(0)
เกจิ พิษณุโลก สองแคว หลวงพ่อพระครูสำรวย วัดสระแก้วประทุมทอง ระผงพิมพ์รูปเหมือนพระครูศีลสารสัมบัน รุ่นจอมพล พ.ศ. 2515 พิธีใหญ่ มีเกษา สภาพสวยงาม
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องเกจิ พิษณุโลก สองแคว หลวงพ่อพระครูสำรวย วัดสระแก้วประทุมทอง ระผงพิมพ์รูปเหมือนพระครูศีลสารสัมบัน รุ่นจอมพล พ.ศ. 2515 พิธีใหญ่ มีเกษา สภาพสวยงาม
รายละเอียดพระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สัมปันโน) ทรงสี่เหลี่ยมพิมพ์เล็ก เนื้อผงดินว่าน รุ่นหน้าแก่ ปี ๒๕๑๔ ด้านหลังบรรจุเส้นเกศาหลวงพ่อ ได้ร่วมพุทธาภิเษกในพิธีมหาจักรพรรดิ์ ๒๕๑๕ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๑๕

*********************************************

ในปี พ.ศ. 2514 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบว่า ท่านพระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโน) เจ้าอาวาสวัดสระแก้วปทุมทอง และเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นพระเถราจารย์ที่เก็บสะสมมวลสารไว้มาก จึงได้กราบอาราธนานิมนต์ให้ท่านพระครูศีลสารสัมบันเป็นแม่งานรับผิดชอบในการ จัดสร้างพระเครื่องชนิดผง และดินผสมผงเก่า เพื่อใช้ในการพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก วันที่ 19 – 20 มกราคม 2515 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก ตามความเห็นของเจ้าคุณพระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

โดยท่านพระครูศีลสารสัมบัน เริ่มต้นสะสมมวลสารและกดพิมพ์พระ เผาพระ และอบพระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ครั้งนั้นได้มีการปิดอุโบสถวัดสระแก้วปทุมทอง เพื่อจัดพิมพ์พระรุ่นปี 2515 ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่

1. พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ เนื้อผงและดินผสมผง
2. พระพิมพ์ รูปเหมือนพระครูศีลสารสัมบัน เนื้อผง ทุกพิมพ์
3. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อดินและเนื้อผง หลังธรรมจักร
4. พระพุทธชินราชใบมะยม เนื้อดินและผง หลังธรรมจักร
5. พระพิมพ์ นางพญา(ชินสีห์) หลังธรรมจักร เนื้อดิน

การพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก วันที่ 19 – 20 มกราคม 2515 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก พระเครื่องของท่านพระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโณ) จัดอยู่ในลำดับทำเนียบพระพุทธาภิเษก อันดับที่ 9 – 10 กล่าวคือ
Cquote1.svg

... 9. พระพิมพ์นางพญา (พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ) เนื้อดินเผาผสมผงของเก่าและเนื้อผง

10.พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อว่าน และเนื้อดินเผา ผสมผงเก่าและผงตะไบ เนื้อนวโลหะวังจันทน์

(หมายเลข 9-10 สร้างโดยพระครูศีลสารสัมบัน วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก)

**********************************************
ตำนานพระแก้วมณีโชติ (ฉบับคัดย่อ)

พระพุทธศาสนาผ่านไป 2500 ปี จะเกิดกลียุคมนุษย์รบราฆ่าฟันกันเอง โลกมนุษย์จะพบภัยพิบัติจากโรคระบาดที่ร้ายแรงมาคร่าชีวิตผู้คนและสัตว์ให้ ล้มตายจำนวนมาก จะบังเกิดภัยทางธรรมชาติ วิปริตทั่วทั้งโลกธาตุ แต่คนที่แขวนพระแก้วมณีโชติติดตัวจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีเรื่องเล่ากันว่า

