ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ม.ค. 2553 - 09:17 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ม.ค. 2553 - 10:17 น.] #28645 (17/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530123-001 EH301310165TH holyobject (34794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530123-002 EH235329781TH สมิตา (34795) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ530123-003 EH301310355TH phuwadet (34798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530123-004 EH343528583TH games (34799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530123-005 EH458350964TH balloonb (34800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530123-006 EH559975831TH artpakkrang (34801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530123-007 EH342833309TH UNICITY (34802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530123-009 EG804665025TH ป๊อบอาย (34804) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530123-010 EH588962013TH chsearn (34806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530123-012 EG252717049TH theera (34834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530123-013 EG974874884TH TAE-THANK (34835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530123-015 EG263656663TH Tommy111 (34837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ530123-016 EF471574290TH สุรพงษ์ (34838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ530123-017 EF471574230TH (34839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530123-018 EH485125897TH normon (34851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 1อจ530123-019 EH189811098TH thongboem (34843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ530123-020 ED756674648TH เลิศชัย (34845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530123-021 RD801873678TH ทศกันณ์ (34846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530123-022 EH13578225TH เวียงระแหง (34888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530125-001 EH338598198TH supawit (34904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530125-002 EH219583476TH aagun (34903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530125-003 EH445741048TH PHUPHA (34905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
25 # 1อจ530125-004 RE891267665TH ศิษย์ปู่เปี่ยม (34907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530125-005 EH135710330TH Khonlomkao (34908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 1อจ530125-006 EH308915215TH red131313 (34909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530125-007 EH305955419TH panuwat2013 (34926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530125-008 EH423160939TH yasticker (34910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530125-010 EG356549445TH sunsmile (34927) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530125-012 EH306395636TH เอกสังวาลย์ (34939) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
34 # 1อจ530125-013 EH433399034TH Leklek (34940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
35 # 1อจ530126-001 EG714060136TH เด็กบางพุด (35005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530126-003 EH359964303TH junsri (35006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ530126-004 EG979300595TH bbpra (35007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ530126-005 EH122660396TH เก้ากนก (35008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530126-006 EH301375087TH phuwadet (35009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530126-007 EH542903243TH เอกจิตต์ (35010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ530126-008 RE275569723TH blackburn23 (35014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
42 # 1อจ530126-010 EH409204072TH noommin (35016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ530126-011 EG462580601TH tumtam (35017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ530126-012 looknam1 (35018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530126-013 EH386412477TH Wi-Fi (35019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ530126-014 RE727246182TH รักษ์นครหลวง (35038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
47 # 1อจ530126-015 RE880894046TH Aut_shop (35020) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
48 # 1อจ530126-016 EG815575541TH มงคล88 (35021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ530126-017 EF268160880TH ichai (35022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ530126-018 EH122635555TH maitree (35026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
51 # 1อจ530126-019 EF655547733TH ประยุติ (35030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ530126-020 EG975006219TH plating (35078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ530126-021 EH083756594TH เมฆินทร์ (35079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
54 # 1อจ530126-022 EF126327144TH ทวารวดี (35102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
55 # 1อจ530126-023 EH335735990TH babyraccoon (35103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ530126-024 EG182402686TH เก้านวะ (35104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
57 # 1อจ530126-026 EH344976163TH แอ็ก_ (35106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
58 # 1อจ530126-027 EH423653939TH เคอิโงะ (35108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ530126-028 EH423645725TH heng9999 (35111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 1อจ530126-029 EH213258275TH tonjovi (35114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
61 # 1อจ530126-030 EG244348506TH นายเกษตรกล (35115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ530126-031 EG266820647TH tangmo164 (35116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
63 # 1อจ530126-032 EH421728515TH อ้นท่าตอน (35117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ530126-033 EG251047373TH มหาเวส (35120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530119-003 puritad (34422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ530125-004 engineer27 (34944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530125-001 sak_chai01 (34941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
4 # 2อจ530125-002 finance (34942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 2อจ530125-003 BCC-106 (34943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ530125-005 SNOWKID (34945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530125-006 ลิตเติ้ลตี๋ (34946) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530125-007 pawin (34947) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530125-008 สหายเมืองลิง (34948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530125-009 suraton72 (34949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530125-010 pissanu007 (34950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 2อจ530125-011 เด็กตาคลี (34951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ530125-012 monstajim (34952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ530125-013 วิลล่าพระเครื่อง (34964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530125-014 savings (34953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ530125-015 wanayut (34954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ530125-016 กาละแม (34955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ530125-017 toyotachi (34956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 2อจ530125-018 ศิษพ่อมุ่ย (34957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530125-019 kaotom (34965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
21 # 2อจ530125-020 มุท666 (34966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530125-021 tuk08 (34958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530125-022 ประศาสน์ (34959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ530125-023 penrat (34963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530125-024 แฮปรามคำแหง (34960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ530125-025 เทพอินทรา (34961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530125-026 PraDaDa (34962) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ530125-027 prontera (34967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
29 # 2อจ530125-028 sjitrakorn (34968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ530125-029 jojo5 (34969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530126-001 finance (35032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ530126-002 nongnhun (35034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 2อจ530126-003 pawaris (35037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
34 # 2อจ530126-004 แก้วสามวา (35047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 2อจ530126-005 tepakornsu (35050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530126-006 SUPER1 (35052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530126-007 WEERA_NUNGHOT (35054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์ MAI
38 # 2อจ530126-008 piakham (35056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ530126-009 mpower (35057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
40 # 2อจ530126-010 chiewchol9871 (35061) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ530126-011 pong70 (35062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ530126-012 suraton72 (35064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ530126-013 kaorao (35070) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ530126-014 พุทธรักษ์ษา (35048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ530126-015 vadcharapol (35053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ530126-016 TAE-THANK (35058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
47 # 2อจ530126-017 jattapon (35063) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ530126-018 oudoud (35067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
49 # 2อจ530126-019 มือใหม่หัดดู (35068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
50 # 2อจ530126-020 p_awest (35066) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ530126-021 Chew_JJ (35043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530126-022 patihan (35045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530126-023 โรนิน (35098) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
54 # 2อจ530126-024 mongkolt (35099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 2อจ530126-025 viroj2009 (35100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ530127-001 phett (35121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ530127-002 toy_clong8 (35123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
58 # 2อจ530127-003 เสมาพัดยศ (35126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
59 # 2อจ530127-004 คำทะเนตร (35128) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 2อจ530127-005 deery (35130) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 2อจ530127-006 nokee (35132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
62 # 2อจ530127-008 annihi (35137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 2อจ530127-009 oodsandee (35139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
64 # 2อจ530127-010 bristop (35143) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
65 # 2อจ530127-011 บอยบ้านหม้อ (35148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
66 # 2อจ530127-012 talenoi (35164) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
67 # 2อจ530127-013 ICT500 (35151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
68 # 2อจ530127-014 Targuss (35168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 2อจ530127-015 SHOCKY (35233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
70 # 2อจ530127-016 koooo (35234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530128-001 ED409619415TH toonzing + ชูบางพลี2 (35237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
2 # 3อจ530128-002 EH402431874TH pusook66 + pantun (35235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ530128-003 ED486747558TH kotabaru + molotee (35236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ530128-004 ED486747558TH สุขใจสบายกาย + molotee (35241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ530128-005 EH511502126TH navigator + บุญส่งแย้มชื่น (35242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชคหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ530128-006 EF156865969TH noomjj + spytoon (35243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
7 # 3อจ530128-007 อภิธรรม + แดงรวมโชค (35247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
8 # 3อจ530128-008 EH336260439TH engwattana + tankhun (35244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 27372)***
9 # 3อจ530128-009 EH336260439TH tik524778 + tankhun (35245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
10 # 3อจ530128-010 EH125077604TH supperA + เด็กข้างวัด (35253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
11 # 3อจ530128-011 EF544535847TH jintonic + lingling (35254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างเสริมหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
12 # 3อจ530128-012 EB392166537TH เทพอินทรา + ชมรมพระสวย (35255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 306)***
13 # 3อจ530128-013 EF655547778TH Leksalaya + ประยุติ (35256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ530128-016 EG976716002TH jminter + ชอบจัง (35262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญฉลุหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2818 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ530128-017 EG804734644TH borpit + jorangsan (35263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530128-018 EH445755339TH chaisombat + rong99 (35264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ชุดเหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 6 รอบ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการ/หมายเลข 237)***
17 # 3อจ530128-019 EF204126846TH best16 + ton_bangplee (35265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง (ไม่ระบุกรุ) ***
18 # 3อจ530128-020 EH448793234TH วีรพันธ์ + tongoner (35266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
19 # 3อจ530128-021 EH340953502TH ตะวัน03 + tafu-boy (35308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
20 # 3อจ530128-022 EH340953502TH ooyooy + tafu-boy (35310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
21 # 3อจ530128-023 EB392166545TH ดิจิม่อน + ชมรมพระสวย (35314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคุณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ นครราชสีมา (หมายเลข 865)***
22 # 3อจ530128-024 EG871016425TH sutheptheep + tunya (35315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2359)***
23 # 3อจ530128-025 EH384590608TH beerice + ธนถัทร (35309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีมหาจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
24 # 3อจ530128-027 EH392679134TH piyat9 + botan (35312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
25 # 3อจ530128-028 EH492158003TH toosarsud + Buncha (35313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จิ้งจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง เนื้องาแกะ จ.อยุธยา ***
26 # 3อจ530128-029 EH341735852TH เจ่กเตี้ย + pongchon (35273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ530128-030 EF043443655TH ปืนปราจีน + suraj (35274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ530128-031 EF043443655TH เด็กบัวทอง + suraj (35275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
29 # 3อจ530128-032 EG462571998TH hon18 + Ajnisit (35276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ530128-033 EH535012630TH transport + หมูแผ่น (35277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ530128-034 EH535012630TH natdemin1 + หมูแผ่น (35278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530128-035 EH476712815TH chatchai16 + Ting_sathu (35279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ530128-036 EH468661250TH cnatcl + ต้นพระสยาม (35280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสมโภชพระนครเฉลิมกรุงรัตนฯ เนื้อทองแดง ***
34 # 3อจ530128-037 EH338604724TH petch8819 + wichean15 (35281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
35 # 3อจ530128-040 EG243812293TH midaa + เบนจี้ (35320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1395)***
36 # 3อจ530128-041 EG252410426TH suraj + Apidet (35321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536จ .นครราชสีมา ***
37 # 3อจ530128-042 EG267124550TH เบนจี้ + ชมดาวโคราช (35322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 135)***
38 # 3อจ530128-043 EG455925267TH พ่อน้องต้นไม้ + dewey (35323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
39 # 3อจ530128-044 EH420823948TH เสริมทรัพย์2552 + (35324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
king_always
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
40 # 3อจ530128-045 EH141715185TH Teantean + phaen (35345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.พิจิตร ***
41 # 3อจ530128-046 EG 815576405TH แฮปรามคำแหง + (35325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เหยินน้อยโคราช
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคมหลวพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ530128-047 EG262749001TH หนุมาน55 + โมบายล์ (35326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
43 # 3อจ530128-048 EG929032110TH พ่อลูกร่ำรวย + runglp (35327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
44 # 3อจ530128-049 EG696326626TH ANCHANA + ลูกพระพรหม (35328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายงาม กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ530128-050 EH020311829TH Pandy + ศิลาอาสน์ (35329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
46 # 3อจ530128-051 EG251048379TH noklek + เชือกกล้วย (35330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 443)***
47 # 3อจ530128-052 EG251048379TH wwut2 + เชือกกล้วย (35331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1456)***
48 # 3อจ530128-052 EG251048379TH wwut2 + เชือกกล้วย (35331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1456)***
49 # 3อจ530128-053 EH543489029TH narendra + nkkrala (35332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อนวโลหะหน้าทอง จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 38)***
50 # 3อจ530128-054 EH543489029TH narendra + nkkrala (35333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อเงินหน้าทองคำ จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)***
51 # 3อจ530128-055 EH013725048TH ภูริวัจณ์(โย) + yutputsoon (35334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1551)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 ม.ค. 2553 - 09:11 น.] #28635 (16/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ530123-001 EH262967390TH nitis (34782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530123-001 kueyunon (34857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530123-002 benz09 (34861) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ530123-003 marty1802 (34858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ530123-005 วิมลดอดคอม (34859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530123-006 อาชาเหล็ก (34860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530123-009 sak_chai01 (34864) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
7 # 2อจ530123-010 sak_chai01 (34865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530123-011 vadcharapol (34871) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530123-013 marquis (34874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530123-014 tong987 (34876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
11 # 2อจ530123-016 RIN189 (34881) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 2อจ530123-017 คุณปู่ (34877) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ530123-018 catmoo (34878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530123-020 resin2007 (34880) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ530123-021 lekphotharam (34866) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ530123-022 GonG_YindeE (34867) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ530123-023 sakyui (34868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ530123-024 sa_ngud (34869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ530123-025 manliar (34870) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ530123-026 นพแสนสุข (34872) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530123-027 TANAWAT2520 (34875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
22 # 2อจ530123-028 somsup (34889) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530123-043 RE435427356TH อภิธรรม + assawin (34852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530126-001 korn88 + oldshop (34971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ 2 วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530126-002 EG871456223TH kitjapong + ballyhouse2 (34972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
4 # 3อจ530126-003 EH189326383TH เด็กนอก + เด็กข้างวัด (34973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
5 # 3อจ530126-004 EH189326383TH jay 101 + เด็กข้างวัด (34974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
6 # 3อจ530126-005 EG871003333TH nicefoods + noiwatsing (34975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สรงน้ำ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ530126-006 EG963588083TH peternort + ananhuso9 (34976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530126-007 EG574617730TH cs16933 + korn88 (34977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ปี 2472 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ530126-008 EH402476561TH ชัยฤทธิ์ + ชาญยุทธ (34978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อนวโลหะหน้าทอง จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ530126-009 EH273759469TH saksitt + twc661 (34979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
11 # 3อจ530126-010 EH273759472TH strucsteel + twc661 (34980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1688)***
12 # 3อจ530126-011 EF149529873TH arun2515 + Ting_sathu (34981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพ ***
13 # 3อจ530126-012 EH400057045TH น้องเฟิร์น + prathep (34982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
14 # 3อจ530126-013 MAXIMA + อาโจ_____ (34983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
15 # 3อจ530126-014 EH234944101TH hs2qfw + (34984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1283)***
16 # 3อจ530126-015 EH234944101TH hs2qfw + (34985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2165)***
17 # 3อจ530126-016 EH461417312TH am_pond + 6411171 (34986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 335)***
18 # 3อจ530126-017 EH269107497TH isawan + oldshop (34987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
19 # 3อจ530126-018 EH269107497TH sompop11 + oldshop (34988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
20 # 3อจ530126-019 EH269107497TH chatcheor + oldshop (34989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพกะเทาะขอบล่างซ้ายและมุมล่างขวา)***
21 # 3อจ530126-021 EH535012087TH koracha + สุทนต์ (34991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
22 # 3อจ530126-022 EH402476561TH ชัยฤทธิ์ + ชาญยุทธ (34992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 95)***
23 # 3อจ530126-023 EH402410579TH neverdie + pantun (34993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
24 # 3อจ530126-024 EH409205563TH pornsiwa + ทิพบูรพา (34994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530126-026 EC186948145TH amnartsthin + โต๋พระเครื่อง (35011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
26 # 3อจ530126-027 EH229476542TH หนุ่มดอย + phiwjan (34995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 806)***
27 # 3อจ530126-028 EH229476542TH smartsr + phiwjan (34996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 934)***
28 # 3อจ530126-029 EH229476542TH นับดาว + phiwjan (34997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นคราชสีมา (หมายเลข 814)***
29 # 3อจ530126-030 EH229476542TH MAXIMA + phiwjan (34998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นคราชสีมา (หมายเลข 1021)***
30 # 3อจ530126-031 EH229476542TH wphaisal + phiwjan (34999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2416)***
31 # 3อจ530126-032 คนรักษ์ศิลป์ + cs16933 (35012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ530126-033 EG393900299TH monchai02 + (35000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ530126-034 EG393900299TH pairoj4442 + (35001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ530126-035 shang + มือใหม่หัดดู (35023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระร่วงนั่งเข่ากว้าง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
35 # 3อจ530126-036 EG455925267TH พ่อน้องต้นไม้ + dewey (35002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
36 # 3อจ530126-038 EH409205563TH pusook66 + ทิพบูรพา (35003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
37 # 3อจ530126-039 kitjapong + penrat (35025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์พระสมเด็จหลังยันต์สิบ เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 273)***
38 # 3อจ530126-040 EH152413668TH nniran + uthai211 (35004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ530126-041 EH392678686TH เด็กวิกสังกะสี + botan (35027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
40 # 3อจ530126-042 EH492755023TH เมวิกา001 + นิกส์เพชรเกษม (35028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
41 # 3อจ530126-043 EG824411965TH พิณเปี๊ยะ + ชินพรรธน์ (35029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ530126-044 RE055768628TH smartsr + โสสิชล (35031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 116/สภาพใช้)***
43 # 3อจ530126-045 RE055768628TH ติวคลองสาม + โสสิชล (35033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ด/หมายเลข 47)***
44 # 3อจ530126-046 RE263505544TH sunandmoon + หน้าหวาน (35036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ530126-047 EG824441525TH engwattana + superpro (35069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระลีลา เนื้อชินเขียว ***
46 # 3อจ530126-048 EG795194949TH punya + yacool (35039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ530126-049 EF268160880TH อาราธนา + ichai (35041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2966)***
48 # 3อจ530126-050 EG462580601TH Wichan_k15 + tumtam (35065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ530126-051 EH392678672TH nco29-48 + botan (35042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพกะเทาะบริเวณตัวนก)***
50 # 3อจ530126-052 EH122635555TH degdee + maitree (35044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1270)***
51 # 3อจ530126-053 EG001990672TH เด็กบัวทอง + ตรีรัตนนนท์ (35046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ530126-054 EG559682121TH wakka + best16 (35049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
53 # 3อจ530126-055 EH408787862TH sur_suk + น้ำตาลขม (35051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชรหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ530126-056 53020832327 TAE-THANK + (35055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Todmuangchon
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
55 # 3อจ530126-057 EG238592025TH pantun + peerapon (35059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)***
56 # 3อจ530126-059 EG252823586TH smartsr + okdigital (35071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 373)***
57 # 3อจ530126-060 EG274773820TH morn7808 + นรเชฏฐ์ (35072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (เลี่ยมทอง)***
58 # 3อจ530126-061 ED486473519TH aragon_ttt + สาตะมนต์ (35073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ530126-062 EH305750582TH ชัยบดี + addoo (35074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ530126-063 EH480067296TH tumtum + japao (35075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(หน้าจีน) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ530126-064 EG804053867TH fron20 + arm6099 (35091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
62 # 3อจ530126-065 EH338586760TH Kanisorn + บ้านพระระยอง (35076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
63 # 3อจ530126-066 EH311701118TH chaiDMC + school (35093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระกะไหล่ทองทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ530126-067 EG252823572TH rumruay + okdigital (35077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1522)***
65 # 3อจ530126-068 EH420811919TH รักกัน + king_always (35080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (ออกวัดสุวรรณรังสรรค์)***
66 # 3อจ530126-069 EH420811919TH PATANAKARN39 + (35081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
king_always
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ530126-070 EH420811919TH op-prathai + king_always (35082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ530126-071 EG804730801TH พระพันปี + jorangsan (35083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
69 # 3อจ530126-072 EG804730801TH sayam + jorangsan (35084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ530126-073 EG804730801TH พะงัน + jorangsan (35086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
71 # 3อจ530126-074 EH025691749TH smartsr + สมบัติ (35087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 496)***
72 # 3อจ530126-075 EH449652555TH เบนจี้ + นายเก้ (35088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 440)***
73 # 3อจ530126-076 EH313050701TH monchai02 + nuthapol (35089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
74 # 3อจ530126-077 EG262770636TH CIVIL_KONG + โมบายล์ (35090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นจตุพร พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ530126-078 EG247575419TH sakol + suphimai (35092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 216)***
76 # 3อจ530126-079 EG381308906TH suraphol + somruay (35094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ530126-080 EH335417957TH BoDY_oF_LiEs + bothong (35095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
78 # 3อจ530126-081 EF537750655TH เทพดำเนิน + notebook (35096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ530126-082 EG251047373TH hs2qfw + มหาเวส (35097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4559)***
80 # 3อจ530127-001 RE219770417TH santichai777 + นิลสนธิ (35136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ530127-002 RE219770417TH เหมา_อุทัย + นิลสนธิ (35140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
82 # 3อจ530127-003 EG356561486TH thevit + andy4659 (35142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
83 # 3อจ530127-004 EH229476542TH หนุ่มดอย + phiwjan (35144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 674)***
84 # 3อจ530127-005 akehup + เอิงเอย (35146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
85 # 3อจ530127-006 mandala + เอิงเอย (35150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปูทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว)***
86 # 3อจ530127-007 suwanarat + เอิงเอย (35154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
87 # 3อจ530127-008 ขุนพลโต + เอิงเอย (35155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 478)***
88 # 3อจ530127-009 EH154929511TH รงค์ผลพูน + เพชรบูรณ์ (35156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
89 # 3อจ530127-010 EH476396565TH wphaisal + ดิจิม่อน (35159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1708)***
90 # 3อจ530127-011 EH476396565TH somjitgass + ดิจิม่อน (35160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นบารมี 81 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 275)***
91 # 3อจ530127-012 EG560408728TH bancho + กบอตก (35161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
92 # 3อจ530127-013 EH344666440TH hs2qfw + ถาวรวัฒนะ (35163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1465)***
93 # 3อจ530127-014 EH559836636TH engineer99 + teerawit (35172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ530127-015 EH680154509TH phantom88 + pimax (35167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ530127-016 EF681692566TH แม่ยายสะอื้น + pusook66 (35187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
96 # 3อจ530127-017 EF681692566TH ไร้เดียงสา + pusook66 (35175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
97 # 3อจ530127-018 EH169022737TH jintonic + datyutthaya (35193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ530127-019 EG796401418TH yasuriya + ปืนปราจีน (35189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
99 # 3อจ530127-020 EG737195180TH transport + terasak99 (35180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
100 # 3อจ530127-021 EH081518212TH ต๋องปากเกร็ด + unity (35174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อชนวน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 311)***
101 # 3อจ530127-022 EH119443771TH pantun + พระสมุทร22 (35176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
102 # 3อจ530127-023 EH247215171TH pry13 + teacher (35177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3011)***
103 # 3อจ530127-024 EH293521829TH เทพอินทรา + zapp8881 (35179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 141)***
104 # 3อจ530127-025 EG537275293TH หนุ่มเมืองแปะ + pinmarine35 (35181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคุณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ530127-026 EH229477287TH Ronado + phiwjan (35184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 362)***
106 # 3อจ530127-027 EH293521829TH tonmaiteam + zapp8881 (35186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ530127-028 EH293521829TH nukonuko + zapp8881 (35188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ530127-029 EH265832935TH morn7808 + rambo93 (35190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
109 # 3อจ530127-030 ไร้เดียงสา + บอยบ้านหม้อ (35192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต/ไม่ตอกโค๊ด)***
