ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ม.ค. 2553 - 09:17 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ม.ค. 2553 - 10:17 น.] #28645 (17/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530123-001 EH301310165TH holyobject (34794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530123-002 EH235329781TH สมิตา (34795) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ530123-003 EH301310355TH phuwadet (34798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530123-004 EH343528583TH games (34799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530123-005 EH458350964TH balloonb (34800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530123-006 EH559975831TH artpakkrang (34801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530123-007 EH342833309TH UNICITY (34802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530123-009 EG804665025TH ป๊อบอาย (34804) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530123-010 EH588962013TH chsearn (34806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530123-012 EG252717049TH theera (34834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530123-013 EG974874884TH TAE-THANK (34835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530123-015 EG263656663TH Tommy111 (34837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ530123-016 EF471574290TH สุรพงษ์ (34838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ530123-017 EF471574230TH (34839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530123-018 EH485125897TH normon (34851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 1อจ530123-019 EH189811098TH thongboem (34843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ530123-020 ED756674648TH เลิศชัย (34845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530123-021 RD801873678TH ทศกันณ์ (34846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530123-022 EH13578225TH เวียงระแหง (34888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530125-001 EH338598198TH supawit (34904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530125-002 EH219583476TH aagun (34903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530125-003 EH445741048TH PHUPHA (34905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
25 # 1อจ530125-004 RE891267665TH ศิษย์ปู่เปี่ยม (34907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530125-005 EH135710330TH Khonlomkao (34908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 1อจ530125-006 EH308915215TH red131313 (34909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530125-007 EH305955419TH panuwat2013 (34926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530125-008 EH423160939TH yasticker (34910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530125-010 EG356549445TH sunsmile (34927) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530125-012 EH306395636TH เอกสังวาลย์ (34939) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
34 # 1อจ530125-013 EH433399034TH Leklek (34940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
35 # 1อจ530126-001 EG714060136TH เด็กบางพุด (35005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530126-003 EH359964303TH junsri (35006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ530126-004 EG979300595TH bbpra (35007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ530126-005 EH122660396TH เก้ากนก (35008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530126-006 EH301375087TH phuwadet (35009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530126-007 EH542903243TH เอกจิตต์ (35010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ530126-008 RE275569723TH blackburn23 (35014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
42 # 1อจ530126-010 EH409204072TH noommin (35016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ530126-011 EG462580601TH tumtam (35017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ530126-012 looknam1 (35018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530126-013 EH386412477TH Wi-Fi (35019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ530126-014 RE727246182TH รักษ์นครหลวง (35038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
47 # 1อจ530126-015 RE880894046TH Aut_shop (35020) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
48 # 1อจ530126-016 EG815575541TH มงคล88 (35021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ530126-017 EF268160880TH ichai (35022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ530126-018 EH122635555TH maitree (35026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
51 # 1อจ530126-019 EF655547733TH ประยุติ (35030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ530126-020 EG975006219TH plating (35078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ530126-021 EH083756594TH เมฆินทร์ (35079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
54 # 1อจ530126-022 EF126327144TH ทวารวดี (35102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
55 # 1อจ530126-023 EH335735990TH babyraccoon (35103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ530126-024 EG182402686TH เก้านวะ (35104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
57 # 1อจ530126-026 EH344976163TH แอ็ก_ (35106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
58 # 1อจ530126-027 EH423653939TH เคอิโงะ (35108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ530126-028 EH423645725TH heng9999 (35111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 1อจ530126-029 EH213258275TH tonjovi (35114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
61 # 1อจ530126-030 EG244348506TH นายเกษตรกล (35115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ530126-031 EG266820647TH tangmo164 (35116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
63 # 1อจ530126-032 EH421728515TH อ้นท่าตอน (35117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ530126-033 EG251047373TH มหาเวส (35120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530119-003 puritad (34422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ530125-004 engineer27 (34944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530125-001 sak_chai01 (34941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
4 # 2อจ530125-002 finance (34942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 2อจ530125-003 BCC-106 (34943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ530125-005 SNOWKID (34945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530125-006 ลิตเติ้ลตี๋ (34946) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530125-007 pawin (34947) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530125-008 สหายเมืองลิง (34948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530125-009 suraton72 (34949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530125-010 pissanu007 (34950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 2อจ530125-011 เด็กตาคลี (34951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ530125-012 monstajim (34952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ530125-013 วิลล่าพระเครื่อง (34964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530125-014 savings (34953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ530125-015 wanayut (34954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ530125-016 กาละแม (34955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ530125-017 toyotachi (34956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 2อจ530125-018 ศิษพ่อมุ่ย (34957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530125-019 kaotom (34965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
21 # 2อจ530125-020 มุท666 (34966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530125-021 tuk08 (34958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530125-022 ประศาสน์ (34959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ530125-023 penrat (34963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530125-024 แฮปรามคำแหง (34960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ530125-025 เทพอินทรา (34961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530125-026 PraDaDa (34962) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ530125-027 prontera (34967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
29 # 2อจ530125-028 sjitrakorn (34968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ530125-029 jojo5 (34969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530126-001 finance (35032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ530126-002 nongnhun (35034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 2อจ530126-003 pawaris (35037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
34 # 2อจ530126-004 แก้วสามวา (35047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 2อจ530126-005 tepakornsu (35050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530126-006 SUPER1 (35052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530126-007 WEERA_NUNGHOT (35054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์ MAI
38 # 2อจ530126-008 piakham (35056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ530126-009 mpower (35057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