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระพุทธองค์ทรงจาริกประเทศเทศนาธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ ทรงเสด็จจาริกมายังถิ่นต่างๆ ทรงพยากรณ์ที่ต่างๆ และประทานพระเกศาธาตุและพระพุทธบาทอันทรงสมควร และทรงเล็งด้วยพระพุทธญาณว่าต่อไปที่แห่งนี้จะเป็นที่อุดมในธรรม ทรงพยากรณ์ความว่า
Cquote1.svg

...ศาสนาตถาคตผ่านไป 2,000 ปี พระแก้วมณีโชติจะถูกทำขึ้นมาให้มนุษย์สักการบูชากราบไหว้ เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของคนดีมีศีลธรรม ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ มนุษย์ที่ได้ครอบครองพระแก้วมณีโชติจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขสมบูรณ์ เจริญด้วยโภคทรัพย์ เทวดาปกปักษ์คุ้มครองรักษา เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปจนครบ 5,000 ปี ตามพุทธพยากรณ์...

Cquote2.svg
[แก้] ประวัติพระแก้วมณีโชติ พระประธานพระอุโบสถ

สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486

องค์พระปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูน

หน้าตัก 3 ศอก (59 นิ้ว) สูงจากฐาน 7 ศอก 1 นิ้ว (119 นิ้ว)

ประดิษฐานในพระอุโบสถทรงโรง วัดสระแก้วปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก

แต่เดิมองค์พระไม่มีซุ้มเรือนแก้ว และยักษ์ผู้อารักขาพระประธาน (อาฬวกยักษ์และท้าวเวสสุวรรณ) เช่นเดียวกับพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มีเพียงองค์พระแก้วมณีโชติเท่านั้น ในภายหลังจึงต่อเติมเพิ่มซุ้มเรือนแก้วจำลองพระพุทธชินราชในปี พ.ศ. 2508 ในสมัยท่านพระครูศีลสารสัมบัน เป็นเจ้าอาวาส พระนามองค์พระไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ออกนามตั้งชื่อพระ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นท่านพระอธิการโส โสภโณ อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสระแก้วปทุมทองเป็นผู้ตั้งพระนาม และไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ปั้นองค์พระอีกเช่นกัน แต่องค์พระมีจุดเด่นตรงที่มีมณีรัตนชาติประดับตรงเปลวพระรัศมี หรือพระเกศ เคยมีผู้เล่ากันว่า ในวันเพ็ญ จะมีแสงสว่างออกมาจากพระเกศเป็นที่อัศจรรย์ บางครั้งพระผู้ดูแลพระอุโบสถนึกว่าลืมปิดไฟ แต่พอเข้าไปกลับปรากฏว่าได้ยกสะพานไฟไปแล้ว ไม่น่าที่ไฟจะติดขึ้นเอง ช่วงหลังจึงติดตามปรากฏทราบว่า เป็นแสงจากมณีรัตนชาติในพระเกศพระแก้วมณีโชติ
[แก้] พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษกครั้งที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโน)


ท่านพระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้วปทุมทอง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ขณะนั้นพระคุณท่านเป็นแม่งานรับผิดชอบในการจัดสร้างพระเครื่องเนื้อผงและดิน ผสมผง เพื่อใช้ในการพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก วันที่ 19 – 20 มกราคม 2515 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก ลำดับทำเนียบพระพุทธาภิเษก ลำดับ 9 – 10 โดยมีการเริ่มต้นสะสมมวลสารและกดพิมพ์พระ เผาและอบพระตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2500 เป็นต้นมา โดยมีการปิดพระอุโบสถวัดสระแก้วปทุมทอง เพื่อพิมพ์พระรุ่นปี 2515

โดยพระพิมพ์ลำดับที่ 9 ได้แก่

* พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ เนื้อผงและดินผสมผง

* พระพิมพ์ รูปเหมือนพระครูศีลสารสัมบัน เนื้อผง ทุกพิมพ์

การพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษกครั้งที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 19 – 20 มกราคม 2515 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก โดยพระเครื่องของท่านพระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโณ) จัดอยู่ในลำดับทำเนียบพระพุทธาภิเษก อันดับที่ 9 – 10 กล่าวคือ
Cquote1.svg

... 9. พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ เนื้อดินเผาผสมผงของเก่าและเนื้อผง

10.พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อว่าน และเนื้อดินเผา ผสมผงเก่าและผงตะไบ เนื้อนวโลหะวังจันทน์

(หมายเลข 9-10 สร้างโดยพระครูศีลสารสัมบัน วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก) ...

