawit (47413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530612-011 EG975309325TH games (47415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ530612-012 EG971047938TH one-one (47417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530612-013 EF736326944TH wee-2494 (47418) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530612-014 EF569610654TH darkness (47420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ530612-015 EH622236415TH future (47421) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
19 # 1อจ530612-016 EH687683854TH shang (47423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 1อจ530612-017 EF5434567455TH รักษ์ลายคราม (47425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ530612-018 RE836743829TH รุยคอสต้า (47426) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
22 # 1อจ530612-019 EH491719546TH เกียรติเชียงราย (47427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530612-020 EH462738066TH yacool (47428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ530612-021 EH306642955TH king_always (47388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ530612-022 ED583875330TH tookatun (47389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
26 # 1อจ530612-023 EH6686060172TH wichean15 (47390) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
27 # 1อจ530612-025 EH343647175TH ยาคูลท์ (47394) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ530612-026 EH405176495TH pradrem (47487) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ530612-027 EH568149202TH chakamulet (47463) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ530612-028 EG943083245TH poohpp (47464) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 1อจ530612-029 EH619466776TH sef_ann (47465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
32 # 1อจ530612-030 EH488606283TH สัสดี57 (47466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 1อจ530612-031 EG662240223TH ศรีวิชัยไชโย (47467) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
34 # 1อจ530612-032 EG618635575TH เอกปากเซ (47469) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
35 # 1อจ530612-033 EH302759295TH แบทแมน (47473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ530612-034 EG655817909TH tom1212 (47475) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ530612-035 EH436686286TH นฤทธิ์ (47477) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวัน เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530609-007 treetap (47022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530609-013 raimon (47031) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ530609-018 juipeter (47042) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
4 # 2อจ530614-001 kueyunon (47502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530614-002 อาราธนา (47503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530614-003 pakornkeit (47506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
7 # 2อจ530614-005 pas11 (47510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
8 # 2อจ530614-006 Jerawang (47554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ530614-007 nattawutng (47511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530614-008 ดูไม่เป็น (47514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ530614-009 acmldw (47516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ530614-011 เต้ยอิตาเลียน (47521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ530614-012 เอ็กซ์มหาดไทย (47522) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
14 # 2อจ530614-013 เตชธรรม (47530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ530614-014 วิลล่าพระเครื่อง (47531) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ530614-015 วิลล่าพระเครื่อง (47533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ530614-016 sanyadeecharoen (47536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530614-017 montree_m (47539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ530614-018 ณดอนเมือง (47540) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ530614-019 6411171 (47544) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
21 # 2อจ530614-020 แก้วสามวา (47547) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ530614-021 nikron (47481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ530614-022 ตองเมืองตาก (47483) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ530614-023 tatelittle (47489) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ530614-024 looknam1 (47490) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
26 # 2อจ530614-025 noksev (47495) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ530614-026 toy_clong8 (47498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ530614-027 Pracha40 (47499) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530614-028 singha_eak (47575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
30 # 2อจ530614-030 โรนิน (47577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวัน เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์*

1 # 3อจ530612-005 chusak + penpathum (47346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ530615-010 EH368881641TH thawee2008 + anan999 (47586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
3 # 3อจ530615-067 EH451863672TH mandala + nuaaun (47665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตามหาโสฬส วัดละหารไร่ พิมพ์จิ๋วแข็งเฉียง เนื้อผงคลุดรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ530615-085 EG659143527TH phipops + bwoody17 (47717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
5 # 3อจ530616-001 monchai02 + นายถนัด (47716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
6 # 3อจ530616-002 ood_pattane + เฮี้ยงห้าแยก (47719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อประสิทธิเวช วัดดงตาล เนื้อโลหะ จ.ลพบุรี ***
7 # 3อจ530616-003 EH758936205TH พระประแดง 26 + bankrotor (47721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ530616-004 เอกพนัส + nongnhun (47723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
9 # 3อจ530616-005 fannoi + suwanarat (47725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งภูริทัตโต เนื้อนวโลหะ ปี 2512 ***
10 # 3อจ530616-006 EH520323180TH rambo93 + nipon75 (47726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
11 # 3อจ530616-007 EG979659777TH future + konthorm (47759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ530616-008 อิเค็นจิโร + นิดนิด (47732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
13 # 3อจ530616-009 EG878231437TH shogun + punaiem (47733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
14 # 3อจ530616-010 EG877804385TH dan_sena + sak15 (47736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
15 # 3อจ530616-011 EH528761990TH engineer99 + MAXIMA (47739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
16 # 3อจ530616-012 EH638046241TH akara + chokchai (47741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **
17 # 3อจ530616-012 EH638046241TH akara + chokchai (47741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
18 # 3อจ530616-013 EG732697732TH narayana + vampire (47743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