110 # 3อจ530127-033 EG804733119TH csuwatchai + ชัชพนม (35197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
111 # 3อจ530127-034 RE842923232TH ANCHANA + nuten (35200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้และฝนหลัง)***
112 # 3อจ530127-035 EH222092914TH patisak + น_สุขปลอด (35203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ตะกรุดทอง)***
113 # 3อจ530127-036 RE264134345TH csuwatchai + หน้าหวาน (35204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
114 # 3อจ530127-037 EG082057097TH เทพดำเนิน + ปุ๊กลุก (35206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ530127-038 EH535028073TH hs2qfw + numpraram2 (35208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2243)***
116 # 3อจ530127-039 EH535028073TH oneheart + numpraram2 (35211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2352)***
117 # 3อจ530127-040 EH535028073TH oneheart + numpraram2 (35213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1582)***
118 # 3อจ530127-041 EH136922145TH kitjapong + non31 (35183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตอกโค๊ด)***
119 # 3อจ530127-042 EH449649517TH mysci + มาใหม่ (35196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
120 # 3อจ530127-043 EH449649517TH sanuchit + มาใหม่ (35199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
121 # 3อจ530127-044 EH085646367TH saktong + ปืนใหญ่ (35201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
122 # 3อจ530127-045 EH140092952TH เด็กหลังวัง + HS6JMS (35207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
123 # 3อจ530127-046 EG583277892TH มงคลธรรม + supervigo (35210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง (โค๊ด ๙ ห้าตัว)***
124 # 3อจ530127-047 EG583277892TH มงคลธรรม + supervigo (35212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง (โค๊ด ๙ ห้าตัว)***
125 # 3อจ530127-048 EG254902471TH pry13 + ansaldo (35214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 27)***
126 # 3อจ530127-049 EF262787835TH suwanarat + aragon_ttt (35216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 286)***
127 # 3อจ530127-050 EG243783447TH kkampol + เวสป้า-64 (35218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
128 # 3อจ530127-051 EH087786272TH sanuchit + เพชรสยาม (35220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง/สภาพสวย)***
129 # 3อจ530127-052 EG254902499TH อาราธนา + ansaldo (35198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 86)***
130 # 3อจ530127-053 EG254902485TH อาราธนา + ansaldo (35202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 376)***
131 # 3อจ530127-054 EG804667233TH berserk + tpatt (35205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา วัดโพธิ์ เนื้อผงผสมกระดูกผี จ.กรุงเทพ ***
132 # 3อจ530127-055 EH213260150TH โยทิน + อศูนย์พระวารินฯ (35209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
133 # 3อจ530127-056 EG804667233TH สมสันต์ + tpatt (35219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1869)***
134 # 3อจ530127-057 EG871521117TH siriwat + pusook66 (35215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
135 # 3อจ530127-058 EG459479914TH bansa + k9cob (35217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
136 # 3อจ530127-059 EH248513999TH honzakub + มิตรบ้านโป่ง (35221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นาคปรก เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
137 # 3อจ530127-061 EG893411630TH lekphone + เด็กนอก (35223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
138 # 3อจ530127-063 EG262825357TH แฮปรามคำแหง + ตู่ด่านเกวียน (35224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
139 # 3อจ530127-064 EH31362478TH nicefoods + sontaya99 (35225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครสวรรค์ (กรรมการ)***
140 # 3อจ530127-065 EG247575419TH sakol + suphimai (35226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1820)***
141 # 3อจ530127-066 EG251167107TH pjanon + mkwtn (35227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
142 # 3อจ530127-067 MAEJO60 + koooo (35228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุยอดขุนพล วัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
143 # 3อจ530127-068 EH445753094TH JR-FROG + midnightjojo (35240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง ***
144 # 3อจ530126-025 EH418188885TH ตรีตากแดด + ชมรมพระสวย (35013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ม.ค. 2553 - 09:08 น.] #28616 (15/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530123-001 EH262967390TH nitis + nitis (34782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530123-002 nicefoods + เจริญพร (34783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สรงน้ำ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ530123-003 EH152412543TH FAT12 + uthai211 (34784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ530123-004 supperA + eed_botong (34785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นสร้างศาลาฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ530123-005 EH514855241TH ปราสาทหินพิมาย + pinbal (34786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1305)***
6 # 3อจ530123-006 EH515482033TH Chaiyoyo + bogusss (34787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ***
7 # 3อจ530123-007 EH445723296TH ลูกกวนอู + nirun1975 (34788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)***
8 # 3อจ530123-008 EH445723296TH ลูกกวนอู + nirun1975 (34789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
9 # 3อจ530123-009 EH004334199TH saktong + joeymorn (34790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
10 # 3อจ530123-010 jackle + เฮี้ยงห้าแยก (34791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
11 # 3อจ530123-012 EG537576109TH phetra + กระแสร์ (34793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ530123-013 EH234942406TH ดิจิม่อน + (34807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 823)***
13 # 3อจ530123-014 สคารโว + tong987 (34848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก (ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ530123-015 อยากเป็นเซียน + pookchue (34840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะชินบัญชรไม่แท้)***
15 # 3อจ530123-016 EH445743769TH Jhon2525 + บ้านพระระยอง (34820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวดอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ530123-017 EH445743769TH kitjapong + บ้านพระระยอง (34809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
17 # 3อจ530123-018 EH084260585TH อาราธนา + โพไซดอน (34810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1940)***
18 # 3อจ530123-019 EH084260585TH chaiya_chate + โพไซดอน (34812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
19 # 3อจ530123-020 EH084260585TH korngavee + โพไซดอน (34813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ530123-021 EH344665736TH rinrada + ถาวรวัฒนะ (34814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
21 # 3อจ530123-022 EH265826864TH kaolim + rambo93 (34815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530123-023 EH265826864TH เด็กตากฟ้า + rambo93 (34816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
23 # 3อจ530123-024 EG537274465TH AnanBhangananda + (34817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
pinmarine35
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ530123-025 EG393914029TH โยธิโกมิ + jinso (34818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังตรายาง/สภาพสวย)***
25 # 3อจ530123-026 EH306858254TH hyongyuth + ศิวานันท์ (34819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ530123-027 EG163352077TH monchai02 + vespa2 (34821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ฮั่งเตียงเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ530123-028 EG263656663TH twicebirth + Tommy111 (34828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1046)***
28 # 3อจ530123-029 EG253322484TH เดี่ยวไร่ส้ม + ปราสาทหินพิมาย (34822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530123-030 EG176083643TH kovitc + poomitad (34823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ530123-031 EG342553723TH ชัยชาญ + jamesunk (34824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
31 # 3อจ530123-032 EG694807333TH sur_suk + MAXIMA (34825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530123-033 EG262744018TH YAIO987 + โมบายล์ (34826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเกสร จ.กรุงเทพ ***
33 # 3อจ530123-034 EG262744018TH santiaod + โมบายล์ (34827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรู้รักสามัคคี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2465)***
34 # 3อจ530123-035 EH221626382TH นับดาว + mixing (34829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1123)***
35 # 3อจ530123-036 EH221626382TH นับดาว + mixing (34830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1003)***
36 # 3อจ530123-037 EH195417891TH ลูกเสือน้อย + wunchaicoth (34841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 430)***
37 # 3อจ530123-038 EG266818422TH ศิษย์เอก_2552 + ansaldo (34842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก ๕ โค๊ด)***
38 # 3อจ530123-039 EH139692424TH อาราธนา + jikkolo (34831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2034)***
39 # 3อจ530123-040 EH139692424TH เทพอินทรา + jikkolo (34832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 270)***
40 # 3อจ530123-041 EG267165355TH midaa + ชมดาวโคราช (34849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 480)***
41 # 3อจ530123-042 EG267165355TH midaa + ชมดาวโคราช (34850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 481)***
42 # 3อจ530123-044 EG253322507TH santiaod + ปราสาทหินพิมาย (34853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ+ทองแดง จ.ระยอง ( 1 ชุด 4 องค์)***
43 # 3อจ530123-045 EH215145259TH ton_bangplee + (34854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
แดนเชียงใหม่
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
44 # 3อจ530123-046 EG566287245TH board + ณภัทร (34855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 117)***
45 # 3อจ530123-047 ED378610246TH พิทักษ์เทพ + adventure (34856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ530123-048 igolfnaja + akehup (34886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
47 # 3อจ530123-049 อภิธรรม + suwanarat (34887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แพะเขาควายฟ้าผ่าหลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก ปี 2530 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ530125-001 EG943413794TH กล้วยหอม + nim4011 (34890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ530125-002 EG525004761TH ชิชิมารุ + DR_CHET (34891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ530125-003 EH081517194TH cchan + thai_maxwell (34892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
51 # 3อจ530125-004 EH308883367TH ginger + ทัพพระยา (34893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชอาจารย์กูน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 ***
52 # 3อจ530125-005 EH140089499TH TAE-THANK + akehup (34894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ดอกจิกใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
53 # 3อจ530125-006 EG206594118TH asd159357 + akehup (34895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช. ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ530125-007 EG206594118TH asd159357 + akehup (34896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
55 # 3อจ530125-008 EG206594118TH asd159357 + akehup (34897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
56 # 3อจ530125-009 chamtakong_t + เอี่ยมเลิศ (34906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ530125-010 panitgang + ลิตเติ้ลตี๋ (34898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์นเรศวร เนื้อนวโลหะ ปี 2507 จ.พิษณุโลก ***
58 # 3อจ530125-011 ลูกขุนแผน + บัวอรุณ (34899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
59 # 3อจ530125-012 bosssojae444 + pawin (34900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพซ่อมขอบบนด้านหลัง)***
60 # 3อจ530125-013 เทพดำเนิน + kueyunon (34901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
61 # 3อจ530125-014 Jom2523 + อาโจ_____ (34902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1038)***
62 # 3อจ530125-015 พะงัน + savings (34912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ530125-016 vuttichai + savings (34913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
64 # 3อจ530125-017 EG250988225TH jackky + ชมดาวโคราช (34914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก ๖ โค๊ด)***
65 # 3อจ530125-018 EH559976001TH bosssojae444 + teerawit (34915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530125-019 sanuchit + ศิษพ่อมุ่ย (34931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
67 # 3อจ530125-020 sanuchit + ศิษพ่อมุ่ย (34932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง/สภาพสวย)***
68 # 3อจ530125-022 EH122656215TH อภิธรรม + nukro09 (34917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดประสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
69 # 3อจ530125-023 EH248980660TH monchai02 + หมูหก (34918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 6 รอบ เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา (หมายเลข 363)***
70 # 3อจ530125-024 EF544533069TH preecha + lingling (34919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี ***
71 # 3อจ530125-025 EF544533069TH chamulet + lingling (34920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
72 # 3อจ530125-026 jtkrmt + มุท666 (34930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
73 # 3อจ530125-027 EH218379730TH chokdee59 + king_always (34921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
74 # 3อจ530125-028 EH530125028TH pairoj4442 + J1980 (34922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชุดพระนาคปรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 2.2 กรัม/1 ชุด 3 องค์)***
75 # 3อจ530125-029 EH468655880TH sa_ngud + chokchai (34923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
76 # 3อจ530125-030 EH391991955TH AnanBhangananda + (34924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
kai222
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ530125-031 EH300088703TH sarat + holyobject (34925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้สึก)***
78 # 3อจ530125-032 EH125346345TH wallkhamm + kampanat (34929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่นกรมตำรวจ 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 236387/ทำสามกษัตริย์ใหม่)***
79 # 3อจ530125-033 EH222985801TH นายโอ + ณภัทร (34933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 32)***
80 # 3อจ530125-034 EF269106823TH shang + sam8793 (34934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุ วัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
81 # 3อจ530125-035 sakyui + PraDaDa (34935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
82 # 3อจ530125-036 EH008701097TH kotabaru + chok999 (34936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ530125-037 EH350016430TH keattisak + piakham (34937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
84 # 3อจ530125-038 EG206577242TH wallkhamm + (34938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CHOMKRITROUBROUM
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา ***
85 # 3อจ530127-062 poohpp + นงเพชรรัตน์ (35134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ม.ค. 2553 - 09:39 น.] #28558 (14/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530115-007 EG491832483TH marker-17 (34096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530116-012 EH448700192TH saniper (34234) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ530116-019 EG633720409TH มิตรจัตุคาม (34217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ530116-020 EG250976142TH rattanun (34218) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
5 # 1อจ530116-026 EG268628236TH หิรัญ (34250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ530116-027 EH424160396TH กาน999 (34299) ส่งพระตรวจสอบ 42 องค์ พระแท้ออกบัตร 36 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ530119-001 EG491833461TH marker-17 (34400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ530120-001 EG108378649TH phipops (34502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ530120-002 EH336252477TH พร้อมรบ (34504) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ530120-003 EG939450190TH suriyak (34506) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ530120-004 EG459482710TH ANCHANA (34509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
12 # 1อจ530120-005 EH342811555TH UNICITY (34511) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ530120-006 EH559960956TH teerawit (34514) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530120-007 EF656914805TH tookatun (34516) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
15 # 1อจ530120-008 EH198081145TH pom2500 (34517) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์
16 # 1อจ530120-009 EG974148048TH khakprachin (34521) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530120-010 EH343526980TH ARROW (34523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
18 # 1อจ530120-011 EG635081173TH Bseries (34525) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 1อจ530120-012 EG804725850TH babyraccoon (34526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530120-013 EG820119686TH karoon (34528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ530120-014 EH186051000TH onizuka2518 (34529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 1อจ530120-015 EH122445018TH stargon (34531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
23 # 1อจ530120-016 EG314105993TH palakorn (34532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530120-017 EH119443198TH OKK08 (34534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530120-018 EH304020701TH Jorawat (34535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ530120-019 RE727235202TH สุเรนทรชิต (34537) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ530120-020 EH304001177TH sakda999 (34539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530120-021 EF471570837TH potong (34541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ530120-022 EG342513525TH ยอดดอย (34542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530120-023 EG857137586TH เอกบุรุษ (34544) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530120-024 EH306014377TH ภูผามหาพรหม (34545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530120-025 RE681077009TH knitk (34554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ530120-026 EH482802846TH am_pond (34546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ530120-027 EH018721079TH ต่อแต้ม (34548) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ530120-028 EF537745085TH nava75 (34550) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ530120-029 EH423154567TH รักษ์ต้มเลือดหมู (34587) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ530120-030 EG250980385TH pongananisn (34588) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
38 # 1อจ530120-031 EH423725423TH wwut2 (34589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
39 # 1อจ530120-032 EG828493497TH sef_ann (34590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
40 # 1อจ530120-033 EH405465877TH korngavee (34591) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ530120-034 EH391996590TH totomontree (34592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
42 # 1อจ530120-035 EH087575840TH fogus (34595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ530120-036 EG871389339TH rattasah (34593) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ530120-037 EH032705236TH เนตรชนก (34594) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530121-001 EH301183419TH phuwadet (34647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ530121-002 EF656915859TH tookatun (34651) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ530121-003 EG824432461TH panitan (34648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ530121-004 EH442123854TH coolpra (34649) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 1อจ530121-005 EH448726314TH กล้วยหอม (34650) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
50 # 1อจ530121-006 EH243678333TH jarutjung (34659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
51 # 1อจ530121-007 EH344153547TH nianwin (34661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ530121-008 EX002714407TH peerapath (34653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ530121-009 EG804052067TH arm6099 (34655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
54 # 1อจ530121-010 EG393912249TH totomontree (34652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
55 # 1อจ530121-011 EG957941875TH Kjohnpat (34654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
56 # 1อจ530121-012 EH494312014TH รักษ์สีลม (34656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ530121-013 EH543450527TH ONE-PIECE (34657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 1อจ530121-014 EH262933303TH Tigge-jeed (34658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
59 # 1อจ530121-015 EH340221365TH bannapong (34660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
60 # 1อจ530121-016 EH274874046TH บาราย (34672) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
61 # 1อจ530121-017 RE932819683TH สุเรนทรชิต (34676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
62 # 1อจ530121-018 EG 241992796TH brm2009 (34677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ530121-019 EH559980142TH chokchai (34678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
64 # 1อจ530121-020 EH423155284TH รักษ์ต้มเลือดหมู (34679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ530121-021 EH032794179TH tomyum (34680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 1อจ530121-022 ED756674546TH spider-aod (34681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ530121-023 EH081516083TH worarit (34682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ530121-024 EG857110610TH จุ๋มจิ๋ม (34683) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
69 # 1อจ530121-025 EG266817400TH tangmo164 (34687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
70 # 1อจ530121-026 EH304021843TH ท่านเป่า (34684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
71 # 1อจ530121-027 EH137932498TH sompong963 (34686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
72 # 1อจ530122-002 EH461415121TH kjack (34729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
73 # 1อจ530122-003 EH433382039TH poodumken (34730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
74 # 1อจ530122-004 EG537274151TH pinmarine35 (34731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
75 # 1อจ530122-005 EG145314280TH shirew (34732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
76 # 1อจ530122-006 EG80464492TH babyraccoon (34733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
77 # 1อจ530122-007 EH267872671TH tockjung (34734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
78 # 1อจ530122-008 EH082368735TH ขุนเมืองจันทร์ (34735) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
79 # 1อจ530122-009 EF656922421TH นางฟ้าหมายเลข 1 (34736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
80 # 1อจ530122-010 EG714050828TH เด็กบางพุด (34737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
81 # 1อจ530122-011 EG043609187TH wath132 (34738) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
82 # 1อจ530122-012 EF655547574TH ประยุติ (34740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
83 # 1อจ530122-013 EH246858484TH dod18 (34739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
84 # 1อจ530122-014 EG819345773TH ภูม-ภีม (34741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
85 # 1อจ530122-015 EH388799303TH ratakon (34742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
86 # 1อจ530122-016 RE435427356TH assawin (34744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
87 # 1อจ530122-017 EH422369867TH oilfish (34745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
88 # 1อจ530122-018 EG243797429TH korat (34746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
89 # 1อจ530122-019 EF126395665TH กมลาไสย (34757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530116-001 maggie (34252) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530116-014 ศิวาพัชร์ (34272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530116-022 oodsaa (34271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ530116-025 mongkolt (34266) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ530118-001 nboeke (34315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ530118-002 WEERA_NUNGHOT (34316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
MAI
7 # 2อจ530118-011 Chaiyoyo (34336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ530118-014 mpower (34352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ530119-001 macfreeman (34417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ530119-004 p_awest (34423) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530120-001 tongis (34555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ530120-002 koomlav (34556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ530120-003 ชัยชาญ (34557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530120-004 treetap (34559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ530120-005 pluakdaeng (34577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ530120-006 เอิงเอย (34561) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ530120-007 GST99 (34562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530120-008 แก้วสามวา (34564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
19 # 2อจ530120-009 huajoak (34566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ530120-010 somjitgass (34567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ530120-011 พุทธรักษ์ษา (34568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 2อจ530120-012 suraton72 (34569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530120-013 DOKEBI_123 (34570) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ530120-014 pong70 (34571) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
25 # 2อจ530120-015 patbangbon (34573) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ530120-016 น้ำปาย (34574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ530120-017 Sololo (34576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ530120-018 nokee (34580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ530120-019 SUPER1 (34582) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ530120-020 jattapon (34585) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ530120-021 oodsandee (34575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ530120-022 frist (34579) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
33 # 2อจ530120-023 สรรค์บางชัน (34581) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ530120-024 lingling (34583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
35 # 2อจ530120-025 Thenoom9 (34584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ530120-026 Chew_JJ (34586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530120-027 ประสาน (34616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530120-028 sakchidlom (34617) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
39 # 2อจ530120-029 เทพอินทรา (34618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ530120-030 nattakoon (34619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ530121-001 อรรถพล (34643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
42 # 2อจ530121-002 dan_sena (34644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
43 # 2อจ530121-003 สหายเมืองลิง (34645) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
44 # 2อจ530121-004 คำทะเนตร (34646) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ530121-005 chanu (34674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530121-006 HAROMAN (34675) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ530121-007 chiu2002 (34797) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์
48 # 2อจ530121-008 chiu2002 (34796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
49 # 2อจ530122-001 แก้วสามวา (34756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 2อจ530122-002 ส-ท่าอิฐ (34759) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
51 # 2อจ530122-004 kim98 (34758) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
52 # 2อจ530122-005 aketurbo (34760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 2อจ530122-006 WEERA_NUNGHOT (34761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MAI
54 # 2อจ530122-007 chengsim (34762) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
55 # 2อจ530122-008 eak_421 (34766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
56 # 2อจ530122-009 นายภักดี (34763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 2อจ530122-010 piakham (34764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 2อจ530122-011 niruch (34765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ530122-012 joy2007 (34767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ530122-013 joy2007 (34768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
61 # 2อจ530122-014 marchtu23 (34769) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
62 # 2อจ530122-015 พิมพ์นิยม (34770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ530122-016 aumphorn (34771) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
64 # 2อจ530122-017 ทรายทอง (34772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 2อจ530122-018 kueyunon (34780) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
66 # 2อจ530122-019 Nutanun (34781) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้

1 # 3อจ530116-012 EG593795976TH tongoner + buboo (34204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อตะกั่ว จ.พัทลุง (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ530116-028 พแ077189957 jeera + lovelove (34223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ530116-032 EH339025275TH Dutchie + ตอร์ปิโด (34226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งเขียวแก้วหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม ปี 2547 ***
4 # 3อจ530118-012 EG491242711TH pjanon + BONWHAN (34314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
5 # 3อจ530118-014 EH082335309TH torlae + ขุนเมืองจันทร์ (34320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา ***
6 # 3อจ530118-023 EG732141587TH lermsak + PATANAKARN39 (34297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์จับเข่า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
7 # 3อจ530119-022 vatcharapong + sakuda (34384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธนฤมิตรโชคหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์ปางประทานพร เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
8 # 3อจ530119-049 EH422325645TH loeiisan + ม้าขาว (34462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ530119-058 EH408767134TH tosuphan + juipeter (34467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.นครปฐม (กะไหล่ทองใหม่)***
10 # 3อจ530121-011 EH169020308TH midnightjojo + donge (34629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เจ้าสัว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2550 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ530121-014 EH392677853TH ลิลลี่ + botan (34634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
12 # 3อจ530122-001 EH382028805TH yootha + โก้ตัดเก้า (34688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
13 # 3อจ530122-002 RE932819683TH peak35 + สุเรนทรชิต (34690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง สร้างเสริมหลังปี 2483 ***
14 # 3อจ530122-003 EH510313965TH soft-soft + oat4157 (34691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กรรมการ เนื้อว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ530122-004 EG459482860TH Tanya + ANCHANA (34692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
16 # 3อจ530122-005 EG73215116TH R9999 + warashi (34693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดเทวสังฆราม รุ่นกฐินต้น ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
17 # 3อจ530122-006 EH247542574TH CrAzYaSs + เพรียงศรัทธา (34694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 23)***
18 # 3อจ530122-007 EH338590968TH wphaisal + ธฅนนิยม (34695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นบารมี จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ530122-008 RE727235202TH เอกประจวบฯ + สุเรนทรชิต (34696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
20 # 3อจ530122-009 EG559673751TH กระแสร์ + เบนนิซากุระ (34697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
21 # 3อจ530122-010 EH186051000TH กระจาย + onizuka2518 (34715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปูทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะ ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530122-011 EH186051000TH wath132 + onizuka2518 (34698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
23 # 3อจ530122-012 EH350013739TH DOKEBI_123 + thiwat (34699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
24 # 3อจ530122-013 EH350013739TH DOKEBI_123 + thiwat (34700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
25 # 3อจ530122-014 EH433382039TH tu2519 + poodumken (34714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ลพบุรี ***
26 # 3อจ530122-015 EG103322665TH korngavee + kritsi (34701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
27 # 3อจ530122-016 EG103322665TH Jom2523 + kritsi (34702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 576)***
28 # 3อจ530122-017 EG537274151TH suraj + pinmarine35 (34703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530122-018 EG796388915TH dekdee_22 + ณิชนันท์ (34704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1138)***
30 # 3อจ530122-019 EH335417078TH tuk08 + bothong (34705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
31 # 3อจ530122-020 EG820369803TH เงาะป่า + Leksalaya (34706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ530122-021 EG820369803TH เงาะป่า + Leksalaya (34707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ530122-022 EH264649933TH seaman + doctorp (34708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
