ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2553


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ม.ค. 2553 - 09:17 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ม.ค. 2553 - 10:17 น.] #28645 (17/17)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ530123-001 EH301310165TH holyobject (34794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ530123-002 EH235329781TH สมิตา (34795) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ530123-003 EH301310355TH phuwadet (34798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ530123-004 EH343528583TH games (34799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ530123-005 EH458350964TH balloonb (34800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ530123-006 EH559975831TH artpakkrang (34801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ530123-007 EH342833309TH UNICITY (34802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ530123-009 EG804665025TH ป๊อบอาย (34804) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ530123-010 EH588962013TH chsearn (34806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ530123-012 EG252717049TH theera (34834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ530123-013 EG974874884TH TAE-THANK (34835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ530123-014 EF471574290TH vespa2 (34836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ530123-015 EG263656663TH Tommy111 (34837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ530123-016 EF471574290TH สุรพงษ์ (34838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ530123-017 EF471574230TH (34839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ530123-018 EH485125897TH normon (34851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 1อจ530123-019 EH189811098TH thongboem (34843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ530123-020 ED756674648TH เลิศชัย (34845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ530123-021 RD801873678TH ทศกันณ์ (34846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ530123-022 EH13578225TH เวียงระแหง (34888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ530125-001 EH338598198TH supawit (34904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ530125-002 EH219583476TH aagun (34903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ530125-003 EH445741048TH PHUPHA (34905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
25 # 1อจ530125-004 RE891267665TH ศิษย์ปู่เปี่ยม (34907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ530125-005 EH135710330TH Khonlomkao (34908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 1อจ530125-006 EH308915215TH red131313 (34909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ530125-007 EH305955419TH panuwat2013 (34926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ530125-008 EH423160939TH yasticker (34910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ530125-009 EH018734245TH pornlerty (34911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ530125-010 EG356549445TH sunsmile (34927) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ530125-012 EH306395636TH เอกสังวาลย์ (34939) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
34 # 1อจ530125-013 EH433399034TH Leklek (34940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
35 # 1อจ530126-001 EG714060136TH เด็กบางพุด (35005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ530126-003 EH359964303TH junsri (35006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ530126-004 EG979300595TH bbpra (35007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ530126-005 EH122660396TH เก้ากนก (35008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ530126-006 EH301375087TH phuwadet (35009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ530126-007 EH542903243TH เอกจิตต์ (35010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ530126-008 RE275569723TH blackburn23 (35014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
42 # 1อจ530126-010 EH409204072TH noommin (35016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ530126-011 EG462580601TH tumtam (35017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ530126-012 looknam1 (35018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ530126-013 EH386412477TH Wi-Fi (35019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ530126-014 RE727246182TH รักษ์นครหลวง (35038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
47 # 1อจ530126-015 RE880894046TH Aut_shop (35020) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
48 # 1อจ530126-016 EG815575541TH มงคล88 (35021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ530126-017 EF268160880TH ichai (35022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ530126-018 EH122635555TH maitree (35026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
51 # 1อจ530126-019 EF655547733TH ประยุติ (35030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ530126-020 EG975006219TH plating (35078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ530126-021 EH083756594TH เมฆินทร์ (35079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
54 # 1อจ530126-022 EF126327144TH ทวารวดี (35102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
55 # 1อจ530126-023 EH335735990TH babyraccoon (35103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ530126-024 EG182402686TH เก้านวะ (35104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
57 # 1อจ530126-026 EH344976163TH แอ็ก_ (35106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
58 # 1อจ530126-027 EH423653939TH เคอิโงะ (35108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ530126-028 EH423645725TH heng9999 (35111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 1อจ530126-029 EH213258275TH tonjovi (35114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
61 # 1อจ530126-030 EG244348506TH นายเกษตรกล (35115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ530126-031 EG266820647TH tangmo164 (35116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
63 # 1อจ530126-032 EH421728515TH อ้นท่าตอน (35117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ530126-033 EG251047373TH มหาเวส (35120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ530119-003 puritad (34422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ530125-004 engineer27 (34944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ530125-001 sak_chai01 (34941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