19 # 3อจ530616-014 EH527899935TH PATANAKARN39 + (47746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ตลาดพระตลิ่งชัน
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
20 # 3อจ530616-015 suwats + birdnaja (47747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
21 # 3อจ530616-016 EH149234180TH เจี๊ยบกม12 + moo_tah (47748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
22 # 3อจ530616-017 EH523206580TH prakhumklong + aragon_ttt (47750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 594)***
23 # 3อจ530616-018 EH086563037TH tammanoon + Aumkrub (47760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธรูปเก่าศิลปะสมัยทวารวดี เนื้อสำริด (หน้าตัก 1 นิ้ว)***
24 # 3อจ530616-019 EH532210830TH classic65 + pongchon (47761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
25 # 3อจ530616-020 EG298285530TH cspopo + sumat (47753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
26 # 3อจ530616-021 EG879297222TH ต้นเตย + nonarsenal (47763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 674)***
27 # 3อจ530616-022 EH879297222TH โสสิชล + nonarsenal (47765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2785)***
28 # 3อจ530616-023 EG879297222TH prakhumklong + (47767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
nonarsenal
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530616-024 EH544290849TH ชายพจน์ + jinn-jinn (47768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดกกกว้าว)***
30 # 3อจ530616-025 EH337331128TH Chang2103 + ก้องภพ99 (47770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
31 # 3อจ530616-026 boon1 + tonka (47771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
32 # 3อจ530616-027 EH457939771TH sanko + jay 101 (47773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 267)***
33 # 3อจ530616-028 EH337125449TH ayehang + BMW52 (47774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่น 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
34 # 3อจ530616-029 EH314059525TH ZUGUS53 + ต่อยอด (47787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชุมพร ***
35 # 3อจ530616-030 เกษตร + lomlopburi (47786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระศาสดาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
36 # 3อจ530616-031 EH668607651TH babala + ปืนใหญ่ (47776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์หน้าเดี่ยว เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
37 # 3อจ530616-032 EH203009106TH sajjabun + เจริญพรรุ่งเรือง (47778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ530616-033 EG892920049TH kanchana + เด็กนอก (47779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
39 # 3อจ530616-034 EH424919505TH ต้นข้าวPS + puiuru (47780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
40 # 3อจ530616-035 EH016342498TH ริชชี่ + wacharaphum (47782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
41 # 3อจ530616-036 EH736621592TH phaithoons + realpor (47818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สกลนคร ***
42 # 3อจ530616-037 EH736621589TH วายุบุตร + realpor (47819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ530616-038 EG269915750TH neung6800 + 9light (47820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
44 # 3อจ530616-039 EH733530977TH boon1 + มัจฉานุ (47821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า)***
45 # 3อจ530616-040 EH215354711TH patama + hangdong (47822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ530616-041 EH567117945TH ood_pattane + โตเพชรบูรณ์ (47823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะสุโขทัย (สร้างยุคหลัง ปี 2500/ไม่ระบุที่สร้าง ) (ขนาด 9 นิ้ว)***
47 # 3อจ530616-042 EH601933932TH kuaor + กล่องแก้ว (47824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.น่าน (ออกวัดศิลามงคล/หมายเลข 792)***
48 # 3อจ530616-043 EH386479920TH uthuth + jaruth (47825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ530616-044 memories + anonnat (47826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
50 # 3อจ530616-045 EH567579687TH เฮียติง + thawee2008 (47827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
51 # 3อจ530616-046 EH565976915TH ferty + รัชตพล (47828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งนวลจันทร์ วัดพระศรีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพ (อาจารย์ฝั้น ปลุกเสก)***
52 # 3อจ530616-047 EG882367042TH siriwat + direk1627 (47829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
53 # 3อจ530616-048 EH572124122TH tom1212 + เคนจัง (47830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ530616-049 EH513599003TH teniyo + pinkky (47831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)***
55 # 3อจ530616-050 EH382689525TH smile730 + มีเงินมีทอง (47832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคันธารราษฏร์หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง เนื้อสำริด ปี 2552 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ530616-051 EG877736147TH thongchai46 + jedai12 (47833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จบางขุนพรหม วัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
57 # 3อจ530616-052 EH457939785TH sanko + jay 101 (47834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 318)***
58 # 3อจ530616-053 EG263906529TH lancer + korat (47835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ530616-054 EG263903529TH prakhumklong + korat (47836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ530616-055 EH409929828TH Jumanji + ทิพบูรพา (47837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราชหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ530616-056 EG852810884TH arkom + BAZUKA9000 (47838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
62 # 3อจ530616-057 EG250572077TH pranung + พระธุดงค์ (47839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ530616-058 EG816815795TH teniyo + mod_e (47840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ530616-059 EG182474630TH zeron + เก้านวะ (47841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
65 # 3อจ530616-060 EG182474630TH wuttichak + เก้านวะ (47842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์หนุมานแบกแท่น เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้สึก)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 มิ.ย. 2553 - 15:37 น.] #31177 (11/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530610-001 EH374052961TH ลูกพญาแล16 (47137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530610-003 EG719648842TH mawin_14 (47139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ530610-007 EH535524280TH wanglang (47146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530610-008 EG695217562TH boyburapa (47149) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ530610-009 EH621182044TH รักษ์ต้มเลือดหมู (47150) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ530610-010 EH272618411TH tum2516 (47151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ530610-011 EH548411485TH aksomsak (47153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530610-012 EG975307987TH ouyerayong (47155) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530610-013 EH144147183TH TAE-THANK (47157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 1อจ530610-014 EH246795373TH ลุ่มน้ำแม่กลอง (47158) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ530610-015 EH343642141TH pjanon (47159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530610-016 EH525089912TH aunop50 (47161) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ530610-017 EH621181724TH yasticker (47162) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