34 # 3อจ530122-023 EH125851783TH dman2551 + numpraram2 (34709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2391)***
35 # 3อจ530122-024 EH226334409TH วิมลดอดคอม + nuten (34710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 ***
36 # 3อจ530122-025 ด655547574 joomch + ประยุติ (34711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ530122-026 EH198961011TH Phanat_90 + chokchai (34712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)***
38 # 3อจ530122-027 EH338584772TH cnatcl + โมทนา (34713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสมโภชน์ช้างเผือก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นราธิวาส ***
39 # 3อจ530122-028 minemint + niruch (34716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเล็กเข่าแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)***
40 # 3อจ530122-029 Leksalaya + cs16933 (34717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธไชยศรีซุ้มเรือนแก้วหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ530122-030 EG871521117TH siriwat + pusook66 (34718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
42 # 3อจ530122-031 EH354975940TH Jorawat + kumkum (34719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก รุ่นจิ๊กโก๋ เนื้อแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
43 # 3อจ530122-032 มหาอุด + joy2007 (34720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ขอนแก่น ***
44 # 3อจ530122-033 prathep + joy2007 (34721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร ***
45 # 3อจ530122-034 EH468633418TH วีรพันธ์ + midaa (34722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
46 # 3อจ530122-035 EH085914770TH ชอบจัง + snowman555 (34723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระปิดตาพนมรุ้งหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ ***
47 # 3อจ530122-036 EH338157774TH natdemin1 + sunthorn2519 (34724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
48 # 3อจ530122-037 EG494265795TH wutiwong + โก๋แห้ง (34725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.พัทลุง ***
49 # 3อจ530122-038 EG494265795TH star999 + โก๋แห้ง (34726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์พุทธกวักใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
50 # 3อจ530122-039 EH241490600TH wunchaicoth + skith (34727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
51 # 3อจ530122-040 EG266817458TH sitrayong + ansaldo (34743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ530122-041 EH027629497TH pong_m16 + โฟล์คซอง (34747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทร์ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้และหักซ่อม)***
53 # 3อจ530122-042 EH208932003TH หนุ่มดอย + wunchaicoth (34748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 402)***
54 # 3อจ530122-043 EG266817461TH ชาญยุทธ + ansaldo (34750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
55 # 3อจ530122-044 EG250443041TH pinmarine35 + วาสนา (34751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 460)***
56 # 3อจ530122-045 EH140090449TH nituss + bamboss (34752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดอินทราราม เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ530122-046 EH069877092TH patama + tumtum (34753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
58 # 3อจ530122-047 EG537571424TH TOPBOY + อิศประแสร์ (34754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)***
59 # 3อจ530122-048 EG796347147TH mysci + ณิชนันท์ (34755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง เนื้อสำริด จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ530122-049 EG804728785TH opasn + ชัชพนม (34773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรน้อย วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ530122-050 sza1200 + kueyunon (34774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
62 # 3อจ530122-051 monchai02 + kueyunon (34775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ530122-052 EH344153768TH subarusti + พระพันปี (34776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศ พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
64 # 3อจ530122-053 EH359943135TH panitgang + ตุ้ลำปลายมาศ (34777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน ***
65 # 3อจ530122-055 EG583274984TH ริชชี่ + supervigo (34779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ม.ค. 2553 - 10:13 น.] #28529 (13/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530115-004 EH445728435TH anek48 (34093) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530115-009 EH534810085TH kasan (34123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530115-010 EH274866685TH Aeroflex (34124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ530115-013 EH230360626TH pandp (34128) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ530115-018 EH338588598TH Tharin_P (34136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530116-006 EG451594803TH BURGER (34236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ530116-008 EG958370675TH คอปแมน (34192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530116-010 EH341872694TH shibulaken (34194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530116-014 EH340215714TH bannapong (34209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ530118-001 EH475216766TH แป้ง67 (34281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530118-002 EG616169725TH กานต์ (34283) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530118-003 EG094797070TH ต้นบางปู (34286) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ530118-004 EH423153615TH yasticker (34288) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ530118-005 EF269100295TH dimond25 (34290) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ530118-006 EH338581630TH Timemachine (34294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530119-002 EG132792388TH พระลพ (34410) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ530119-003 EH008647127TH lermsak (34401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ530119-004 EF269104218TH ananhuso9 (34402) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ530119-005 EH410992261TH yacool (34403) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์
20 # 1อจ530119-006 EX006888301TH sudjarit (34404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ530119-007 EC108379220TH โต๋พระเครื่อง (34405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ530119-008 EH393580515TH Lafhun (34409) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 1อจ530119-009 EG001998150TH jantzen (34406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ530119-010 EH008678521TH kampanat (34407) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ530119-011 EG802082450TH boontham (34408) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
26 # 1อจ530119-012 EH357369365TH bancha18 (34411) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
27 # 1อจ530119-013 EF656917483TH tookatun (34415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
28 # 1อจ530119-014 RE264129765TH หน้าหวาน (34416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ530119-015 EF412131626TH laksi (34419) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530119-016 EF674340475TH jminter (34431) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ530119-017 ED314665661TH joke13 (34438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ530119-018 EF042861363TH isaro (34442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ530119-019 EG250439974TH mkwtn (34446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
34 # 1อจ530119-020 EH187278257TH onizuka2518 (34449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
35 # 1อจ530119-021 EG382719029TH คอปแมน (34450) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ530119-022 EH301427782TH Samfishfarm (34451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ530119-023 EG526099519TH beerice (34452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ530119-024 EF126394183TH ทวารวดี (34453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530119-025 EH423643300TH heng9999 (34454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ530119-026 EH30601471TH หมอกอินทนนท์ (34455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
41 # 1อจ530119-027 EH213235994TH tonjovi (34459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
42 # 1อจ530119-028 EH344709445TH ก้องภพ99 (34457) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530119-029 CH086766556TH pla_yim (34458) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
44 # 1อจ530119-030 EG163349461TH (34456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530115-003 yakuzaa (34100) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530115-010 lekdee (34150) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ530115-018 จอมยุทธ77 (34186) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ530116-007 supperdej (34274) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ530116-012 KONDEE446 (34269) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
6 # 2อจ530116-027 monstajim (34306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ530116-028 หมูแดง (34308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ530116-029 jojo5 (34311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ530116-030 jojo5 (34313) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ530116-035 เอิ๊บ (34662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
11 # 2อจ530118-003 pongsak-bangyai (34318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
12 # 2อจ530118-004 sattha10120 (34319) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
13 # 2อจ530118-005 กาละแม (34321) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
14 # 2อจ530118-006 nokchaiyo (34323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ530118-007 พันธิตรา (34325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ530118-008 marchtu23 (34327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ530118-009 Nutanun (34328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ530118-010 Lupinthe (34329) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ530118-012 ชยางกูร (34339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530118-013 ณัฐนวพร (34340) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
21 # 2อจ530118-015 โรนิน (34342) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
22 # 2อจ530118-016 kohtc (34343) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ530118-017 wirote08 (34344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 2อจ530118-018 PraDaDa (34345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530118-019 tuk08 (34347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
26 # 2อจ530118-020 กู้เกาะเกร็ด (34348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ530118-021 เทพอินทรา (34349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
28 # 2อจ530118-022 เทพอินทรา (34350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530118-023 pupa09 (34351) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ530118-024 dit4488 (34353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ530118-025 patihan (34354) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ530118-026 pinkky (34356) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 9 องค์
33 # 2อจ530118-027 N1 rotate (34359) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ530118-028 engineer27 (34355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ530118-029 kumpa (34357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 2อจ530118-030 พิชย์ภัสสร (34358) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
37 # 2อจ530118-031 พุทธบูชา (34360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530118-032 tanac (34361) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ530119-002 กุมภาพันธ์ (34418) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ530119-005 raimon (34425) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
41 # 2อจ530119-006 phata (34427) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
42 # 2อจ530119-007 เสมาพัดยศ (34429) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
43 # 2อจ530119-008 ต่อลาดกระบัง (34432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ530119-009 ยิ้มระย้า (34448) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
45 # 2อจ530119-010 ประศาสน์ (34434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ530119-011 finance (34435) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
47 # 2อจ530119-012 Tatuntum (34437) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
48 # 2อจ530119-013 ADMINNUM (34440) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
49 # 2อจ530119-014 kueyunon (34443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
50 # 2อจ530119-015 ศิษพ่อมุ่ย (34444) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ530119-016 maimei20 (34445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530119-017 maimei20 (34447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530119-018 sjitrakorn (34481) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
54 # 2อจ530119-019 sjitrakorn (34482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
55 # 2อจ530119-020 TAE-THANK (34484) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56#2อจ530116-023 strucsteel (34262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตรฯ 4 องค์ ไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ530116-005 EH343524462TH ตุ๊กกะตา + tewkeet (34199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ530118-022 EH335695690TH ar2008 + thanapon (34295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
3 # 3อจ530119-014 EH204050728TH chamulet + oldshop (34376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
4 # 3อจ530119-026 EX007806207TH tumtam + dman2551 (34386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ+โค๊ดอุ)***
5 # 3อจ530119-027 EH343526083TH Todmuangchon + tewkeet (34387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
6 # 3อจ530119-034 EX002718749TH suriyan04 + peerapath (34396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ530119-050 EH338560232TH schuenban + (34463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
polycarbonate
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
8 # 3อจ530119-056 EH363861340TH พระดี24 + persie (34465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ผัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ530119-061 EG694794453TH jonakhon + seaman (34470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (เลี่ยมทอง)***
10 # 3อจ530119-063 EG251024942TH TAE-THANK + เวสป้า-64 (34471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ530120-009 blue333 + เอิงเอย (34493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ530120-018 EH559960956TH Potaplam + teerawit (34503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (เลี่ยมทอง)***
13 # 3อจ530120-041 EH359950304TH ปิงเปียง + junsri (34551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธมังคโล วัดอนงคฯ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพ ***
14 # 3อจ530120-042 RE425554409TH จุ๋มจิ๋ม + patima (34552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
15 # 3อจ530120-044 EH234938891TH บอยตลิ่งชัน + (34558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสมา (หมายเลข 1714)***
16 # 3อจ530120-045 EG262731535TH cnatcl + monchai02 (34560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ชุดเหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก ปี 2542 จ.กรุงเทพ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม)***
17 # 3อจ530120-046 RD838378890TH สิริพรชัย + surachet55 (34578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนิรันตราย วัดราชประดิษฐ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530120-047 EF363579916TH ar2008 + notebook (34565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
19 # 3อจ530120-048 EH307430507TH เปิ้ลมีนบุรี + ศิวานันท์ (34572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
20 # 3อจ530120-049 EG252815267TH บ้านช่าง + okdigital (34596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1438)***
21 # 3อจ530120-050 EH405465877TH babyraccoon + korngavee (34597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดศาลา)***
22 # 3อจ530120-051 EH338708786TH yotrawee + t_inkeaw (34598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
23 # 3อจ530120-052 EG974873610TH Fantasy + Dutchie (34599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ศรีมหาวีโร พิมพ์หลังยันต์ทอง เนื้อผง ***
24 # 3อจ530120-053 BankHiWay + sittistr (34600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ530120-054 PA851168435TH chaloemchai + tongis (34601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา สมัยรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
26 # 3อจ530120-055 EH006630472TH Nutanun + ช่อคูณ (34602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ530120-056 EG732153979TH spjpleoil + singha_pk (34603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ530120-057 EG631196618TH pawin + viruch2499 (34604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530120-058 EH213235994TH monchai02 + tonjovi (34605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกจเรท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
30 # 3อจ530120-059 EH423042849TH monchai02 + หูยาว (34606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***
31 # 3อจ530120-060 EH273689825TH shardow + uthadronni (34607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
32 # 3อจ530120-061 EH007315446TH CIVIL_KONG + อ๊อดเพชรบุรี (34608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี ***
33 # 3อจ530120-062 EG01999552TH ICT500 + ตรีรัตนนนท์ (34609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ530120-063 EG206550531TH ANCHANA + den74 (34610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะเทาะใบหน้า)***
35 # 3อจ530120-064 หมูตุ๊ง + nattakoon (34611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโป้ กรุจังหวัดอยุธยา เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
36 # 3อจ530120-065 sompop11 + hunter04 (34612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
37 # 3อจ530120-066 EH503656338TH santichai777 + koboonapi (34613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหนึ่งสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ530120-067 EH503656338TH TONKHAW + koboonapi (34614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1862)***
39 # 3อจ530120-068 EH503656338TH tanavan + koboonapi (34615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ530121-001 EX008709422TH jackle + ink97naprado (34620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
41 # 3อจ530121-003 EH534820670TH board + กีตาร์ (34622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแซยิด 84 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.นครปฐม (หมายเลข 84)***
42 # 3อจ530121-004 EG527233775TH ราชสีห์_กิ่งเพชร + (34623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
saichonmalitong
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง รุ่นเททอง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ530121-005 EG527233775TH phuwadet + (34624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
saichonmalitong
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ530121-006 EH234940175TH aragon_ttt + (34625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4596)***
45 # 3อจ530121-007 EH090620053TH กล้วยไม้ + lancer (34626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
46 # 3อจ530121-008 EH559961673TH มานพเนินจำปา + zapp8881 (34627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารไร่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะหน้านวโลหะลงยา ปี 2541 จ.ระยอง***
47 # 3อจ530121-009 EH445721701TH sanko + supawit (34628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกรุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน)***
48 # 3อจ530121-010 EG635081669TH ลิลลี่ + เนรันชลา (34633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน จ.กรุงเทพ ***
49 # 3อจ530121-012 EG737092018TH RUDY_BAYLOR + (34632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
terasak99
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์หัวใจ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
50 # 3อจ530121-013 EG69815421TH onizuka2518 + ริชชี่ (34630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ ระยอง ***
51 # 3อจ530121-015 EH492144004TH smilethailand + Buncha (34631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ530121-016 EH431810980TH mai2008 + nattawutng (34635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยามสมเด็จพระนเรศวร เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
53 # 3อจ530121-017 EG974148428TH pannn + khakprachin (34639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
54 # 3อจ530121-018 EH341708145TH tanavan + autopower (34636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวเหรียญชำรุดจากการใช้)***
55 # 3อจ530121-019 EH433395315TH wiroj + kampanat (34638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ530121-020 EH433395315TH tewkeet + kampanat (34637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ530121-021 EH087655401TH มานพเนินจำปา + เพชรสยาม (34640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
58 # 3อจ530121-022 EH338157765TH narayana + Songton (34641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บินเดี่ยว เนื้อผง จ.ระยอง ***
59 # 3อจ530121-023 EH448717887TH smileclub + rong99 (34642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
60 # 3อจ530121-024 EX006480906TH smilethailand + J1980 (34663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1485)***
61 # 3อจ530121-025 ราชสีห์_กิ่งเพชร + (34664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
HAROMAN
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ530121-026 EH343359624TH onizuka2518 + kukai (34665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนิ้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 315)***
63 # 3อจ530121-027 EG857110610TH phaen + จุ๋มจิ๋ม (34666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่น 94 เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
64 # 3อจ530121-028 EG857110610TH supachai_u + จุ๋มจิ๋ม (34667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ530121-029 EG585410271TH birdbeat + pokke (34668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา สมัยอยุธยา เนื้อสำริด (สภาพซ่อมคอ/หน้าตัก 2.5) ***
66 # 3อจ530121-030 EG267163933TH midaa + ชมดาวโคราช (34669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา หมายเลข 2393)***
67 # 3อจ530121-031 EG267163933TH midaa + ชมดาวโคราช (34670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2347)***
68 # 3อจ530121-032 EG267163933TH midaa + ชมดาวโคราช (34671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2771)***
69 # 3อจ530121-033 EG206592810TH นับดาว + poohpp (34673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ530120-043 EG977487204TH anode + JAKKRAPAT (34553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)***
71 # 3อจ530121-002 EG250980221TH smilethailand + (34621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
wichiantst
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1433)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ม.ค. 2553 - 07:52 น.] #28520 (12/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530116-001 EH348392661TH premwat (34188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530116-002 EG181650956TH satit413 (34189) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ530116-003 EG206560689TH ไกรลาศ (34239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530116-004 EH301916919TH จูมไม้เมือง (34190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
5 # 1อจ530116-005 EH007278479TH tea_supa (34237) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ530116-007 EH265503135TH nuadpaknam (34191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ530116-009 EG145357325TH bunpot (34193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530116-011 EG748456663TH spjpleoil (34207) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ530116-013 EH149158639TH วิหารกรอ (34208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ530116-015 EH022556095TH jarin2 (34213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ530116-016 RD835025631TH ธนกิต (34214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530116-017 EH281811639TH นราลัย (34215) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ530116-018 EG928998626TH aumnuey (34216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
14 # 1อจ530116-021 EG857126570TH จุ๋มจิ๋ม (34242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530116-022 EH204239220TH winwinwin (34243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ530116-023 EH480064652TH japao (34245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 1อจ530116-024 EF471568918TH (34246) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
18 # 1อจ530116-025 EF471568918TH (34249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530119-001 EG250976567TH พะงัน + phudit45 (34363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ530119-002 EH323957209TH sriubon + joy2007 (34364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร วัดบวรนิเวศ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530119-003 EH323957209TH นางบวช + joy2007 (34365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิดาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ ชัยนาท (สภาพสวย)***
4 # 3อจ530119-004 EH271802221TH จงกลนีพระเครื่อง + เอ็มซีเค (34366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพสวย)***
5 # 3อจ530119-005 EG796370295TH pitak1762 + SHREK (34367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.อยุธยา ***
6 # 3อจ530119-006 EH492708757TH เดชาชัย + mitmitee (34368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชินราชซุ้มขีด กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
7 # 3อจ530119-007 EG251022535TH ดิจิม่อน + เชือกกล้วย (34369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1442 )***
8 # 3อจ530119-008 ED219298887TH onizuka2518 + zapp8881 (34370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ530119-009 EG279864669TH superpro + ชัยชาญ (34371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
10 # 3อจ530119-010 EH341896758TH CIVIL_KONG + คนบางแสน (34372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ530119-011 EH087639616TH UNICITY + เพชรสยาม (34373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
12 # 3อจ530119-012 EH007305545TH ชอบจัง + NissMo (34374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกจ้อยหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง จ.ระยอง (ออกวัดบันไดทอง)***
13 # 3อจ530119-013 EH348397292TH morn7808 + premwat (34375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)***
14 # 3อจ530119-015 EH242216003TH kon-88 + suraj (34377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ530119-016 EH242216003TH kon-88 + suraj (34378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530119-017 EH412503465TH ชมรมพระสวย + จตุจักร (34379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
17 # 3อจ530119-018 jupiter + stampjj (34382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530119-019 tansave + stampjj (34380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
19 # 3อจ530119-020 EH267165642TH linchi + ศิรภัสสร99 (34381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรค์ ***
20 # 3อจ530119-021 EH090616031TH babyraccoon + lancer (34383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ530119-023 tafu-boy + dan_sena (34392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรวิหาร พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานตัน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
22 # 3อจ530119-024 jackle + panna08 (34393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
23 # 3อจ530119-025 EG820366254TH greenlant + Leksalaya (34385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 93 ปี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ530119-028 EG634948492TH pairoat + pong_m16 (34388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ530119-029 EG634948492TH juily + pong_m16 (34390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ530119-030 EH393580515TH โปเต้ + Lafhun (34391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 212)***
27 # 3อจ530119-031 EH534841238TH เมฆินทร์ + chokchai (34389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)***
28 # 3อจ530119-032 EH008678521TH Leksalaya + kampanat (34394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
29 # 3อจ530119-033 EH008678521TH IBABALL + kampanat (34395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
30 # 3อจ530119-035 EH009865962TH hyongyuth + โหน่ง (34398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ลพบุรี (หมายเลข 299/1 ชุด 2 องค์)***
31 # 3อจ530119-036 EG152039035TH Ronado + TONKHAW (34397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3801)***
32 # 3อจ530119-037 EH087638828TH มานพเนินจำปา + มาใหม่ (34399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
33 # 3อจ530119-038 RE264129765TH Pracha40 + หน้าหวาน (34420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลหลักเมืองพระประแดง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ ***
34 # 3อจ530119-039 RE418970426TH vuttichai + rewildy (34421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพ ***
35 # 3อจ530119-040 EH392677221TH jakky + botan (34424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมซุ้มบนขวา)***
36 # 3อจ530119-041 EG807704709TH tatelittle + teacher (34426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4896)***
37 # 3อจ530119-042 EG807704709TH Jom2523 + teacher (34430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4496)***
38 # 3อจ530119-043 EH534901118TH pry13 + J1980 (34433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1297)***
39 # 3อจ530119-044 ED314665661TH onizuka2518 + joke13 (34436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 165)***
40 # 3อจ530119-045 EH025688872TH ดิจิม่อน + สมบัติ (34439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 100)***
41 # 3อจ530119-046 EH055937176TH Leksalaya + santichai777 (34441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ530119-047 RD746461135TH MENG66 + เซียน99 (34460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์สอง 2 หู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ530119-048 EH385391342TH panitgang + bpmsman (34461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
44 # 3อจ530119-055 EH138369274TH Peerasak_off + somruay (34464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม วัดสุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ. 7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
45 # 3อจ530119-057 EH208989590TH Trom01 + surapong3103 (34466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์บุญหนา วัดป่าโสตถิผล รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2540 จ.สกลนคร ***
46 # 3อจ530119-059 EH014421330TH tawee999 + cattle (34468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างทาสี เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
47 # 3อจ530119-060 EG265117318TH ชอบจัง + Ronado (34469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2641)***
48 # 3อจ530119-062 EH344709445TH prasertkorn + ก้องภพ99 (34480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทอง เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สระแก้ว (ออกวัดพรหมนิมิต)***
49 # 3อจ530119-064 EG251024942TH TAE-THANK + เวสป้า-64 (34472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
50 # 3อจ530119-065 EF042061309TH คนสิ้นใจ + isaro (34473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
51 # 3อจ530119-066 EH086766556TH เทพอินทรา + pla_yim (34474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2243)***
52 # 3อจ530119-067 EH086766556TH ชัยฤทธิ์ + pla_yim (34475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
53 # 3อจ530119-068 EH338590968TH wphaisal + ธฅนนิยม (34476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นบารมี จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ530119-069 EH018720015TH ประสิทธิ์ + คเณศวร (34477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งปรโมหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะแฌอ เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี (หมายเลข 2113)***
55 # 3อจ530119-070 EG827132214TH penggo + nuthapol (34478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดกกกว้าว)***
56 # 3อจ530119-071 best16 + school (34479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมหน้า/เข่าซ้าย)***
57 # 3อจ530120-001 EG108378649TH kitcha + phipops (34486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ530120-002 EG959969559TH aragon_ttt + rakdee (34485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2207)***
59 # 3อจ530120-003 EG959969559TH สยามมีดี + rakdee (34487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 107)***
60 # 3อจ530120-004 EH337664315TH Chartoba + กอล์ฟเมืองชล (34489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
61 # 3อจ530120-005 EH344152317TH cnatcl + พระพันปี (34488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
62 # 3อจ530120-005 EH344152317TH cnatcl + พระพันปี (34488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์เล็ก ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (กะไหล่ทองใหม่)***
63 # 3อจ530120-005 EH344152317TH cnatcl + พระพันปี (34488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ ***
64 # 3อจ530120-006 blue333 + เอิงเอย (34490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิริทร์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพ***
65 # 3อจ530120-007 blue333 + เอิงเอย (34491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530120-008 spjpleoil + เอิงเอย (34492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
67 # 3อจ530120-010 k-man + เอิงเอย (34494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคมหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2778)***
68 # 3อจ530120-011 shogun + เอิงเอย (34496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่น 2 พิมพ์หลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2586 จ.ภูเก็ต ***