40 # 2อจ530126-010 chiewchol9871 (35061) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ530126-011 pong70 (35062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ530126-012 suraton72 (35064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ530126-013 kaorao (35070) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ530126-014 พุทธรักษ์ษา (35048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ530126-015 vadcharapol (35053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ530126-016 TAE-THANK (35058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
47 # 2อจ530126-017 jattapon (35063) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ530126-018 oudoud (35067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
49 # 2อจ530126-019 มือใหม่หัดดู (35068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
50 # 2อจ530126-020 p_awest (35066) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ530126-021 Chew_JJ (35043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530126-022 patihan (35045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530126-023 โรนิน (35098) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
54 # 2อจ530126-024 mongkolt (35099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 2อจ530126-025 viroj2009 (35100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ530127-001 phett (35121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ530127-002 toy_clong8 (35123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
58 # 2อจ530127-003 เสมาพัดยศ (35126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
59 # 2อจ530127-004 คำทะเนตร (35128) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 2อจ530127-005 deery (35130) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 2อจ530127-006 nokee (35132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
62 # 2อจ530127-008 annihi (35137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 2อจ530127-009 oodsandee (35139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
64 # 2อจ530127-010 bristop (35143) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
65 # 2อจ530127-011 บอยบ้านหม้อ (35148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
66 # 2อจ530127-012 talenoi (35164) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
67 # 2อจ530127-013 ICT500 (35151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
68 # 2อจ530127-014 Targuss (35168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 2อจ530127-015 SHOCKY (35233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
70 # 2อจ530127-016 koooo (35234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530128-001 ED409619415TH toonzing + ชูบางพลี2 (35237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
2 # 3อจ530128-002 EH402431874TH pusook66 + pantun (35235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ530128-003 ED486747558TH kotabaru + molotee (35236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ530128-004 ED486747558TH สุขใจสบายกาย + molotee (35241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ530128-005 EH511502126TH navigator + บุญส่งแย้มชื่น (35242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชคหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ530128-006 EF156865969TH noomjj + spytoon (35243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
7 # 3อจ530128-007 อภิธรรม + แดงรวมโชค (35247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
8 # 3อจ530128-008 EH336260439TH engwattana + tankhun (35244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 27372)***
9 # 3อจ530128-009 EH336260439TH tik524778 + tankhun (35245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
10 # 3อจ530128-010 EH125077604TH supperA + เด็กข้างวัด (35253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
11 # 3อจ530128-011 EF544535847TH jintonic + lingling (35254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างเสริมหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
12 # 3อจ530128-012 EB392166537TH เทพอินทรา + ชมรมพระสวย (35255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 306)***
13 # 3อจ530128-013 EF655547778TH Leksalaya + ประยุติ (35256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ530128-016 EG976716002TH jminter + ชอบจัง (35262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญฉลุหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2818 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ530128-017 EG804734644TH borpit + jorangsan (35263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530128-018 EH445755339TH chaisombat + rong99 (35264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ชุดเหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 6 รอบ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการ/หมายเลข 237)***
17 # 3อจ530128-019 EF204126846TH best16 + ton_bangplee (35265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง (ไม่ระบุกรุ) ***
18 # 3อจ530128-020 EH448793234TH วีรพันธ์ + tongoner (35266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
19 # 3อจ530128-021 EH340953502TH ตะวัน03 + tafu-boy (35308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
20 # 3อจ530128-022 EH340953502TH ooyooy + tafu-boy (35310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
21 # 3อจ530128-023 EB392166545TH ดิจิม่อน + ชมรมพระสวย (35314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคุณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ นครราชสีมา (หมายเลข 865)***
22 # 3อจ530128-024 EG871016425TH sutheptheep + tunya (35315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2359)***
23 # 3อจ530128-025 EH384590608TH beerice + ธนถัทร (35309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีมหาจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
24 # 3อจ530128-027 EH392679134TH piyat9 + botan (35312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
25 # 3อจ530128-028 EH492158003TH toosarsud + Buncha (35313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จิ้งจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง เนื้องาแกะ จ.อยุธยา ***
26 # 3อจ530128-029 EH341735852TH เจ่กเตี้ย + pongchon (35273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ530128-030 EF043443655TH ปืนปราจีน + suraj (35274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ530128-031 EF043443655TH เด็กบัวทอง + suraj (35275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
29 # 3อจ530128-032 EG462571998TH hon18 + Ajnisit (35276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ530128-033 EH535012630TH transport + หมูแผ่น (35277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ530128-034 EH535012630TH natdemin1 + หมูแผ่น (35278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530128-035 EH476712815TH chatchai16 + Ting_sathu (35279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ530128-036 EH468661250TH cnatcl + ต้นพระสยาม (35280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสมโภชพระนครเฉลิมกรุงรัตนฯ เนื้อทองแดง ***
34 # 3อจ530128-037 EH338604724TH petch8819 + wichean15 (35281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
35 # 3อจ530128-040 EG243812293TH midaa + เบนจี้ (35320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1395)***
36 # 3อจ530128-041 EG252410426TH suraj + Apidet (35321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536จ .นครราชสีมา ***
37 # 3อจ530128-042 EG267124550TH เบนจี้ + ชมดาวโคราช (35322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 135)***
38 # 3อจ530128-043 EG455925267TH พ่อน้องต้นไม้ + dewey (35323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
39 # 3อจ530128-044 EH420823948TH เสริมทรัพย์2552 + (35324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
king_always
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
40 # 3อจ530128-045 EH141715185TH Teantean + phaen (35345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.พิจิตร ***
41 # 3อจ530128-046 EG 815576405TH แฮปรามคำแหง + (35325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เหยินน้อยโคราช
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคมหลวพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ530128-047 EG262749001TH หนุมาน55 + โมบายล์ (35326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
43 # 3อจ530128-048 EG929032110TH พ่อลูกร่ำรวย + runglp (35327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
44 # 3อจ530128-049 EG696326626TH ANCHANA + ลูกพระพรหม (35328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายงาม กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ530128-050 EH020311829TH Pandy + ศิลาอาสน์ (35329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
46 # 3อจ530128-051 EG251048379TH noklek + เชือกกล้วย (35330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 443)***
47 # 3อจ530128-052 EG251048379TH wwut2 + เชือกกล้วย (35331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1456)***
48 # 3อจ530128-052 EG251048379TH wwut2 + เชือกกล้วย (35331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1456)***
49 # 3อจ530128-053 EH543489029TH narendra + nkkrala (35332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อนวโลหะหน้าทอง จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 38)***
50 # 3อจ530128-054 EH543489029TH narendra + nkkrala (35333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อเงินหน้าทองคำ จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)***
51 # 3อจ530128-055 EH013725048TH ภูริวัจณ์(โย) + yutputsoon (35334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1551)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 ม.ค. 2553 - 09:11 น.] #28635 (16/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ530123-001 EH262967390TH nitis (34782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530123-001 kueyunon (34857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ530123-002 benz09 (34861) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ530123-003 marty1802 (34858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ530123-005 วิมลดอดคอม (34859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ530123-006 อาชาเหล็ก (34860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ530123-009 sak_chai01 (34864) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
7 # 2อจ530123-010 sak_chai01 (34865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530123-011 vadcharapol (34871) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ530123-013 marquis (34874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ530123-014 tong987 (34876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
11 # 2อจ530123-016 RIN189 (34881) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 2อจ530123-017 คุณปู่ (34877) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ530123-018 catmoo (34878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530123-020 resin2007 (34880) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ530123-021 lekphotharam (34866) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ530123-022 GonG_YindeE (34867) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ530123-023 sakyui (34868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ530123-024 sa_ngud (34869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ530123-025 manliar (34870) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ530123-026 นพแสนสุข (34872) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ530123-027 TANAWAT2520 (34875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
22 # 2อจ530123-028 somsup (34889) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530123-043 RE435427356TH อภิธรรม + assawin (34852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530126-001 korn88 + oldshop (34971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ 2 วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ530126-002 EG871456223TH kitjapong + ballyhouse2 (34972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
4 # 3อจ530126-003 EH189326383TH เด็กนอก + เด็กข้างวัด (34973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
5 # 3อจ530126-004 EH189326383TH jay 101 + เด็กข้างวัด (34974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
6 # 3อจ530126-005 EG871003333TH nicefoods + noiwatsing (34975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สรงน้ำ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ530126-006 EG963588083TH peternort + ananhuso9 (34976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ530126-007 EG574617730TH cs16933 + korn88 (34977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ปี 2472 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ530126-008 EH402476561TH ชัยฤทธิ์ + ชาญยุทธ (34978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อนวโลหะหน้าทอง จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ530126-009 EH273759469TH saksitt + twc661 (34979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
11 # 3อจ530126-010 EH273759472TH strucsteel + twc661 (34980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1688)***
12 # 3อจ530126-011 EF149529873TH arun2515 + Ting_sathu (34981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพ ***
13 # 3อจ530126-012 EH400057045TH น้องเฟิร์น + prathep (34982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
14 # 3อจ530126-013 MAXIMA + อาโจ_____ (34983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
15 # 3อจ530126-014 EH234944101TH hs2qfw + (34984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1283)***
16 # 3อจ530126-015 EH234944101TH hs2qfw + (34985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2165)***
17 # 3อจ530126-016 EH461417312TH am_pond + 6411171 (34986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 335)***
18 # 3อจ530126-017 EH269107497TH isawan + oldshop (34987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
19 # 3อจ530126-018 EH269107497TH sompop11 + oldshop (34988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
20 # 3อจ530126-019 EH269107497TH chatcheor + oldshop (34989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพกะเทาะขอบล่างซ้ายและมุมล่างขวา)***
21 # 3อจ530126-021 EH535012087TH koracha + สุทนต์ (34991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
22 # 3อจ530126-022 EH402476561TH ชัยฤทธิ์ + ชาญยุทธ (34992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 95)***
23 # 3อจ530126-023 EH402410579TH neverdie + pantun (34993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
24 # 3อจ530126-024 EH409205563TH pornsiwa + ทิพบูรพา (34994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
25 # 3อจ530126-026 EC186948145TH amnartsthin + โต๋พระเครื่อง (35011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
26 # 3อจ530126-027 EH229476542TH หนุ่มดอย + phiwjan (34995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 806)***
27 # 3อจ530126-028 EH229476542TH smartsr + phiwjan (34996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 934)***
28 # 3อจ530126-029 EH229476542TH นับดาว + phiwjan (34997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นคราชสีมา (หมายเลข 814)***
29 # 3อจ530126-030 EH229476542TH MAXIMA + phiwjan (34998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นคราชสีมา (หมายเลข 1021)***
30 # 3อจ530126-031 EH229476542TH wphaisal + phiwjan (34999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2416)***
31 # 3อจ530126-032 คนรักษ์ศิลป์ + cs16933 (35012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ530126-033 EG393900299TH monchai02 + (35000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ530126-034 EG393900299TH pairoj4442 + (35001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ530126-035 shang + มือใหม่หัดดู (35023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระร่วงนั่งเข่ากว้าง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
35 # 3อจ530126-036 EG455925267TH พ่อน้องต้นไม้ + dewey (35002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
36 # 3อจ530126-038 EH409205563TH pusook66 + ทิพบูรพา (35003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
37 # 3อจ530126-039 kitjapong + penrat (35025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์พระสมเด็จหลังยันต์สิบ เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 273)***
38 # 3อจ530126-040 EH152413668TH nniran + uthai211 (35004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ530126-041 EH392678686TH เด็กวิกสังกะสี + botan (35027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
40 # 3อจ530126-042 EH492755023TH เมวิกา001 + นิกส์เพชรเกษม (35028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
41 # 3อจ530126-043 EG824411965TH พิณเปี๊ยะ + ชินพรรธน์ (35029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ530126-044 RE055768628TH smartsr + โสสิชล (35031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 116/สภาพใช้)***
43 # 3อจ530126-045 RE055768628TH ติวคลองสาม + โสสิชล (35033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ด/หมายเลข 47)***
44 # 3อจ530126-046 RE263505544TH sunandmoon + หน้าหวาน (35036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ530126-047 EG824441525TH engwattana + superpro (35069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระลีลา เนื้อชินเขียว ***
46 # 3อจ530126-048 EG795194949TH punya + yacool (35039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ530126-049 EF268160880TH อาราธนา + ichai (35041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2966)***
48 # 3อจ530126-050 EG462580601TH Wichan_k15 + tumtam (35065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ530126-051 EH392678672TH nco29-48 + botan (35042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพกะเทาะบริเวณตัวนก)***
50 # 3อจ530126-052 EH122635555TH degdee + maitree (35044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1270)***
51 # 3อจ530126-053 EG001990672TH เด็กบัวทอง + ตรีรัตนนนท์ (35046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ530126-054 EG559682121TH wakka + best16 (35049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
53 # 3อจ530126-055 EH408787862TH sur_suk + น้ำตาลขม (35051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชรหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ530126-056 53020832327 TAE-THANK + (35055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Todmuangchon
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
55 # 3อจ530126-057 EG238592025TH pantun + peerapon (35059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)***
56 # 3อจ530126-059 EG252823586TH smartsr + okdigital (35071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 373)***
57 # 3อจ530126-060 EG274773820TH morn7808 + นรเชฏฐ์ (35072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (เลี่ยมทอง)***
58 # 3อจ530126-061 ED486473519TH aragon_ttt + สาตะมนต์ (35073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ530126-062 EH305750582TH ชัยบดี + addoo (35074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ530126-063 EH480067296TH tumtum + japao (35075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(หน้าจีน) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ530126-064 EG804053867TH fron20 + arm6099 (35091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
62 # 3อจ530126-065 EH338586760TH Kanisorn + บ้านพระระยอง (35076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
63 # 3อจ530126-066 EH311701118TH chaiDMC + school (35093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระกะไหล่ทองทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ530126-067 EG252823572TH rumruay + okdigital (35077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1522)***
65 # 3อจ530126-068 EH420811919TH รักกัน + king_always (35080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (ออกวัดสุวรรณรังสรรค์)***
66 # 3อจ530126-069 EH420811919TH PATANAKARN39 + (35081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
king_always
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ530126-070 EH420811919TH op-prathai + king_always (35082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ530126-071 EG804730801TH พระพันปี + jorangsan (35083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
69 # 3อจ530126-072 EG804730801TH sayam + jorangsan (35084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ530126-073 EG804730801TH พะงัน + jorangsan (35086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
71 # 3อจ530126-074 EH025691749TH smartsr + สมบัติ (35087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 496)***
72 # 3อจ530126-075 EH449652555TH เบนจี้ + นายเก้ (35088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 440)***
73 # 3อจ530126-076 EH313050701TH monchai02 + nuthapol (35089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
74 # 3อจ530126-077 EG262770636TH CIVIL_KONG + โมบายล์ (35090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นจตุพร พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ530126-078 EG247575419TH sakol + suphimai (35092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 216)***
76 # 3อจ530126-079 EG381308906TH suraphol + somruay (35094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ530126-080 EH335417957TH BoDY_oF_LiEs + bothong (35095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
78 # 3อจ530126-081 EF537750655TH เทพดำเนิน + notebook (35096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ530126-082 EG251047373TH hs2qfw + มหาเวส (35097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4559)***
80 # 3อจ530127-001 RE219770417TH santichai777 + นิลสนธิ (35136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ530127-002 RE219770417TH เหมา_อุทัย + นิลสนธิ (35140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
82 # 3อจ530127-003 EG356561486TH thevit + andy4659 (35142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
83 # 3อจ530127-004 EH229476542TH หนุ่มดอย + phiwjan (35144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 674)***
84 # 3อจ530127-005 akehup + เอิงเอย (35146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
85 # 3อจ530127-006 mandala + เอิงเอย (35150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปูทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว)***
86 # 3อจ530127-007 suwanarat + เอิงเอย (35154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
87 # 3อจ530127-008 ขุนพลโต + เอิงเอย (35155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 478)***
88 # 3อจ530127-009 EH154929511TH รงค์ผลพูน + เพชรบูรณ์ (35156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
89 # 3อจ530127-010 EH476396565TH wphaisal + ดิจิม่อน (35159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1708)***
90 # 3อจ530127-011 EH476396565TH somjitgass + ดิจิม่อน (35160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นบารมี 81 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 275)***
91 # 3อจ530127-012 EG560408728TH bancho + กบอตก (35161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
92 # 3อจ530127-013 EH344666440TH hs2qfw + ถาวรวัฒนะ (35163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1465)***
93 # 3อจ530127-014 EH559836636TH engineer99 + teerawit (35172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ530127-015 EH680154509TH phantom88 + pimax (35167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ530127-016 EF681692566TH แม่ยายสะอื้น + pusook66 (35187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
96 # 3อจ530127-017 EF681692566TH ไร้เดียงสา + pusook66 (35175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
97 # 3อจ530127-018 EH169022737TH jintonic + datyutthaya (35193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ530127-019 EG796401418TH yasuriya + ปืนปราจีน (35189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
99 # 3อจ530127-020 EG737195180TH transport + terasak99 (35180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.อยุธยา ***
100 # 3อจ530127-021 EH081518212TH ต๋องปากเกร็ด + unity (35174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อชนวน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 311)***
101 # 3อจ530127-022 EH119443771TH pantun + พระสมุทร22 (35176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
102 # 3อจ530127-023 EH247215171TH pry13 + teacher (35177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3011)***
103 # 3อจ530127-024 EH293521829TH เทพอินทรา + zapp8881 (35179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 141)***
104 # 3อจ530127-025 EG537275293TH หนุ่มเมืองแปะ + pinmarine35 (35181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคุณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ530127-026 EH229477287TH Ronado + phiwjan (35184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 362)***
106 # 3อจ530127-027 EH293521829TH tonmaiteam + zapp8881 (35186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ530127-028 EH293521829TH nukonuko + zapp8881 (35188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ530127-029 EH265832935TH morn7808 + rambo93 (35190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
109 # 3อจ530127-030 ไร้เดียงสา + บอยบ้านหม้อ (35192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต/ไม่ตอกโค๊ด)***
110 # 3อจ530127-033 EG804733119TH csuwatchai + ชัชพนม (35197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
111 # 3อจ530127-034 RE842923232TH ANCHANA + nuten (35200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้และฝนหลัง)***
112 # 3อจ530127-035 EH222092914TH patisak + น_สุขปลอด (35203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ตะกรุดทอง)***
113 # 3อจ530127-036 RE264134345TH csuwatchai + หน้าหวาน (35204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
114 # 3อจ530127-037 EG082057097TH เทพดำเนิน + ปุ๊กลุก (35206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ530127-038 EH535028073TH hs2qfw + numpraram2 (35208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2243)***
116 # 3อจ530127-039 EH535028073TH oneheart + numpraram2 (35211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2352)***
117 # 3อจ530127-040 EH535028073TH oneheart + numpraram2 (35213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1582)***
118 # 3อจ530127-041 EH136922145TH kitjapong + non31 (35183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตอกโค๊ด)***
119 # 3อจ530127-042 EH449649517TH mysci + มาใหม่ (35196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
120 # 3อจ530127-043 EH449649517TH sanuchit + มาใหม่ (35199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
121 # 3อจ530127-044 EH085646367TH saktong + ปืนใหญ่ (35201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
122 # 3อจ530127-045 EH140092952TH เด็กหลังวัง + HS6JMS (35207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
123 # 3อจ530127-046 EG583277892TH มงคลธรรม + supervigo (35210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง (โค๊ด ๙ ห้าตัว)***
124 # 3อจ530127-047 EG583277892TH มงคลธรรม + supervigo (35212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง (โค๊ด ๙ ห้าตัว)***
125 # 3อจ530127-048 EG254902471TH pry13 + ansaldo (35214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 27)***
126 # 3อจ530127-049 EF262787835TH suwanarat + aragon_ttt (35216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 286)***
127 # 3อจ530127-050 EG243783447TH kkampol + เวสป้า-64 (35218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
128 # 3อจ530127-051 EH087786272TH sanuchit + เพชรสยาม (35220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง/สภาพสวย)***
129 # 3อจ530127-052 EG254902499TH อาราธนา + ansaldo (35198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 86)***
130 # 3อจ530127-053 EG254902485TH อาราธนา + ansaldo (35202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 376)***
131 # 3อจ530127-054 EG804667233TH berserk + tpatt (35205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา วัดโพธิ์ เนื้อผงผสมกระดูกผี จ.กรุงเทพ ***
132 # 3อจ530127-055 EH213260150TH โยทิน + อศูนย์พระวารินฯ (35209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
133 # 3อจ530127-056 EG804667233TH สมสันต์ + tpatt (35219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1869)***
134 # 3อจ530127-057 EG871521117TH siriwat + pusook66 (35215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
135 # 3อจ530127-058 EG459479914TH bansa + k9cob (35217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
136 # 3อจ530127-059 EH248513999TH honzakub + มิตรบ้านโป่ง (35221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นาคปรก เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
137 # 3อจ530127-061 EG893411630TH lekphone + เด็กนอก (35223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
138 # 3อจ530127-063 EG262825357TH แฮปรามคำแหง + ตู่ด่านเกวียน (35224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
139 # 3อจ530127-064 EH31362478TH nicefoods + sontaya99 (35225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครสวรรค์ (กรรมการ)***
140 # 3อจ530127-065 EG247575419TH sakol + suphimai (35226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1820)***
141 # 3อจ530127-066 EG251167107TH pjanon + mkwtn (35227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
142 # 3อจ530127-067 MAEJO60 + koooo (35228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุยอดขุนพล วัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
143 # 3อจ530127-068 EH445753094TH JR-FROG + midnightjojo (35240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง ***
144 # 3อจ530126-025 EH418188885TH ตรีตากแดด + ชมรมพระสวย (35013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ม.ค. 2553 - 09:08 น.] #28616 (15/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530123-001 EH262967390TH nitis + nitis (34782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ530123-002 nicefoods + เจริญพร (34783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์สรงน้ำ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ530123-003 EH152412543TH FAT12 + uthai211 (34784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ530123-004 supperA + eed_botong (34785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นสร้างศาลาฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ530123-005 EH514855241TH ปราสาทหินพิมาย + pinbal (34786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1305)***
6 # 3อจ530123-006 EH515482033TH Chaiyoyo + bogusss (34787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ***
7 # 3อจ530123-007 EH445723296TH ลูกกวนอู + nirun1975 (34788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)***
8 # 3อจ530123-008 EH445723296TH ลูกกวนอู + nirun1975 (34789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
9 # 3อจ530123-009 EH004334199TH saktong + joeymorn (34790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
10 # 3อจ530123-010 jackle + เฮี้ยงห้าแยก (34791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
11 # 3อจ530123-012 EG537576109TH phetra + กระแสร์ (34793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ530123-013 EH234942406TH ดิจิม่อน + (34807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 823)***
13 # 3อจ530123-014 สคารโว + tong987 (34848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก (ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ530123-015 อยากเป็นเซียน + pookchue (34840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะชินบัญชรไม่แท้)***
15 # 3อจ530123-016 EH445743769TH Jhon2525 + บ้านพระระยอง (34820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวดอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ530123-017 EH445743769TH kitjapong + บ้านพระระยอง (34809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
17 # 3อจ530123-018 EH084260585TH อาราธนา + โพไซดอน (34810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1940)***
18 # 3อจ530123-019 EH084260585TH chaiya_chate + โพไซดอน (34812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
19 # 3อจ530123-020 EH084260585TH korngavee + โพไซดอน (34813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ530123-021 EH344665736TH rinrada + ถาวรวัฒนะ (34814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
21 # 3อจ530123-022 EH265826864TH kaolim + rambo93 (34815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530123-023 EH265826864TH เด็กตากฟ้า + rambo93 (34816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
23 # 3อจ530123-024 EG537274465TH AnanBhangananda + (34817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
pinmarine35
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ530123-025 EG393914029TH โยธิโกมิ + jinso (34818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังตรายาง/สภาพสวย)***
25 # 3อจ530123-026 EH306858254TH hyongyuth + ศิวานันท์ (34819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ530123-027 EG163352077TH monchai02 + vespa2 (34821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ฮั่งเตียงเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ530123-028 EG263656663TH twicebirth + Tommy111 (34828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1046)***
28 # 3อจ530123-029 EG253322484TH เดี่ยวไร่ส้ม + ปราสาทหินพิมาย (34822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530123-030 EG176083643TH kovitc + poomitad (34823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ530123-031 EG342553723TH ชัยชาญ + jamesunk (34824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
31 # 3อจ530123-032 EG694807333TH sur_suk + MAXIMA (34825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530123-033 EG262744018TH YAIO987 + โมบายล์ (34826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเกสร จ.กรุงเทพ ***
33 # 3อจ530123-034 EG262744018TH santiaod + โมบายล์ (34827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรู้รักสามัคคี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2465)***
34 # 3อจ530123-035 EH221626382TH นับดาว + mixing (34829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1123)***
35 # 3อจ530123-036 EH221626382TH นับดาว + mixing (34830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1003)***
36 # 3อจ530123-037 EH195417891TH ลูกเสือน้อย + wunchaicoth (34841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 430)***
37 # 3อจ530123-038 EG266818422TH ศิษย์เอก_2552 + ansaldo (34842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก ๕ โค๊ด)***
38 # 3อจ530123-039 EH139692424TH อาราธนา + jikkolo (34831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2034)***
39 # 3อจ530123-040 EH139692424TH เทพอินทรา + jikkolo (34832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 270)***
40 # 3อจ530123-041 EG267165355TH midaa + ชมดาวโคราช (34849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 480)***
41 # 3อจ530123-042 EG267165355TH midaa + ชมดาวโคราช (34850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 481)***
42 # 3อจ530123-044 EG253322507TH santiaod + ปราสาทหินพิมาย (34853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ+ทองแดง จ.ระยอง ( 1 ชุด 4 องค์)***
43 # 3อจ530123-045 EH215145259TH ton_bangplee + (34854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
แดนเชียงใหม่
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
44 # 3อจ530123-046 EG566287245TH board + ณภัทร (34855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 117)***
45 # 3อจ530123-047 ED378610246TH พิทักษ์เทพ + adventure (34856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ530123-048 igolfnaja + akehup (34886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
47 # 3อจ530123-049 อภิธรรม + suwanarat (34887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แพะเขาควายฟ้าผ่าหลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก ปี 2530 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ530125-001 EG943413794TH กล้วยหอม + nim4011 (34890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ530125-002 EG525004761TH ชิชิมารุ + DR_CHET (34891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ530125-003 EH081517194TH cchan + thai_maxwell (34892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
51 # 3อจ530125-004 EH308883367TH ginger + ทัพพระยา (34893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชอาจารย์กูน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 ***
52 # 3อจ530125-005 EH140089499TH TAE-THANK + akehup (34894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ดอกจิกใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
53 # 3อจ530125-006 EG206594118TH asd159357 + akehup (34895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช. ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ530125-007 EG206594118TH asd159357 + akehup (34896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
55 # 3อจ530125-008 EG206594118TH asd159357 + akehup (34897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
56 # 3อจ530125-009 chamtakong_t + เอี่ยมเลิศ (34906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ530125-010 panitgang + ลิตเติ้ลตี๋ (34898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์นเรศวร เนื้อนวโลหะ ปี 2507 จ.พิษณุโลก ***
58 # 3อจ530125-011 ลูกขุนแผน + บัวอรุณ (34899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
59 # 3อจ530125-012 bosssojae444 + pawin (34900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพซ่อมขอบบนด้านหลัง)***
60 # 3อจ530125-013 เทพดำเนิน + kueyunon (34901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
61 # 3อจ530125-014 Jom2523 + อาโจ_____ (34902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1038)***
62 # 3อจ530125-015 พะงัน + savings (34912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ530125-016 vuttichai + savings (34913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
64 # 3อจ530125-017 EG250988225TH jackky + ชมดาวโคราช (34914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก ๖ โค๊ด)***
65 # 3อจ530125-018 EH559976001TH bosssojae444 + teerawit (34915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ530125-019 sanuchit + ศิษพ่อมุ่ย (34931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
67 # 3อจ530125-020 sanuchit + ศิษพ่อมุ่ย (34932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง/สภาพสวย)***
68 # 3อจ530125-022 EH122656215TH อภิธรรม + nukro09 (34917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดประสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
69 # 3อจ530125-023 EH248980660TH monchai02 + หมูหก (34918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 6 รอบ เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา (หมายเลข 363)***
70 # 3อจ530125-024 EF544533069TH preecha + lingling (34919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี ***
71 # 3อจ530125-025 EF544533069TH chamulet + lingling (34920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
72 # 3อจ530125-026 jtkrmt + มุท666 (34930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
73 # 3อจ530125-027 EH218379730TH chokdee59 + king_always (34921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
74 # 3อจ530125-028 EH530125028TH pairoj4442 + J1980 (34922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชุดพระนาคปรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 2.2 กรัม/1 ชุด 3 องค์)***
75 # 3อจ530125-029 EH468655880TH sa_ngud + chokchai (34923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
76 # 3อจ530125-030 EH391991955TH AnanBhangananda + (34924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
kai222
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ530125-031 EH300088703TH sarat + holyobject (34925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้สึก)***
78 # 3อจ530125-032 EH125346345TH wallkhamm + kampanat (34929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่นกรมตำรวจ 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 236387/ทำสามกษัตริย์ใหม่)***
79 # 3อจ530125-033 EH222985801TH นายโอ + ณภัทร (34933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 32)***
80 # 3อจ530125-034 EF269106823TH shang + sam8793 (34934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุ วัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
81 # 3อจ530125-035 sakyui + PraDaDa (34935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
82 # 3อจ530125-036 EH008701097TH kotabaru + chok999 (34936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ530125-037 EH350016430TH keattisak + piakham (34937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
84 # 3อจ530125-038 EG206577242TH wallkhamm + (34938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CHOMKRITROUBROUM
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา ***
85 # 3อจ530127-062 poohpp + นงเพชรรัตน์ (35134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ม.ค. 2553 - 09:39 น.] #28558 (14/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530115-007 EG491832483TH marker-17 (34096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ530116-012 EH448700192TH saniper (34234) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ530116-019 EG633720409TH มิตรจัตุคาม (34217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ530116-020 EG250976142TH rattanun (34218) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
5 # 1อจ530116-026 EG268628236TH หิรัญ (34250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ530116-027 EH424160396TH กาน999 (34299) ส่งพระตรวจสอบ 42 องค์ พระแท้ออกบัตร 36 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ530119-001 EG491833461TH marker-17 (34400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ530120-001 EG108378649TH phipops (34502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ530120-002 EH336252477TH พร้อมรบ (34504) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ530120-003 EG939450190TH suriyak (34506) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ530120-004 EG459482710TH ANCHANA (34509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
12 # 1อจ530120-005 EH342811555TH UNICITY (34511) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ530120-006 EH559960956TH teerawit (34514) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ530120-007 EF656914805TH tookatun (34516) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
15 # 1อจ530120-008 EH198081145TH pom2500 (34517) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์
16 # 1อจ530120-009 EG974148048TH khakprachin (34521) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530120-010 EH343526980TH ARROW (34523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
18 # 1อจ530120-011 EG635081173TH Bseries (34525) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 1อจ530120-012 EG804725850TH babyraccoon (34526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530120-013 EG820119686TH karoon (34528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ530120-014 EH186051000TH onizuka2518 (34529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 1อจ530120-015 EH122445018TH stargon (34531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
23 # 1อจ530120-016 EG314105993TH palakorn (34532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ530120-017 EH119443198TH OKK08 (34534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ530120-018 EH304020701TH Jorawat (34535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ530120-019 RE727235202TH สุเรนทรชิต (34537) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ530120-020 EH304001177TH sakda999 (34539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530120-021 EF471570837TH potong (34541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ530120-022 EG342513525TH ยอดดอย (34542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ530120-023 EG857137586TH เอกบุรุษ (34544) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530120-024 EH306014377TH ภูผามหาพรหม (34545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530120-025 RE681077009TH knitk (34554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ530120-026 EH482802846TH am_pond (34546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ530120-027 EH018721079TH ต่อแต้ม (34548) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ530120-028 EF537745085TH nava75 (34550) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ530120-029 EH423154567TH รักษ์ต้มเลือดหมู (34587) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ530120-030 EG250980385TH pongananisn (34588) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
38 # 1อจ530120-031 EH423725423TH wwut2 (34589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
39 # 1อจ530120-032 EG828493497TH sef_ann (34590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
40 # 1อจ530120-033 EH405465877TH korngavee (34591) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ530120-034 EH391996590TH totomontree (34592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
42 # 1อจ530120-035 EH087575840TH fogus (34595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ530120-036 EG871389339TH rattasah (34593) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ530120-037 EH032705236TH เนตรชนก (34594) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530121-001 EH301183419TH phuwadet (34647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ530121-002 EF656915859TH tookatun (34651) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ530121-003 EG824432461TH panitan (34648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ530121-004 EH442123854TH coolpra (34649) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 1อจ530121-005 EH448726314TH กล้วยหอม (34650) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
50 # 1อจ530121-006 EH243678333TH jarutjung (34659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
51 # 1อจ530121-007 EH344153547TH nianwin (34661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ530121-008 EX002714407TH peerapath (34653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ530121-009 EG804052067TH arm6099 (34655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