14 # 1อจ530610-018 EH085797530TH dekaoudom (47164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ530610-019 EH410125624TH Sayanpf2 (47165) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
16 # 1อจ530610-020 EH621181741TH yasticker (47166) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
17 # 1อจ530610-021 EH471481536TH totogunlew (47168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ530610-022 EF176882966TH ง้วนเค็ง (47169) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ530610-023 EH638005675TH สุดขอบฟ้า (47171) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530610-024 EH215610848TH nuthapol (47173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ530610-025 EH452100464TH ป๊อบอาย (47175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ530610-027 EH553312525TH บัวลอย (47249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 1อจ530610-028 EX007904513TH yaliver (47251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
24 # 1อจ530610-029 EG723995287TH tigerd4d (47252) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
25 # 1อจ530610-030 EX007904408TH dman2551 (47253) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
26 # 1อจ530610-031 EH368871030TH ต่อแต้ม (47255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ530610-032 EH637987141TH เจงามวงศ์วาน (47256) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530610-033 EH368874685TH Kumnal (47259) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ530610-034 EH144147400TH provision01 (47260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530610-035 EH040149549TH cspopo (47261) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 1อจ530610-036 EH621181914TH yasticker (47262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
32 # 1อจ530610-037 EG852808316TH ksanti (47264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530610-038 EH760583095TH parinya_utra (47265) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
34 # 1อจ530610-039 EH733494577TH ร้านอินทิรา (47266) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ530610-040 EG260240131TH theera (47267) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ530610-041 EG250568072TH มหาเวส (47246) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ530611-002 EH470040563TH kom_ku (47271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ530611-003 EH009085873TH tuy12 (47314) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ530611-005 EG732688523TH PATANAKARN39 (47274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530611-006 EH175667780TH ช่างโยธา (47312) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ530611-008 EH233720093TH nipon75 (47276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
42 # 1อจ530611-009 EH492190304TH Buncha (47278) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530611-011 EH457941673TH pandp (47280) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ530611-013 EH761116474TH หมอกอินทนนท์ (47282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
45 # 1อจ530611-014 EH307716147TH sur_suk (47283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ530611-015 EH148034023TH eyeda (47284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
47 # 1อจ530611-016 EX011435635TH shirew (47285) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ530611-017 EH227963785TH สุขใจ (47286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 1อจ530611-018 EG23094177TH somrak06 (47310) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 1อจ530611-019 EH767148308TH prakhumklong (47287) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ530611-021 EH163283408TH bunn55 (47291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ530611-024 EH523042206TH puminph (47296) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 1อจ530611-025 EH368847512TH ต่อแต้ม (47299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
54 # 1อจ530611-027 EH436791797TH เฒ่าเต่า (47301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ530611-028 EG263900791TH korat (47303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
56 # 1อจ530611-029 EG659002674TH ปราสาทหินพิมาย (47302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
57 # 1อจ530611-031 EG163428093TH (47375) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
58 # 1อจ530611-035 EH465975546TH marshal (47380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ530611-036 EH524695875TH คัมภีร์เสมา (47381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
60 # 1อจ530611-037 EH788651475TH picasso (47383) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530610-001 kueyunon (47167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ530610-002 สหายเมืองลิง (47170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530610-003 deery (47172) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ530610-004 thanakom_ty (47174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ530610-005 thanakom_ty (47178) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ530610-006 กุมภาพันธ์ (47179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530610-007 p_awest (47180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2 อจ530610-008 aumphorn (47319) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์
9 # 2อจ530610-009 audsupawat (47181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ530610-010 vadcharapol (47182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530610-011 แก้วสามวา (47183) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
12 # 2อจ530610-012 oodsandee (47184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ530610-013 (47185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ530610-014 เทพอินทรา (47186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ530610-015 wus_pitloke (47187) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ530610-016 aodaod32 (47188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ530610-017 sakchidlom (47214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ530610-018 nuttakrit (47215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530611-001 ouwpon (47277) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
20 # 2อจ530611-002 poramin (47288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530611-003 mai2008 (47290) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530611-004 pravitoo (47293) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ530611-005 อ้น62 (47295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ530611-006 vechakam (47297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530611-007 ณดอนเมือง (47304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ530611-008 sin50 (47305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ530611-009 rawee (47298) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ530611-010 tontha (47306) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
