ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ม.ค. 2553 - 09:17 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ม.ค. 2553 - 10:17 น.] #28645 (17/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530123-001 EH301310165TH holyobject (34794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530123-002 EH235329781TH สมิตา (34795) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ530123-003 EH301310355TH phuwadet (34798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530123-004 EH343528583TH games (34799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530123-005 EH458350964TH balloonb (34800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530123-006 EH559975831TH artpakkrang (34801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530123-007 EH342833309TH UNICITY (34802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530123-009 EG804665025TH ป๊อบอาย (34804) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530123-010 EH588962013TH chsearn (34806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530123-012 EG252717049TH theera (34834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530123-013 EG974874884TH TAE-THANK (34835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530123-015 EG263656663TH Tommy111 (34837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ530123-016 EF471574290TH สุรพงษ์ (34838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ530123-017 EF471574230TH (34839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530123-018 EH485125897TH normon (34851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 1อจ530123-019 EH189811098TH thongboem (34843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ530123-020 ED756674648TH เลิศชัย (34845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530123-021 RD801873678TH ทศกันณ์ (34846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530123-022 EH13578225TH เวียงระแหง (34888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530125-001 EH338598198TH supawit (34904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530125-002 EH219583476TH aagun (34903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530125-003 EH445741048TH PHUPHA (34905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
25 # 1อจ530125-004 RE891267665TH ศิษย์ปู่เปี่ยม (34907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530125-005 EH135710330TH Khonlomkao (34908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 1อจ530125-006 EH308915215TH red131313 (34909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530125-007 EH305955419TH panuwat2013 (34926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530125-008 EH423160939TH yasticker (34910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530125-010 EG356549445TH sunsmile (34927) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530125-012 EH306395636TH เอกสังวาลย์ (34939) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
34 # 1อจ530125-013 EH433399034TH Leklek (34940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
35 # 1อจ530126-001 EG714060136TH เด็กบางพุด (35005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530126-003 EH359964303TH junsri (35006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ530126-004 EG979300595TH bbpra (35007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ530126-005 EH122660396TH เก้ากนก (35008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530126-006 EH301375087TH phuwadet (35009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530126-007 EH542903243TH เอกจิตต์ (35010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ530126-008 RE275569723TH blackburn23 (35014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
42 # 1อจ530126-010 EH409204072TH noommin (35016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ530126-011 EG462580601TH tumtam (35017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ530126-012 looknam1 (35018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530126-013 EH386412477TH Wi-Fi (35019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ530126-014 RE727246182TH รักษ์นครหลวง (35038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
47 # 1อจ530126-015 RE880894046TH Aut_shop (35020) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
48 # 1อจ530126-016 EG815575541TH มงคล88 (35021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ530126-017 EF268160880TH ichai (35022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ530126-018 EH122635555TH maitree (35026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
51 # 1อจ530126-019 EF655547733TH ประยุติ (35030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ530126-020 EG975006219TH plating (35078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ530126-021 EH083756594TH เมฆินทร์ (35079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
54 # 1อจ530126-022 EF126327144TH ทวารวดี (35102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
55 # 1อจ530126-023 EH335735990TH babyraccoon (35103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ530126-024 EG182402686TH เก้านวะ (35104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
57 # 1อจ530126-026 EH344976163TH แอ็ก_ (35106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
58 # 1อจ530126-027 EH423653939TH เคอิโงะ (35108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ530126-028 EH423645725TH heng9999 (35111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 1อจ530126-029 EH213258275TH tonjovi (35114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
61 # 1อจ530126-030 EG244348506TH นายเกษตรกล (35115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ530126-031 EG266820647TH tangmo164 (35116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
63 # 1อจ530126-032 EH421728515TH อ้นท่าตอน (35117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ530126-033 EG251047373TH มหาเวส (35120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530119-003 puritad (34422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ530125-004 engineer27 (34944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530125-001 sak_chai01 (34941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
4 # 2อจ530125-002 finance (34942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 2อจ530125-003 BCC-106 (34943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ530125-005 SNOWKID (34945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530125-006 ลิตเติ้ลตี๋ (34946) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530125-007 pawin (34947) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530125-008 สหายเมืองลิง (34948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530125-009 suraton72 (34949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530125-010 pissanu007 (34950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 2อจ530125-011 เด็กตาคลี (34951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ530125-012 monstajim (34952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ530125-013 วิลล่าพระเครื่อง (34964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530125-014 savings (34953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ530125-015 wanayut (34954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ530125-016 กาละแม (34955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ530125-017 toyotachi (34956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 2อจ530125-018 ศิษพ่อมุ่ย (34957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530125-019 kaotom (34965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
21 # 2อจ530125-020 มุท666 (34966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530125-021 tuk08 (34958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530125-022 ประศาสน์ (34959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ530125-023 penrat (34963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530125-024 แฮปรามคำแหง (34960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ530125-025 เทพอินทรา (34961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530125-026 PraDaDa (34962) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ530125-027 prontera (34967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
29 # 2อจ530125-028 sjitrakorn (34968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ530125-029 jojo5 (34969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530126-001 finance (35032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ530126-002 nongnhun (35034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 2อจ530126-003 pawaris (35037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
34 # 2อจ530126-004 แก้วสามวา (35047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 2อจ530126-005 tepakornsu (35050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530126-006 SUPER1 (35052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530126-007 WEERA_NUNGHOT (35054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์ MAI
38 # 2อจ530126-008 piakham (35056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ530126-009 mpower (35057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
40 # 2อจ530126-010 chiewchol9871 (35061) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ530126-011 pong70 (35062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ530126-012 suraton72 (35064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ530126-013 kaorao (35070) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ530126-014 พุทธรักษ์ษา (35048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ530126-015 vadcharapol (35053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ530126-016 TAE-THANK (35058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
47 # 2อจ530126-017 jattapon (35063) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ530126-018 oudoud (35067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
49 # 2อจ530126-019 มือใหม่หัดดู (35068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
50 # 2อจ530126-020 p_awest (35066) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ530126-021 Chew_JJ (35043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530126-022 patihan (35045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530126-023 โรนิน (35098) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
54 # 2อจ530126-024 mongkolt (35099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 2อจ530126-025 viroj2009 (35100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ530127-001 phett (35121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ530127-002 toy_clong8 (35123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
58 # 2อจ530127-003 เสมาพัดยศ (35126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
59 # 2อจ530127-004 คำทะเนตร (35128) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 2อจ530127-005 deery (35130) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 2อจ530127-006 nokee (35132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
62 # 2อจ530127-008 annihi (35137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 2อจ530127-009 oodsandee (35139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
64 # 2อจ530127-010 bristop (35143) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
65 # 2อจ530127-011 บอยบ้านหม้อ (35148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
66 # 2อจ530127-012 talenoi (35164) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
67 # 2อจ530127-013 ICT500 (35151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
68 # 2อจ530127-014 Targuss (35168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 2อจ530127-015 SHOCKY (35233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
70 # 2อจ530127-016 koooo (35234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530128-001 ED409619415TH toonzing + ชูบางพลี2 (35237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
2 # 3อจ530128-002 EH402431874TH pusook66 + pantun (35235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ530128-003 ED486747558TH kotabaru + molotee (35236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
4 # 3