69 # 3อจ530120-012 EH448717096TH chula_2009 + tongoner (34495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
70 # 3อจ530120-013 EH338583202TH kkampol + tongoner (34497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
71 # 3อจ530120-014 EG459482710TH pairoat + ANCHANA (34498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ รุ่นผาสุข พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
72 # 3อจ530120-015 EH392677589TH เด็กวิกสังกะสี + botan (34499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดียว วัดกรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
73 # 3อจ530120-016 EH351367429TH looknam1 + namo08 (34500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
74 # 3อจ530120-016 EH351367429TH looknam1 + namo08 (34500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
75 # 3อจ530120-017 EH559960956TH arun2515 + teerawit (34501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ530120-019 EG459482975TH เด็กระยอง + k9cob (34505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
77 # 3อจ530120-020 EG459482975TH kung1015 + k9cob (34507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง สช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
78 # 3อจ530120-021 EG724417002TH birdbeat + R9999 (34508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาสมัยอยุธยา (หน้าตัก 1.5 นิ้ว) ***
79 # 3อจ530120-022 EH445719331TH smileclub + rong99 (34510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
80 # 3อจ530120-023 EH273689895TH พิณเปี๊ยะ + uthadronni (34512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดชายนา เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (หลวงพ่อตัด ปลุกเสก/สภาพล้างผิว)***
81 # 3อจ530120-024 chaiyasit + PunC123 (34513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์สองหน้า( 5-7,5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
82 # 3อจ530120-025 Jom2523 + jompol10 (34515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค๊ด)***
83 # 3อจ530120-026 EH274415155TH som_boon + twc661 (34563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ530120-027 EH408965934TH พลอยรุ้ง + ทิพบูรพา (34518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
85 # 3อจ530120-028 EH408965934TH กบอตก + ทิพบูรพา (34519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายางจาง)***
86 # 3อจ530120-029 EG802088639TH shang + tanthen (34520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ร.ศ.127 (สภาพใช้และอุดรูห่วง)***
87 # 3อจ530120-030 pachre + dan_sena (34522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานร่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)***
88 # 3อจ530120-031 EH414927895TH lovelyman + p_pegkyman (34524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
89 # 3อจ530120-032 EH414927895TH onizuka2518 + p_pegkyman (34527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ530120-033 EG975206348TH New_chain + pjanon (34530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
91 # 3อจ530120-034 EG975206348TH best16 + pjanon (34533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
92 # 3อจ530120-035 EH349491714TH Q-Taro + rakdee (34536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน (สอดตะกรุดใหม่) ***
93 # 3อจ530120-036 EH349491714TH TsShop + rakdee (34538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
94 # 3อจ530120-037 EH448704398TH BMW52 + chanonk (34540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นฉลองตราตั้ง เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ระยอง (โค๊ด ๙)***
95 # 3อจ530120-038 EF584329389TH preecha + อภิธรรม (34543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญนารายณ์ทรงครุฑหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อทองแดง จ.สระแก้ว ***
96 # 3อจ530120-039 EH246813987TH anzb12 + Wipa2517 (34547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเพชรฤกษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จนครปฐม ***
97 # 3อจ530120-040 kit2509 + Chew_JJ (34549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ม.ค. 2553 - 09:08 น.] #28501 (11/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530115-001 สุรพงษ์ (34091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ530115-002 EG488687698TH ชิคาปู (34090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530115-003 EF731479245TH manky (34092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ530115-005 EH056358071TH boy747 (34094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ530115-006 EH301175942TH phuwadet (34095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ530115-008 EG635077125TH Bseries (34097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
7 # 1อจ530115-011 EH122608745TH เก้ากนก (34125) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ530115-012 EH264785956TH สิงห์บูล (34126) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ530115-014 EH048403511TH ๙อุอากะสะ (34129) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530115-015 EH154914300TH direk1627 (34130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
11 # 1อจ530115-016 EH300595489TH วาณิช (34137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530115-017 EG815570235TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (34131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530115-019 EH449625232TH jorangsan (34132) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ530115-020 EH246851035TH ตี๋ใสปิ๊ง (34135) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ530115-021 EH083729585TH เมฆินทร์ (34148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ530115-022 EH433336975TH nukro09 (34153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530115-023 EB392146886TH tomying (34151) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ530115-024 EF471567395TH (34176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
19 # 1อจ530115-025 EG262726840TH ศรีวิชัยไชโย (34177) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
20 # 1อจ530115-026 EH423637511TH เคอิโงะ (34178) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ530115-027 EH020775583TH udonteva (34179) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530115-001 โมกย์บางบัวทอง (34099) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ530115-002 WEERA_NUNGHOT (34098) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
MAI
3 # 2อจ530115-004 SUPER1 (34101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ530115-005 นายภักดี (34102) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ530115-006 marquis (34145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530115-007 nockout (34146) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ530115-008 Nuntiya (34147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ530115-009 deery (34149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530115-011 lekdee (34152) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ530115-012 surasak_bpb (34180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530115-013 noomnoi (34181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ530115-014 สำเภาทอง (34182) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
13 # 2อจ530115-015 SNOWKID (34183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530115-016 kewell (34184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ530115-017 JNang (34185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ530115-019 sjitrakorn (34187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ530116-002 วิมลดอดคอม (34254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530116-003 สิทธิ์2009 (34256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530116-004 aumphorn (34257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ530116-005 เอ_วัดเสด็จ (34259) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 2อจ530116-006 รติโก (34260) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ530116-008 monthonj (34263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ530116-009 Golek34 (34264) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ530116-010 jompol10 (34267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
25 # 2อจ530116-011 แก้วสามวา (34268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
26 # 2อจ530116-013 ชยางกูร (34270) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
27 # 2อจ530116-015 ศิวาพัชร์ (34273) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ530116-016 ศิวาพัชร์ (34275) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ530116-017 eak_nark (34280) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
30 # 2อจ530116-018 sak_chai01 (34276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
31 # 2อจ530116-019 sak_chai01 (34277) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ530116-020 suwipol (34278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ530116-021 ปอทิพย์ (34261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
34 # 2อจ530116-024 พิชย์ภัสสร (34265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ530116-026 eak_421 (34279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530116-001 EH308914585TH รุยคอสต้า + red131313 (34195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง จ.อยุธยา ***
2 # 3อจ530116-002 EH341822596TH jackle + shibulaken (34196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
3 # 3อจ530116-003 EH146633660TH attapon + jedai12 (34197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
4 # 3อจ530116-004 EG935522801TH morn7808 + ponpon (34198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ530116-006 EH559940506TH ติ๊กท่าพระ + ราชาพระย่อย (34200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ530116-007 EX006513238TH กาน999 + sithichaidwg (34201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ530116-008 ED412698228TH หมูตุ๊ง + Frank2550 (34232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อเงิน ปี 2551 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 286)***
8 # 3อจ530116-009 EH299952019TH เพชรอโยธยา + nuy_two (34202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
9 # 3อจ530116-010 EG459480736TH nicefoods + k9cob (34231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ530116-011 EB392156336TH rumruay + ชมรมพระสวย (34203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ530116-011 EB392156336TH rumruay + ชมรมพระสวย (34203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ530116-013 EH273718994TH jeera + twc661 (34205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์เจ้าห้าพระองค์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
13 # 3อจ530116-014 EH559940537TH keattisak + teerawit (34206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ530116-015 EG737669044TH คุณปู่ + terasak99 (34228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
15 # 3อจ530116-016 EH301117595TH ต้นลำพูน + arun2515 (34229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง (ลงกรุ) จ.ระยอง ***
16 # 3อจ530116-017 songyos2 + ศิวาพัชร์ (34233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
17 # 3อจ530116-018 punpun + ศิวาพัชร์ (34210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.กรุงเทพ ***
18 # 3อจ530116-019 anna_scott + ศิวาพัชร์ (34211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ530116-020 nongmeena + jjom77 (34212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดปราสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
20 # 3อจ530116-021 EH503642625TH พะงัน + koboonapi (34219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1720)***
21 # 3อจ530116-022 EG748428367TH kai222 + เฉลิมบุรี (34220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ530116-023 EH149151882TH wanayut + ลวะปุระ (34235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
23 # 3อจ530116-024 EH147742255TH Tanya + sai-9ton (34221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
24 # 3อจ530116-025 EH147742255TH naikaew + sai-9ton (34238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ530116-026 EH45925500TH sompongt + bunn55 (34222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ530116-027 RC529183034TH เวสป้า-64 + ansaldo (34240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก ๖ โค๊ด/ตัวตัดเนื้อเงิน)***
27 # 3อจ530116-029 RE220468521TH pairoat + บ้านแสนสุข (34224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญธรรมจักร วัดเขาบางทราย เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี ***
28 # 3อจ530116-030 RE842912583TH MENG66 + bagio (34244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (เลข 1375/สภาพขัดผิวเหรียญ)***
29 # 3อจ530116-031 พก835025631 natrod + ธนกิต (34225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด รุ่น 9 รอบ 9 พิธีท่านขุนพันธฯ เนื้อผงยา ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หลังแผ่นทอง)***
30 # 3อจ530116-033 EH027175986TH korngavee + man77 (34227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ530116-034 chula_2009 + thongkum (34230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
32 # 3อจ530116-035 EG252819025TH วาสนา + เชือกกล้วย (34247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3386)***
33 # 3อจ530116-036 ED486281125TH JNang + monchai02 (34248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัอดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
34 # 3อจ530116-037 EH142111645TH พงษ์วิวัฒิ + non31 (34251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
35 # 3อจ530116-038 EG238592025TH เทพบูรพา + peerapon (34253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
36 # 3อจ530116-039 EH122579805TH rungroar + maitree (34255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1277)***
37 # 3อจ530116-040 EH085912836TH anna_scott + hi-low (34258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ530116-041 EH468614325TH terbine + Golf_bangbon (34282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
39 # 3อจ530116-042 pairuch + monstajim (34284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
40 # 3อจ530116-043 EH338558070TH เด็กnew + nirun1975 (34285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ530116-044 EH349737094TH ปีกุน03 + piakham (34287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ530116-045 EH139680514TH pokpoom + เสือโฮก (34289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นศาลเจ้าพ่อดาบทอง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ530116-046 EG883060077TH pawin + rungroar (34291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
44 # 3อจ530116-047 EG424160396TH morn7808 + กาน999 (34292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ530116-048 EH424160396TH morn7808 + กาน999 (34293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ530116-049 EH424160396TH morn7808 + กาน999 (34296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
47 # 3อจ530118-001 EG250976575TH พะงัน + phudit45 (34337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ530118-002 EH299952019TH engwattana + nuy_two (34300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
49 # 3อจ530118-003 EH458324156TH masivmasiv + พระสมุทร22 (34301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
50 # 3อจ530118-004 EH247204364TH notesanko + anandusit (34302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 356)***
51 # 3อจ530118-005 EX006931265TH lovelyman + เปาโลพระเครื่อง (34303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ530118-006 EG974797670TH ชอบจัง + hi-low (34304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ530118-007 EH274434061TH strucsteel + twc661 (34305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1608)***
54 # 3อจ530118-008 EH448701476TH pairoj4442 + tongoner (34307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 7.9 กรัม/หมายเลข 408)***
55 # 3อจ530118-009 EH388230619TH Earthquake + lingling (34309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
56 # 3อจ530118-010 EG253314678TH พะงัน + ปราสาทหินพิมาย (34310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ530118-011 EH343517095TH nim4011 + tewkeet (34312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ530118-013 EG824420049TH patama + probation (34317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
59 # 3อจ530118-015 EH397676007TH vinta + kamol111 (34338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
60 # 3อจ530118-016 peterjeep + (34322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ซุ้มลึก เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
61 # 3อจ530118-017 EH408779384TH PHUPHA + Aut_shop (34324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.อยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว/หมายเลข 697)***
62 # 3อจ530118-018 RE693547535TH pry13 + honzakub (34326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 288)***
63 # 3อจ530118-019 EG251152385TH aragon_ttt + ชมดาวโคราช (34330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1568)***
64 # 3อจ530118-020 EH187712013TH bigbiga + ponpon (34331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ออกวัดวังจิก)***
65 # 3อจ530118-021 pwongphu + pinkky (34341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ530118-024 EH424160453TH pjanon + pornsiwa (34298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
67 # 3อจ530118-025 k-e-n + บัวอรุณ (34332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
68 # 3อจ530118-026 transport + พูลสุข (34346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
69 # 3อจ530118-027 mettra + patihan (34333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
70 # 3อจ530118-028 jeera + patihan (34334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหังหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลิน เนื้อดิน จ.กรุงเทพ ***
71 # 3อจ530118-029 ท่านเป่า + pupa09 (34335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลีหลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ530118-030 เกรียงไกร + kumpa (34362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ม.ค. 2553 - 09:08 น.] #28438 (10/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530113-001 EH274471705TH ครูบ้านนอก (33870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530113-002 EH141727759TH Monthon (33873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ530113-003 EH340939077TH momay (33875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ530113-004 EH246850123TH nana_civil (33876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 1อจ530113-005 EG935519524TH ponpon (33879) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ530113-006 EH274410825TH Hengdee8 (33881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ530113-007 RE763702004TH โสสิชล (33882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530113-008 EH445571499TH marisanamwong (33884) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
9 # 1อจ530113-009 EG338482994TH ibapra (33885) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530113-010 EH429574151TH ไข่มุข (33886) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
11 # 1อจ530113-011 EG893407175TH เด็กนอก (33888) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ530113-012 EH336579837TH อามพระเก่า (33890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530113-013 EH263592061TH จ้าวซัน (33891) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530113-014 EG268069585TH brm2009 (33907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ530113-015 EH451590364TH Rak99 (33909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ530113-016 EG262700388TH ศรีวิชัยไชโย (33910) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
17 # 1อจ530113-017 EH138488268TH took02 (33915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ530113-018 EH423641710TH heng9999 (33917) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ530113-019 EF126379549TH ทวารวดี (33935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ530113-020 EH507867893TH มงคลนิมิตร (33975) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ530113-021 ED486279855TH monchai02 (33984) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ530113-022 วีระศักดิ์01 (33985) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
23 # 1อจ530113-023 EH137909976TH sompong963 (33986) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530114-001 EH269086267TH stargon (34000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ530114-002 EG719714144TH chsearn (34001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ530114-003 EH343507190TH soft-soft (34002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ530114-004 EG635070269TH lertsak (34010) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530114-005 EX003604924TH focus-2007 (34011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
29 # 1อจ530114-006 EG737080068TH resonance (34012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530114-007 EH350938875TH namo08 (34013) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ530114-008 EH408944041TH supachok (34014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ530114-009 EH262847865TH nirut25 (34019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530114-010 EH032783454TH แป้ง67 (34020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ530114-011 EB392121575TH tomying (34021) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 1อจ530114-012 EH459253986TH bunn55 (34033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530114-013 EG958364940TH เอ๋เด็กวัดด่าน (34034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
37 # 1อจ530114-014 EH354935720TH aotaung (34035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ530114-015 EG971743156TH abbasaki (34046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530114-016 RE220468345TH บ้านแสนสุข (34047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
40 # 1อจ530114-017 EH308914585TH red131313 (34050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ530114-018 EF529256964TH เบเร่ต์แดง (34052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ530114-019 EG409595210TH wichean15 (34053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ530114-020 EH022565171TH yutputsoon (34055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ530114-021 EG857400078TH ตุ้ยขอนแก่น (34054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ530114-022 EG511861574TH nuidinee (34056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ530114-023 EF471566483TH vespa2 (34057) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
47 # 1อจ530114-024 EH303783035TH chuga (34058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์
48 # 1อจ530114-025 EH205015603TH anode (34059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
49 # 1อจ530114-026 EH132304584TH Khonlomkao (34061) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ530114-027 EH082303575TH มีชัย2509 (34073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ530112-029 EF471563385TH กุ้งมังกร (33866) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ แท้ออกบัตร 7 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530113-002 Chew_JJ (33918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530113-003 somjitgass (33919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
3 # 2อจ530113-004 ชัยชาญ (33921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
4 # 2อจ530113-006 lingling (33923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530113-007 tong987 (33924) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ530113-008 one11111 (33925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ530113-009 chengsim (33927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
8 # 2อจ530113-010 เจตน์ (33929) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ530113-011 pop02 (33930) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ530113-012 วัตถุมงคล (33932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530113-013 พิมพ์นิยม (33938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ530113-014 ประสาน (33939) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ530113-015 ปิ่นเงิน (33941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ530113-016 ดูไม่เป็น (33943) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ530113-017 sakchidlom (33944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ530113-018 amsurasak (33947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ530113-019 addy009 (33978) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
18 # 2อจ530113-020 ploithai (33980) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 2อจ530113-021 พุทธรักษ์ษา (33987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ530113-022 prapimm (33988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ530114-001 opasn (34060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 2อจ530114-002 sumsawang (34062) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
23 # 2อจ530114-003 huajoak (34066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ530114-004 สรรค์บางชัน (34067) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ530114-005 lekphoto (34075) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
26 # 2อจ530114-006 malakul (34068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530114-007 audsupawat (34069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ530114-008 เปิ้ลมีนบุรี (34071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ530114-009 oodsandee (34063) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ530114-010 blue333 (34064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
31 # 2อจ530114-011 blue333 (34065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
32 # 2อจ530114-012 เทพอินทรา (34070) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ530114-013 sjitrakorn (34077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ม.ค. 2553 - 10:27 น.] #28416 (9/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530109-011 EC575854681TH kamol111 (33547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ530109-028 EG526093184TH beerice (33617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ530111-002 EG459424442TH BankHiWay (33641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ530111-004 EF656909283TH tookatun (33643) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ530112-001 EH458301212TH maraguda (33762) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ530112-002 EH092679520TH โสสิชล (33765) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ530112-003 EG312001443TH นงเพชรรัตน์ (33767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530112-004 EH392601276TH phalao2000 (33769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ530112-005 EH464105177TH เอ็มซีเค (33771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
10 # 1อจ530112-006 EH433326111TH Kittipon (33772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ530112-007 EG977484273TH kukai (33774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ530112-008 EX006928442TH Jom2523 (33775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13# 1อจ530112-009 EF049657680TH star999 (33776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530112-010 EG870257022TH อาวุธ521 (33777) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530112-011 EH363311722TH phuwadet (33779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ530112-012 EH335671013TH gold1 (33781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ530112-013 EH460944961TH toyotachi (33783) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
18 # 1อจ530112-014 EH4006147515TH punpun (33784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ530112-015 EH401870358TH apexshop (33786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ530112-016 EG820033384TH ตี๋ใสปิ๊ง (33828) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ530112-017 EH350933502TH demigod (33830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
22 # 1อจ530112-018 301413770 holyobject (33834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 1อจ530112-019 EG811058272TH พญานาค (33836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ530112-020 EH459252742TH bunn55 (33854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ530112-021 EH335412725TH bothong (33855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
26 # 1อจ530112-022 EH032705032TH เนตรชนก (33857) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ530112-023 EH421720595TH อ้นท่าตอน (33859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
28 # 1อจ530112-024 EH423641119TH เคอิโงะ (33861) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ530112-025 EG266810260TH burabha (33863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530112-026 EF471563385TH (33905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ530112-027 EH303778384TH ท่านเป่า (33864) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
32 # 1อจ530112-028 EF471563385TH poomitad (33895) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ530112-030 EG9763171289TH paradorj (33883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530109-007 manliar (33559) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ530109-020 panna08 (33583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530109-025 suvit_one (33621) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ530109-029 TANAWAT2520 (33625) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ530111-017 kunboy (33719) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ530111-032 thaibudha (33742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ530112-011 เสมาพัดยศ (33806) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ530112-018 กาละแม (33821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
9 # 2อจ530112-019 jub_phairoj (33824) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530105-049 tongoner + ปฐมภูมิ (32947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ปวเรศ 2 วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ (พระเสียสภาพผิวจากการใช้/1 ชุด 2 องค์)***
2 # 3อจ530109-002 EH394128386TH DOKEBI_123 + ไม้มงคล (33494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ530112-002 EH408739323TH murbur + juipeter (33750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพ ***
4 # 3อจ530112-003 EH084215096TH triumph + HS2NAJ (33773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี ***
5 # 3อจ530112-048 winforever + oldshop (33835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
6 # 3อจ530112-065 EH534777605TH nco29-48 + chowkul (33868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
7 # 3อจ530113-033 EH468612188TH nillanat + midaa (33934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
8 # 3อจ530113-044 EH400043262TH ลูกขุนแผน + prathep (33952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
9 # 3อจ530113-050 EH207221228TH singha_pk + ชัชอุบล (33958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว)***
10 # 3อจ530114-013 EH085668742TH phuwadet + ปืนใหญ่ (34009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์หลังตาชั่ง เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
11 # 3อจ530115-001 EH087565414TH noppadon + kom_ku (34110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ530115-002 EG2702771765TH khonnakorn + suntorn (34103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ530115-003 EH232498579TH shang + สุพัฒน์กิจ (34104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
14 # 3อจ530115-004 phuwadet + vittaya14 (34105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
15 # 3อจ530115-005 EF674339747TH workat + เล็กซอย 5 (34106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.อยุธยา ***
16 # 3อจ530115-006 EH392676566TH kaowatch + botan (34107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
17 # 3อจ530115-007 EH543410253TH ว๋ง_บูรพา + เอกจิตต์ (34108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ530115-008 EH468614997TH wakka + midaa (34109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
19 # 3อจ530115-009 EG635077125TH sumate1 + Bseries (34112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระโคนสมอ พิมพ์พระนาคปรก สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดิน ***
20 # 3อจ530115-010 EG635077125TH finance + Bseries (34111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเสมาธรรมจักรหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ ***
21 # 3อจ530115-011 kiangsaku + nockout (34113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธมงคลนิมิต วัดบ้านไร่ รุ่น ส.ธ. เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)***
22 # 3อจ530115-012 EG869485230TH chaisombat + ขันติ (34115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ล๊อกเก็ตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพร ปี 2550 จ.ระยอง (หมายเลข 211/ตะกรุดทองคำคู่)***
23 # 3อจ530115-013 Tanya + lekdee (34114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
24 # 3อจ530115-014 EH088876639TH pairoat + อาชาเหล็ก (34119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530115-015 EG694774312TH singha_pk + seaman (34116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพสวย)***
26 # 3อจ530115-016 EH198070655TH สันป่าตอง + สุทนต์ (34117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกโพธิ์เชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
27 # 3อจ530115-017 EG903134933TH onizuka2518 + noklek (34118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ530115-018 EH338699727TH pjanon + nut20 (34120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
29 # 3อจ530115-019 EH559922462TH seaman + zapp8881 (34121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพันธสีมา พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ530115-020 EH272364972TH พันธิตรา + carabao (34122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อชินเงิน จ.ระยอง ***
31 # 3อจ530115-021 EH087622726TH famai + kom_ku (34138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชหลวงพ่อเกิด วัดทับหลวง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ530115-022 EH087622726TH น้องเฟิร์น + kom_ku (34139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
33 # 3อจ530115-023 EH412502323TH kakaa + จตุจักร (34140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตังหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
34 # 3อจ530115-024 EG459427205TH tomtam2516 + k9cob (34141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจิ้กโก๋ใหญ่หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