29 # 2อจ530611-012 acmldw (47316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 2อจ530611-013 niruch (47317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530611-016 ombun (47320) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
32 # 2อจ530611-020 chffta (47315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
33 # 2อจ530611-021 greenday88 (47268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ530611-023 tomtam2516 (47273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
35 # 2อจ530611-024 artirvana (47321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530611-025 wasie76 (47322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
37 # 2อจ530611-026 wasie76 (47323) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530612-001 monthonj (47359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 2อจ530612-003 non109 (47361) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
40 # 2อจ530612-004 pipatnpt (47362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ530612-005 chffta (47363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
42 # 2อจ530612-006 INDY48 (47365) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 2อจ530612-007 พูลสุข (47364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
44 # 2อจ530612-008 พระพิรุณ (47366) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ530612-009 rewatpiampin (47367) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
46 # 2อจ530612-010 kuttankkul (47368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ530612-011 sak_chai01 (47369) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
48 # 2อจ530612-012 อาชาเหล็ก (47370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ530612-013 pop02 (47371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 2อจ530612-014 พุทธบูชา (47372) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
51 # 2อจ530612-018 coolpra (47382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
52 # 2อจ530612-019 srimontara (47384) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
53 # 2อจ530612-020 jompol10 (47385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
54 # 2อจ530612-021 คุณบุพการี (47446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 2อจ530612-023 thongkum (47433) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
56 # 2อจ530612-024 strucsteel (47435) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
57 # 2อจ530612-025 โยทิน (47437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
58 # 2อจ530612-028 manliar (47441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ530612-029 porramet (47443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ530612-031 chaiyut07 (47444) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
61 # 2อจ530612-032 S-OMPONG499 (47445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
62 # 2อจ530612-033 ปอทิพย์ (47447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ530612-034 artirvana (47448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
64 # 2อจ530612-035 anonnat (47449) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
65 # 2อจ530612-036 rung15 (47450) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
66 # 2อจ530612-037 momo_nid (47451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
67 # 2อจ530612-038 jtrsnum (47452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 2อจ530612-039 pramual31 (47455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 2อจ530612-040 sakyui (47453) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
70 # 2อจ530612-042 ninjaykk (47457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
71 # 2อจ530612-043 jojo5 (47458) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
72 # 2อจ530612-045 jojo5 (47460) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
73 # 2อจ530612-046 Bบัวทอง (47461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 17 มิ.ย. 2553 - 09:22 น.] #31153 (10/19)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530609-001 EH154716658TH rattasah (47046) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ530609-002 EF336978595TH tree12 (47049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ530609-003 EH471488083TH totogunlew (47051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530609-004 EH188366911TH onizuka2518 (47052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530609-005 EH423454734TH หลิวพระเครื่อง (47055) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ530609-006 EH667228096TH santichai777 (47053) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 1อจ530609-007 EH085679144TH snagjack (47054) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ530609-008 EH531153495TH chanonk (47056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530609-009 EH506671144TH หนูมิเตอร์ (47057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ530609-010 EG879752289TH chsearn (47058) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530609-011 EH433817212TH tawee999 (47059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530609-012 EH524756124TH tae209 (47060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ530609-013 EH148724933TH themancitylion (47062) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ530609-014 EH215332821TH hangdong (47063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ530609-015 EH550484061TH tomyum (47061) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ530609-017 EH477920261TH น้อยท่าข้าม (47065) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
17 # 1อจ530609-018 EG258823213TH kkk707 (47066) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 1อจ530609-019 EG635700225TH toyotachi (47067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ530609-020 EH471353660TH ktct22 (47068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ530609-021 EH638008053TH apexshop (47007) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ530609-022 EH436788991TH เบเร่ต์แดง (47119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ530609-023 EH381782970TH จุ๋มจิ๋ม (47122) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ530609-024 EH0231733335TH สินสมุทร (47125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530609-025 EG719608049TH bunpot (47127) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ530609-026 EH738627394TH patty (47130) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