Cquote2.svg


ในการพุทธาภิเษกพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษกนี้มีขึ้น 2 วัน/ครั้ง


ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2515

พิธีพุทธาภิเษกจัดขึ้น ณ ศาลาโรงพุทธาภิเษก วัดสระแก้วปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก ในพิธีนี้ ท่านพระครูศีลสารสัมบัน เป็นเจ้าพิธีได้กำหนดและควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" ครบถ้วนตามแบบฉบับของโบราณพิธีทุกประการตามวิธีการสายพระวิปัสสนาจารย์ โดยมีอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ถวายคำแนะนำ

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศีลสารสัมบัน เจ้าอาวาสวัดสระแก้วปทุมทอง และเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุด เทียนชัย

ประธานบริกรรมปลุกเสก 9 รูปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนี้

* พระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
ใบปลิว พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก พ.ศ. 2515

* พระอาจารย์นวล วัดนิมิตรธรรมาราม พิษณุโลก

* พระสมุห์ละมัย (พระวรญาณมุนี) วัดอรัญญิก พิษณุโลก

* พระครูอภัยจริยาภรณ์ วัดใหม่อภัยยาราม พิษณุโลก

* พระครูวินัยธรสุเทพ วัดแสงดาว พิษณุโลก

* พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา พิษณุโลก

* พระครูประภาสธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อแขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก

* พระครูศรีรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อไซ่) วัดจูงนาง (วัดศรีรัตนาราม) พิษณุโลก

* หลวงพ่อเปรื่อง วัดคูหาสวรรค์ พิษณุโลก

พระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสกทั้งคืน ดังนี้

* พระครูศีลสารสัมบัน เจ้าอาวาสวัดสระแก้วปทุมทอง และเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก

* พระอาจารย์พิมพ์ วัดคูหาสวรรค์ พิษณุโลก

* หลวงพ่อเปรื้อง วัดโพธิญาณ พิษณุโลก

* พระอาจารย์ชุ่ม วัดกรมธรรม์ พิษณุโลก

* พระอาจารย์โต วัดสมอแข พิษณุโลก

* พระครูประพันธ์ (หลวงพ่อพัน) วัดบางสะพาน พิษณุโลก

* พระครูวิจารย์ศุภกิจ (อาจารย์ทองม้วน) วัดวังทองวราราม พิษณุโลก

* พระอาจารย์ธงชัย วัดวชิรธรรมราชา พิษณุโลก


ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2515

พิธีพุทธาภิเษกจัดขึ้น ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ในพิธีนี้ พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ซึ่งเป็นเจ้าพิธีได้กำหนด และควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" ครบถ้วนตามแบบฉบับของโบราณพิธีทุกประการ

คณะกรรมการพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก

ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย

ประธานฝ่ายฆราวาส ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานบริกรรมปลุกเสก พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสก 109 รูป ดังนี้
รายนามเกจิในพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก 19 - 20 ม.ค. 2515 วัดพระศรีรัตรมหาธาตุ วรมหาวิหาร พิษณุโลก

1. หลวงพ่อทอง (พระครูวิริยะโสภิต) วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี

2. หลวงพ่อเงิน (พระราชธรรมมาภรณ์) วัดดอนยาหอม จ.นครปฐม

3. หลวงพ่อนาค (พระครูจันทรโสภณ) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ

4. หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ) วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

5. หลวงพ่อหอม (พระครูภาวนาณุโยค) วัดซากหมากป่าเรไร จ.ระยอง

6. หลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์

7. หลวงพ่อสด (พระครูวิจิตนชัยการ) วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท

8. หลวงพ่อชื่น (พระครูนนทกิจวิมล) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี

9. หลวงพ่อบุญ (พระครูประดิษฐ์นวการ) วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี

10. หลวงปู่ทองอยู่ (พระครูสุตาธิการี) วัดใหม่หนองพระองค์ จ.สมุทรสาคร

11. หลวงพ่อกรับ (พระครูธรรมสาคร) วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร

12. หลวงพ่อเจริญ (พระครูปัญญาโชติ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี

13. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี

14. หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี

15. พระครูสนิทวิทยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี

16. พระครูปิยะธรรมโสภิณ (หลวงพ่อคำ) วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี

17. พระครูกิตพิจารณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดราฎร์เจริญ จ.สระบุรี

18. พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

19. พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

20. พระวินัยรักขิตาวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

21. พระวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

22. หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

23. หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

24. หลวงพ่อเผือก วัดสาลีโข จ.นนทบุรี

25. พระครูประกาศสมาธิคุณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯกรุงเทพฯ
รายนามเกจิในพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก 19 - 20 ม.ค. 2515 วัดพระศรีรัตรมหาธาตุ วรมหาวิหาร พิษณุโลก (ต่อ)

26. พระอาจารย์วิริยัง สิรินโท (พระเทพเจติยาจารย์) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

27. พระเทพโสภณ (สมเด็จพระมหาธีราจารย์) (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

28. หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม

29. พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม

30. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ จ.กาญจนบุรี

31. พระครูอุดมสิทธาจารย์ (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี

32. พระครูจันทสโรภาส (หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม จ.กาญจนบุรี

33. พระครูโกวิทยาสมุทคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

34. พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

35. พระอาจารย์ผ่อง (จินดา) วัดจักรวรรคิ์ราชาวาส กรุงเทพฯ

36. พระครูศรีปริยานุรักษี วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

37. พระครูวิรุฬห์ธรรมโกวิทย์ วัดเจดีย์สถาน จ.เชียงใหม่

38. พระครูมงคลคุณาธร วัดหม้อตองคำ จ.เชียงใหม่

39. หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสต๋อย จ.เชียงใหม่

40. หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน จ.ลำปาง

41. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง

42. หลวงพ่อชุบ วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง

43. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

44. หลวงพ่อเงิน วัดเขาสาก จ.ลำปาง
ภาพพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก พ.ศ. 2515

45. หลวงพ่อบุญสม วัดหัวข่วง จ.ลำปาง

46. พระวิบูลวชิรธรรม วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร

47. หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์

48. หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์

49. หลวงพ่อโอด (พระครูนิสัยจริยคุณ) วัดจันเสน จ.นครสวรรค์

50. หลวงพ่อคัด วัดท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท

51. หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท

52. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี

53. หลวงพ่อดวง วัดทอง จ.สิงห์บุรี

54. พระครูอาทรสิกขการ (หลวงพ่อโต๊ะ) วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

55. พระครูสันทัดธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดท่าช้าง จ.อยุธยา

56. พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) วัดวังแดง จ.อยุธยา

57. พระครูประสาทวิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ จ.อยุธยา

58. พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา

59. พระครูสาธรพัฒนกิจ (หลวงพ่อลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี

60. พระครูวิเศษมงคลกิจ (หลวงพ่อมิ่ง) วัดกก กรุงเทพฯ

61. พระครูอนุกูลวิทยา (หลวงพ่อเส็ง) วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ

62. พระครูพิริยกิจติ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

63. พระครูภาวณาภิรมย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

64. พระครูโสภณกัลป์ยานุวัฒน์ (หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยาณ์ กรุงเทพฯ

65. พระครูพินิจสมาจารย์ (หลวงพ่อโด่) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี

66. หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

67. พระครูวชิรรังษี วัดมฤคทายวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์

68. พระครูวชิรคุณาญาณ วัดในกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

69. หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

70. พระครูอุดมศีลจารย์ (พ่อท่านเย็น) วัดโคกสะท้อน จ.พัทลุง

71. พระครูพิศาลพัฒนกิจ (พ่อท่านพระครูปลัดบุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม จ.พัทลุง

72. พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง

73. หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน จ.พัทลุง

74. หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร

75. หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น

76. หลวงปู่จันทร์ วัดสำราญ จ.อุบลราชธานี

77. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

78. หลวงพ่อครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก

79. หลวงพ่อครูบาตัน วัดเชียงทอง จ.ตาก

80. หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย

81. หลวงพ่อปี้ วัดบ้านด้านลานหอย จ.สุโขทัย

82. พระครูคีรีมาสธรรมคุณ วัดวาลุการาม จ.สุโขทัย

83. พระครูพิลาศธรรมคุณ วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย

84. พระครูไกรลาศสมานคุณ วัดกงไกรลาศ จ.สุโขทัย

85. พระอาจารย์พวง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย

86. พระอาจารย์ฉลอง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย

87. พระครูพินิจธรรมภาณ วัดวังแดง จ.พิจิตร

88. พระครูธรรมมานิสิทธิ์ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร

89. พระอาจารย์ชัย วัดกลาง จ.อุตรดิตถ์

90. หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส จ.อุตรดิตถ์

91. หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์

92. พระพิษณุบุราจารย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

93. พระสมุห์ละมัย (พระวรญาณมุนีวัดอรัญญิก) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

94. พระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สัมปันโน) วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก

95. พระครูอภัยจริยาภรณ์ วัดใหม่อภัยยาราม จ.พิษณุโลก

96. พระครูวินัยธรสุเทพ วัดแสงดาว จ.พิษณุโลก

97. พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

98. พระครูประภาสธรรมมาภรณ์ (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

99. พระครูศรีรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อไช่) วัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก

100. หลวงพ่อเปรื่อง วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก

101. พระอาจารย์พิมพ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก

102. หลวงพ่อเฉลิม วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก

103. หลวงพ่อเปรื้อง วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก

104. พระอาจารย์ชุ่ม วัดกรมธรรม์ จ.พิษณุโลก

105. พระอาจารย์โต วัดสมอแข จ.พิษณุโลก

106. พระครูประพันธ์ (หลวงพ่อพัน) วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก

107. พระครูวิจารณ์ศุภกิจ (อาจารย์ทองม้วน) วัดวังทอง จ.พิษณุโลก

108. พระอาจารย์นวล วัดนิมิตธรรมาราม จ.พิษณุโลก

109. พระอาจารย์ธงชัย วัดวชิรธรรมราชา จ.พิษณุโลก

สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่แช่พระกริ่งเข้าพิธี ใช้น้ำที่วัดตูม เป็นน้ำที่ออกจากพระเศียรพระพุทธรูป ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยใช้ในพิธีชุบพระแสงและเครื่องศัตราวุธ รวมกับน้ำในบ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดพระพายหลวง (บ่อพระร่วง) เมืองเก่าสุโขทัย
Cquote1.svg

รายชื่อวัตถุมงคลและรายนามผู้รับผิดชอบจัดสร้าง ที่จัดสร้างเข้าพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" วันที่ 19 -20 มกราคม 2515 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

1. พระพุทธชินราชจำลอง เนื้อทองสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง 9" 5.9" สร้างโดย จ.ส.อ.ทวี บุรณะเขต จ.พิษณุโลก

2. พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ เนื้อนวโลหะ (สูตรของสมเด็จพระสังฆราชแพ) สร้างโดยช่างสวน จามรมาน ธนบุรี

3. เหรียญพระพุทธชินราช มหาราช เนื้อทองคำ เงิน ทองแดง โลหะพิเศษ สร้างโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

4. พระสังกัจจายน์ เนื้อหยก หยกจากเมืองจีน ฝีมือช่างชาวฮ่องกง

5. พระชุด "พระพุทธชินราช น้อยไตรภาคี" ของดีเมืองพิษณุโลก ชนวนรพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์เนื้อนวโลหะ

(พระพุทธชินราช-พระพุทธชินรสีห์ - พระศรีศาสดา)

6. พระชุด "ยอดขุนพลเมืองพิษณุโลก" ชนวนพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ (พระพิมพ์ท่ามะปราง - พระพิมพ์นางพญา - พระพิมพ์วัดใหญ่)

7. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งนเรศวร วังจันทน์

8. พระพุทธชินราชยอดอัฐารส เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งนเรศวร วังจันทน์

(หมายเลข 5 – 8 สร้างโดย ช่างสำเนียง หมัดมอญ กทม.)

9. พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ เนื้อผงและดินเผาผสมผงเก่า

10.พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อว่าน และเนื้อดินเผา ผสมผงเก่าและผงตะไบ เนื้อนวโลหะวังจันทน์

(หมายเลข 9-10 สร้างโดยพระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก และเจ้าอาวาสวัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก)

หมายเหตุ ไม่มีให้บูชาตามสูจิบัตรพิธีจักรพรรดิมหาพุทธภิเษก ปี 15 ให้บูชาได้เฉพาะที่วัดสระแก้วปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น และการกดพิมพ์พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ และพระชินราชใบเสมาเนื้อผงและเนื้อดิน สำหรับงานพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ครั้งที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2515 นั้นกระทำกัน ณ อุโบสถ วัดสระแก้วปทุมทอง และเป็นรุ่นเดียวเท่านั้น (ลำดับที่ 9 – 10) ที่จัดสร้างโดยพระสงฆ์เป็นผู้กดพิมพ์พระ มิใช่ฆราวาสเป็นผู้กดพิมพ์พระ จากทั้งหมด 14 รายการที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก พ.ศ.2515 นี้

11. พระพุทธชินราชใบตำแย กรุลั่นทม วัดใหญ่ เนื้อชิน สร้างโดย บริษัทชโลกุล กทม.

12. พระพุทธชินราช มหาธาตุ เนื้อดินผสมผงโลหะพระเก่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สร้างโดย จสอ.ทวีบุรณะเขต จ.พิษณุโลก

13. เข็มกลัดเน็คไท "พระพุทธชินราช" สร้างโดยช่างทองร้านนำศิลป์ จ.พิษณุโลก

14. เหรียญ "มหาจักรพรรดิ" เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งนเรศวร วังจันทน์ นายละเมียน อัมพวะสิริ ผู้ออกแบบ

Cquote2.svg

การพุทธาภิเษกเดี่ยวของท่านพระครูศีลสารสัมบัน อาทิเช่น

ครั้งแรก การพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2515 นั้นมีพระเถระที่เดินทางมาไกลได้พักค้างคืนที่วัดสระแก้วปทุมทอง ท่านพระครูฯจึงถือโอกาสนิมนต์นั่งเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกเดี่ยว ณ พระอุโบสถวัดสระแก้วปทุมทอง อาทิเช่น

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ,หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ,หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี ,หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ จ.ระยอง ,หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี , หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี , หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง , หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค์ ,หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท, หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี , หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ ขอนแก่น เป็นต้น

และครั้งอื่นๆ เช่น หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อทบ (พระครูวิชิตพัชราจารย์) วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พลวงพ่อพันธ์ (พระครูประพันธ์ศีลคุณ) วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก พระครูวิจารณ์ศุภกิจ (อาจารย์ม้วน) วัดวังทองวราราม จ.พิษณุโลก เป็นต้น หรือถ้าหากมีพระเถระสายวิปัสสนาธุระหรือพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้น เดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ท่านพระครูศีลสารสัมบันก็จะนิมนต์เจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกอย่างนี้เรื่อยมา

ต่อมาจากการปลุกเสกทั้ง 3 ครั้งแล้วท่านพระครูศีลสารสัมบัน ได้นำพระเครื่องทั้งหมดไปเก็บไว้ในฐานพระประธานพระอุโบสถ วัดสระแก้วปทุมทอง เพื่อจะได้เพิ่มความเข้มขลังยิ่งขึ้นไปอีก โดยมีพระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ เพียง 4,950 องค์เท่านั้นที่