35 # 3อจ530115-025 EH338588598TH TAE-THANK + Tharin_P (34142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
36 # 3อจ530115-026 EH534966873TH mr108 + nukro09 (34143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแก้วมรกตหลังเสือท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
37 # 3อจ530115-027 EF525797465TH newmai + cheerasak (34144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมผิวใหม่)***
38 # 3อจ530115-028 EG251138675TH เอกปากเซ + โกเล้ง (34155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ530115-029 EG820624894TH korngavee + Leksalaya (34154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ530115-030 EH012626891TH เวสป้า-64 + rangsiyaporn (34160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4996)***
41 # 3อจ530115-031 EH502816183TH sudjarit + vit_2513 (34156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฎิ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
42 # 3อจ530115-032 EG525825002TH skith + djaonja (34157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองศาลเจ้าดาบทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ530115-033 EH185691559TH ปลาเก๋าน้ำจืด + jay 101 (34158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 292)***
44 # 3อจ530115-034 EH408947034TH pairoat + ทิพบูรพา (34159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
45 # 3อจ530115-035 EG342490983TH ta009 +king_always (34161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (ออกวัดสุวรรณรังสรรค์)***
46 # 3อจ530115-036 EG958334545TH happynoi + aksomsak (34166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อยุธยา ***
47 # 3อจ530115-037 EG342465944TH shirew +jamesunk (34162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
48 # 3อจ530115-038 EG250232816TH smilethailand + วศินเวทย์ (34163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2213)***
49 # 3อจ530115-039 man14 + Atidtanin (34164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผงแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
50 # 3อจ530115-040 EH503648359TH CIVIL_KONG + koboonapi (34165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ530115-041 ED486464857TH kwansrn + วาสนา (34167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2794)***
52 # 3อจ530115-042 ED486464857TH little + วาสนา (34168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1976)***
53 # 3อจ530115-043 EH449625229TH gnopkur + jorangsan (34169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
54 # 3อจ530115-044 EH449625229TH borpit + jorangsan (34170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองผสม จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ530115-045 RE264128455TH kttk2006 + หน้าหวาน (34171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพ ***
56 # 3อจ530115-046 EG737090754TH Tanya + terasak99 (34172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
57 # 3อจ530115-047 RE774878038TH pwongphu + ratro (34173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)***
58 # 3อจ530115-048 RE725932951TH CIVIL_KONG + ธิดาทะเล (34174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพลวงพ่อคง วัดเขากลิ่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ530115-049 EH341827491TH phanom-psv + pongchon (34175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งญส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะกันเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ม.ค. 2553 - 09:13 น.] #28407 (8/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530108-005 EH466619325TH BUSOH-SENSEN (33375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ530108-018 EH408913251TH Nutanun (33398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ530108-021 EG537546019TH กระแสร์ (33510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ530108-026 EH082302257TH mokomiji (33517) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
5 # 1อจ530109-004 RD85815315TH พระดี24 (33537) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ530109-005 EG804713785TH hi-low (33538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
7 # 1อจ530109-008 EG975073377TH games (33542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530109-016 EH401855259TH teerawit (33589) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530109-020 EG813677049TH dittapann (33620) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
10 # 1อจ530109-021 EH445701891TH natdemin1 (33610) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530111-010 EH423149403TH yasticker (33660) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ530111-013 EH139270845TH korngavee (33671) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ530111-015 RC674968402TH เข้าทาง (33678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530108-019 สำเภาทอง (33429) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ530109-002 sakyui (33553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ530109-013 (33573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ530109-016 greenday (33578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ530109-017 wanayut (33579) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ530109-028 tuk08 (33624) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
7 # 2อจ530109-034 ศิษพ่อมุ่ย (33630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ530111-004 piyat9 (33703) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
9 # 2อจ530111-014 o-larn (33716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530111-023 tararutach (33746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ530111-033 tpce(2002) (33735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ530112-001 sompong963 (33788) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
13 # 2อจ530112-002 sompong963 (33790) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์
14 # 2อจ530112-003 หงส์บ้านเม้ง (33793) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ530112-004 macfreeman (33795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ530112-005 นิดนิด (33796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ530112-006 ติวคลองสาม (33797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
18 # 2อจ530112-007 เผ่าพงษ์ (33799) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ530112-008 toy_clong8 (33800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ530112-009 พลายจันงาม (33802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 2อจ530112-010 sutheptheep (33803) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530112-012 เสมาพัดยศ (33808) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530112-013 SNOWKID (33810) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ530112-014 YODYING_KRAB (33816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530112-015 raimon (33817) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
26 # 2อจ530112-016 eak_421 (33819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ530112-017 โสสิชล (33820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ530112-020 chiewchol9871 (33826) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ530112-021 ninemhee (33846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ530112-022 p_awest (33842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ530112-023 mahasup (33845) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
32 # 2อจ530112-024 (33844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ530112-025 โรนิน (33843) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์
34 # 2อจ530112-027 natrod (33852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
35 # 2อจ530113-023 ศตกมล (34127) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
36 # 2อจ530142-026 ศิริมงคล (33848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ530109-033 EH082303575TH BankHiWay + มีชัย2509 (33572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ530109-038 EH008670443TH peternort + kampanat (33584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
3 # 3อจ530109-040 EH087558603TH โก๋แก่ + tawanzero (33590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
4 # 3อจ530109-042 EH087583418TH panitgang + tawanzero (33594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
5 # 3อจ530109-048 EH401855228TH kunassin + teerawit (33604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
6 # 3อจ530109-050 EG279811462TH Chaiyoyo + peeradej (33607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
7 # 3อจ530111-008 EX006928076TH degdee + เปาโลพระเครื่อง (33654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
8 # 3อจ530111-028 EH087549805TH kaksuntech + tawanzero (33682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ530111-029 teerachai + kung-dethrit (33683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ530112-005 gear32 + nongnhun (33752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ530112-009 klanarong + maytus (33770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกจ้อยหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ530112-010 ยุทธแหลมทอง + maytus (33755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
13 # 3อจ530112-017 EH087607281TH laksi + เพชรสยาม (33763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
14 # 3อจ530112-020 EH363291435TH pachre + นิกส์เพชรเกษม (33766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ530112-022 EG130852194TH japao + phipops (33782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ530112-027 EH234369807TH artman7007 + พ่อน้องจ้าว (33791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพนมรุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
17 # 3อจ530112-028 EH234369807TH nanacake + พ่อน้องจ้าว (33792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระร่วงโรจน์ฤทธิ์หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ530112-030 EX006928460TH mandala + เปาโลพระเครื่อง (33794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 ระยอง (โค๊ดอุ)***
19 # 3อจ530112-046 EG963330952TH Todmuangchon + ชัยชาญ (33832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง นื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
20 # 3อจ530112-050 onizuka2518 + oldshop (33838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้)***
21 # 3อจ530112-051 EH534976748TH tockjung + prathep (33839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปากาชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
22 # 3อจ530112-056 EG459422591TH kkampol + k9cob (33851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และแต่งผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ530112-058 EH226913425TH Thanut-V + yodchai1515 (33887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
24 # 3อจ530112-062 EH335412725TH นาญTV3 + bothong (33862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ530112-070 EG975078652TH ชอบจัง + pjanon (33874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ530113-001 EG721337185TH พิณเปี๊ยะ + มัชฌิมภูมิ (33889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.อยุธยา ***
27 # 3อจ530113-002 EH140078315TH poyin_yoyo + bamboss (33892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ปทุมธานี ***
28 # 3อจ530113-003 EH108376387TH เหยินน้อยโคราช + แบทแมน (33893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4084)***
29 # 3อจ530113-004 EH022872367TH onizuka2518 + สุวิทย์(63) (33894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
30 # 3อจ530113-005 EG712363995TH tumtum + piyathus (33968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ530113-006 EH511403790TH sza1200 + นักสะสม (33896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 59)***
32 # 3อจ530113-007 EH534900228TH keattisak + J1980 (33897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ530113-008 EH305818687TH weddy + man77 (33898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ530113-009 EG267157907TH pry13 + ชมดาวโคราช (33972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ รุ่น 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1206)***
35 # 3อจ530113-010 EH511456903TH เจ้าบุญทุ่ม + sanpol (33899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์พิเศษ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
36 # 3อจ530113-011 EH442086825TH dnagangster + rakdee (33900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
37 # 3อจ530113-012 EG824389613TH rapeepat + panitan (33901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
38 # 3อจ530113-013 EH334829948TH phantom88 + poona63 (33902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจีดย์ เนื้อดำ ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
39 # 3อจ530113-014 EG721343875TH tammasatid + jedai12 (33966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
40 # 3อจ530113-015 EG958325209TH anandusit + challenge (33903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อนวโลหะ จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ530113-016 aui_mantana + (33983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพแต่งผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
chaiya_chate
*** พระสังกัจจายน์หลวงปู่ทิม วัดละหาราไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
42 # 3อจ530113-017 EX006925769TH sur_suk + เปาโลพระเครื่อง (33904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (ออกวัดสุวรรณรังสรรค์)***
43 # 3อจ530113-018 EH027163121TH เงิน108 + มีเงินมีทอง (33906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อเงิน จ.อยุธยา ***
44 # 3อจ530113-019 EH114894505TH norachai + โต๋พระเครื่อง (33908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่บางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
45 # 3อจ530113-020 EX006928460TH onizuka2518 + (33911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ530113-021 EB392152303TH CIVIL_KONG + (33912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ530113-022 EG802072829TH CIVIL_KONG + ironman (33913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 37 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ530113-023 EH145434870TH korn88 + อาทลพบุรี (33914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค๊ด ท/ออกวัดโบสถ์โพธิ์ทอง)***
49 # 3อจ530113-024 EG703298429TH pantun + hon18 (33916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อรพหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ530113-025 EH008574067TH grantdee + fox09rome07 (33920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวรพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
51 # 3อจ530113-026 EH008574067TH grantdee + fox09rome07 (33922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครศรีธรรมราช ***
52 # 3อจ530113-027 EG796342286TH banda + ปืนปราจีน (33963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หัวโตนิยม เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ530113-028 EG820121755TH weevee + สิทธิชัย (33961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (ออกวัดสวนส้ม)***
54 # 3อจ530113-029 EH408750859TH panitgang + หมูตากสิน (33926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
55 # 3อจ530113-030 EH082318209TH Tanya + ขุนเมืองจันทร์ (33928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
56 # 3อจ530113-031 EF043432048TH panitgang + kttk2006 (33931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อชินเงิน จ.ระยอง ***
57 # 3อจ530113-032 RE826717603TH คลับจับลิง + siaew (33933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ530113-034 EG574669961TH วันทามิ + korn88 (33936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1918)***
59 # 3อจ530113-035 RE486843761TH holyobject + ya101 (33937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** หมูพลิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลง วัดเขี้ยวแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 48)***
60 # 3อจ530113-036 EG302435493TH smilethailand + boonhome (33940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2433)***
61 # 3อจ530113-037 EH408931082TH eed_botong + aumphorn (33942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ530113-038 ED239289491TH pawin + noklek (33945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
63 # 3อจ530113-039 pop02 + cs16933 (33946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ530113-040 Nuntiya + พิมพ์นิยม (33948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
65 # 3อจ530113-041 EH048402649TH ต้อมกรุเตา + หมอพี (33949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530113-042 EH338549872TH กระแสร์ + ศรีเมืองระยอง (33950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 238)***
67 # 3อจ530113-043 น้องเฟิร์น + nuttakrit (33951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
68 # 3อจ530113-045 tony42 + korn_vipavadee (33953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
69 # 3อจ530113-046 EH055933948TH puklucky + santichai777 (33954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
70 # 3อจ530113-047 EH055933948TH yemsiam + santichai777 (33955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
71 # 3อจ530113-048 EH451590364TH workat + Rak99 (33956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.กาญจนบุรี ***
72 # 3อจ530113-049 toyotachi + dit4488 (33957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
73 # 3อจ530113-051 EF234134347TH tumtum + โต้ง3915 (33959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง (หลวงพ่อสาคร ปลุกเสก)***
74 # 3อจ530113-052 EF234134347TH puypee + โต้ง3915 (33960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนสากหัก วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (ตะกรุดเงินคู่)***
75 # 3อจ530113-053 EG206564249TH somechai90 + poohpp (33974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
76 # 3อจ530113-054 EG857124675TH sakanamai + จุ๋มจิ๋ม (33962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ชลบุรี (1 ชุด 2 องค์/หมายเลข 28)***
77 # 3อจ530113-055 tongoner + Naisert (33971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อว่าน ปี 2510 จ.พัทลุง ***
78 # 3อจ530113-056 EG264480415TH อาราธนา + หน่องโค๊ท (33964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1508)***
79 # 3อจ530113-057 EG264480415TH อาราธนา + หน่องโค๊ท (33965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1293)***
80 # 3อจ530113-058 EG264480415TH ดิจิม่อน + หน่องโค๊ก (33967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1567)***
81 # 3อจ530113-059 EG264480415TH พะงัน + หนองโค๊ท (33969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3396)***
82 # 3อจ530113-060 EG25251589TH linchi + bwoody17 (33970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
83 # 3อจ530113-061 EH459252739TH ood_pattane + bunn55 (33973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
84 # 3อจ530113-062 EG811405839TH เจ้าชายเลือดผสม + lovelove (33982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ530113-063 EG977484106TH w_penoom + JAKKRAPAT (33976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์น้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ530113-064 EH141727759TH skith + Monthon (33977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
87 # 3อจ530113-065 EH303918444TH akkorn + puiuru (33979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
88 # 3อจ530113-066 EH388207181TH ต้อม_โคราช + challenge (33981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
89 # 3อจ530113-067 EH341683700TH suparerk + shibulaken (33989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
90 # 3อจ530113-068 EG732111660TH nanta + pair1 (33990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
91 # 3อจ530113-069 EG732111660TH pwongphu + pair1 (33991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมาหาชนก รุ่นพิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
92 # 3อจ530113-070 EH141740211TH ชอบจัง + นู๋ลักษ์ (33992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ ***
93 # 3อจ530113-071 EG824397169TH เจ้าชายเลือดผสม + ชินพรรธน์ (33993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อสำริด ปี 2545 จ.นครปฐม (หมายเลข 713)***
94 # 3อจ530113-072 EH198954775TH pawin + Golf_bangbon (33994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ530114-001 EG815631977TH kwwee + apcwanta (33995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นบันดาลทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ530114-002 EH308914529TH korn88 + red131313 (33996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มไข่ปลา กรุป่าแตง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
97 # 3อจ530114-003 EG976371774TH panitgang + อนันต์ (33997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดเก๋งจีน เนื้อชินเงิน จ.ระยอง ***
98 # 3อจ530114-004 EH067467925TH mntpt + piya222 (33998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ปวเรศ 2 วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ (1 ชุด 2 องค์)***
99 # 3อจ530114-005 EG732137755TH morn7808 + singha_pk (33999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ530114-006 EH392676433TH pjanon + botan (34003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
101 # 3อจ530114-007 EH348392661TH wutbanbung + premwat (34015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.ชลบุรี (หมายเลข 408)***
102 # 3อจ530114-008 EH348392661TH armyjunk + premwat (34004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามงาม รุ่น 1 เสริม เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ530114-009 EG796347147TH promlok + ณิชนันท์ (34005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
104 # 3อจ530114-010 EG868200262TH noppadon + daphne (34006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆัง รุ่น 118 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
105 # 3อจ530114-011 EH492708757TH ภุชชง + mitmitee (34007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ530114-012 EH492708757TH ANCHANA + mitmitee (34008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (ตลับเงิน)***
107 # 3อจ530114-014 akehup + ตี๋เมืองทอง (34029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
108 # 3อจ530114-015 tongoner + สรรค์บางชัน (34030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อตะกั่ว จ.พัทลุง ***
109 # 3อจ530114-016 anode + สรรค์บางชัน (34031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (เลี่ยมทอง)***
110 # 3อจ530114-017 pouch + สรรค์บางชัน (34032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สร้างมณฑป เนื้อเงิน ปี 2552 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 145)***
111 # 3อจ530114-018 EG459423994TH pjanon + ANCHANA (34016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
112 # 3อจ530114-019 EG459423994TH pairoat + ANCHANA (34017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
113 # 3อจ530114-020 EH274582635TH onizuka2518 + ต้นพีเซ็นเตอร์ (34018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
114 # 3อจ530114-021 EH445571817TH เทพอินทรา + artirvana (34022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ530114-022 EH274594032TH esteem + twc661 (34023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
116 # 3อจ530114-023 EH335680117TH pry13 + babyraccoon (34024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1439)***
117 # 3อจ530114-024 EF043433159TH tonliv + suraj (34025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
118 # 3อจ530114-025 EH492134832TH CIVIL_KONG + Buncha (34026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
119 # 3อจ530114-026 EH361617466TH เชฟโคโรลาโด + ลูกพระนาง (34027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 457 )***
120 # 3อจ530114-027 ED219296308TH เทพอินทรา + noklek (34028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 800 )***
121 # 3อจ530114-028 EG714018694TH santichai777 + s-sean (34036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้วสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
122 # 3อจ530114-029 EH265501505TH บัวลอย + pong_m16 (34037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
123 # 3อจ530114-030 EG537556807TH kunesek + กระแสร์ (34038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อลงยา จ.ฉะเชิงเทรา ***
124 # 3อจ530114-031 EH354935720TH hon18 + aotaung (34039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ปี 2521 จ.นครปฐม ***
125 # 3อจ530114-032 EH445571803TH erosnewman + artirvana (34040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.กรุงเทพ (ออกวัดใหม่พิเรนทร์ )***
126 # 3อจ530114-033 EH338564305TH forzenoo + tongoner (34041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
127 # 3อจ530114-034 EG634948339TH benz51 + pong_m16 (34042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
128 # 3อจ530114-035 EG185138115TH CIVIL_KONG + ต่อยอด (34048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1236)***
129 # 3อจ530114-036 EG962071770TH golfwaveoil + ราชสีห์_กิ่งเพชร (34051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 25 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
130 # 3อจ530114-037 RD660058106TH jtrsnum + Peerasak_off (34043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อตะกั่ว (ตลับเงิน)***
131 # 3อจ530114-038 RE717163660TH แส่งรุ่งเรือง + สิงห์สุพรรณ (34049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน จ.นครปฐม ***
132 # 3อจ530114-039 ED486463644TH TONKHAW + วาสนา (34044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2854)***
133 # 3อจ530114-040 ED486463644TH TONKHAW + วาสนา (34045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลางพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 190)***
134 # 3อจ530114-041 ED486463644TH เทพอินทรา + วาสนา (34074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1356)***
135 # 3อจ530114-042 EF529256964TH santichai777 + เบเร่ต์แดง (34076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
136 # 3อจ530114-043 EG243390860TH pop-014 + ansaldo (34078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
137 # 3อจ530114-044 EG537267853TH UNICITY + pinmarine35 (34079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1941)***
138 # 3อจ530114-045 EH141710651TH ชานนทร์ + phaen (34080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
139 # 3อจ530114-046 EH043952851TH Chaiyoyo + โต้ง3915 (34081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง (หลวงพ่อสาคร ปลุกเสก)***
140 # 3อจ530114-047 EH106695122TH eoneon161 + weddy (34082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมทบ 7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
141 # 3อจ530114-048 EG631191893TH ood_pattane + viruch2499 (34083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว/สภาพล้างผิว)***
142 # 3อจ530114-049 EG251146827TH ชมรมพระสวย + ข้าวตอก (34084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
143 # 3อจ530114-050 EH069876675TH ณ-บางบัว + tumtum (34087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
144 # 3อจ530114-051 EG819285553TH Leksalaya + nampoo (34085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังรัชกาลที่ 6 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.นครปฐม (หมายเลข 0065)***
145 # 3อจ530114-052 EH410979883TH Naibangdee + jintanakorn (34086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จุตคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อเคลือบเหลือง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
146 # 3อจ530114-053 EG251022535TH ดิจิม่อน + เชือกกล้วย (34088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1766)***
147 # 3อจ530114-054 RD671220434TH suparerk + NissMo (34089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกจ้อย วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ม.ค. 2553 - 09:34 น.] #28401 (7/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530108-001 EH136586214TH sompong963 (33365) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ530108-002 EG559628182TH วิศวะ_พระเครื่อง (33369) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 1อจ530108-003 EH430183379TH pondya (33371) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ530108-004 EH058048320TH บุญเชิดนุ่มพรม (33373) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ530108-006 EH008584634TH lermsak (33376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ530108-007 EH294887260TH นงเพชรรัตน์ (33378) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ530108-008 EG958379989TH dol369 (33379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ530108-009 EX003043946TH fung-nana (33381) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ530108-010 EG346104098TH tonyhunter (33389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530108-011 EH335659318TH พงษ์วิวัฒิ (33382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530108-012 EF674337335TH เล็กซอย 5 (33383) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
12 # 1อจ530108-013 EG7229532373TH rattasah (33385) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 1อจ530108-014 EH152405159TH uthai211 (33387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530108-015 EH416348443TH Nat_Bangrak (33393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ530108-016 ED219275427TH artpakkrang (33395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ530108-017 EG975076104TH ARROW (33396) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
17 # 1อจ530108-019 EG903132115TH peat1979 (33399) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
18 # 1อจ530108-020 EG815566859TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (33507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ530108-022 EH311071607TH lekpra (33511) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ530108-023 RC311908214TH luangtajunior (33512) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ530108-024 EH306816400TH รักษ์ต้มเลือดหมู (33514) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
22 # 1อจ530108-025 EG346108205TH nitikul_c (33515) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530108-027 EG152032577TH มีนาคม (33518) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
24 # 1อจ530108-028 EG264461425TH chai8888 (33520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530108-029 EH271937921TH เอ็มซีเค (33521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
26 # 1อจ530108-030 EG421289473TH asd159357 (33523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 1อจ530108-031 EG342476125TH ยอดดอย (33525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ530108-032 EH141708794TH phaen (33526) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
29 # 1อจ530108-033 53050902176 tongsound (33527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530109-001 EG974840214TH bendorson (33532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ530109-002 EH214992672TH หน้าหวาน (33534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530109-003 EH246813063TH Wipa2517 (33536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 1อจ530109-006 EH459245106TH suthon (33540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ530109-007 EH340213126TH bannapong (33541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 1อจ530109-009 EH264731079TH rambo93 (33543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530109-010 EF656905012TH tookatun (33545) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
37 # 1อจ530109-012 EH126088965TH น_สุขปลอด (33548) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
38 # 1อจ530109-013 439921139 toy2k (33585) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
39 # 1อจ530109-014 EH410036249TH Sayanpf2 (33586) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530109-015 EH458476925TH ข้าวไทย (33588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ530109-017 EG150394780TH kayanusati (33593) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ530109-018 EG694763155TH ปืนใหญ่ (33618) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ530109-019 EH423892466TH wwut2 (33619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
44 # 1อจ530109-022 EG264463845TH ศรีวิชัยไชโย (33611) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
45 # 1อจ530109-023 EH018714869TH ninja12 (33612) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ530109-024 EH062407430TH พรชัย2 (33613) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ530109-025 EH405232815TH minemint (33614) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ530109-026 EH306010843TH ภูผามหาพรหม (33615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
49 # 1อจ530109-027 EG526093184TH beerice (33616) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ530111-001 EH303966705TH maxjvc (33640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ530111-003 EH087595813TH sa2618 (33642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
52 # 1อจ530111-005 EH388208607TH aksomsak (33645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ530111-006 EG828479481TH sef_ann (33646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
54 # 1อจ530111-007 EH108376387TH แบทแมน (33647) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
55 # 1อจ530111-008 ED657456765TH คอปแมน (33650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
56 # 1อจ530111-009 EH401847663TH worawit18 (33658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
57 # 1อจ530111-011 RE755182284TH blackburn23 (33663) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
58 # 1อจ530111-012 EH226326115TH ittipolb (33667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
59 # 1อจ530111-014 EH451505057TH Rak99 (33675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 1อจ530111-016 PB072527043TH cocoa (33688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 1อจ530111-017 EH137926492TH sompong963 (33725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
62 # 1อจ530111-018 EH400219891TH chet1r (33728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530108-001 แก้วสามวา (33404) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
2 # 2อจ530108-002 poramin (33406) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ530108-003 ทิวทัศน์ (33407) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ530108-004 โมกย์บางบัวทอง (33409) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ530108-005 อธิปัญญา (33411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ530108-007 nokee (33412) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ530108-008 susupa (33413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