54 # 1อจ530121-010 EG393912249TH totomontree (34652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
55 # 1อจ530121-011 EG957941875TH Kjohnpat (34654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
56 # 1อจ530121-012 EH494312014TH รักษ์สีลม (34656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ530121-013 EH543450527TH ONE-PIECE (34657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 1อจ530121-014 EH262933303TH Tigge-jeed (34658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
59 # 1อจ530121-015 EH340221365TH bannapong (34660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
60 # 1อจ530121-016 EH274874046TH บาราย (34672) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
61 # 1อจ530121-017 RE932819683TH สุเรนทรชิต (34676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
62 # 1อจ530121-018 EG 241992796TH brm2009 (34677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ530121-019 EH559980142TH chokchai (34678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
64 # 1อจ530121-020 EH423155284TH รักษ์ต้มเลือดหมู (34679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ530121-021 EH032794179TH tomyum (34680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 1อจ530121-022 ED756674546TH spider-aod (34681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ530121-023 EH081516083TH worarit (34682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ530121-024 EG857110610TH จุ๋มจิ๋ม (34683) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
69 # 1อจ530121-025 EG266817400TH tangmo164 (34687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
70 # 1อจ530121-026 EH304021843TH ท่านเป่า (34684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
71 # 1อจ530121-027 EH137932498TH sompong963 (34686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
72 # 1อจ530122-002 EH461415121TH kjack (34729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
73 # 1อจ530122-003 EH433382039TH poodumken (34730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
74 # 1อจ530122-004 EG537274151TH pinmarine35 (34731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
75 # 1อจ530122-005 EG145314280TH shirew (34732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
76 # 1อจ530122-006 EG80464492TH babyraccoon (34733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
77 # 1อจ530122-007 EH267872671TH tockjung (34734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
78 # 1อจ530122-008 EH082368735TH ขุนเมืองจันทร์ (34735) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
79 # 1อจ530122-009 EF656922421TH นางฟ้าหมายเลข 1 (34736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
80 # 1อจ530122-010 EG714050828TH เด็กบางพุด (34737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
81 # 1อจ530122-011 EG043609187TH wath132 (34738) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
82 # 1อจ530122-012 EF655547574TH ประยุติ (34740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
83 # 1อจ530122-013 EH246858484TH dod18 (34739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
84 # 1อจ530122-014 EG819345773TH ภูม-ภีม (34741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
85 # 1อจ530122-015 EH388799303TH ratakon (34742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
86 # 1อจ530122-016 RE435427356TH assawin (34744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
87 # 1อจ530122-017 EH422369867TH oilfish (34745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
88 # 1อจ530122-018 EG243797429TH korat (34746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
89 # 1อจ530122-019 EF126395665TH กมลาไสย (34757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530116-001 maggie (34252) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ530116-014 ศิวาพัชร์ (34272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ530116-022 oodsaa (34271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ530116-025 mongkolt (34266) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ530118-001 nboeke (34315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ530118-002 WEERA_NUNGHOT (34316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
MAI
7 # 2อจ530118-011 Chaiyoyo (34336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ530118-014 mpower (34352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ530119-001 macfreeman (34417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ530119-004 p_awest (34423) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530120-001 tongis (34555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ530120-002 koomlav (34556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ530120-003 ชัยชาญ (34557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ530120-004 treetap (34559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ530120-005 pluakdaeng (34577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ530120-006 เอิงเอย (34561) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ530120-007 GST99 (34562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ530120-008 แก้วสามวา (34564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
19 # 2อจ530120-009 huajoak (34566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ530120-010 somjitgass (34567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ530120-011 พุทธรักษ์ษา (34568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 2อจ530120-012 suraton72 (34569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ530120-013 DOKEBI_123 (34570) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ530120-014 pong70 (34571) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
25 # 2อจ530120-015 patbangbon (34573) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ530120-016 น้ำปาย (34574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ530120-017 Sololo (34576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ530120-018 nokee (34580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ530120-019 SUPER1 (34582) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ530120-020 jattapon (34585) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ530120-021 oodsandee (34575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ530120-022 frist (34579) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
33 # 2อจ530120-023 สรรค์บางชัน (34581) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ530120-024 lingling (34583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
35 # 2อจ530120-025 Thenoom9 (34584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ530120-026 Chew_JJ (34586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530120-027 ประสาน (34616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ530120-028 sakchidlom (34617) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
39 # 2อจ530120-029 เทพอินทรา (34618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ530120-030 nattakoon (34619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ530121-001 อรรถพล (34643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
42 # 2อจ530121-002 dan_sena (34644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
43 # 2อจ530121-003 สหายเมืองลิง (34645) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
44 # 2อจ530121-004 คำทะเนตร (34646) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ530121-005 chanu (34674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ530121-006 HAROMAN (34675) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ530121-007 chiu2002 (34797) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์
48 # 2อจ530121-008 chiu2002 (34796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
49 # 2อจ530122-001 แก้วสามวา (34756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 2อจ530122-002 ส-ท่าอิฐ (34759) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
51 # 2อจ530122-004 kim98 (34758) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
52 # 2อจ530122-005 aketurbo (34760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 2อจ530122-006 WEERA_NUNGHOT (34761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MAI
54 # 2อจ530122-007 chengsim (34762) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
55 # 2อจ530122-008 eak_421 (34766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
56 # 2อจ530122-009 นายภักดี (34763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 2อจ530122-010 piakham (34764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 2อจ530122-011 niruch (34765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ530122-012 joy2007 (34767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ530122-013 joy2007 (34768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
61 # 2อจ530122-014 marchtu23 (34769) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
62 # 2อจ530122-015 พิมพ์นิยม (34770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ530122-016 aumphorn (34771) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