26 # 1อจ530609-027 EH543638417TH nuadpaknam (47120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ530609-028 EH606508163TH พุธธัง (47121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530609-029 EF402831302TH สะพานหิน (47134) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ530609-030 EH758227753TH tawee57 (47123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ530609-031 EH123750186TH OKK08 (47126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ530609-033 EH176927027TH zloty (47131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530609-034 EH205284786TH ARNON (47132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530609-001 becham (47010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ530609-002 artirvana (47012) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530609-003 ดูไม่เป็น (47013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ530609-004 jopus (47015) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ530609-005 jopus (47018) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ530609-006 jojamja (47020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ530609-008 พระพรหม (47024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ530609-010 สหายเมืองลิง (47026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530609-011 โจ้ดอนเมือง (47028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530609-012 joiekong (47029) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ530609-014 เจตน์ (47034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ530609-015 p_awest (47036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ530609-016 miata (47037) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530609-017 (47038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ530609-019 Ritsurat (47044) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 2อจ530609-020 ไผ่เหลือง (47045) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ530609-021 วันทามิ (47005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ530609-022 พุทธรักษ์ษา (47117) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ530609-023 เอิ๊บ (47817) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530612-001 EH215611579TH shang + long_g (47337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 983/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)***
2 # 3อจ530612-002 EH146278632TH ตะวัน03 + wariya (47338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
3 # 3อจ530612-003 EH548413588TH sngd14 + เทพอมร (47339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ฉาบ วัดศรีสาคร เนื้อทองแดง ปี 2514 ***
4 # 3อจ530612-004 EH588581641TH satit413 + เอกร้านบ้านยีนส์ (47340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
5 # 3อจ530612-006 EH173019337TH janjira + opipat (47341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก พิมพ์ฤาษี จ.พัทลุง ***
6 # 3อจ530612-007 EH342312166TH lancer + thumpon (47342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ530612-008 EH168134480TH ประสิทธิ์ + เหยินน้อยโคราช (47343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (อาจารย์นำ ปลุกเสก)***
8 # 3อจ530612-009 EH290433802TH PBnew + rakdee (47344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
9 # 3อจ530612-010 EH290433802TH santiman + rakdee (47345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
10 # 3อจ530612-011 EH123990986TH kkrong + endzone (47347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี ***
11 # 3อจ530612-012 santiman + pop02 (47348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 18 พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ530612-013 EF651966981TH santichai777 + tom209 (47349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)***
13 # 3อจ530612-014 EH508496831TH vatcharapong + phipops (47350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
14 # 3อจ530612-015 EH394623901TH rock10 + Lafhun (47351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 138)***
15 # 3อจ530612-016 E1054110220 phoenix + tumtam (47352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพนมรุ้งหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
16 # 3อจ530612-017 EH294194232TH pupu-25 + prompt (47353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ530612-018 chok999 + thongkum (47387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม ***
18 # 3อจ530612-019 หมอแคน + thongkum (47392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม ***
19 # 3อจ530612-020 EH186685798TH bigball + onizuka2518 (47354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
20 # 3อจ530612-021 EH186685798TH TongP + onizuka2518 (47355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
21 # 3อจ530612-022 EH559165968TH โกเมนทร์ + วีมั่งมีทรัพย์ (47356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ530612-023 ED265306435TH samsun + jminter (47357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
23 # 3อจ530612-024 EH248127068TH Puttipong + t_local (47358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
24 # 3อจ530612-025 EH470042198TH engineer27 + ว๋ง_บูรพา (47393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ530612-026 EH470042198TH noparak + ว๋ง_บูรพา (47395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ530612-027 กุ้งมังกร + manliar (47397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)***
27 # 3อจ530612-028 EH339937480TH doby1 + เจ๋งจริง (47398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโคนสมอ เนื้อดิน สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ ***
28 # 3อจ530612-029 EF157651664TH bowyai + CrAzYaSs (47402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพ***
29 # 3อจ530612-030 EG801793127TH INDY48 + kukai (47405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 258)***
30 # 3อจ530612-031 PA774744742TH ood_pattane + tongis (47406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา สมัยรัชกาล เนื้อแดง จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
31 # 3อจ530612-032 EH314056507TH 100PIPERS + artman7007 (47409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
32 # 3อจ530612-033 RF005781445TH lancer + sittistr (47410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งแก้วเก้าหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ530612-034 nstnathapong + artirvana (47412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
34 # 3อจ530612-035 EH462738066TH Esc_key + yacool (47414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 1652)***
35 # 3อจ530612-036 RF008559918TH ปลาวาฬ + ธิดาทะเล (47416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ530612-037 EH469887895TH ปิงเปียง + เหมา_อุทัย (47419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี ***
37 # 3อจ530612-038 EH085788921TH กุหลาบแดง + thamrongsak (47429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3978)***
38 # 3อจ530612-039 EG801793144TH kriengsl + kukai (47422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 258)***
39 # 3อจ530612-040 EH531182430TH jintonic + โป่งข่าม (47424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรน้อย วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ530612-041 EX003938701TH ธุดงค์ + punpun (47430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ ปี 2485 จ.กรุงเทพ (มีโค๊ด)***
41 # 3อจ530612-042 EH233720093TH jaguar + nipon75 (47431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลีหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ พิมพ์ลึก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ530612-043 EF645591525TH lermsak + NissMo (47434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
43 # 3อจ530612-044 EF645591525TH คนเหงา + NissMo (47436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
44 # 3อจ530612-045 EH381797104TH peak35 + จุ๋มจิ๋ม (47442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด รุ่น 1 ช่วยชาติ เนื้อทองแดง จ.อุดรธานี ***