8 # 2อจ530108-009 สร้อยมาลา (33415) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 2อจ530108-010 surasak_bpb (33417) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530108-011 eak_421 (33418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ530108-012 patbangbon (33419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ530108-013 พิชย์ภัสสร (33420) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
13 # 2อจ530108-014 โยทิน (33421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
14 # 2อจ530108-015 เหมียวบางใหญ่ (33422) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ530108-016 เหมียวบางใหญ่ (33423) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ530108-017 audsupawat (33425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ530108-018 somnuk09 (33428) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ530108-020 patihan (33430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ530108-021 joajae (33524) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530108-022 dnagangster (33529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530108-023 dnagangster (33530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ530108-024 Chang2103 (33531) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530108-025 Thenoom9 (33533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ530108-026 KONDEE446 (33535) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ530108-027 KONDEE446 (33539) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
26 # 2อจ530108-028 พุทธบูชา (33544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ530109-001 nboeke (33552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530109-003 aumphorn (33554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
29 # 2อจ530109-004 chamulet (33556) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 2อจ530109-005 sak_chai01 (33557) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ530109-006 พวาทอง (33592) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ530109-008 NEUNG01 (33560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
33 # 2อจ530109-009 puthangkrul (33562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ530109-010 วิมลดอดคอม (33564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ530109-011 tualek (33566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ530109-012 (33567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
37 # 2อจ530109-014 board (33575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530109-015 arinnick (33576) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 2อจ530109-018 สุวรรณภูมิ_17 (33580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ530109-019 pokpoom (33582) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ530109-021 ไม้ไกลฝั่ง (33596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
42 # 2อจ530109-022 shardow (33598) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 2อจ530109-023 pramual (33600) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
44 # 2อจ530109-024 vadcharapol (33602) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
45 # 2อจ530109-026 chumeka (33622) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
46 # 2อจ530109-027 แอนกะดิว (33623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ530109-030 นายเก้ (33626) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
48 # 2อจ530109-031 sjitrakorn (33627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
49 # 2อจ530109-032 lingling (33628) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
50 # 2อจ530109-033 paul2509 (33629) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
51 # 2อจ530109-035 jojo5 (33631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 2อจ530109-036 jojo5 (33632) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
53 # 2อจ530111-001 moteh (33691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
54 # 2อจ530111-002 bimsweet (33695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 2อจ530111-003 ณัฐนวพร (33701) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 2อจ530111-005 twicebirth (33706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ530111-006 thongkum (33708) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
58 # 2อจ530111-007 sumitphong (33709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
59 # 2อจ530111-008 pongsak-bangyai (33710) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
60 # 2อจ530111-009 pipat_ch (33711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 2อจ530111-010 jackle (33712) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 2อจ530111-011 ป่าสัก (33713) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
63 # 2อจ530111-012 phata (33714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
64 # 2อจ530111-013 tararutach (33715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 2อจ530111-015 แฮปรามคำแหง (33717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
66 # 2อจ530111-016 tararutach (33718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
67 # 2อจ530111-018 TONGKOOM (33720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
68 # 2อจ530111-019 TONGKOOM (33721) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
69 # 2อจ530111-020 sa_ngud (33722) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
70 # 2อจ530111-021 marchtu23 (33723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
71 # 2อจ530111-022 e22efg (33724) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
72 # 2อจ530111-024 PraDaDa (33729) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
73 # 2อจ530111-025 puritad (33741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
74 # 2อจ530111-026 numpraram2 (33730) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
75 # 2อจ530111-027 กู้เกาะเกร็ด (33731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
76 # 2อจ530111-028 อาโจ_____ (33732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
77 # 2อจ530111-029 เต้ยอิตาเลียน (33733) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
78 # 2อจ530111-030 t_kochawon (33734) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
79 # 2อจ530111-031 (33740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
80 # 2อจ530111-034 catmoo (33736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
81 # 2อจ530111-035 srimontara (33737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
82 # 2อจ530111-036 chaiyut07 (33738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
83 # 2อจ530111-037 stampjj (33739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530109-008 EH013707092TH นิกบุรีรัมย์ + jatupoom (33500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์ ***
2# 3อจ530109-017 ED657452018TH narendra + gager (33528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมใบหน้า)***
3# 3อจ530109-032 EG488786656TH sef_ann + BONWHAN (33571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
4# 3อจ530109-059 EG857106685TH laodee + จุ๋มจิ๋ม (33639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***


ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ม.ค. 2553 - 15:09 น.] #28396 (6/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
1 # 3อจ530109-001 EH408904802TH neverdie + ทิพบูรพา (33513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ530109-003 EG264457519TH TONKHAW + vara14 (33495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ530109-004 RE920367120TH w-pimpradub + ต๋องไตรมิตร (33496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดสิบ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
4 # 3อจ530109-005 EH164368135TH pump992 + proof1 (33497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ530109-006 EH338341210TH พนมรุ้ง + ROYNANTA (33498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ตะกรุดตั้ง)***
6 # 3อจ530109-007 EH245617779TH surathai99 + surathai99 (33499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ530109-009 EG798942932TH OTTOJ + ชิชิมารุ (33501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ530109-010 EG131689795TH jjuju + ฮก_ลก_ซิ่ว (33502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (โค๊ด ๙)***
9 # 3อจ530109-011 EH440238528TH หลิวบางน้ำจืด + หลานย่า (33503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
10 # 3อจ530109-012 EG525819069TH klaharn + HS6JMS (33504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
11 # 3อจ530109-013 EG525819069TH skith + HS6JMS (33505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์นั่งคู่ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครสวรรค์ ***
12 # 3อจ530109-014 EG525819069TH skith + HS6JMS (33506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ530109-015 EG525819069TH skith + HS6JMS (33508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ530109-016 EH440238514TH pairoj4442 + (33509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ530109-018 EG872222967TH Todmuangchon + (33516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
pongsan
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ530109-019 k-man + yakuzaa (33519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
17 # 3อจ530109-020 RD858815315TH supachai_u + พระดี24 (33522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ ***
18 # 3อจ530109-021 RE841319904TH penggo + bagio (33549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดปีก)***
19 # 3อจ530109-022 EG748361299TH toyotachi + vuttichai (33550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ530109-023 EH461353617TH c_chai27 + cchhaaii (33551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ530109-024 EH342801473TH junko + unity (33555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสิน วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ530109-025 EG718262142TH deatdacha + (33563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
themancitylion
*** พระสมเด็จ วัดขุนอินทรประมูล เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
23 # 3อจ530109-026 EG718262142TH ANCHANA + (33561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
themancitylion
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
24 # 3อจ530109-027 EG718262142TH ANCHANA + (33565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
themancitylion
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำ ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530109-028 EH391935397TH theera + totomontree (33558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธ วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
26 # 3อจ530109-029 EH081502359TH twicebirth + degdee (33568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อสิน วัดละหารไร่ รุ่นครบ 80 ปี เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ530109-030 EH081502359TH พนมรุ้ง + degdee (33569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ตะกรุดตั้ง)***
28 # 3อจ530109-031 EB392136685TH tawee999 + ชมรมพระสวย (33570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530109-034 EH408914138TH MIKESAINOY + ทิพบูรพา (33574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
30 # 3อจ530109-035 EH401929566TH CIVIL_KONG + ps_alone (33577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.เพชรบุรี ***
31 # 3อจ530109-036 EH231955272TH ต้อม_โคราช + สรรค์บางชัน (33591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
32 # 3อจ530109-037 EC575854681TH artirvana + kamol111 (33581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ530109-039 EH008670443TH neverdie + kampanat (33587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ530109-041 Kittipon + panna08 (33605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
35 # 3อจ530109-043 EH087583418TH santiaod + อยากเป็นเซียน (33595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นวาสนามหาเศรษฐี เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2552 จ.นครปฐม (ตะกรุดทอง/หมายเลข 399)***
36 # 3อจ530109-044 EH087583418TH santiaod + อยากเป็นเซียน (33597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นวาสนามหาเศรษฐี เนื้อผงจินดามณี ปี 2552 จ.นครปฐม (ตะกรุด 3 กษัตริย์/หมายเลข 3)***
37 # 3อจ530109-045 EH338536715TH โรนิน + tongoner (33599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
38 # 3อจ530109-046 EH439921139TH หมูหก + toy2k (33601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค๊ด)***
39 # 3อจ530109-047 EH439921139TH พะงัน + toy2k (33603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
40 # 3อจ530109-049 EH088860395TH notebook + อาชาเหล็ก (33606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
41 # 3อจ530109-051 EH140078315TH monchai02 + bamboss (33608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย ***
42 # 3อจ530109-052 EG130809514TH คุณปู่ + phipops (33609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ530109-053 EG297553243TH shang + monnoot (33633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระมเหศวร กรุวัดศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
44 # 3อจ530109-054 EH341638586TH CIVIL_KONG + คนบางแสน (33634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ530109-055 EH354607432TH yotrawee + เด็กวิกสังกะสี (33635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
46 # 3อจ530109-056 EG264463655TH อาราธนา + vara14 (33636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1368)***
47 # 3อจ530109-057 EH020776059TH maner + boonyang002 (33637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดสี่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
48 # 3อจ530109-058 RD821912795TH เล็กซอย 5 + nibita (33638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ530111-001 EH226326209TH santichai777 + jintanakorn (33644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
50 # 3อจ530111-002 EG265100533TH mostt + bank1966 (33672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ530111-003 EG246776706TH pawin + Tommy111 (33648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ530111-004 EG795185788TH numpraram2 + yacool (33649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
53 # 3อจ530111-005 EG820354066TH kit2509 + Leksalaya (33651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ530111-006 EF679552052TH เมฆินทร์ + midaa (33652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ530111-007 EH338534538TH บอยท่าเหนือ + namo0123 (33653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ530111-009 EG279811649TH somsak-poy + ชัยชาญ (33655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
57 # 3อจ530111-010 yemsiam + เอิงเอย (33656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ530111-011 kunesek + เอิงเอย (33657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ530111-012 ac100 + เอิงเอย (33659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ530111-013 RE430577742TH เด่นภูมิ + datyutthaya (33670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.อยุธยา ***
61 # 3อจ530111-014 helikoptor + pongsak- (33669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
bangyai
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (ออกวัดโบสถ์โพธิ์ทอง/โค๊ดนะ)***
62 # 3อจ530111-015 EG742401661TH panitgang + นู๋ลักษ์ (33668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่น 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
63 # 3อจ530111-016 singha_pk + joy2007 (33661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ530111-017 ต้อม_โคราช + เจริญพร (33662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
65 # 3อจ530111-018 EG526093184TH แฮปรามคำแหง + beerice (33664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (ออกวัดแจ้งนอก)***
66 # 3อจ530111-019 EG252704938TH เหน่งเมืองนนท์ + theera (33665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
67 # 3อจ530111-020 EG863731856TH gear32 + แม่พรมมา (33666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
68 # 3อจ530111-021 EG862409239TH Jumanji + nillanat (33673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 98964)***
69 # 3อจ530111-022 EH311099653TH แบทแมน + ไตรลักษณ์111 (33674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (ลงรักดำสภาพใช้)***
70 # 3อจ530111-023 EH459228173TH หนองกรับ + suthon (33676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน ***
71 # 3อจ530111-024 EH139270845TH เต้ยอิตาเลียน + korngavee (33677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 15387)***
72 # 3อจ530111-025 EG432403744TH monchai02 + ปุ๊กลุก (33679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่น 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
73 # 3อจ530111-026 EH338509808TH เอ็กซ์มหาดไทย + tongoner (33680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
74 # 3อจ530111-027 EG146909064TH mntpt + ชนาฎศิลป์ (33681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
75 # 3อจ530111-030 RE774762865TH pigbig + kingcrow (33684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ530111-031 ED219256119TH engineer27 + เอสจีบอย (33685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
77 # 3อจ530111-032 EG971740384TH monchai02 + abbasaki (33686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (อ้างอิงบัตรเดิมเลขที่ 520610-186)***
78 # 3อจ530111-033 EG928970146TH udommak + runglp (33687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
79 # 3อจ530111-034 EG715501988TH พิณเปี๊ยะ + prapon3006 (33689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อตะกั่ว ปี 2532 จ.อยุธยา ***
80 # 3อจ530111-035 EH274471617TH djaonja + twc661 (33690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
81 # 3อจ530111-036 EG246780087TH พะงัน + ansaldo (33692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค๊ด)***
82 # 3อจ530111-037 EG631188109TH ANUNT99 + pry13 (33693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
83 # 3อจ530111-038 EG246780095TH santiaod + ansaldo (33694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดด้ามปากกา ***
84 # 3อจ530111-039 EG246780073TH ชานนทร์ + ansaldo (33696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)***
85 # 3อจ530111-040 EH398286189TH ชินเงิน + shogun (33697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองผสม จ.พิจิตร ***
86 # 3อจ530111-041 EG811437598TH jessepre + t_local (33698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้น จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ530111-042 EH398297615TH satit413 + shogun (33699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี (ตะกรุดสามกษัตริย์)***
88 # 3อจ530111-043 EH142045955TH korn88 + chen_2222 (33700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
89 # 3อจ530111-044 EG802065160TH tui_bong + pra_yai (33702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
90 # 3อจ530111-045 EG796332448TH ton_bangplee + ปืนปราจีน (33704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
91 # 3อจ530111-046 RE424794218TH โมรารัตน์ + tui-vt (33705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นพระธาตุเจดีย์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2549 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1771)***
92 # 3อจ530111-047 EH1111087425TH sef_ann + weddy (33707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
93 # 3อจ530111-048 phamorsee + อาโจ_____ (33743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นรคราชสีมา (หมายเลข 636)***
94 # 3อจ530111-049 EG523373596TH krans + focus-2007 (33749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
95 # 3อจ530111-050 EG421294116TH tum007 + werapun (33744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ530111-051 EH400219891TH poodumken + chet1r (33745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโขน วัดป่าหวาย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
97 # 3อจ530112-001 EH408739310TH donge + juipeter (33748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)***
98 # 3อจ530112-004 EH348282547TH TheJo + angryted (33751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพ ***
99 # 3อจ530112-006 jorangsan + dan_sena (33753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
100 # 3อจ530112-007 khonnakorn + dan_sena (33768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านคลอง รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข1890)***
101 # 3อจ530112-008 bancha18 + นิดนิด (33754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
102 # 3อจ530112-011 kai222 + maytus (33756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ530112-012 หมูหก + ติวคลองสาม (33757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 333)***
104 # 3อจ530112-013 EH274409756TH aumnuey + twc661 (33758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ530112-014 EG694771894TH tui_bong + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (33759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
106 # 3อจ530112-015 EH274409760TH กล้วยไข่ + twc661 (33760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณสรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ป่างป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพ ***
107 # 3อจ530112-016 EG820994237TH วังตะโก + สิทธิชัย (33761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดถ้ำขุนเณร พิมพ์หน้าลิง(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (สภาพใช้)***
108 # 3อจ530112-018 EH392601276TH jtrsnum + phalao2000 (33764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อเงิน จ.อยุธยา ***
109 # 3อจ530112-019 patama + กุมภาพันธ์ (33778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
110 # 3อจ530112-021 EH363291435TH เพชรศรีวิชัย + นิกส์เพชรเกษม (33780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี***
111 # 3อจ530112-023 linchi + kueyunon (33785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
112 # 3อจ530112-024 มณีพระ + kueyunon (33787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
113 # 3อจ530112-025 EH092679533TH อาราธนา + โสสิชล (33813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 235)***
114 # 3อจ530112-026 EH449615062TH chinko + มาใหม่ (33789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญธรหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 124)***
115 # 3อจ530112-029 lengwuchong + susupa (33814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสาม กรุท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ ***
116 # 3อจ530112-031 EH087616337TH ยุทธแหลมทอง + moomotion (33798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ)***
117 # 3อจ530112-032 EH451502767TH เกรียงไกร + เด็กใหม่ (33822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
118 # 3อจ530112-033 EH451502767TH kunassin + เด็กใหม่ (33801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์พระนาคปรก เนื้อผง(ลงกรุ) จ.ระยอง ***
119 # 3อจ530112-034 EG958331717TH tongis + aksomsak (33804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
120 # 3อจ530112-035 RE296571838TH pawin + yodchai1515 (33805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)***
121 # 3อจ530112-035 RE296571838TH pawin + yodchai1515 (33805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)***
122 # 3อจ530112-036 503624525 yakdon + eak_421 (33807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 184)***
123 # 3อจ530112-037 EH388224162TH เด็กนอก + aksomsak (33809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)***
124 # 3อจ530112-038 EH359938317TH อยู่กับวัด + junsri (33811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังมาฏิสั้น ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
125 # 3อจ530112-039 EG694776525TH pongxman + ปืนใหญ่ (33818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาง กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
126 # 3อจ530112-040 EH292981320TH korn88 + nuchest (33812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
127 # 3อจ530112-041 EG909733475TH ชัยฤทธิ์ + thongchai93 (33823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อนวโลหะหน้าทอง จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 43)***
128 # 3อจ530112-042 EH231955555TH kit2509 + สรรค์บางชัน (33825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
129 # 3อจ530112-043 EH421655543TH chatupol + ต้องนครนายก (33827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พุทธชินราช วัดสุทัสน์ฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง ปี 2485 จ.กรกุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
130 # 3อจ530112-044 EB392146886TH Lupinthe + tomying (33829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
131 # 3อจ530112-045 EB392146886TH santiaod + tomying (33831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
132 # 3อจ530112-047 EG131699523TH วิหารกรอ + tomorrowok (33833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชุดเหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2525 จ.นครสวรรค์ (1 ชุด 3 เหรียญ)***
133 # 3อจ530112-049 ชัยชาญ + oldshop (33837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่/สภาพใช้)***
134 # 3อจ530112-052 EH534976748TH sotorn-50 + prathep (33847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
135 # 3อจ530112-053 EH429572093TH man14 + jintanakorn (33840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ เนื้อผงดำ ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปิดทองใหม่)***
136 # 3อจ530112-054 EH231955502TH Kanisorn + สรรค์บางชัน (33841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกออกวัดพรหมนิมิต)***
137 # 3อจ530112-055 EG459522591TH degdee + k9cob (33850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
138 # 3อจ530112-057 EH433336975TH ONE_NSC + nukro09 (33853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำ ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
139 # 3อจ530112-059 EH221596270TH morn7808 + suraj (33856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นผ้าป่าชาวย้อม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
140 # 3อจ530112-060 EH242204402TH BUSOH-SENSEN + suraj (33858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบงาแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
141 # 3อจ530112-061 EG253306739TH pry13 + ปราสาทหินพิมาย (33860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2496)***
142 # 3อจ530112-063 EG253306742TH sinchai + ปราสาทหินพิมาย (33865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 995)***
143 # 3อจ530112-064 EH081504805TH กระแสร์ + degdee (33867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอุตตฺโมหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อทองแดงก้นเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 095)***
144 # 3อจ530112-066 EG252707585TH PALMSAK + theera (33869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
145 # 3อจ530112-067 EG264479372TH ginger + vara14 (33871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
146 # 3อจ530112-068 EH309159415TH simiran + ก้องภพ99 (33872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
147 # 3อจ530112-071 EH082316622TH tanagon + ขุนเมืองจันทร์ (33877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ ปี 2485 จ.กรุงเทพ (มีโค๊ด)***
148 # 3อจ530112-072 EG435969272TH Jom2523 + อี๊ดเมืองเลย (33878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2439)***
149 # 3อจ530112-073 EG435969272TH Jom2523 + อี๊ดเมืองเลย (33880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2615)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ม.ค. 2553 - 09:38 น.] #28380 (5/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530107-001 EG821488458TH joeymorn (33230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ530107-002 EH267837581TH tockjung (33234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
3 # 1อจ530107-003 EG811056223TH น้ำปาย (33236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530107-004 EG279645751TH doctorp (33237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ530107-005 EG820040221TH nampoo (33239) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ530107-006 EH272360539TH ขวัญใจ (33240) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
7 # 1อจ530107-007 EG959908095TH rakdee (33242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530107-008 EG976708173TH ชอบจัง (33243) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530107-009 EG445570269TH marisanamwong (33245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
10 # 1อจ530107-010 EG976198435TH UNICITY (33246) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
11 # 1อจ530107-011 EH338520803TH wincc (33248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ530107-012 EH363136039TH bancha18 (33249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
13 # 1อจ530107-013 EG488677758TH ชิคาปู (33250) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530107-014 EH543448276TH ONE-PIECE (33252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ530107-015 EG813687253TH เอกประจวบฯ (33253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ530107-016 EH146431628TH birdbeat (33254) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ530107-017 EF042851176TH ทรัพย์บางซื่อ (33262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ530107-018 EH363349113TH มอมแมม (33264) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ530107-019 EC108363511TH โต๋พระเครื่อง (33265) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ530107-020 EH087577443TH hi-low (33266) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ530107-021 EG270285384TH suntorn (33296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ530107-022 RE106613429TH joechainat (33298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 1อจ530107-023 RE435443226TH thevit (33299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530107-024 EH422266496TH oilfish (33301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530107-025 EH404712912TH nanta (33355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530107-026 ED477230730TH softjap (33356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ530107-027 EG958399524TH aksomsak (33357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 1อจ530107-028 EH027626133TH โฟล์คซอง (33358) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
29 # 1อจ530107-029 EG828482185TH sef_ann (33359) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ530107-030 ED219223725TH พรหมมุนี (33362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ530107-031 EG243756720TH korat (33360) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 10 องค์
32 # 1อจ530107-032 EH404706280TH เด็กตากฟ้า (33361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ530107-033 EH032542351TH เนตรชนก (33364) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ530107-034 EH423622534TH เคอิโงะ (33363) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530106-004 juipeter (33139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
2 # 2อจ530106-006 ดูไม่เป็น (33143) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ530106-008 pawin (33148) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ530106-014 memories (33165) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ530106-015 eak_421 (33168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
6 # 2อจ530106-016 nco29-48 (33169) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ530106-017 somjitgass (33172) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530106-018 sak_chai01 (33173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ530106-019 sak_chai01 (33177) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530106-020 ANUNT99 (33180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ530106-021 lungwhang (33151) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 2อจ530106-022 lungwhang (33152) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ530106-023 robbo (33157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
14 # 2อจ530106-024 มานิต (33159) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
15 # 2อจ530106-025 chaianan (33163) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ530106-026 bucha (33167) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ530106-027 ต้นbonny (33171) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ530106-028 ต้นbonny (33175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 2อจ530106-029 หยัดเคหะธานี (33178) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ530106-031 chiu2002 (33546) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
21 # 2อจ530107-001 vorapong139 (33270) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
22 # 2อจ530107-002 นรปาน (33272) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ530107-003 bookbright (33294) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
24 # 2อจ530107-004 sumsawang (33273) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530107-005 chengsim (33275) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ530107-006 huajoak (33277) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530107-007 phett (33293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ530107-008 meam52 (33278) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 2อจ530107-009 tepakornsu (33279) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
30 # 2อจ530107-010 engineer27 (33281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
31 # 2อจ530107-011 seksitk (33282) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ530107-012 พุทธรักษ์ษา (33284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ530107-013 TONGKOOM (33285) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ530107-014 jackle (33287) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ530107-015 monthap (33288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
36 # 2อจ530107-016 เจ๊เล็ก (33289) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
37 # 2อจ530107-017 oodsandee (33290) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530107-018 ploithai (33349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
39 # 2อจ530107-019 addy009 (33350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
40 # 2อจ530107-020 suwipol (33351) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ530107-021 sjitrakorn (33352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
42 # 2อจ530107-022 สัมปัญโณ (33353) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
43 # 2อจ530107-023 สัมปัญโณ (33354) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530111-052 Ex006923459TH somchaic +เปาโลพระเครื่อง ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ม.ค. 2553 - 10:23 น.] #28376 (4/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ530104-001 EH235683739TH pornpoj (32831) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ530105-001 EG559607219TH กบอตก (32959) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ530105-005 EG812370800TH wattikorn (32966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ530105-006 EG462550675TH tumtam (32968) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ530105-007 EG288737748TH พญานาค (32970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