4 # 2อจ530125-002 finance (34942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 2อจ530125-003 BCC-106 (34943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ530125-005 SNOWKID (34945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ530125-006 ลิตเติ้ลตี๋ (34946) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ530125-007 pawin (34947) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ530125-008 สหายเมืองลิง (34948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ530125-009 suraton72 (34949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ530125-010 pissanu007 (34950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 2อจ530125-011 เด็กตาคลี (34951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ530125-012 monstajim (34952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ530125-013 วิลล่าพระเครื่อง (34964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ530125-014 savings (34953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ530125-015 wanayut (34954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ530125-016 กาละแม (34955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ530125-017 toyotachi (34956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 2อจ530125-018 ศิษพ่อมุ่ย (34957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ530125-019 kaotom (34965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
21 # 2อจ530125-020 มุท666 (34966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ530125-021 tuk08 (34958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ530125-022 ประศาสน์ (34959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ530125-023 penrat (34963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ530125-024 แฮปรามคำแหง (34960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ530125-025 เทพอินทรา (34961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ530125-026 PraDaDa (34962) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ530125-027 prontera (34967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
29 # 2อจ530125-028 sjitrakorn (34968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ530125-029 jojo5 (34969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ530126-001 finance (35032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ530126-002 nongnhun (35034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 2อจ530126-003 pawaris (35037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
34 # 2อจ530126-004 แก้วสามวา (35047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
35 # 2อจ530126-005 tepakornsu (35050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ530126-006 SUPER1 (35052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ530126-007 WEERA_NUNGHOT (35054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์ MAI
38 # 2อจ530126-008 piakham (35056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ530126-009 mpower (35057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
40 # 2อจ530126-010 chiewchol9871 (35061) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ530126-011 pong70 (35062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ530126-012 suraton72 (35064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ530126-013 kaorao (35070) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ530126-014 พุทธรักษ์ษา (35048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ530126-015 vadcharapol (35053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ530126-016 TAE-THANK (35058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
47 # 2อจ530126-017 jattapon (35063) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ530126-018 oudoud (35067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
49 # 2อจ530126-019 มือใหม่หัดดู (35068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
50 # 2อจ530126-020 p_awest (35066) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ530126-021 Chew_JJ (35043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ530126-022 patihan (35045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ530126-023 โรนิน (35098) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
54 # 2อจ530126-024 mongkolt (35099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 2อจ530126-025 viroj2009 (35100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ530127-001 phett (35121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ530127-002 toy_clong8 (35123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
58 # 2อจ530127-003 เสมาพัดยศ (35126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
59 # 2อจ530127-004 คำทะเนตร (35128) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 2อจ530127-005 deery (35130) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 2อจ530127-006 nokee (35132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
62 # 2อจ530127-008 annihi (35137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 2อจ530127-009 oodsandee (35139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
64 # 2อจ530127-010 bristop (35143) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
65 # 2อจ530127-011 บอยบ้านหม้อ (35148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
66 # 2อจ530127-012 talenoi (35164) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
67 # 2อจ530127-013 ICT500 (35151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
68 # 2อจ530127-014 Targuss (35168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 2อจ530127-015 SHOCKY (35233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
70 # 2อจ530127-016 koooo (35234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ530128-001 ED409619415TH toonzing + ชูบางพลี2 (35237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
2 # 3อจ530128-002 EH402431874TH pusook66 + pantun (35235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ530128-003 ED486747558TH kotabaru + molotee (35236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ530128-004 ED486747558TH สุขใจสบายกาย + molotee (35241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ530128-005 EH511502126TH navigator + บุญส่งแย้มชื่น (35242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชคหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ530128-006 EF156865969TH noomjj + spytoon (35243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