64 # 2อจ530122-017 ทรายทอง (34772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 2อจ530122-018 kueyunon (34780) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
66 # 2อจ530122-019 Nutanun (34781) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้

1 # 3อจ530116-012 EG593795976TH tongoner + buboo (34204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อตะกั่ว จ.พัทลุง (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ530116-028 พแ077189957 jeera + lovelove (34223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ530116-032 EH339025275TH Dutchie + ตอร์ปิโด (34226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งเขียวแก้วหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม ปี 2547 ***
4 # 3อจ530118-012 EG491242711TH pjanon + BONWHAN (34314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
5 # 3อจ530118-014 EH082335309TH torlae + ขุนเมืองจันทร์ (34320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา ***
6 # 3อจ530118-023 EG732141587TH lermsak + PATANAKARN39 (34297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์จับเข่า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
7 # 3อจ530119-022 vatcharapong + sakuda (34384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธนฤมิตรโชคหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์ปางประทานพร เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
8 # 3อจ530119-049 EH422325645TH loeiisan + ม้าขาว (34462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ530119-058 EH408767134TH tosuphan + juipeter (34467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.นครปฐม (กะไหล่ทองใหม่)***
10 # 3อจ530121-011 EH169020308TH midnightjojo + donge (34629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เจ้าสัว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2550 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ530121-014 EH392677853TH ลิลลี่ + botan (34634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
12 # 3อจ530122-001 EH382028805TH yootha + โก้ตัดเก้า (34688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
13 # 3อจ530122-002 RE932819683TH peak35 + สุเรนทรชิต (34690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง สร้างเสริมหลังปี 2483 ***
14 # 3อจ530122-003 EH510313965TH soft-soft + oat4157 (34691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กรรมการ เนื้อว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ530122-004 EG459482860TH Tanya + ANCHANA (34692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
16 # 3อจ530122-005 EG73215116TH R9999 + warashi (34693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดเทวสังฆราม รุ่นกฐินต้น ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
17 # 3อจ530122-006 EH247542574TH CrAzYaSs + เพรียงศรัทธา (34694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 23)***
18 # 3อจ530122-007 EH338590968TH wphaisal + ธฅนนิยม (34695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นบารมี จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ530122-008 RE727235202TH เอกประจวบฯ + สุเรนทรชิต (34696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
20 # 3อจ530122-009 EG559673751TH กระแสร์ + เบนนิซากุระ (34697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
21 # 3อจ530122-010 EH186051000TH กระจาย + onizuka2518 (34715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปูทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะ ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ530122-011 EH186051000TH wath132 + onizuka2518 (34698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
23 # 3อจ530122-012 EH350013739TH DOKEBI_123 + thiwat (34699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
24 # 3อจ530122-013 EH350013739TH DOKEBI_123 + thiwat (34700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
25 # 3อจ530122-014 EH433382039TH tu2519 + poodumken (34714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ลพบุรี ***
26 # 3อจ530122-015 EG103322665TH korngavee + kritsi (34701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
27 # 3อจ530122-016 EG103322665TH Jom2523 + kritsi (34702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 576)***
28 # 3อจ530122-017 EG537274151TH suraj + pinmarine35 (34703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ530122-018 EG796388915TH dekdee_22 + ณิชนันท์ (34704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1138)***
30 # 3อจ530122-019 EH335417078TH tuk08 + bothong (34705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
31 # 3อจ530122-020 EG820369803TH เงาะป่า + Leksalaya (34706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ530122-021 EG820369803TH เงาะป่า + Leksalaya (34707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ530122-022 EH264649933TH seaman + doctorp (34708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
34 # 3อจ530122-023 EH125851783TH dman2551 + numpraram2 (34709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2391)***
35 # 3อจ530122-024 EH226334409TH วิมลดอดคอม + nuten (34710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 ***
36 # 3อจ530122-025 ด655547574 joomch + ประยุติ (34711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ530122-026 EH198961011TH Phanat_90 + chokchai (34712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)***
38 # 3อจ530122-027 EH338584772TH cnatcl + โมทนา (34713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสมโภชน์ช้างเผือก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นราธิวาส ***
39 # 3อจ530122-028 minemint + niruch (34716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเล็กเข่าแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)***
40 # 3อจ530122-029 Leksalaya + cs16933 (34717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธไชยศรีซุ้มเรือนแก้วหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ530122-030 EG871521117TH siriwat + pusook66 (34718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
42 # 3อจ530122-031 EH354975940TH Jorawat + kumkum (34719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก รุ่นจิ๊กโก๋ เนื้อแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
43 # 3อจ530122-032 มหาอุด + joy2007 (34720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ขอนแก่น ***
44 # 3อจ530122-033 prathep + joy2007 (34721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร ***
45 # 3อจ530122-034 EH468633418TH วีรพันธ์ + midaa (34722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
46 # 3อจ530122-035 EH085914770TH ชอบจัง + snowman555 (34723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระปิดตาพนมรุ้งหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ ***
47 # 3อจ530122-036 EH338157774TH natdemin1 + sunthorn2519 (34724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
48 # 3อจ530122-037 EG494265795TH wutiwong + โก๋แห้ง (34725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.พัทลุง ***
49 # 3อจ530122-038 EG494265795TH star999 + โก๋แห้ง (34726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์พุทธกวักใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
50 # 3อจ530122-039 EH241490600TH wunchaicoth + skith (34727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
51 # 3อจ530122-040 EG266817458TH sitrayong + ansaldo (34743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ530122-041 EH027629497TH pong_m16 + โฟล์คซอง (34747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทร์ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้และหักซ่อม)***
53 # 3อจ530122-042 EH208932003TH หนุ่มดอย + wunchaicoth (34748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 402)***
54 # 3อจ530122-043 EG266817461TH ชาญยุทธ + ansaldo (34750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
55 # 3อจ530122-044 EG250443041TH pinmarine35 + วาสนา (34751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 460)***
56 # 3อจ530122-045 EH140090449TH nituss + bamboss (34752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดอินทราราม เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ530122-046 EH069877092TH patama + tumtum (34753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
58 # 3อจ530122-047 EG537571424TH TOPBOY + อิศประแสร์ (34754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)***
59 # 3อจ530122-048 EG796347147TH mysci + ณิชนันท์ (34755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง เนื้อสำริด จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ530122-049 EG804728785TH opasn + ชัชพนม (34773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรน้อย วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ530122-050 sza1200 + kueyunon (34774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
62 # 3อจ530122-051 monchai02 + kueyunon (34775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ530122-052 EH344153768TH subarusti + พระพันปี (34776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศ พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
64 # 3อจ530122-053 EH359943135TH panitgang + ตุ้ลำปลายมาศ (34777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน ***
65 # 3อจ530122-055 EG583274984TH ริชชี่ + supervigo (34779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2