6 # 1อจ530105-008 EH095498265TH suparerk (32974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 1อจ530105-010 EF656497256TH tookatun (32976) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ530105-012 EH394128386TH ไม้มงคล (32979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
9 # 1อจ530105-020 EH006620872TH little (33065) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530105-023 EH301087718TH holyobject (33070) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530105-026 EH082875604TH nirun1975 (33075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530105-032 EH338479108TH samart2010 (33089) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ530106-001 EH087542360TH มาใหม่ (33093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530106-002 EG796320382TH khakprachin (33094) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ530106-003 EG269691178TH สายธาร (33096) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
16 # 1อจ530106-004 EH313032455TH nuthapol (33097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ530106-005 EF471557040TH (33101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ530106-006 EH219541365TH kingg (33102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ530106-007 EH341637254TH autopower (33104) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ530106-008 EH305549866TH สิบสองปันนา25 (33106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ530106-009 EH423624305TH heng9999 (33107) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ530106-010 EH338499629TH ossyman (33133) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ530106-011 EG247129663TH setthasiri (33109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ530106-012 EH013705264TH yutputsoon (33110) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530106-013 EH338478337TH ibapra (33111) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
26 # 1อจ530106-014 ED477263392TH Ronado (33114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ530106-015 EG264455645TH ศรีวิชัยไชโย (33115) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
28 # 1อจ530106-016 RE379926715TH Pinks (33117) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ530106-017 EF656491726TH tookatun (33119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
30 # 1อจ530106-018 EG491819955TH marker-17 (33120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530106-019 EG042610475TH wath132 (33122) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ530106-020 EG152147392TH tigerd4d (33124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ530106-021 EH151706435TH วิหารกรอ (33199) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ530106-022 EH307682275TH มาใหม่ (33182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ530106-023 EG804707051TH รัตนชาติ (33184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
36 # 1อจ530106-024 EF473127079TH บุญเชิดนุ่มพรม (33186) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
37 # 1อจ530106-025 EH068899065TH opol1812 (33191) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ530106-026 EH429528758TH bagio (33185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
39 # 1อจ530106-027 EH458309202TH ตี๋วัดทุ่ง (33188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
40 # 1อจ530106-028 EG844337513TH looknam1 (33189) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
41 # 1อจ530106-029 EH534783787TH suriyon17 (33193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ530106-030 EG635031367TH Bseries (33195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
43 # 1อจ530106-031 EH508142428TH chok999 (33196) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ530106-032 ED219267068TH artpakkrang (33198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ530106-033 ไม่มีหมายเลขEMS สุเรนทรชิต (33201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ530106-034 EH3052909197TH supason48 (33211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
47 # 1อจ530106-035 EH306009394TH kingg (33213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ530106-036 EH423145707TH yasticker (33214) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
49 # 1อจ530106-037 EG243750642TH sineenat (33215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ530106-038 EG632395425TH nattasak (33216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ530106-039 EG976197245TH naimnim (33217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ530106-040 EH423145715TH yasticker (33219) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
53 # 1อจ530106-041 EG250429685TH สาตะมนต์ (33220) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
54 # 1อจ530106-042 EG798942932TH ชิชิมารุ (33222) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 1อจ530106-043 EH081500300TH piya2518 (33224) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
56 # 1อจ530106-044 EH311069475TH k_weerawat (33225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
57 # 1อจ530106-045 EH105460647TH tongsound (33233) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 1อจ530106-046 EH293624094TH Fantasy (33227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
59 # 1อจ530106-047 EH187231201TH onizuka2518 (33229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ530105-003 เผ่าพงษ์ (32866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ530105-007 bucha (32872) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530105-012 เสมาพัดยศ (32887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ530105-013 เอิงเอย (32890) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ530105-032 WEERA_NUNGHOT (32926) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
MAI
6 # 2อจ530105-040 penpathum (32939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530105-041 kumpa (32941) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ530105-045 เอี่ยมเลิศ (33026) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
9 # 2อจ530105-046 workat (32956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ530105-047 กาละแม (32958) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
11 # 2อจ530105-057 oodsandee (32983) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ530105-062 CHAIWAT99 (32995) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ530105-065 logisman (33002) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ530105-069 sakchidlom (33059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ521226-001 EH359929465TH กาน999 + junsri (32811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530104-002 EH338468900TH Potaplam + เนปาล (32837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ530105-026 pairoat + vittaya14 (32908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฎิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
4 # 3อจ530105-038 EB392133410TH singha_pk + ชมรมพระสวย (32928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ530105-044 EB392133437TH ดินสอน้อย + ชมรมพระสวย (32940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อขันลงหิน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
6 # 3อจ530105-079 ปิงเปียง + อภิชาติบุญ (33047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธ ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
7 # 3อจ530105-091 EG824105237TH anzb12 + มงคล88 (33015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระทวาราวดีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ530105-105 EG795182720TH ภุชชง + yacool (33066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ บล็อกกลาก เนื้อทองแดง จ.ปทุมธานี ***
9 # 3อจ530106-010 pantun + ตี๋เมืองทอง (33113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ530106-025 surats_s + thongpaiwan (33204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ530106-029 EH274499703TH finance + บาราย (33145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2540 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ530106-037 ตี๋กรอบพระ + memories (33202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
13 # 3อจ530106-044 EG559610045TH bosssojae444 + kai222 (33183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพ ***
14 # 3อจ530106-057 pjanon + sabd11 (33210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
15 # 3อจ530106-069 EH311069475TH pluem2318 + k_weerawat (33241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
16 # 3อจ530106-080 finance + opalvet (33261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ530107-002 EH363830815TH ชานนทร์ + pornpoj (33271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ530107-021 EG804651406TH kitiphumi + ถาวรวัฒนะ (33310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (แช่น้ำมนต์)***
19 # 3อจ530107-027 EG694760287TH winyuchon + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (33316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
20 # 3อจ530108-001 EH421656827TH ONE_NSC + ต้องนครนายก (33366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
21 # 3อจ530108-002 EH087550817TH ploithai + jorangsan (33367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาสาริกาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ530108-003 EH087550803TH ขุนแผน50 + jorangsan (33370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
23 # 3อจ530108-004 EG061132464TH peat1979 + เบียคุยะ (33372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ530108-005 EH397652853TH TAE-THANK + โก๋แก่ (33368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
25 # 3อจ530108-006 RE378681446TH onizuka2518 + doctorp (33374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ. ระยอง (ออกวัดแม่น้ำคู่เก่า/สภาพหูตัด)***
26 # 3อจ530108-007 EG857101048TH honzakub + จุ๋มจิ๋ม (33377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญนั่งพานหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 419)***
27 # 3อจ530108-008 EH264721607TH น้ำ51 + rambo93 (33380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (กะไหล่เงินใหม่)***
28 # 3อจ530108-009 EG243745316TH Jom2523 + ansaldo (33384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 430)***
29 # 3อจ530108-010 EG243745293TH Jom2523 + ansaldo (33386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่คูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 861)***
30 # 3อจ530108-011 EG697180105TH wuth2002 + midnightjojo (33388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ530108-012 EG243745302TH ต่ายเอเชีย + ansaldo (33390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ530108-013 EG697180817TH panitgang + midnightjojo (33391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหงษ์ทองปรโมหลวงปู่เพิ่ม วัดจุกเฌอ พิมพ์บัวชั้นเดียว เนื้อทองลำอู่ ปี 2528 จ.ชลบุรี ***
33 # 3อจ530108-014 EH408736579TH wakka + หมูตากสิน (33392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2511 จ.ฉะเชิงเทรา ***
34 # 3อจ530108-015 พะงัน + เทพดำเนิน (33394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1889)***
35 # 3อจ530108-016 unity + dan_sena (33397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านคลอง รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 602)***
36 # 3อจ530108-017 prathep + nongnhun (33400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร ***
37 # 3อจ530108-018 ED412651543TH khonnakorn + nongjook (33402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ530108-019 EH205009917TH เอ็ดเวิด + viruch2499 (33401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** มีดด้ามงาฝักไม้ ***
39 # 3อจ530108-020 EH262912498TH เทพกระสินธุ์ + Tigge-jeed (33403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ530108-021 EH246813063TH anzb12 + Wipa2517 (33405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระอยุธยาทรงเครื่องหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ530108-022 EH389625621TH anzb12 + ลิตเติ้ลตี๋ (33408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ530108-023 EH242205062TH Hongtae + tongAA (33410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อเกษม วัดสุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
43 # 3อจ530108-024 RC906271955TH prathep + armarging (33414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร ***
44 # 3อจ530108-025 EH136719817TH k-man + เพิ่มทรัพย์ (33416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์ฐานเตี้ยเล็กเข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
45 # 3อจ530108-026 oudood + เจ่กเตี้ย (33426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
46 # 3อจ530108-027 EH274407830TH nco29-48 + twc661 (33424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ530108-028 RE398398450TH maithai + sittistr (33433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลวง พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
48 # 3อจ530108-029 tum007 + พระสุธน (33434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
49 # 3อจ530108-030 EF353595772TH vetkase + pong_m16 (33432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
50 # 3อจ530108-031 EF353595772TH onizuka2518 + pong_m16 (33427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ530108-032 RE030502227TH jeera + sittistr (33431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 1 (ตกค้าง) เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
52 # 3อจ530108-033 EG824636884TH pwongphu + เอกปากท่อ (33437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
53 # 3อจ530108-034 EG979897175TH ARROW + เอกาวายุ (33440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์มณฑปหลังยันต์สิบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 335)***
54 # 3อจ530108-035 EH203254336TH Nutha + pui_l (33469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ530108-036 EG264341705TH pairoj1 + oldshop (33447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออู๊ด เนื้อทองแดง ***
56 # 3อจ530108-037 EH442086825TH TheJo + rakdee (33452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะเทาะมุมบนซ้าย)***
57 # 3อจ530108-038 EH384585925TH TheJo + ธนถัทร (33456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ ***
58 # 3อจ530108-039 EF529254257TH ราชาพระย่อย + เบเร่ต์แดง (33460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ530108-040 EH396666547TH สุเรนทรชิต + GEARBAN (33461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (ออกวัดเพรียง/สภาพทำความสะอาดผิว)***
60 # 3อจ530108-041 EH338479108TH pairoat + samart2010 (33435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ530108-042 EH231955048TH พนมรุ้ง + สรรค์บางชัน (33436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
62 # 3อจ530108-043 EH214876504TH yootha + school (33438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
63 # 3อจ530108-044 EH403372673TH santiaod + ชาญยุทธ (33439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปึ 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 64)***
64 # 3อจ530108-045 EG973592706TH ktct22 + พ่อไอ้โก๊ะ (33441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
65 # 3อจ530108-046 EH087581995TH boonyarith1 + kom_ku (33442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530108-047 EH087581995TH ปิงเปียง + kom_ku (33443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราชหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ530108-048 EH394152147TH jackle + maytus (33444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
68 # 3อจ530108-049 ลูกเหล็ก + audsupawat (33445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุดรธานี ***
69 # 3อจ530108-050 EH294131555TH engineer99 + tik524778 (33446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **เหรียญปั๊มตื้นทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
70 # 3อจ530108-051 EG263643832TH pun029 + Tommy111 (33448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ530108-052 EG804042855TH sitrayong + arm6099 (33449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
72 # 3อจ530108-053 EG909722901TH รุยคอสต้า + ต้นข้าวPS (33450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.อยุธยา ***
73 # 3อจ530108-054 EH543436437TH Timemachine + เอกจิตต์ (33451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
74 # 3อจ530108-055 เทพกระสินธุ์ + สำเภาทอง (33453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อหนังไก่ เนื้อทองผสม ปี 2508 จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5 นิ้ว) (หมายเลข 2 9026)***
75 # 3อจ530108-056 EH416348443TH Jom2523 + Nat_Bangrak (33454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งทศพลหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลายเซ็น เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ530108-057 EG365030724TH anek48 + เนรันชลา (33455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ระยอง ***
77 # 3อจ530108-058 ลิ้นจี่ + patihan (33457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
78 # 3อจ530108-059 พุทธชน +patihan (33458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ530108-060 csuwatchai + patihan (33459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหังหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เนื้อดิน จ.กรุงเทพ ***
80 # 3อจ530108-061 EG171670253TH jonakhon + GAL48 (33462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 2883)***
81 # 3อจ530108-062 EH408913251TH แบทแมน + Nutanun (33463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน วัดกรุบ้านกร่าง พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ530108-063 EG737088322TH thabthong_c + ช้างพฤกษา (33464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
83 # 3อจ530108-064 EG042618001TH kit2509 + pr1972 (33466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ530108-065 EH232435548TH ชัยฤทธิ์ + (33467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.กรุงเทพ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
85 # 3อจ530108-066 EH338511656TH youth + tongoner (33470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
86 # 3อจ530108-067 EH149771373TH prathep + chaiyasit (33471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
87 # 3อจ530108-068 EH082864782TH นาญTV3+namo0123 (33468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (เลี่ยมทอง)***
88 # 3อจ530108-069 EG715708109TH wee-2494 + เจริญพรหม (33472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
89 # 3อจ530108-070 EH082899512TH kriengsl + namo0123 (33473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ530108-071 EH309153832TH ชิชิมารุ + ก้องภพ99 (33474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
91 # 3อจ530108-072 artirvana + Chang2103 (33475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
92 # 3อจ530108-073 ire_am + Chang2103 (33476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)***
93 # 3อจ530108-074 ท่าดอนหลวง + Chang2103 (33477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และฝนขอบทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ530108-075 ต่อแต้ม + Chang2103 (33478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพ ***
95 # 3อจ530108-076 EH400032358TH Petro + prathep (33479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก รุ่นจิ๊กโก๋ เนื้อแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
96 # 3อจ530108-077 EH420969571TH tongAA + พรหลวงปู่ (33480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
97 # 3อจ530108-078 EH221578364TH -อรุณ- + ชานนทร์ (33483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ530108-079 EH338307519TH บาราย + pjanon (33481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
99 # 3อจ530108-080 EH393993361TH TAE-THANK + แป้ง67 (33482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
100 # 3อจ530108-081 Wendy + oldshop (33484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
101 # 3อจ530108-082 Prizehunter + oldshop (33485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ530108-083 oldshop + (33486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ530108-084 sef_ann + oldshop (33487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ530108-085 EH304457465TH kunesek + thamwong (33492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พีธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
105 # 3อจ530108-086 RE505152236TH eoneon161 + macarther (33488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
106 # 3อจ530108-087 EH338510580TH olympia + Tharin_P (33489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ530108-088 EF525797465TH armyjunk + cheerasak (33493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน เนื้อดิน จ.นนทบุรี ***
108 # 3อจ530108-089 EH141708794TH โก๋แก่ + phaen (33490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น ข 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร ***
109 # 3อจ530108-090 EH141708794TH โยทิน + phaen (33491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่น 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
110 # 3อจ530107-054 EH068899065TH oplo1812+TheJo (33344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
***เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อยุธยา***


ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ม.ค. 2553 - 08:10 น.] #28367 (3/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530105-048 srimontara (32963) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ530105-049 b_wor (32967) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530105-050 finance (32969) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ530105-051 กู้เกาะเกร็ด (32971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ530105-052 ปฐมภูมิ (32972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530105-053 e22efg (32973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ530105-054 blue333 (32978) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
8 # 2อจ530105-055 piyat9 (32980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530105-056 niruch (32981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530105-058 pipat_ch (32987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ530105-059 Chew_JJ (32989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
12 # 2อจ530105-060 monthap (32991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ530105-061 sa_ngud (32994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ530105-063 เอ็กซ์มหาดไทย (32996) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ530105-064 อภิชาติบุญ (33000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
16 # 2อจ530105-066 เจริญพร (33006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ530105-067 penggo (33021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ530105-068 tafu-boy (33058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 2อจ530105-070 malakul (33061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ530105-071 sjitrakorn (33062) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530106-001 toei89 (33135) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ530106-002 piyat9 (33136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530106-003 natrod (33138) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
24 # 2อจ530106-005 พิชย์ภัสสร (33142) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
25 # 2อจ530106-007 แก้วสามวา (33146) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ530106-009 นิดนิด (33154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ530106-010 kohtc (33155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ530106-011 mdkm11 (33158) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
29 # 2อจ530106-012 thongpaiwan (33160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 2อจ530106-013 o-larn (33162) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530105-082 EG461961087TH yahee13 + BankHiWay (32990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530107-001 EH349530293TH พิณเปี๊ยะ + bankrotor (33269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ530107-003 EH363830815TH ชานนทร์ + pornpoj (33274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นทอดผ้าป่าชาวย้อม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ530107-004 EH082899044TH twicebirth + เดี่ยวไร่ส้ม (33276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 37 เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ530107-005 EH245885611TH Jumanji + ssp29 (33280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์โมคลาสารีบุตร เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ530107-006 EG722952373TH nara03 + rattasah (33283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2517 จ.ศรีษะเกษ ***
7 # 3อจ530107-007 EG976708173TH korngavee + ชอบจัง (33286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
8 # 3อจ530107-008 EH309156961TH notebook + ก้องภพ99 (33291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ530107-009 EH440238514TH jackky + udomsapayakul (33292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ530107-010 yaliver + huajoak (33303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโหละ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 513)***
11 # 3อจ530107-011 EG304479188TH sunandmoon + อาชาเหล็ก (33295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
12 # 3อจ530107-012 EH338520803TH rt3ab5 + wincc (33297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 273)***
13 # 3อจ530107-013 engineer27 + kung-dethrit (33300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/โค๊ดศาลา)***
14 # 3อจ530107-014 EG306262609TH strucsteel + boonyarujana (33302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค๊ด)***
15 # 3อจ530107-015 EG871517982TH smileclub + pusook66 (33304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จนครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
16 # 3อจ530107-016 EH091236825TH pongananisn + โสสิชล (33305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 317)***
17 # 3อจ530107-017 EH503616988TH noppadon + amornthan (33306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้า)***
18 # 3อจ530107-017 EH503616988TH noppadon + amornthan (33306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
19 # 3อจ530107-018 EG963616456TH peat1979 + ชัยชาญ (33307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
20 # 3อจ530107-019 EG748398722TH ANCHANA + เฉลิมบุรี (33308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมทำให้พิจารณายากไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อตะกั่วกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ530107-020 EG748398722TH หนองกรับ + เฉลิมบุรี (33309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์เล็ก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
22 # 3อจ530107-022 chamulet + systema (33311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ530107-023 peak35 + jackle (33312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพัน วัดธาตุมหาชัย พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครพนม ***
24 # 3อจ530107-024 EG975030249TH sumitphong + tewkeet (33314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ530107-025 EH081661046TH CIVIL_KONG + อ้วนพิจิตร (33313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 153/ชุดเงินหน้าทองพิเศษ)***
26 # 3อจ530107-025 EH081661046TH CIVIL_KONG + อ้วนพิจิตร (33313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2552 ระยอง (หมายเลข 153/ชุดเงินหน้าทองพิเศษ)***
27 # 3อจ530107-026 EG694750214TH jtrsnum + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (33315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
28 # 3อจ530107-028 EG979896762TH vuttichai + ช่างสำรวจ (33317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
29 # 3อจ530107-029 ED487334473TH ศรัทธาแรง + wichiantst (33323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 581)***
30 # 3อจ530107-030 ED487334495TH khonnakorn + wichiantst (33324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
31 # 3อจ530107-031 RE106613429TH chatchawant + joechainat (33326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปีพิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
32 # 3อจ530107-032 EG963330144TH Tanya + ชัยชาญ (33319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
33 # 3อจ530107-033 EG976707005TH rt3ab5 + unover (33320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
34 # 3อจ530107-034 EH393008342TH paoman + botan (33321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
35 # 3อจ530107-035 EG248895768TH non_adul + ปราสาทหินพิมาย (33322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1468)***
36 # 3อจ530107-036 EG820665094TH yang1969 + datyutthaya (33325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
37 # 3อจ530107-037 EH335409964TH noklek + bothong (33327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
38 # 3อจ530107-038 EH208926135TH Jom2523 + wunchaicoth (33329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
39 # 3อจ530107-039 EH152302375TH dorgruk_2455 + วัชรชัย (33330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** สมเด็จหลังตรายางหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
40 # 3อจ530107-040 EH305717184TH pairoat + addoo (33331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ530107-041 EH401812562TH ginger + aotaung (33332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททองหน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ530107-042 EH301911620TH chamulet + nithit (33333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
43 # 3อจ530107-043 EG488780477TH greenlant + thakadannoy (33334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ530107-044 penggo + jumongj (33335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 464)***
45 # 3อจ530107-045 พะงัน + jumongj (33336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 512)***
46 # 3อจ530107-046 pry13 + jumongj (33337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 372)***
47 # 3อจ530107-047 EF358634566TH TAE-THANK + เบเร่ต์แดง (33338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ530107-048 EH492124852TH jatukam9wachira + (33339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Buncha
*** เหรียญพ่อท่านแดง วัดโท เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครศรีธรรมราช ***
49 # 3อจ530107-049 EH492124852TH jatukam9wachira + (33340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Buncha
*** เหรียญพ่อท่านแดง วัดโท เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช ***
50 # 3อจ530107-050 EH357372135TH เดชาชัย + bancha18 (33341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จปัตตานี ***
51 # 3อจ530107-051 ED477220953TH puypee + Ronado (33342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ530107-052 EG246753869TH smilethailand + ศรีวิชัยไชโย (33345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1541)***
53 # 3อจ530107-053 EG378606913TH santiaod + poohpp (33343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ตาตื้น เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครราชสีมา (ออกกุดตาลาด)***

54 # 3อจ530107-055 EH082863084TH tukkea + natdemin1 (33346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์แข้งตรง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ530107-056 EH185675817TH ชัยฤทธิ์ + เด็กข้างวัด (33347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
56 # 3อจ530107-057 EG958399515TH pair1 + aksomsak (33348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชมพู ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ม.ค. 2553 - 09:18 น.] #28355 (2/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ521226-001 EH341624026TH koomkong (32809) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ521226-002 EG163337582TH สุรพงษ์ (32810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ521226-003 EG632343309TH TANANDORN (32821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ521226-004 EG438207685TH yongf2506 (32822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ521226-005 EG809237350TH รัฐชัย (32825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530104-002 EH422270005TH แสงสว่าง (32832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530104-003 EH138451047TH thawee2008 (32833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ530104-004 EH400115168TH chet1r (32834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ530104-005 EH400115154TH chet1r (32835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ530104-006 RE219760454TH นาวาธี (32855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530104-007 EG812369775TH Leklek (32863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ530104-008 RD858815187TH พระดี24 (33029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ530104-009 RD045904607TH คำมีกรุเก่า (33032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ530104-010 EH338411383TH samart2010 (33034) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ530105-002 EH357372135TH bancha18 (32961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
16 # 1อจ530105-003 EG001965465TH jantzen (32964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530105-004 EG152034170TH TONKHAW (32965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ530105-009 EG348121831TH nuy_two (32975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ530105-011 EH229096204TH กายเก้าแสน (32977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
20 # 1อจ530105-013 EG151971634TH wison (32985) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ530105-014 EH534797905TH suriyan04 (32993) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530105-015 EH464349537TH PRAKUNPOR (32997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ530105-016 EG719701239TH chsearn (32999) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530105-017 EH264722885TH thevit (33001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ530105-018 EG145330384TH bunpot (33004) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ530105-019 EH140054676TH non31 (33064) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