45 # 3อจ530612-046 EH375279485TH ปากเกร็ด345 + kampanat (47439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2522จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ530612-047 EH624878390TH Jumanji + pornsiwa (47468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
47 # 3อจ530612-048 EH619789516TH ohphun + ลิ้นจี่ (47494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพโพธิ์ชำรุด)***
48 # 3อจ530612-049 EG405066971TH tdtoo + conun (47470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (กะเทาะมุมซ้ายบนล่างเล็กน้อย)***
49 # 3อจ530612-050 EF467321025TH พรหลวงพ่อ + พะงัน (47471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ530612-051 EH566887766TH numchai1 + โตเพชรบูรณ์ (47472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์คงเค เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
51 # 3อจ530612-052 EH203005696TH Isuan + เจริญพรรุ่งเรือง (47474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระอยุธยาทรงเครื่อง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ530612-053 EH302759295TH ณุศิริน + แบทแมน (47476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นเมตตา เนื้อทองคำ จ.ชลบุรี ***
53 # 3อจ530612-054 EH012235309TH daiji + rangsiyaporn (47478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
54 # 3อจ530612-055 EG655817909TH เซียน99 + tom1212 (47479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง จ.อยุธยา ***
55 # 3อจ530612-056 EG263906012TH lekphoto + sineenat (47480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สอน วัดเสิงสาง รุ่น 1 เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ530612-057 EH609616516TH mixing + poodook (47485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (กะเทาะขอบล่างเล็กน้อย)***
57 # 3อจ530612-058 EH464800985TH DU-DOO + piaric (47486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่ รุ่นกระเบนธง เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ชลบุรี ***
58 # 3อจ530612-059 EG816540932TH kulcharoen + jor2006 (47488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
59 # 3อจ530612-060 EH464800999TH pipeping + piaric (47493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.นนทบุรี ***
60 # 3อจ530614-001 EG968083541TH GuyGun + manufc (47505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพรายบัวผุด วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1003)***
61 # 3อจ530614-002 RE644106766TH ONE-PIECE + lovelove (47497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)***
62 # 3อจ530614-003 EG591598240TH วุฒิปราการ + newwave9 (47509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.สุพรรณบุรี ***
63 # 3อจ530614-004 EG093320225TH muknp + เนรันชลา (47512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ530614-005 Kimkim + nongnhun (47515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
65 # 3อจ530614-006 ครูเทศบาล + nongnhun (47518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530614-007 mdkm11 + nongnhun (47520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขน แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
67 # 3อจ530614-008 EG093320225TH kunassin + เนรันชลา (47524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกันหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ530614-009 EG093320225TH HONGSING + เนรันชลา (47526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกันหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ530614-010 ไร้เดียงสา + huajoak (47528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ530614-011 RD307773325TH DiamondiaN + ปะใหญ่ (47534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพใช้)***
71 # 3อจ530614-012 RE646956289TH นิกส์เพชรเกษม + NissMo (47529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
72 # 3อจ530614-013 EH658268137TH JamesBond + psk-989 (47537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานเรียง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
73 # 3อจ530614-014 EG560646872TH doi_salas + อ๊อดใหญ่ (47542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
74 # 3อจ530614-015 EH144308098TH GuyGun + นุชนาถ (47543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
75 # 3อจ530614-016 EG723996870TH sombat_2523 + (47546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
HopeMan
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ530614-017 EG723996870TH sombat_2523 + (47548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
HopeMan
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ530614-018 Jumanji + nattawutng (47550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์เล็ก ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรป เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพ***
78 # 3อจ530614-019 EH528760124TH holyobject + chai479 (47552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 36)***
79 # 3อจ530614-020 โรนิน + ดูไม่เป็น (47556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อขาว ปี 2507 จ.กรุงเทพ ***
80 # 3อจ530614-021 anakey21 + noomjj (47535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ530614-022 EH409919335TH ศิษพ่อมุ่ย + noommin (47538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
82 # 3อจ530614-023 ED679732663TH teerana +ลูกพ่อคเนศ (47541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
83 # 3อจ530614-024 EG432396399TH บิ๊กกระทุ่มแบน + ปุ๊กลุก (47545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิพม์นิยม เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)***
84 # 3อจ530614-025 EG657803010TH looknam1 + ดาบนายด่านขุนทด (47549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ530614-026 burabha + olympia (47551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนิรันตราย เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 38)***
86 # 3อจ530614-027 supperA + malakul (47553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ530614-028 EF402850981TH tot2006 + BURGER (47555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
88 # 3อจ530614-029 EH525538960TH อนุวัตร + HS2NAJ (47570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด เนื้อชินเขียว จ.นครปฐม ***
89 # 3อจ530614-030 EH152459333TH pongldc + uthai211 (47558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อชานหมาก ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
90 # 3อจ530614-031 rattanun + systema (47560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธ ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพ ***
91 # 3อจ530614-032 EG657512365TH jedai12 + สาตะมนต์ (47562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ530614-033 EG657512365TH prakhumklong + สาตะมนต์ (47564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4273)***
93 # 3อจ530614-035 EH757279992TH tumbk + bogusss (47569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก จ.กาญจนบุรี ***
94 # 3อจ530614-036 patama + parn99 (47559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
95 # 3อจ530614-037 arkom + นายถนัด (47557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทัศน์ วัดเทพมงคล รุ่นแรก พิมพ์หลังหลวงพ่อเกลี้ยง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครศรีธรรมราช***
96 # 3อจ530614-038 EH637100895TH ปิงเปียง + thanabodhi (47561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
97 # 3อจ530614-039 EH637100895TH ปิงเปียง + thanabodhi (47563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
98 # 3อจ530614-040 EH637100895TH jaguar + thanabodhi (47566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
99 # 3อจ530614-041 EH637100895TH jaguar + thanabodhi (47567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
100 # 3อจ530614-042 RE836743829TH tanaponw + รุยคอสต้า (47568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
101 # 3อจ530614-043 จิวจิว + singha_eak (47571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ530614-044 tanavan + น้องข้าวสวย (47572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงดำ ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)***
103 # 3อจ530614-045 ณิฐิกรณ์ + k-e-n (47573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
104 # 3อจ530614-046 EG697853867TH anakey21 + รัตนชาติ (47574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ530615-001 EG871400034TH pairochchat + tao_fone (47578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมน์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)***
106 # 3อจ530615-002 EH605111035TH singha_pk + หมูตากสิน (47579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
107 # 3อจ530615-003 EH605111035TH singha_pk + หมูตากสิน (47580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
108 # 3อจ530615-004 EX009214198TH santiman + ชาญยุทธ (47581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
109 # 3อจ530615-005 mandala + nongnhun (47582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
110 # 3อจ530615-006 เพชรบูรณ์ + dan_sena (47583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
111 # 3อจ530615-007 singha_pk + วายุบุตร (47584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
112 # 3อจ530615-008 EH642953565TH teranai + ต้องใจตรึงใจ (47597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** ขันน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดอินทรวิหาร จ.กรุงเทพ ***
113 # 3อจ530615-009 ชัยนเรศ + Thenoom9 (47585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธเชียงแสน วัดศรีวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
114 # 3อจ530615-011 โจยอศอ + rawee (47587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
115 # 3อจ530615-012 pop89 + rawee (47588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ (นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
116 # 3อจ530615-013 chakamulet + chusak (47589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
117 # 3อจ530615-014 EH737370365TH marisanamwong + k9cob (47590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตะกรุดทอง)***
118 # 3อจ530615-015 EH737370365TH numchai1 + k9cob (47591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส (เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
119 # 3อจ530615-016 EH737370365TH meebaipho + k9cob (47592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
120 # 3อจ530615-017 EH737370365TH tomtam2516 + k9cob (47593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ530615-018 EH737370365TH leke9719 + k9cob (47594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
122 # 3อจ530615-019 EF569349457TH thaivip + nilyok (47595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
123 # 3อจ530615-020 nitis + nakornc (47596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
124 # 3อจ530615-021 177741580 meebaipho + TONG_NK (47598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***

125 # 3อจ530615-022 ob-om + บุญบิดา (47599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
126 # 3อจ530615-023 EB576560851TH korn88 + พระเครื่องวิทยา (47600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่นเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
127 # 3อจ530615-024 EF651972134TH wiwatc + fine_art (47601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)***
128 # 3อจ530615-025 EF651972134TH teranai + fine_art (47602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ธงสิวลีหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ***
129 # 3อจ530615-026 EH508641661TH mokomiji + terasak99 (47603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา ***
130 # 3อจ530615-027 EG882366965TH marisanamwong + (47605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
rungroar
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4951)***
131 # 3อจ530615-028 EH508641661TH nopparat652 + terasak99 (47604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระลีลา กรุทับผึ้ง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
132 # 3อจ530615-029 EG893473237TH jck59 + เด็กนอก (47606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
133 # 3อจ530615-030 EG893473237TH tdtoo + เด็กนอก (47607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
134 # 3อจ530615-031 EG893473237TH k9cob + เด็กนอก (47608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
135 # 3อจ530615-032 EH146735947TH ปิงเปียง + ใจเย็น (47609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ออกวัดช้างเผือก)***
136 # 3อจ530615-033 ED265307365TH becham + เชฟโคโรลาโด (47610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ก้นระฆัง(กรรมการ) เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครสวรรค์ ***
137 # 3อจ530615-034 EH530635434TH PBnew + เดี่ยวไร่ส้ม (47617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
138 # 3อจ530615-035 EG879289230TH หลานย่า + nonarsenal (47611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1797)***
139 # 3อจ530615-036 EH491607156TH pairochchat + POOSIT (47612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ลูกสะกดหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.สมุทรปราการ ***
140 # 3อจ530615-037 EH123984481TH teniyo + บิ๊กบีม (47613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
141 # 3อจ530615-038 EH648032984TH joy2007 + ชานนทร์ (47614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
142 # 3อจ530615-039 EH648032984TH gniyom + ชานนทร์ (47615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ จ.ปัตตานี ***
143 # 3อจ530615-041 bthanont + ชินจัง (47667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์ ***
144 # 3อจ530615-042 EX003093885TH tongAA + fung-nana (47669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.อยุธยา (หลวงพ่ออั้น ปลุกเสก)***
145 # 3อจ530615-043 EH470981907TH _DomeO_ + koomkong (47672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 362/สภาพใช้)***
146 # 3อจ530615-044 EH508641658TH กังหัน + terasak99 (47673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
147 # 3อจ530615-045 EH531921820TH bunpot + สุวรรณเมืองตาก (47675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 20 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี ***
148 # 3อจ530615-046 EH531921820TH วิดวะพระเครื่อง + สุวรรณเมืองตาก (47676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
149 # 3อจ530615-047 lekmgeups + nooing (47678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
EH3912131395TH
*** พระสุคโตหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี ***
150 # 3อจ530615-048 EG879289230TH ต้นเตย + nonarsenal (47680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่สร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 521)***
151 # 3อจ530615-049 EG103963054TH ROYNANTA + qmqao (47682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.เพชรบุรี ***
152 # 3อจ530615-050 EH248133219TH kitsema + t_local (47683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
153 # 3อจ530615-051 EH248133219TH เฒ่าเต่า + t_local (47684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดใหม่บางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพ***
154 # 3อจ530615-052 EH173949160TH ฟลุ๊ก + ศิษย์หลวงปู่ทวด (47670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
155 # 3อจ530615-053 EH645606454TH paonai + อรรถพล (47671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
156 # 3อจ530615-054 EH339942391TH virun123 + dojinnn (47674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพลงรัก)***
157 # 3อจ530615-055 EH448879743TH คอสิงห์ + Gadostar (47677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
158 # 3อจ530615-056 EH756205891TH paonai + cchhaaii (47679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 551)***
159 # 3อจ530615-057 EH530214754TH mandala + thongchai46 (47681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
160 # 3อจ530615-058 EH339946230TH thanagrit + เจ๋งจริง (47685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
161 # 3อจ530615-059 EH548419965TH คนรักษ์ศิลป์ + aksomsak (47686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ 7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
162 # 3อจ530615-060 EH315089603TH ปิงเปียง + iamodd (47687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
163 # 3อจ530615-061 RE580234632TH nboeke + สมเกียรติ 7689 (47666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์หลวงปู่หงษ์ วัดศรีลำยอง เนื้อผง ปี 2551 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุด 9 ดอก)***
164 # 3อจ530615-062 RE580234632TH k-e-n + สมเกียรติ 7689 (47668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อผงหน้ากากเงิน จ.สุรินทร์ (ตะกรุดทอง 5 ดอก)***
165 # 3อจ530615-063 EH508640811TH wat171 + terasak99 (47658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
166 # 3อจ530615-064 pop89 + moo_bpk (47661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
167 # 3อจ530615-065 RE539918322TH sathit09 + kitjapong (47663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแก้วอาจารย์เจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้วสีเขียว จ.สมุทรสงคราม ***
168 # 3อจ530615-066 EH337332874TH lordkokbok + ก้องภพ99 (47664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ (มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
169 # 3อจ530615-068 PB198257669TH บารมีธรรม + เขี้ยวเสือ (47688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหมอหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม (ขนาด 8 นิ้ว)***
170 # 3อจ530615-069 EH342311599TH chaisombat + (47689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Timemachine
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 10) (น้ำหนักทอง 16.2 กรัม)***
171 # 3อจ530615-070 tanint + kwang (47690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
172 # 3อจ530615-071 EH177639013TH ป๋อง-30 + Suwannet (47699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิพม์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (กะไหล่ทองใหม่)***
173 # 3อจ530615-072 EH626066354TH นุชนาถ + yasticker (47691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
174 # 3อจ530615-073 EG660936489TH sakchidlom + เชือกกล้วย (47700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งปริสุทโธหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะก้นทอง จ.กรุงเทพ (หมายเลข 30)***
175 # 3อจ530615-074 EH339938644TH jck59 + ณิชนันทน์ (47703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
176 # 3อจ530615-075 EH339938644TH susupa + ณิชนันทน์ (47705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสรรค์นั่งข้างเม็ด กรุส่องคบ เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
177 # 3อจ530615-076 EH527877648TH ปิงเปียง + เทพบูรพา (47706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพ (สภาพกะเทาะขาซ้าย)***
178 # 3อจ530615-077 EH436794609TH ลุ่มน้ำแม่กลอง + anna_scott (47709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
179 # 3อจ530615-078 EG737222163TH bwoody17 + phipops (47711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
180 # 3อจ530615-079 EH572124153TH peak35 + cholatan (47712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ ***
181 # 3อจ530615-080 EG827183162TH yasticker + srinakhon (47713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า จ.ระยอง ***
182 # 3อจ530615-081 EG759897595TH ตะวัน03 + เนเน่จัง (47708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทธา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
183 # 3อจ530615-082 EH368891856TH bthanont + คเณศวร (47702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
184 # 3อจ530615-083 EH310805329TH pusook66 + jamesunk (47710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ 7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
185 # 3อจ530615-084 EH567117000TH backdagon + โตเพชรบูรณ์ (47714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.พิษณุโลก ***
186 # 3อจ530615-087 EH737370365TH Thanapol_25 + k9cob (47720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพ ***
187 # 3อจ530615-088 EH368891842TH TAMDROUNG_2515 + (47766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
คเณศวร
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2485 จ.กรุงเทพ (มีโค๊ด/สภาพใช้)***
188 # 3อจ530615-089 EH759034856TH meebaipho + bankrotor (47727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
189 # 3อจ530615-090 EH647391875TH มีเงินมีทอง + ไข่มุข (47729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา เนื้อผง ***
190 # 3อจ530615-091 EG258132129TH prakhumklong + Ronado (47731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
191 # 3อจ530615-092 EG258732129TH prakhumklong + Ronado (47735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 704)***
192 # 3อจ530615-093 EG176306076TH tadpole + supatada (47737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
193 # 3อจ530615-094 EF148883807TH superjames + Ting_sathu (47764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
194 # 3อจ530615-095 EF531133884TH sanko + nanacake (47742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
195 # 3อจ530615-096 EH436794780TH soft-soft + putabucha (47744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
196 # 3อจ530615-097 EH401029956TH New_chain + o-larn (47749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตา วัดป่า พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผงดำ จ.ชลบุรี (สร้างยุคหลัง)***
197 # 3อจ530615-098 EH405084184TH ต้นข้าวPS + เสือโฮก (47751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
198 # 3อจ530615-099 EX008772456TH thongpaiwan + (47752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ink97naprado
*** เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี ***
199 # 3อจ530615-100 EX008772460TH anonnat + ink97naprado (47756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
200 # 3อจ530615-101 EH123750813TH supaket808 + (47762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PATANAKARN39
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง จ.นครสวรรค์ ***
201 # 3อจ530614-034 thanagrit + นายภักดี (47565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
202 # 3อจ530619-040 bthanont + ชินจัง (47616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2