7 # 3อจ530128-007 อภิธรรม + แดงรวมโชค (35247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
8 # 3อจ530128-008 EH336260439TH engwattana + tankhun (35244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 27372)***
9 # 3อจ530128-009 EH336260439TH tik524778 + tankhun (35245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
10 # 3อจ530128-010 EH125077604TH supperA + เด็กข้างวัด (35253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดพรหมนิมิต)***
11 # 3อจ530128-011 EF544535847TH jintonic + lingling (35254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างเสริมหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
12 # 3อจ530128-012 EB392166537TH เทพอินทรา + ชมรมพระสวย (35255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 306)***
13 # 3อจ530128-013 EF655547778TH Leksalaya + ประยุติ (35256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ530128-016 EG976716002TH jminter + ชอบจัง (35262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญฉลุหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2818 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ530128-017 EG804734644TH borpit + jorangsan (35263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ530128-018 EH445755339TH chaisombat + rong99 (35264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ชุดเหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 6 รอบ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการ/หมายเลข 237)***
17 # 3อจ530128-019 EF204126846TH best16 + ton_bangplee (35265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง (ไม่ระบุกรุ) ***
18 # 3อจ530128-020 EH448793234TH วีรพันธ์ + tongoner (35266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
19 # 3อจ530128-021 EH340953502TH ตะวัน03 + tafu-boy (35308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
20 # 3อจ530128-022 EH340953502TH ooyooy + tafu-boy (35310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
21 # 3อจ530128-023 EB392166545TH ดิจิม่อน + ชมรมพระสวย (35314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคุณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ นครราชสีมา (หมายเลข 865)***
22 # 3อจ530128-024 EG871016425TH sutheptheep + tunya (35315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2359)***
23 # 3อจ530128-025 EH384590608TH beerice + ธนถัทร (35309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีมหาจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
24 # 3อจ530128-027 EH392679134TH piyat9 + botan (35312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
25 # 3อจ530128-028 EH492158003TH toosarsud + Buncha (35313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จิ้งจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง เนื้องาแกะ จ.อยุธยา ***
26 # 3อจ530128-029 EH341735852TH เจ่กเตี้ย + pongchon (35273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ530128-030 EF043443655TH ปืนปราจีน + suraj (35274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ530128-031 EF043443655TH เด็กบัวทอง + suraj (35275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
29 # 3อจ530128-032 EG462571998TH hon18 + Ajnisit (35276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ530128-033 EH535012630TH transport + หมูแผ่น (35277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ530128-034 EH535012630TH natdemin1 + หมูแผ่น (35278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ530128-035 EH476712815TH chatchai16 + Ting_sathu (35279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ530128-036 EH468661250TH cnatcl + ต้นพระสยาม (35280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสมโภชพระนครเฉลิมกรุงรัตนฯ เนื้อทองแดง ***
34 # 3อจ530128-037 EH338604724TH petch8819 + wichean15 (35281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
35 # 3อจ530128-040 EG243812293TH midaa + เบนจี้ (35320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1395)***
36 # 3อจ530128-041 EG252410426TH suraj + Apidet (35321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536จ .นครราชสีมา ***
37 # 3อจ530128-042 EG267124550TH เบนจี้ + ชมดาวโคราช (35322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 135)***
38 # 3อจ530128-043 EG455925267TH พ่อน้องต้นไม้ + dewey (35323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
39 # 3อจ530128-044 EH420823948TH เสริมทรัพย์2552 + (35324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
king_always
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
40 # 3อจ530128-045 EH141715185TH Teantean + phaen (35345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.พิจิตร ***
41 # 3อจ530128-046 EG 815576405TH แฮปรามคำแหง + (35325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เหยินน้อยโคราช
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคมหลวพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ530128-047 EG262749001TH หนุมาน55 + โมบายล์ (35326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
43 # 3อจ530128-048 EG929032110TH พ่อลูกร่ำรวย + runglp (35327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
44 # 3อจ530128-049 EG696326626TH ANCHANA + ลูกพระพรหม (35328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายงาม กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ530128-050 EH020311829TH Pandy + ศิลาอาสน์ (35329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
46 # 3อจ530128-051 EG251048379TH noklek + เชือกกล้วย (35330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 443)***
47 # 3อจ530128-052 EG251048379TH wwut2 + เชือกกล้วย (35331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1456)***
48 # 3อจ530128-052 EG251048379TH wwut2 + เชือกกล้วย (35331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1456)***
49 # 3อจ530128-053 EH543489029TH narendra + nkkrala (35332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อนวโลหะหน้าทอง จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 38)***
50 # 3อจ530128-054 EH543489029TH narendra + nkkrala (35333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ฉลองมณฑป เนื้อเงินหน้าทองคำ จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)***
51 # 3อจ530128-055 EH013725048TH ภูริวัจณ์(โย) + yutputsoon (35334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1551)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2