27 # 1อจ530105-021 EG525819554TH famai (33068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ530105-022 EH363288935TH Aut_shop (33069) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530105-024 EH106690540TH weddy (33072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ530105-025 EG857101048TH จุ๋มจิ๋ม (33073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ530105-027 EH343300080TH นิกบุรีรัมย์ (33077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530105-028 EG795182720TH yacool (33078) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530105-029 EG168157106TH นราศักดิ์ (33080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ530105-030 EG537538560TH อิศประแสร์ (33083) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
35 # 1อจ530105-031 EG250222646TH มหาเวส (33086) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 17 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530105-001 สหายเมืองลิง (32864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530105-002 lingling (32865) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ530105-004 เงาะป่า (32867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ530105-006 BCC-106 (32870) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530105-008 meam52 (32874) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
6 # 2อจ530105-009 นายภักดี (32879) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 2อจ530105-010 SUPER1 (32883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ530105-011 เงาะป่า (32884) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
9 # 2อจ530105-014 vittaya14 (32893) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
10 # 2อจ530105-015 เงาะป่า (32895) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
11 # 2อจ530105-016 อาโจ_____ (32896) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
12 # 2อจ530105-017 vittaya14 (32898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
13 # 2อจ530105-018 เต้ยอิตาเลียน (32900) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ530105-019 subarusti (32901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
15 # 2อจ530105-020 subarusti (32904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
16 # 2อจ530105-021 guy2550 (33011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ530105-022 Ritsurat (32906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530105-023 suwanarat (32907) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
19 # 2อจ530105-024 subarusti (32909) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ530105-025 subarusti (32912) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530105-026 แดงรวมโชค (32914) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
22 # 2อจ530105-027 subarusti (32917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
23 # 2อจ530105-028 subarusti (32919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
24 # 2อจ530105-029 SNOWKID (32921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ530105-030 ตุ้ลำปลายมาศ (32922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ530105-031 WEERA_NUNGHOT (32924) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
MAI
27 # 2อจ530105-033 สิทธิ์2009 (33014) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ530105-034 nameless (33013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ530105-035 kim98 (32929) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
30 # 2อจ530105-036 subarusti (32931) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ530105-037 subarusti (32935) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ530105-038 kittipong_p (32937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ530105-039 catmoo (32938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ530105-042 savings (32946) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ530105-043 chaiyut07 (32948) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
36 # 2อจ530105-044 ouwpon (32952) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ 9 มกราคม 2553 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530104-030 EG794666341TH nineaun + ธีร์001 (33046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ530105-084 EH359932504TH pod2481 + junsri (33003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ530106-001 EH022506712TH OTTOJ + loeiisan (33090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
4 # 3อจ530106-002 EG526071405TH TsShop + ADMINNUM (33091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังสช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ530106-003 EG815564274TH supachai_u + ศิษย์หลวงปู่ทวด (33092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
6 # 3อจ530106-004 EH338341210TH อ้วนพิจิตร + ROYNANTA (33095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 205)***
7 # 3อจ530106-005 smartsr + yakuzaa (33098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
8 # 3อจ530106-006 EG525819069TH klaharn + HS6JMS (33099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ530106-007 EG525819069TH klaharn + HS6JMS (33100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
10 # 3อจ530106-008 EH082875003 panitgang + oneheart (33103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวะโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ530106-009 neverdie + เฮี้ยงห้าแยก (33112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2523 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
12 # 3อจ530106-011 ED477263392TH นิกบุรีรัมย์ + Ronado (33116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชฯ (สภาพใช้สึก)***
13 # 3อจ530106-012 EH105759507TH pairoat + Todmuangchon (33118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรรค์ ***
14 # 3อจ530106-013 EH087565414TH พิณเปี๊ยะ + kom_ku (33121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ530106-014 EH087565414TH Chang2103 + kom_ku (33123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ530106-015 EH087565414TH ตะวัน03 + kom_ku (33125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสรงน้ำพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเขาบางทราย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2494 จ.ชลบุรี ***
17 # 3อจ530106-016 RE826716055TH wuth2002 + siaew (33126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ530106-017 EH138363696TH yang1969 + supperA (33127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ530106-018 RE850201364TH rapeepat + นายเก้ (33128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านพ่อท่านคล้าย วัดสอนขัน รุ่นสข.1พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)***
20 # 3อจ530106-019 wuth2002 + พิชย์ภัสสร (33129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ530106-019 wuth2002 + พิชย์ภัสสร (33129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ530106-019 wuth2002 + พิชย์ภัสสร (33129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวะโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ530106-019 wuth2002 + พิชย์ภัสสร (33129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวะโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ530106-020 uthai_k + พิชย์ภัสสร (33137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ530106-021 ริชชี่ + ob-om (33130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ530106-022 ar2008 + ob-om (33131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
27 # 3อจ530106-023 chattaphat + นิดนิด (33132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
28 # 3อจ530106-024 nco29-48 + thongpaiwan (33134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อผง จ.สุพรรณ ***
29 # 3อจ530106-026 somsak-poy + Zyphero (33140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ530106-027 mntpt + systema (33141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพ ***
31 # 3อจ530106-028 EG977466632TH jminter + ปีกุน03 (33144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ530106-030 EH274499717TH suraj + บาราย (33147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ530106-031 EG459401680TH ไร้เดียงสา + k9cob (33149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งร่มเกล้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 592)***
34 # 3อจ530106-032 EG459401680TH พิณเปี๊ยะ + k9cob (33150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
35 # 3อจ530106-033 EG459401680TH ลุ่มน้ำแม่กลอง + k9cob (33153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ530106-034 EG459401680TH ONE_NSC + k9cob (33156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญใหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
37 # 3อจ530106-035 EG459401680TH ต่ำป๊ง + k9cob (33161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ530106-036 EG977466629TH kridsanapong + ปีกุน03 (33164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ530106-038 penggo + memories (33166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1259)***
40 # 3อจ530106-039 EH394129656TH Jom2523 + Lafhun (33170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวะโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 561)***
41 # 3อจ530106-040 EG737660836TH bansa + terasak99 (33174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์เล็ก ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพ***
42 # 3อจ530106-041 EH429528758TH tanavan + bagio (33176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ530106-042 EH359936435TH jintanar + sornsak21 (33179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (ตอก 2 โค๊ด)***
44 # 3อจ530106-043 EH461026594TH เด็กบ้านแพน + cchhaaii (33181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่น 8 รอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.อยุธยา (หมายเลข 115)***
45 # 3อจ530106-045 บอยตลิ่งชัน + kueyunon (33205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
46 # 3อจ530106-046 oilfish + kueyunon (33187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ530106-047 EG635031367TH nutpop + bseries (33190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสามหอม กรุดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ ***
48 # 3อจ530106-048 EG635031367TH shang + Bseries (33192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนบัวเม็ด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
49 # 3อจ530106-049 EG577098115TH heng9999 + momotaroa (33194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพรายบัวผุด วัดละหารไร่ เนื้อนวะโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2068)***
50 # 3อจ530106-050 EG697180817TH panitgang + midnightjojo (33197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหงษ์ทองปรโมหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองลำอู่ ปี 2528 จ.ชลบุรี ***
51 # 3อจ530106-051 EH400032358TH non109 + prathep (33200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
52 # 3อจ530106-052 EH400032358TH thaivip + prathep (33203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
53 # 3อจ530106-053 EG893403899TH kaka22 + หน้าหวาน (33206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหย่อง กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
54 # 3อจ530106-054 EH338307519TH ติ๊กท่าพระ + pjanon (33207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ530106-055 EG975031690TH tomtam2516 + ARROW (33208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
56 # 3อจ530106-056 EH335623707TH pry13 + babyraccoon (33209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1522)***
57 # 3อจ530106-058 ทรัพย์บางซื่อ + opalvet (33212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
58 # 3อจ530106-059 EG633714261TH pairoj4442 + มิตรจัตุคาม (33218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาปุ้มปุ้ยหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ530106-060 EH203254336TH toonkai + pui_l (33263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชุดญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อนวโลหะ ปี2548 จ.อุบลราธานี (1ชุด 2 องค์/กล่องเดิม)***
60 # 3อจ530106-061 ED48645465TH tonjunior + ข้าวตอก (33221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นดีเซลราง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา ***
61 # 3อจ530106-062 ED486454965TH เด็กตากฟ้า + ข้าวตอก (33223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ530106-063 ED486454965TH big6789 + ข้าวตอก (33226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน รุ่นดีเซลราง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ530106-064 EH013707092TH iyaranai + jatupoom (33228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อขันลงหิน ปี 2514 จ.นครราชสีมา (ออกวัดสระแก้ว)***
64 # 3อจ530106-065 EH085925450TH phanom-psv + napraw (33231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งญส. วัดบวรนิเวศ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
65 # 3อจ530106-066 EH082897848TH uthaiyong + เดี่ยวไร่ส้ม (33232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ระลึกเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ530106-067 EH082897848TH ขุนเมืองจันทร์ + เดี่ยวไร่ส้ม (33235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
67 # 3อจ530106-068 EH082897848TH rt3ab5 + เดี่ยวไร่ส้ม (33238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ530106-070 EF535435488TH mntpt + ท๊อปTURBO (33244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
69 # 3อจ530106-071 EH502804769TH lekdee + sukamo (33247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ530106-072 EH393008356TH yootha + botan (33251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (เลี่ยมทอง)***
71 # 3อจ530106-073 EF363565877TH tudtu4894 + Koh3955 (33267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งรักษาดินแดนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 573)***
72 # 3อจ530106-074 EG844404368TH sinchai + เด็กบ้านแพน (33255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี จัดสร้างโดยตำรวจภูธรภาค 5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 0927)***
73 # 3อจ530106-075 EH203739825TH โยทิน + อศูนย์พระวารินฯ (33256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครพนม ***
74 # 3อจ530106-076 EH408726302TH TAE-THANK + underworld (33257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ530106-077 EG707818460TH anzb12 + eak_421 (33258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ530106-078 EX002728542TH iamsan + peerapath (33268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
77 # 3อจ530106-079 EH508115970TH kriengsl + chok999 (33260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน(ก้นอุดผง) ปี 2545 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ530106-081 EH401813316TH marisanamwong + (33259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Brilliantgems
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมา 8 รอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ม.ค. 2553 - 09:25 น.] #28345 (1/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ521226-002 EG798869296TH มารวย50 + james_15 (32812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 57)***
2 # 3อจ521226-003 EH476305096TH onizuka2518 + ดิจิม่อน (32813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ521226-004 EH247513900TH yodchai1515 + รุ่งนภา (32814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
4 # 3อจ521226-005 EH274843874TH IBABALL + บาราย (32815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ521226-006 EH231952965TH smileclub + สรรค์บางชัน (32816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
6 # 3อจ521226-007 EH340925118TH จ่าอำพล + tafu-boy (32817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
7 # 3อจ521226-008 EG407363283TH kimbmw + napraw (32818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)***
8 # 3อจ521226-009 RD394346151TH pairochchat + Rapeephat (32819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุลานดอกไม้ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
9 # 3อจ521226-010 EH354913344TH anzb12 + ง้วนเค็ง (32823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เศียรโล้นสดุ้งกลับ เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม (โค๊ดไม่แท้)***
10 # 3อจ521226-011 EH338338839TH matum + ROYNANTA (32824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างโรงครัว เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ521226-012 EG809237350TH มอมแมน + รัฐชัย (32828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ521226-013 EG632343309TH maradona + TANANDORN (32826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกพระราชทาน เนื้อทองไมครอน ***
13 # 3อจ521226-014 EF043061055TH juipeter + suraj (32827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ521226-015 EH027149456TH อิทธิพล + มีเงินมีทอง (32829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ปวเรศ 2 วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ (1 ชุด 2 องค์)***
15 # 3อจ521226-016 0 wiwatc + (32830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (ขนาดสูง 26 นิ้ว)***
16 # 3อจ530104-001 EH042338426TH มอร์เมืองทอง + สกัดจุด (32836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
17 # 3อจ530104-003 EH534723046TH Jom2523 + chokchai (32838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอกโค๊ด ก 51)***
18 # 3อจ530104-004 EH534723046TH pair1 + chokchai (32839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ530104-005 EH068896002TH liawsont + donge (32858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)***
20 # 3อจ530104-006 EG270230690TH phiwjan + suntorn (32840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่น 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
21 # 3อจ530104-007 EG270230690TH ขุนเมืองจันทร์ + suntorn (32841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียยหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่น 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
22 # 3อจ530104-008 EG811073907TH เด็กละหารไร่ + t_local (32842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ530104-009 EG811073907TH มอร์เมืองทอง + t_local (32843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
24 # 3อจ530104-010 EG246692453TH smart + berbatov (32844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
25 # 3อจ530104-011 EX006923459TH coltcup + เปาโลพระเครื่อง (32845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
26 # 3อจ530104-012 EG271571315TH pairoat + burabha (32846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกจเรท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
27 # 3อจ530104-013 EH231953311TH midnightjojo + สรรค์บางชัน (32847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
28 # 3อจ530104-014 EG082036485TH หนูดี + เสน่หา (32848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง จ.นครสวรรค์ ***
29 # 3อจ530104-015 EH408855871TH vicharnj + ทิพบูรพา (32849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ530104-016 EH229284692TH poohpp + เลี้ยงเมืองใหม่ (32850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
31 # 3อจ530104-017 EH408875955TH eakkapong + ทิพบูรพา (32851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพซ่อมและทำผิวทั่วองค์ ไม่สามารถแยกได้
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย ***
32 # 3อจ530104-018 EH408866905TH panitgang + namo08 (32852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
33 # 3อจ530104-019 RD671167495TH safe kabpom + NissMo (32853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
34 # 3อจ530104-020 RD671167495TH boyoboyo + NissMo (32854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
35 # 3อจ530104-021 EG602306228TH erosnewman + kolasit (32857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ530104-022 ED219264883TH suangorndang + noklek (32856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ530104-023 EG246693175TH santiaod + berbatov (32859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ530104-024 EG082024690TH sef_ann + ปุ๊กลุก (32860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ530104-025 EG147553781TH TheJo + นราชพฤกษ์ (32862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยไวท์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.อยุธยา (หนัก 4 บาท)***
40 # 3อจ530104-026 RC6887134669TH ไร้เดียงสา + วรรณนภา (33035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
41 # 3อจ530104-027 EG869419859TH ศรีเมืองระยอง + midnightjojo (33036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างโรงครัว เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ530104-028 EH341627022TH มอร์เมืองทอง + honzakub (33037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 182)***
43 # 3อจ530104-029 EG264444271TH boy03 + phaithoons (33049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
44 # 3อจ530104-031 RC688134655TH pitak1762 + วรรณนภา (33039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
45 # 3อจ530105-001 คนเจ๊ะเห + แฮปรามคำแหง (32899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ530105-002 DR_CHET + สหายเมืองลิง (32868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
47 # 3อจ530105-003 yotrawee + nongnhun (32869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ530105-004 t_kochawon + dan_sena (32871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2522)***
49 # 3อจ530105-004 t_kochawon + dan_sena (32871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2523)***
50 # 3อจ530105-005 kotabaru + เอิงเอย (32873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ530105-006 maner + เอิงเอย (32875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ530105-007 Tar-spider + เอิงเอย (32876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
53 # 3อจ530105-008 ต่ำป๊ง + เอิงเอย (32877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
54 # 3อจ530105-009 ต้นข้าวPS + เอิงเอย (32878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
55 # 3อจ530105-010 kasemchonburi + เอิงเอย (32880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)***
56 # 3อจ530105-011 mandala + เอิงเอย (32881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
57 # 3อจ530105-012 smileclub + อาโจ_____ (32882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
58 # 3อจ530105-013 ginger + อาโจ_____ (32894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ530105-014 ตุ๋ยแปดริ้ว + อาโจ_____ (32897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ530105-015 Vorajak + อาโจ_____ (32885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3209)***
61 # 3อจ530105-016 Jom2523 + อาโจ_____ (32886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
62 # 3อจ530105-017 EG820987355TH จักรพรรดิ์ + สิทธิชัย (32888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองผสม จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว)***
63 # 3อจ530105-018 ภูริวัจณ์(โย) + pongsak- (32889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
bangyai
*** เหรียญจอบหลวงพ่อเงิน วัดบานคลาน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
64 # 3อจ530105-019 TAE-THANK + แดงรวมโชค (32891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ (ตะกรุดคู่)***
65 # 3อจ530105-020 oodsandee + แดงรวมโชค (32892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)***
66 # 3อจ530105-021 พิณเปี๊ยะ + bankrotor (32902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
67 # 3อจ530105-022 ire_am + bankrotor (33053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7,6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
68 # 3อจ530105-023 forzenoo + bankrotor (32982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหลังสือ(ตัว ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ530105-024 EH477152480TH ฮก_ลก_ซิ่ว + natrod (32903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงดำ ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
70 # 3อจ530105-025 maner + SNOWKID (32905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
71 # 3อจ530105-027 panitgang + vittaya14 (32910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ530105-028 EG737659841TH korachaa + terasak99 (32911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
73 # 3อจ530105-029 pop_wong + ตุ้ลำปลายมาศ (32913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
74 # 3อจ530105-030 anek48 + penpathum (32915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
75 # 3อจ530105-031 EX002728542TH sumat + peerapath (32916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
76 # 3อจ530105-032 DOKEBI_123 + เก้ากนก (32918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ530105-033 nauts + เก้ากนก (32920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
78 # 3อจ530105-034 กาน999 + เก้ากนก (32923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพ (1 ชุด 3 องค์) ***
79 # 3อจ530105-035 newzip + เก้ากนก (32925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
80 # 3อจ530105-036 EB392133423TH k_ake + ชมรมพระสวย (32986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
81 # 3อจ530105-037 EH385643559TH lndependent_Man + (32927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
yakdon
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ530105-039 EH231954113TH smileclub + สรรค์บางชัน (32930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
83 # 3อจ530105-040 EH231954135TH kit2509 + สรรค์บางชัน (32932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
84 # 3อจ530105-041 EH088834585TH pawin + อาชาเหล็ก (32933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ530105-042 EG462550675TH ข้าน้อยขอคารวะ + tumtam (32934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4912)***
86 # 3อจ530105-043 EF203756718TH RUDY_BAYLOR + (32936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
ton_bangplee
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
87 # 3อจ530105-045 korngavee + ปฐมภูมิ (32942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
88 # 3อจ530105-046 tadpole + ปฐมภูมิ (32943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 765)***
89 # 3อจ530105-047 wittawat_tan + e22efg (32944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
90 # 3อจ530105-048 dealer + jedsada (32945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา (สภาพซ่อมบริเวณนาคปรก)***
91 # 3อจ530105-050 EG815564226TH panomsak + ศิษย์หลวงปู่ทวด (32988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
92 # 3อจ530105-051 RE841316823TH เดชาชัย + maradona (32984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์อู่ทอง เนื้อทองเหลือง จ.หนองคาย ***
93 # 3อจ530105-052 EH398286189TH mntpt + shogun (32949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองผสม ***
94 # 3อจ530105-053 EH398286189TH ชินเงิน + shogun (32950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชียงแสน เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง ***
95 # 3อจ530105-054 EF353595772TH nattapongp + pong_m16 (32998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพใช้)***
96 # 3อจ530105-055 anzb12 + บัวอรุณ (32951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ530105-056 EH432287513TH napressnasi23 + (32992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
poodumken
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
98 # 3อจ530105-057 EH432287513TH lndependent_Man + (32953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
poodumken
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ530105-058 santiaod + Chew_JJ (32954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ530105-059 RE563134078TH khumnan + benjee (32955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.เพชรบุรี ***
101 # 3อจ530105-060 somnuk09 + Thenoom9 (32957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆัง รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 877/หน้าตัก 9 นิ้ว)***
102 # 3อจ530105-061 EB392133406TH wwut2 + ชมรมพระสวย (33023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
103 # 3อจ530105-061 EB392133406TH wwut2 + ชมรมพระสวย (33023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
104 # 3อจ530105-062 EF656497256TH wattikorn + tookatun (33038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ530105-063 RE841316810TH sak2513 + maradona (33051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเคียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ. นครศรีฯ ***
106 # 3อจ530105-064 EG151981680TH noppadon + ลวะปุระ (33041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ. ลำพูน ***
107 # 3อจ530105-065 EG151981680TH MIKESAINOY + ลวะปุระ (33048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองแดง ปี 2505 จ. ชุมพร ***
108 # 3อจ530105-066 neverdie + 120000 (33040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลป์อู่ทอง (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)***
109 # 3อจ530105-067 EG815564243TH PRAKUNPOR + (33022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ศิษย์หลวงปู่ทวด
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
110 # 3อจ530105-068 พ่อฟอร์ม + olympia (33024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร ***
111 # 3อจ530105-069 โยทิน + kwang (33042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
112 # 3อจ530105-070 kriengsl + kwang (33025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 845)***
113 # 3อจ530105-071 kriengsl + kwang (33027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ระยอง (โค๊ด ๙)***
114 # 3อจ530105-072 digitalsale + kwang (33028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์โดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
115 # 3อจ530105-073 EH274458363TH หนานหนัด + twc661 (33030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
116 # 3อจ530105-074 EG820987369TH patbangbon + สิทธิชัย (33031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดอุทุมพร เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)***
117 # 3อจ530105-075 EH502804755TH ชัยฤทธิ์ + sukamo (33033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
118 # 3อจ530105-076 EG185175060TH ปิงเปียง + iamodd (33043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ530105-077 EG185175060TH jessepre + iamodd (33044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
120 # 3อจ530105-078 EG185175060TH pop02 + iamodd (33045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ530105-080 EH534797905TH Kanisorn + suriyan04 (33050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
122 # 3อจ530105-081 c_chai27 + เจริญพร (32960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
123 # 3อจ530105-083 EH185675817TH board + เด็กข้างวัด (32962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
124 # 3อจ530105-085 EH032704893TH Tuew99 + nooing (33005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
125 # 3อจ530105-086 53020831522 จ้าวซัน + Todmuangchon (33007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
126 # 3อจ530105-087 EH264722885TH กาน999 + thevit (33008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระนาคปรกหลังยันต์หมึกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
127 # 3อจ530105-087 EH264722885TH กาน999 + thevit (33008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระสมเด็จหลังยันต์หมึกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
128 # 3อจ530105-088 EH264722885TH panitgang + thevit (33009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเชียงแสน เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
129 # 3อจ530105-089 EH140054680TH cando + non31 (33010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต้มสีปลายจมูก)***
130 # 3อจ530105-090 EG824105237TH kai222 + มงคล88 (33012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม ***
131 # 3อจ530105-092 EG824105237TH anzb12 + มงคล88 (33016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
132 # 3อจ530105-093 EG824105237TH ชัยฤทธิ์ + มงคล88 (33017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
133 # 3อจ530105-094 EG824105237TH ชอบจัง + มงคล88 (33018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิตร)***
134 # 3อจ530105-095 EH207209862TH ต้นบางปู + pui_l (33019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่มั่น วัดโนนเจริญ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.อุบลราชธานี ***
135 # 3อจ530105-096 EH430169567TH เหมียวบางใหญ่ + nattawutng (33020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
136 # 3อจ530105-097 EH401907778TH cchan + nund_ (33054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ สร้าง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
137 # 3อจ530105-098 EG815564288 nooing + ศิษย์หลวงปู่ทวด (33055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นไตรมาส เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ ***
138 # 3อจ530105-099 EH215113083TH wiky-ddt + hangdong (33056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)***
139 # 3อจ530105-100 EH043944078TH thuakphia + bearblack (33057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
140 # 3อจ530105-101 EG909720517TH skith + thanabodhi (33108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
141 # 3อจ530105-102 EG863731856TH วีระศักดิ์01 + แม่พรมมา (33060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
142 # 3อจ530105-103 EH246712396TH yang1969 + ลุ่มน้ำแม่กลอง (33105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
143 # 3อจ530105-104 EH246712396TH แพรพลอย + ลุ่มน้ำแม่กลอง (33063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำพาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
144 # 3อจ530105-106 EG795182720TH ต่ำป๊ง + yacool (33067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
145 # 3อจ530105-107 EH082288802TH nippon + ขุนเมืองจันทร์ (33071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
146 # 3อจ530105-108 EH082288802TH nippon + ขุนเมืองจันทร์ (33074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
147 # 3อจ530105-109 EG250222646TH star999 + มหาเวส (33076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)***
148 # 3อจ530105-110 EH394152147TH chiradech + maytus (33079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
149 # 3อจ530105-111 EH394152147TH anzb12 + maytus (33081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
150 # 3อจ530105-112 EH394152147TH morn7808 + maytus (33082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** *** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***

151 # 3อจ530105-113 ED486453029TH pry13 + หน่องโค๊ก (33084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองคำลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1492) (น้ำหนักทอง 16.9 กรัม/สภาพใช้)***
152 # 3อจ530105-114 ED486453029TH monchai02 + หน่องโค๊ก (33085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ด ๙)***
153 # 3อจ530105-115 EG526080089TH rinrada + DR_CHET (33087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแม่ชีกุหลาบ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
154 # 3อจ530105-116 EH335409964TH rt3ab5 + bothong (33088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM